Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1290|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Album] Pop Calories Blah Blah - Love Scene Love Songs [FLAC]

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-8-2013 18:41:58 | Xem tất |Chế độ đọc

Pop Calories Blah Blah - Love Scene Love Songs
Artist : Pop Calories Blah Blah
Album : Pop Calories Blah Blah - Love Scene Love Songs
Quality: Lossless
Format: Flac
Label : Grammy gmm
Release date : 18 June 2013
Track List

1. Rak Tae Yoo Nuer Karn Wela (Khun Chai Taratorn)

2. Hai Rak Dern Tarng Ma Jer Kan (Duang Jai Akkanee)

3. Klied Ther Mai Long (Borrisut Bum Bud Kan)

4. Chee Vit Chan Toom Sarng Ma Puer Ther (Fai Rak Asoon)

5. Mai Arg Rung Ther Hai Klub Ma (Duang Ta Sawan)

6. Khon Sood Tai (Hua Jai Sorng Park)

7. Chan Tum Pid Mai (Fad Naya)

8. Lok Moon Duay Kwam Rak (Fai Rai Asoon)

9. Pieng Kae Jai Rao Rak Kan (Hong Samut Sud Hun Sa)

10. Tua Sum Rong (Yark Dai Yin Wa Rak Kan)

11. Yark Roo Tae Mai Yark Tarm (Puean Gu Rak Meung Wa)

12. Mai Roo Juk Chan Mai Roo Juk Ther (Sai Lub Jub Ban Lek)

Download : http://www.fshare.vn/folder/37PLQ6RCFQ/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách