Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: wonder_flower
Thu gọn cột thông tin

[Actress] Emilia Clarke

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-2-2016 14:45:26 | Xem tất
Emilia Clarke and Sam Claflin as Louisa Clark  and Will Traynor  in Me Before YouCr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2016 14:48:51 | Xem tất
Me Before You - Trailer

Starring Emilia Clarke, Sam Claflin, & Jenna Coleman

In theaters June 3, 2016 (USA)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2016 14:52:40 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2016 14:54:44 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2016 14:58:01 | Xem tất
Sometimes, Clark, you are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning.


Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2016 14:59:58 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2016 15:01:43 | Xem tất
You can’t change who people are.
Then what can you do?
You love them.Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2016 15:05:52 | Xem tất
I just … want to be a man who has been to a concert with a girl in a red dress.Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2016 15:07:49 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2016 15:10:04 | Xem tất
Official movie poster for ‘Me Before You’

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách