Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: dalphe
Thu gọn cột thông tin

[ Actress + Singer ] Leighton Meester ~ Gossip Girl

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2013 12:21:23 | Xem tất


leightonBr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2013 16:29:46 | Xem tất
  

  

tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2013 16:35:13 | Xem tất
  

  

tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2013 10:20:39 | Xem tất
justjared
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2013 20:49:08 | Xem tất
tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2013 20:50:49 | Xem tất
tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-5-2013 14:47:15 | Xem tất
Ôi Blair có lẽ mình thích nhan vật có vẻ là phản diện này hơn. So sánh trong film mình vẫn thích tình yêu của Blair với cái anh trông quê quê ấy, tình yêu nhỏ nhẹ hay hay. Nhớ cái nụ hôn trộm của hai người ở cái chỗ cầu thang ở phần 3 hay 4 thú vị cực
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2013 19:03:29 | Xem tất


tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 16:43:02 | Xem tất


tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 17:45:57 | Xem tất


  

  tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách