Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Rocky
Thu gọn cột thông tin

[Actor] Michael Fassbender

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-5-2016 18:43:14 | Xem tất

Cr: tumblr

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ruangolani + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-5-2016 18:44:21 | Xem tất

Cr: tumblr

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ruangolani + 5 Ảnh đẹp quá

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-5-2016 18:45:50 | Xem tất
Assassin's Creed (2016)
Cr: tumblr

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ruangolani + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-5-2016 02:01:43 | Xem tất

Cr: tumblr

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ruangolani + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2016 13:41:36 | Xem tất
Michael Fassbender and Natalia Vodianova, photographed by Craig McDean. Vogue.Cr: tumblr

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ruangolani + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2016 13:42:45 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2016 13:44:20 | Xem tất
Macbeth (2015) - Michael FassbenderCr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2016 13:46:07 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2016 13:47:17 | Xem tất
Erik Lehnsherr (Magneto)You built these weapons to destroy us. Why? Because you are afraid of our gifts. Because we are different. Humanity has always feared that which is different, but I am here to tell you, to tell the world, you’re right to fear us. We are the future. We are the ones who inherit this earth and anyone who stands in our way, will suffer the same fate as these men you see before you.Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2016 13:48:35 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách