Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1803|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Album] 4 Hua Jai Haeng Khun Khao Ost (mp3)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-8-2013 06:11:00 | Xem tất |Chế độ đọc
OST 4 Hua Jai Haeng Khun Khao

Artist : V.A
Album : OST 4 Hua Jai Haeng Khun Khao
Format: MP3
Label : Grammy gmm
Release date : 10 November 2010

Track List

1. Hai ruk dern tarng ma jer gun : da Endorphine (Lakorn Tara Himalai)

2. Kwarm ruk plien plang : Nueng narongvit (Lakorn Tara Himalai)

3. Hai ruk dern tarng ma jer gun : Pop Calories Blah Blah & Bowling (Lakorn Duang Jai Akkanee)  

4. Thur keu duang jai khong chun : Aof Pongsak(Lakorn Duang Jai Akkanee)  

5. Mai ruk mai pen rai : Nam Ronnadech (Lakorn Duang Jai Akkanee)

6. Hai ruk dern tarng ma jer gun : Chin Chinawut (Lakorn Patapee Reh Ruk)

7. Yarng noi gor ruk thur pen muen gun : Teena (Lakorn Patapee Reh Ruk)

8. Hai ruk dern tarng ma jer gun : Palm Instinct (Lakorn Wayupak Montra)

9. Tar hark mai ruk : Rose Sirinthip (Lakorn Wayupak Montra)  

10. Hai ruk dern tarng ma jer gun : da Endorphine (Acoustic)

Download : http://www.fshare.vn/folder/9Y1MNIQ5QS

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNS8yMC8zLzMvInagaMEMzM3YWQ2M2Q2OGM1MDMxNmY1NDg4ZDhmYWFlMDk1OTEdUngWeBXAzfER1YW5nIEphaSBBa2FdUngZWUgKFR1mUsICiBLZXUgRHVhWeBmmUsICgSmFpIEcUIbaBvInagaMEWeBmmUsICgQ2h1WeBil8QW9mIFBvInagaMEWeBmdzYXR8MXwz
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách