Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Nik
Thu gọn cột thông tin

[Actor] [Actor] Chris Evans

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-3-2018 22:07:48 | Xem tất
Trailer thứ 2 đã ra mắt
Không biết nhờ vào sức mạnh nào mà Cap nhà ta chặn được "găng tay vàng" có đính 2 viên "kim cương" vô cực của anh Thốt Nốt Quá vi diệu.


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ruangolani + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-3-2018 23:08:50 | Xem tất
CHRIS EVANS
as Captain America in ‘Avengers: Infinity War’


Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-3-2018 23:25:27 | Xem tất

Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-3-2018 23:29:32 | Xem tất
Steve Rogers before and the after the shield.


Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-3-2018 23:31:59 | Xem tất
Captain America: Civil War (2016) | Avengers: Infinity War (2018)Cr: tumblr

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ruangolani + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-3-2018 23:34:24 | Xem tất

Cr: tumblr

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ruangolani + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-3-2018 00:47:11 | Xem tất

Cr: tumblr

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ruangolani + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2018 01:06:44 | Xem tất

Cre: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2018 01:14:46 | Xem tất

Cre: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2018 01:29:51 | Xem tất

Cre: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách