Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 589|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Album] Lula - Featuring Lula (2 CDs) [ [email protected] kbps]

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-7-2013 19:09:12 | Xem tất |Chế độ đọc
Lula - Featuring Lula
Artist : Lula
Album : Featuring Lula
Quality: 320 kbps
Format: MP3
Label : Grammy gmm
Release date : 24 April 2013

Track List

CD : Vol.1

1. Kae pieng dai roo : Lula Feat. Jean Mahasamoot

2. Kid tueng khon klai : Lula Feat. Earn Piyada

3. Khob fah : Lula Feat. Bossa Blossom 2

4. Pror mee ter : Lula Feat. Tonn Sofa

5. Poo mai koi keng : Lula Feat. Ake Cha-em

6. Mai mee arai tee pen pai dai mai : Lula Feat. Sin Singular

7. Rueng bon tieng : Lula Feat. Narongvit

8. Talay see dum : Lula Feat. Tar Paradox

9. Jai bork wa chai : Lula Feat. O Jetset'er

10. Will You Marry Me? : Lula Feat. Pup Potato

11. Yark bork wa ruk (Bonus Track)

** Download : http://www.fshare.vn/folder/OLH0ZPS7FE/


CD : Vol.2

1. Mun kue kwam ruk : Lula Feat. Lazy Sunday

2. Song wela : Lula Feat. Calories Blah Blah

3. Yah mong ma dai mai : Lula Feat. Tik Playground

4. Rudoo rorn : Lula Feat. Bossa Blossom 2

5. Tee sood nai lhok : Lula Feat. Instinct

6. Kor krai mun ja pai roo la : Lula Feat. Armchair

7. Ruk loy lom : Lula Feat. Crescendo

8. Baby I Love : Lula Feat. Tonn Sofa

9. Love Me before Sunset : Lula Feat. Tonn Sofa

10. Mae mai kao jai : Lula Feat. Sweet Nuch

11. Mongkut dok mai (Bonus Track)

** Download : http://www.fshare.vn/folder/I9SDHSO274/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách