Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Ly.Hoang
Thu gọn cột thông tin

[Actress] Maisie Williams ~ Arya Stark of Winterfell

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2017 11:25:42 | Xem tất
My name is  A r y a  S t a r k . I want you to know that.Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2017 11:28:01 | Xem tất
There were other wolves for her to play with, we heard them howling, and Jory said the woods were full of game, so she’d have deer to hunt. Only she kept following, and finally we had to throw rocks. I hit her twice. She whined and looked at me and I felt so ‘shamed, but it was right, wasn’t it? The queen would have killed her.Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2017 11:29:10 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2017 11:30:29 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2017 11:33:04 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2017 12:13:58 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2017 12:15:47 | Xem tất
when you learn that
the road to hell
is paved with more
than just good intentions.


— you are not heads or tails, you are the coin | M.A.W.Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2017 12:27:43 | Xem tất
Arya Stark in Season 7Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2017 12:29:09 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2017 12:35:55 | Xem tất
A long time ago, she remembered her father saying that when the cold wind blows the lone wolf dies but the pack survives. He had it all backwards. Arya, the lone wolf, still lived, but the wolves of the pack had been taken and slain and skinned.Cr: tumblr

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ruangolani + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách