Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 36712|Trả lời: 107
Thu gọn cột thông tin

[Trùng Sinh] Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ | Tú Cẩm (Update: Chương 56 + 57)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-5-2016 19:42:36 | Xem tất |Chế độ đọc

©2020 Kites.vn | $ o5 I. _, {; a* O) d% `; \All rights reserved
Tác phẩm: Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ (Hắc Hóa Hoàng Đế Bệ Hạ).
©2020 Kites.vn | " g  @! O) U) }* Y6 ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + @2 N: D* N  f% qAll rights reserved
Tác giả: Tú Cẩm
©2020 Kites.vn | : Y: m4 e+ b* ?  p7 D" jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + ~- o/ A2 v. V# YAll rights reserved
Thể loại: Cổ đại, nam chính sống lại.
5 v4 a  G1 @4 Z  x- ]( L" L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 Y+ E0 m7 O; }7 d  H3 E
Tình trạng sáng tác: Hoàn.
©2020 Kites.vn | : R# n% P6 _3 o& G! iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& N; x% `9 u( n" L
Độ dài: 83 chương.
©2020 Kites.vn | ; [* a2 f- [- ?% ^" JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% x4 T6 @9 ^: z, B9 M8 V1 |
Covert: Gachuaonl (Tàng thư viện)
4 Y$ `0 y5 {, v, g5 R) R- r©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 Z7 c1 A2 v" o$ M4 T6 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Raw: Tấn Giang
©2020 Kites.vn | 4 e  @1 z* w9 A; WAll rights reserved
2 g! O: G) \0 {. k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lịch post: 2c / 1 tuần / t5 & CN
©2020 Kites.vn | All rights reserved% v* w/ m% S; b
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 {8 A; G8 Y- `
Edit: SONG TỬ.

©2020 Kites.vn | 0 W6 n+ x, m# C! \3 _6 D3 vAll rights reserved
7 ]) D& n- a4 S& {: L, ]5 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Truyện được đăng tại diễn đàn Kites và wordpress https://consuoinho.wordpress.com/2016/06/17/boi-den-hoang-de-be-ha-hac-hoa-hoang-de-be-ha-tu-cam/
©2020 Kites.vn | All rights reserved' k' H  L( {8 o" g  g1 v1 p; X

©2020 Kites.vn | All rights reserved0 L' g7 y9 e2 ?) J$ V
Nội dung sơ lược: “Nam chính trọng sinh, đời trước ngu dốt, tin người, bị cướp mất giang sơn. Tuy được Tần gia thái phó trợ giúp giành lại ngôi vua nhưng bị ám sát chết. Trọng sinh trở lại, nam chính bắt đầu ngoan ngoãn hơn, dùng đầu óc hơn, tuy nam chính không phải thông minh suất chúng, nhưng trọng dụng người tài, tin tưởng thuộc hạ, cũng biết âm mưu dương mưu hắc đối thủ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. F' U7 U+ e+ ?5 s4 F* Z
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ [7 L, ?8 u, q- O
' I5 T6 A. h, ^5 R4 E$ J9 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đặc biệt ở đây là bố mẹ nữ chính. Hai người này là xuyên từ hiện đại về. Mẹ là gì không biết (do đọc lướt), còn cha nữ chính từng ở trong quân đội, chuyên vũ khí thì phải.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' c- U7 f2 `2 U! U
©2020 Kites.vn | ' v1 t, l! K+ M* F, H, n7 e, WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' B! o4 {* e6 r3 Z/ R' ~
Gia đình thái phó Tần gia cũng chính là gia đình nữ chính, từng bước giúp nam chính củng cố lực lượng để lên ngôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, X! h5 K: g) t5 m" F( |
6 A6 B1 S& c. ~# c+ b©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 m# d9 B% ~' y3 ?6 Q
Nam chính cứ tưởng nữ chính là nam, vì đời trước nữ chính và người anh sinh đôi bị giết chết trong một cuộc tập kích, lúc đó nam chính cũng chưa biết nhiều về gia đình thái phó. Sau nam chính trùng sinh, phái người giúp đỡ Tần gia, lúc này nữ chính mới thoát chết.
* O8 n' v# ]% f9 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 G' K0 Y" W1 D: ?( H% @9 e, _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 [1 U3 R. s; ?. p; z" sAll rights reserved
Nữ chính theo mẹ làm kinh tế, rất có năng khiếu kinh doanh. Nam-nữ chính hợp tác làm ăn, nam chính thấy thích nữ chính, nhưng cứ tưởng mình ...gay, nhưng cuối cùng té ra là nữ.”=> Trích coment của một bạn bên Tàng thư viện.

% h& S) T( S: v, V- J0 }: H+ [5 M5 C/ ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: v% o1 I- [. {
Văn án

, X% S) ?+ R7 {+ u- t. e©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ]1 B3 ^! g. R+ P; ]" p
Đời trước hoàng đế bệ hạ là một hôn quân bi thảm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; ]$ K2 ?4 J4 F4 I
©2020 Kites.vn | All rights reserved' |! N" |6 ]2 h/ u- B* X
Xa trung thần, thân tiểu nhân
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 Z5 _& b( V6 [9 ^
©2020 Kites.vn | ( G+ {& |# X" X+ fAll rights reserved
Cưới một hoàng hậu cắm sừng cho mình
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ D$ }+ [! k6 e% H
* e) y$ _) X! n+ x- b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng chết dưới đao quân phản loạn.
©2020 Kites.vn | ( W# M1 q+ Q8 Z# |+ Z: e6 B2 zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ! [7 D! r8 k# T; YAll rights reserved
Nhân sinh khó có thể làm lại một lần nữa
©2020 Kites.vn | All rights reserved* y. l6 z6 e* ]  F3 @
8 W) ]8 l/ ~6 B: ]& Y7 g: r3 \! t! `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hoàng đế bệ hạ quyết định phải làm một minh quân
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ?; Z7 A. G  l: A6 ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved& B; e2 C. h. K( @
Hắn muốn thay đổi những sai lầm trước kia
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 b/ M% r" f0 i8 G4 d  c' A
©2020 Kites.vn | 0 @8 a; U: _$ D: L- `$ e$ @6 ZAll rights reserved
Vì vậy, năm thái tử điện hạ mười lăm tuổi đột nhiên thay đổi trở lên chăm chỉ hiếu học
©2020 Kites.vn | 2 _3 P1 P; x$ c" p9 i' v8 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: a' Z+ _: R: y3 o$ S
Có ân báo ân, có thù báo thù
9 `+ R8 |, B# Q, X( y- V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; V5 n2 v2 N8 B9 EAll rights reserved
An vương mưu nghịch cực khổ mà chết
©2020 Kites.vn | All rights reserved- p7 z- a, C: M: n
©2020 Kites.vn | All rights reserved, y' F6 ]" g' Y6 w( D
Đá hoàng hậu ngoại tình đi
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 E2 I: E5 ~* y% v/ m* L
©2020 Kites.vn | ; f! b8 T5 P6 @' b, g! d, J+ sAll rights reserved
Còn muốn báo đáp một nhà Thái Phó trung thành và tận tâm
) s- X7 F# L' ^6 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ t5 v' u9 e/ Z& ?1 S7 L  vAll rights reserved
Nhưng mà, đời trước chưa từng thấy con trai Tam lang của Thái Phó
©2020 Kites.vn | * K; r5 Y) C. e% p9 G8 z8 M$ n+ c2 W' aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 D! H  z, [9 V$ m# H9 LAll rights reserved
Người được gọi là anh tuấn phong lưu
* N' w/ j" e! G©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 y" f1 R" s/ s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hoàng đế bệ hạ cảm thấy
©2020 Kites.vn | All rights reserved; L9 m( A/ Z5 M& `
©2020 Kites.vn | ! |4 j$ M, {, ]All rights reserved
Hình như mình muốn đồng tính...
! d) j4 J1 a! a, h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 `' |1 V- X5 ]: A8 o
Truyện này đại khái nói về nam chính, hoặc là nữ chính...
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ G9 e+ ~. A0 v. d  v
+ W$ h! y! R. b* ~' c; X+ r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nội dung: Xuyên không.
©2020 Kites.vn | - a1 D! z1 x! h+ B- K- M% S5 _All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 _" g4 i5 z# j3 t0 a" rAll rights reserved
Nhân vật chính: Từ Canh, Đại Trân ┃ vai phụ: ┃ khác:

©2020 Kites.vn | / W" g  P( f/ X6 w& i  t$ s6 SAll rights reserved

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2016 19:50:40 | Xem tất
Chương 01: THÁI TỬ
©2020 Kites.vn | All rights reserved& w% I7 U0 u! B: i& t
©2020 Kites.vn | All rights reserved# a" P# x8 B, a" N" _" O8 @, d2 Z
EDIT: SONG TỬ
( h! n9 E1 |; D/ n3 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# k; v4 @0 B$ q/ [. E) c; H- z
Hậu điện cung Trường Tín
©2020 Kites.vn |   y# C1 s+ Q% |* G/ _2 ~/ m9 J. fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. }4 {1 @2 O4 m' t6 M) w1 f
Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều yên ắng.
) \8 e! _/ o! g©2020 Kites.vn | All rights reserved
  M3 l8 m# E- @4 s" R+ @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thái tử điện hạ rất thích yên tĩnh, lại không thích có người gần gũi hầu hạ, hai tiểu nội thị đành phải trải đệm nằm ra đất nghỉ ngơi ở ngoài cửa điện, còn lại đều ở sương phòng. Đang mê man ngủ, bỗng nhiên Kim Tử nghe thấy trong điện vang lên một tiếng thét kinh hãi "A - -", hắn giật mình một cái lập tức tỉnh lại, đang muốn thấp giọng hỏi thăm, lại nghe thấy trong phòng có tiếng ngã "Bịch - -".
; x- D' S; ^2 ]5 o% Q" f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ G% @+ q! ~  H7 B) S* y+ o
Kim Tử sợ tới mức trở mình nhảy người lên, bất chấp ban ngày Thái tử điện hạ đã phân phó, cắn răng mở cửa vọt vào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ [$ I- `$ U1 N$ T% Q& v# Y1 y
©2020 Kites.vn | All rights reserved# a" D* L1 V5 \; N! B, \" o( |
Một nội thị khác là Lâm Lí cũng mở mắt ra, thấy thế lập tức nóng nảy, vội vàng vươn tay ra túm lấy hắn, "Ngươi không muốn sống nữa sao!"
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ d" f$ W3 M2 m8 n1 t( M
©2020 Kites.vn | : i  k+ ~6 l. x$ Q9 k4 B: o; j+ VAll rights reserved
Trên dưới cung Trường Tín ai cũng biết tính tình của Thái tử điện hạ, nếu ai dám quấy nhiễu lúc ngài ấy đang ngủ, ít nhất cũng sẽ bị đánh vài chục hèo, với cái thân thể nhỏ bé này của bọn họ, không phải là đưa tính mạng của mình đi Tây thiên sao.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ o: ?1 F5 c  S7 E3 a  z

©2020 Kites.vn | : i& a" c1 ]! B8 aAll rights reserved
Rốt cuộc Lâm Lí vẫn chậm nửa nhịp, tay vừa mới đụng phải cánh tay của Kim Tử, nhưng hắn ta đã vội vã chạy vào phòng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  L* e1 }5 b7 S: o
©2020 Kites.vn | ) y- X) J( t$ i" p. ?) ]) ZAll rights reserved
Mấy ngày trước Kim Tử mới vừa được thăng chức đến đây, lúc trước chỉ là một thái giám thô sử trong sân, mỗi ngày chịu trách nhiệm làm việc nặng vẩy nước quét nhà, bởi vì biết chữ nên lọt vào mắt của nội thị giám Lý công công, lập tức điều hắn đến cung Trường Tín. Lúc trước Lâm Lí còn có chút kiêng kỵ, sợ bị hắn đoạt mất danh tiếng, nhưng chung đụng mấy ngày, mới phát hiện hắn là kẻ lỗ mãng, ruột để ngoài da, xử sự cũng không linh hoạt, Lâm Lí lập tức yên tâm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ]: h) c0 @, M7 x+ e6 h& ~
©2020 Kites.vn | 3 T1 x5 o: U5 ^0 @All rights reserved
Rốt cuộc là người do Lý công công đưa tới đến, nếu hắn đã muốn chết như vậy - - Lâm Lý nhẹ nhàng thở dài, việc này không thể trách hắn ta.
2 I9 q! l, @7 Q8 c' |5 j, R4 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 V% j4 E. \2 Q: o# |, j
Kim Tử một mạch chạy chậm vào trong điện, đã đến cửa nhưng cũng không dám vào phòng, thò đầu nhìn vào trong phòng thăm dò. Thái tử điện hạ không thích ánh sáng, ngay cả gian ngoài cũng không bao giờ thắp đèn đúng giờ, dĩ nhiên trong phòng sẽ tối đen như mực. Kim Tử bất an nuốt nước miếng một cái, đè thấp giọng, căng thẳng hỏi: "Điện hạ, điện hạ ngài không sao chứ."
©2020 Kites.vn | ! A# f8 a2 B. Z( j" b! ]2 ?) {All rights reserved
1 Q$ u: {) F; ?" H9 f4 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Thắp đèn." Trong phòng truyền đến giọng nói có vẻ hơi non nớt của Thái tử điện hạ Từ Canh, giọng nói kia nghe có chút vội vàng, hình như không giống ngày thường, nhưng rốt cuộc khác ở đâu, Kim Tử cũng không nói rõ được. Nói cho cùng, hắn được điều đến bên cạnh thái tử điện hạ mới có mấy ngày, đối với tính tình của vị thái tử điện hạ nổi tiếng là khó hầu hạ này cũng không hiểu mấy..
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 G+ o" g# r, U. E: r7 k
©2020 Kites.vn | All rights reserved& E' n6 T7 C! D5 R+ b
Hắn vội vàng đốt đèn, bước nhanh vào nhà, thình lình nhìn thấy thái tử điện hạ ngày thường uy nghiêm như một ngọn núi cao, bây giờ đầu tóc rối tung ôm chăn mền, vẻ mặt mờ mịt ngồi dưới đất.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ J' d' L! h. q
©2020 Kites.vn | All rights reserved% y* `) h; a0 r
Tiếng động vừa phát ra trong phòng, chẳng lẽ là do Thái tử điện hạ ngã từ giường trên xuống?
; w$ x. [6 Q5 d6 U2 w* \) M. `( {' w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' c! b' l6 r/ k, ?) j
"Điện... Điện hạ..." Kim Tử kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, run rẩy tiến lên hỏi: "Ngài bị ngã sao? Để nô tài kêu người đi mời thái y."
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 q3 J" B# S8 m  _3 l' K$ n+ F
©2020 Kites.vn | 3 }3 ~! p  b2 I8 wAll rights reserved
"Thái y? Không cần." Từ Canh sững sờ ngơ ngác, lắc lắc đầu quát bảo dừng lại, rồi sau đó lại nhíu mày chăm chú quan sát Kim Tử từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô cùng cổ quái.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( l" S4 g' Z0 ~
7 e, c6 X) @: g  W, q) |( j7 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Kim Tử bị hắn nhìn như thế trong lòng vô cùng sợ hãi, cả người không được tự nhiên, nhưng lại không dám né tránh, cúi đầu co vai đứng đó như một con chim cút.
©2020 Kites.vn |   S. Y  h$ O7 s4 w" j: n' q9 [All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ~2 ?# s, K6 N5 f2 j- D( l/ ?
"Ngươi là Kim Tử?" Cuối cùng Từ Canh cũng đã nhận ra tiểu nội thị gầy guộc trước mặt này là ai, trên mặt càng lộ ra thần sắc quái dị, kinh ngạc, hoài nghi, sợ hãi, phẫn hận... Cho đến khi ánh mắt của hắn rơi vào bóng dáng cứng cỏi, lúc này Từ Canh mới chợt mở to mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám tin lẩm bẩm nói, "Ngươi... Còn sống?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 c" O( j4 d4 l9 H
©2020 Kites.vn |   L9 C( L$ D: Q* X1 Z1 gAll rights reserved
Hai chân Kim Tử mềm nhũn, "bịch bịch" một tiếng quỳ gối xuống đất. Quả nhiên hắn ta đã chọc giận Điện hạ, đây là muốn mạng của hắn ta sao?
& A0 F3 t  X3 s, ]) F# H# L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 m# F, P' `* N" \/ ~' |All rights reserved
Từ Canh không nhìn hắn ta, ánh mắt quét một vòng xung quanh, nhận ra đây là nơi hắn đã từng sống hơn mười năm trước, trong nội tâm càng thêm khẳng định trên người mình đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Trước kia khi đi lánh nạn, Tân tiên sinh nói với hắn rất nhiều những chuyện xưa ly kỳ cổ quái, nào là mượn xác hoàn hồn, nào là trùng sinh, nào là thế giới tương lai, nghe được rất nhiều, thậm chí Từ Canh đã hoài nghi có phải Tân tiên sinh cũng là một người trong số đó, nếu không, tại sao trên thế gian này lại có người tài năng xuất chúng như thế.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 h1 S( _! Q. C; t2 d1 z
©2020 Kites.vn | 3 n/ r$ ^8 d5 D8 TAll rights reserved
Như vậy, lúc này chuyện gì đang xảy ra? Hắn... Trùng sinh sao?
6 _$ g2 C8 z2 V1 G4 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 H# o' M, J* i" _4 p& Y) {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Liếc mắt nhìn thấy Kim Tử vẫn còn đang nơm nớp lo sợ ngã xuống đất, sắc mặt Từ Canh hơi hòa hoãn lại, nhớ lại lòng trung thành của Kim Tử trong cuộc chính biến năm đó, giọng nói của hắn bất giác ôn hòa lại, dịu dàng nói: "Ngươi ngây ngốc quỳ ở đó làm cái gì? Còn không mau đến đây hầu hạ!"
©2020 Kites.vn | All rights reserved& n: ^; Y9 ?2 t% a$ @
) z8 U! J/ A) @/ I5 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Kim Tử đần độn "A" một tiếng, vội vàng bước đến trước mặt Từ Canh, cả gan hỏi: "Điện... Điện hạ ngài có chỗ nào không thoải mái không?"
  u' B2 A7 a. c" u' _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# G% _: V) s: e& G' K8 b
"Thắp đèn trong phòng lên." Từ Canh ôm chăn, tự mình trở về giường, lại thờ ơ hỏi: "Năm nay ngươi mấy tuổi rồi?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved- e2 S4 a$ X# f9 U1 H. I
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 E' b' s" s3 y, J9 j9 @7 g. `. `
"Nô tài mới vừa tròn mười lăm." Kim Tử vừa dè dặt trở lời, vừa nhanh chóng dùng bàn tay thôi kệch thắp sáng tất cả các ngọn nến trong phòng lên, gian phòng vốn tối đen nhanh chóng được thắp sáng chưng.
, n) X) D. {0 P6 p) z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 D5 C" B; T! H/ A. `
Bên ngoài Lâm Lí và vài nội thị khác phát hiện có cái gì đó không đúng, cũng lo lắng đề phòng đi vào, bị Từ Canh nhìn lướt qua, lập tức toàn thân lạnh buốt, đầu gối như nhũn ra.
©2020 Kites.vn | & u' ~; f7 y; a, D: j1 ]3 hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& F- T3 N6 P& N6 Q, e* x0 M9 I; w
"Tất cả lui ra đi, để mình Kim Tử hầu hạ trong phòng là được rồi." Từ Canh thấp giọng phân phó. Giọng nói của hắn cũng không nghiêm khắc, thậm chí được khen là  bình thản - - hiểu biết, tính tình của Thái tử Điện hạ vốn không được tốt, từ khi nào lại trở nên dễ tính nói nhiều với đám nội thị như vậy, tự dưng trong lòng bọn Lâm Lí lại trở nên sợ hãi, so với khi bị Thái tử quát tháo còn khẩn trương hơn.
©2020 Kites.vn | : t& a$ g% \4 E5 xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ! J* ]# ]' d2 [6 r' G# U" K' EAll rights reserved
Rốt cuộc là sao đây?
4 Q, L& L" Y* P/ y) n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& |: o+ q0 q0 S. {1 r  Q# u6 R: o
Vừa ra đến cửa, Lâm Lí nhịn không được nhìn Kim Tử một cái, có trời mới biết tại sao tên ngu xuẩn này lại đột nhiên lọt vào mắt Thái tử, thật sự là giận điên người.
% L% x8 T0 u0 W2 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 S# z$ L9 b& u  D: {2 d5 l' }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Kim Tử cũng không thông minh, nhưng thắng ở lòng trung thành, đời trước ở bên cạnh Từ Canh hơn mười năm chưa từng được trọng dụng, cuối cùng lại vì cứu hắn mà chết. Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ Từ Canh sẽ hoàn toàn không để hắn ta ở trong lòng, nhưng khi bị phản bội ở kiếp trước, hôm nay hắn đã sớm không còn là tên thiếu niên mười mấy tuổi quần áo lụa là u mê ngu ngốc nữa rồi, trị quốc cũng không còn bị hạn chế nữa, cũng may người hầu hạ bên cạnh cũng chính là người trung thành nhất.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( g: U' J9 v/ h  n# d6 [
©2020 Kites.vn | All rights reserved* y7 j, K5 B/ i( `
Hắn câu được câu không nói chuyện với Kim Tử đến nửa đêm, đến hừng đông sai Kim Tử đi kiếm cái gì đó sạch sẽ để  ăn, cũng biết hôm nay là ngày mùng chín tháng chạp, sinh nhật mười lăm tuổi của hắn mới vừa trôi qua.
  V+ R: H( ~; S: }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' p- R* e0 ^) g/ pAll rights reserved
Mặc dù hơn nửa đêm không ngủ, tinh thần Từ Canh lại rất sáng láng, trời còn chưa sáng đã rời khỏi giường sai Kim Tử hầu hạ, sau khi ăn sáng xong lại đến Thượng thư phòng đọc sách.
©2020 Kites.vn | 1 H: w) z+ W( z4 K* UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  Y& Q3 n. ?; ^
Hắn tới sớm, khi vào phòng cẫn chưa thấy bóng dáng của mấy đệ đệ khác đâu, Lưu sư phó đang ngồi bên cạnh bàn chậm rãi uống trà, giương mắt lên đột nhiên nhìn thấy hắn, mắt trợn trắng, sững sờ một hồi lâu mới nhớ tới phải thỉnh an hắn, há miệng run rẩy nói: "Thái... Thái tử điện hạ hôm nay đến thật sớm."
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ B$ A3 ?, `: }+ `+ u
©2020 Kites.vn | 6 l1 g' i2 G3 j- xAll rights reserved
Chuyện khác thường tất có yêu quái, hôm nay Thái tử điện hạ muốn tìm ai gây phiền phức đây? Ông trời phù hộ ngàn vạn đừng nhằm về phía lão!
©2020 Kites.vn | ( r* X! W' U& ~, {# O2 r3 cAll rights reserved
: F5 o( K$ }$ ^4 S+ {4 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Từ Canh tự mình nâng ông ta đứng dậy, tự tìm chỗ ngồi xuống, vẻ mặt ôn hoà hỏi: "Hôm nay là mấy vị sư phó kia dạy học?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 j4 Z& p4 e  d4 K5 B
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ Y: I* r# z' T$ x
Lưu sư phó bất an cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời: "Vốn giờ buổi sáng là đến phiên Tân thái phó, nhưng mà hôm nay thân thể Tân thái phó khó chịu, nên để cho hạ quan tạm thay."
( M: y; G/ D. Y& J: b  Q4 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , u& f( j  M3 Q1 _. N1 x: RAll rights reserved
"Thân thể Tân thái phó khó chịu?" Sắc mặt Từ Canh khẽ biến, mặt lộ vẻ ân cần, nghiêng đầu hướng về phía Kim Tử hỏi: "Sao ngươi lại không nói với ta một tiếng? Thái phó đã thỉnh thái y qua xem chưa?"
( p# r% W$ c) n3 X; u/ O1 ?3 I9 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & m% H9 a# }' }, Z4 T. G# TAll rights reserved
Lưu sư phó càng lúng túng hơn, không biết nên trở lời câu hỏi của hắn như thế nào. Vì sao Tân thái phó cáo bệnh, Thái tử điện hạ sao có thể không biết, rõ ràng là người khiến Tân thái phó tức giận đến mức cáo bệnh xin nghỉ, bây giờ lại tới hỏi ông ta, chẳng lẽ là cố ý ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 _# h9 V) J& ~# k2 k/ d5 F, L8 ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved) g$ J* w" ~) w6 t: B- o
Đây mới là lần đầu tiên Kim Tử tới thượng thư phòng hầu hạ nên hoàn toàn không biết gì cả, nghe vậy chỉ lắc đầu, đần độn trả lời: "Nô tài không biết." Hắn suy nghĩ một chút, hiếm khi thông minh nói, "Nếu không thì, nô tài sẽ đến thái y viện hỏi một chút?"
$ ~& ]9 ?2 A* s6 V& f+ c8 y) j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ \! t. [# v# z. H1 h8 N
"Mau đi đi." Từ Canh phất phất tay, ra lệnh cho Kim Tử đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 @4 L' h7 P, g2 Q' w4 o! R
©2020 Kites.vn | : e% T) n8 z% l% PAll rights reserved
Hắn cũng không lo lắng cho thân thể của Tân thái phó, ông lão kia đã tập võ từ thuở nhỏ, cơ thể khỏe mạnh như trâu, còn rắn chắc hơn hắn, năm đó hắn lưu vong bên ngoài, Tân thái phó một đường đi theo, màn trời chiếu đất cũng không chưa bao giờ ốm đau, nay vô duyên vô cớ ... Trong đầu Từ Canh đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ, gương mặt lập tức trở lên cứng đờ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 f7 m  E9 s) b9 v# ^! ]
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 Z7 s+ I# a3 T8 O! k" V! d3 o) G
Nếu như hắn nhớ không lầm, số lần Tân thái phó cáo bệnh không nhiều lắm, hình như là vì bị hắn chọc tức!
©2020 Kites.vn | $ u* L: D8 j1 _4 I9 cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) F5 t5 A* g3 Q7 A. G9 m% w
Khó trách Lưu sư phó lại có vẻ mặt muốn nói lại thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 q- D% K$ y2 w8 Q
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 L- ~0 R7 o( [
Từ Canh chột dạ nhấp một ngụm trà, quyết định giả vờ cái gì cũng không biết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-5-2016 14:18:41 | Xem tất
Chúc hố mới của em đắt khách nhé!!!!
( c4 J$ g/ D  R% M1 G3 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố lên cô gái nhỏ !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2016 21:39:39 | Xem tất
Chương 02: Võ Anh Hầu phủ.
©2020 Kites.vn | 2 G, g! Q+ S, [' pAll rights reserved
" _- _4 y+ {/ f! p# k: v& I( u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Edit: SONG TỬ
©2020 Kites.vn | 0 _# D" J- d& cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % K" ?( G& a7 d- t: ?$ P: f0 I  PAll rights reserved
Bởi vì trong đầu luôn nhớ tới Tân thái phó, đến buổi trưa Từ Canh có chút không yên lòng, thậm chí còn không đi tìm Nhị hoàng tử Từ Long đời trước mưu phản soán ngôi gây phiền toái, Từ Long không biết trong lòng hắn đang ẩn dấu đại chiêu gì, rất là lo sợ, cả buổi sáng không ngừng nhìn về phía Từ Canh, không cẩn thận bị Lưu sư phó nhìn thấy, đánh cho một trận, tức giận đến mặt mày xanh mét.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 s8 H- A8 t$ g& u
©2020 Kites.vn | " @' v! x: Z2 \) Y# q& h( A1 _All rights reserved
Cứ như vậy cho tới trưa, sau khi kết thúc giờ học, Từ Canh cung kính lại khách khí cáo biệt Lưu sư phó, rồi sau đó mới chậm chạp cáo từ rời đi. Đối với những hành động đột ngột của Từ Canh, mọi người trong phòng đều giật mình, sau một hồi lâu Lưu sư phụ vẫn chưa lấy lại tinh thần, cho đến khi bóng dáng của Từ Canh càng lúc càng xa, lúc này ông ta mới mờ mịt xoa xoa gáy, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ” Hôm nay Thái tử uống lộn thuốc?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ z- f% u! G+ }
©2020 Kites.vn | All rights reserved& ~: m) m0 h( W8 e" o  b2 Q
Từ Canh không có tâm tình quan tâm người khác nghĩ gì, trong những năm cuối cùng của đời trước tôn sư trọng đạo đã thành thói quen của hắn, nếu như dám can đảm tỏ ra ngang tàng trước mặt Tân tiên sinh, thì cứ chờ bị đánh đi – – cây thước trong tay Tân tiên sinh cũng không phải là để chơi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" l0 j+ d/ n" d9 u( c
©2020 Kites.vn | + z+ ^, i" a1 D3 E% |All rights reserved
Rời khỏi thượng thư phòng, Từ Canh trực tiếp đi về phía Cẩn Thân điện.
* V! O! |- w( M# ^& q©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Y6 u1 u1 X( H, j* `2 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Gần đây Phương Bắc đại hạn, hoàng đế cho mời mấy vị đại thần nội các đến thương nghị chính sự, không để ý đã đến buổi trưa. Nghe nội thị Lý Lộc nói thái tử cầu kiến, lúc này hoàng đế mới giật mình đã đến buổi trưa, lập tức phân phó cung nhân bày cơm, lại bảo Lý Lộc gọi Từ Canh vào.
©2020 Kites.vn | - b. U+ G: _* }( GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 H8 V5 t* B3 N; N
Chuyện Tân thái phó xin nghỉ đã sớm được báo cáo cho hoàng đế, chỉ vì hai ngày nay chính vụ bận rộn, hoàng đế mới không rảnh xử lý chuyện này, nghe thấy Từ Canh tự mình đưa tới cửa, gương mặt hoàng đế trầm xuống, chuẩn bị cho hắn biết tay. Ai ngờ Từ Canh vừa vào phòng, còn chưa nói lời nào, “Bịch bịch” một tiếng lập tức quỳ gối xuống đất, hai mắt đỏ bừng gọi “Phụ hoàng”, cơn tức của hoàng đế vèo một cái lập tức bị dập tắt.
©2020 Kites.vn | 1 u: |: U3 ^9 w8 y: m1 o3 MAll rights reserved
8 m# K" Z7 X6 k* M1 ~/ o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dưới gối của Hoàng đế có sáu nam một nữ, vợ cả chỉ có một mình Từ Canh, hoàng đế coi trọng đích tử, lại là phu thê từ khi còn trẻ với hoàng hậu đã qua đời, vô cùng ân ái, dĩ nhiên cũng đặc biệt yêu thương Từ Canh hơn, trong vài vị hoàng tử, cũng chỉ có một mình Từ Canh là do ông tự mình nuôi lớn.
©2020 Kites.vn | $ }  d4 G/ C3 K8 T: g' rAll rights reserved
“Con sao vậy? Khóc cái gì, lại bị Thái Phó mắng?” Hoàng đế quét mắt nhìn các vị đại thần nội các một cái, vài vị đại nhân tâm thần chấn động, tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ không nghe thấy gì.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. a5 L1 h9 }! f  `) h7 T# Q
& P4 J$ C1 o$ a1 d" a' J& u" H/ U2 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Từ Canh kinh ngạc nhìn phụ thân đã nhiều năm không gặp, trong lòng đột nhiên chua xót. Nhớ tới lời nhắc nhở trong kiếp trước của Hồng Gia Đế khi lâm chung, Từ Canh càng thêm áy náy. Ở kiếp trước trong cuộc đời buồn chán dài đằng đẵng của hắn, Hồng Gia Đế là người duy nhất không có bất kỳ yêu cầu gì, là người tốt với hắn vô điều kiện, hơn nữa còn thật lòng thật dạ không có nửa điểm giả dối. Nhưng mà, hắn lại phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng, đích thân hắn tiếp nhận vạn dặm giang sơn xã tắc của tổ tông từ trong tay phụ hoàng, nhưng không thể bảo vệ nó, lại bị lão Nhị đoạt đi một nửa giang sơn, mặc dù có Tân tiên sinh phụ tá giúp hắn từng bước từng bước đoạt lại những thứ thuộc về hắn, nhưng mà, cuối cũng vẫn thất bại trong gang tấc, “sông sâu không chết, lại chết ở vũng trâu đằm”, cuối cùng thậm chí ngay cả con nối dõi cũng không có. Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Canh tràn đầy ảo não và đau lòng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 q( Z7 e" I- Q* `. J
©2020 Kites.vn | . A* n- a$ M" S5 nAll rights reserved
“Phụ hoàng…” Từ Canh cúi đầu xuống, ép nước mắt vào trong, lúc ngẩng đầu lần nữa, trên mặt đã không còn một gợn sóng, “Nhi thần thấy sắc mặt của phụ hoàng tiều tụy, trong lòng lo lắng. Xin phụ hoàng bảo trọng long thể, chú ý bồi bổ, chớ nên vì nhỏ mất lớn, khiến Hoàng tổ mẫu và nhi thần lo lắng.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) D$ w* Q, l2 B9 F4 O3 L! Z
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ i+ n+ T! r, \+ L
Từ Canh đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy, hoàng đế cảm thấy vô cùng vui mừng, sắc mặt lập tức dịu đi rất nhiều. Các lão đại thần thấy thế, vội vàng cười nói: “Thái tử nhân hiếu, là phúc của vạn dân.”
5 _% M6 v% H6 N  D2 `7 b: i3 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( Q8 \. G2 o: [1 T6 K4 HAll rights reserved
Trong lòng Hoàng đế vui mừng, lại cố ý nghiêm mặt nói: “Nó rất là bướng bỉnh, cũng chỉ là hiếu thuận mà thôi. Hôm qua còn khiến Tân thái phó tức giận bỏ đi, nếu không phải hai ngày nay trẫm bận rộn, thế nào cũng phải nghiêm khắc giáo huấn nó.”
" f6 A- W3 q) K3 A9 B9 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 L; W+ k2 O. F) v& a! H
Gương mặt Từ Canh lộ vẻ xấu hổ, “Phụ hoàng, nhi thần đã biết sai rồi. Hôm qua cả đêm ngủ không ngon giấc, muốn đi xin lỗi Tân thái phó. Không ngờ hôm nay đến Thượng thư phòng, mới biết được Thái phó bị bệnh xin nghỉ. Cũng không biết có phải Thái phó đã bị chọc tức hay không, trong lòng nhi thần hết sức bất an, cho nên mới đặc biệt muốn cầu xin phụ hoàng, cho con đến phủ Thái phó thăm bệnh.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& m  D- Y3 {7 I! F5 y
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 |, u7 u  v4 r4 h
Thái tử tôn sư trọng đạo như thế, trong lòng Hoàng đế bệ hạ mừng rỡ không thôi, tất nhiên là đồng ý, lập tức gật đầu, cẩn thận dặn dò hắn mang nhiều thị vệ, chú ý an toàn. Từ Canh liên tục khuyên nhủ Hoàng đế phải bảo trọng long thể, bây giờ mùa thu đang dần dần lạnh, lúc nào cũng phải chú ý mặc thêm quần áo… Vân vân, ở trong mắt các vị đại thần nội các là cảnh tượng cha hiền con hiếu.
( K( [6 E  J& U( S7 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn |   r$ U7 ?$ x$ L9 A8 D4 \* t$ a6 wAll rights reserved
Hoàng đế bệ hạ hết sức hài lòng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 }7 w% ^, A. E3 p& T  o& G/ k
©2020 Kites.vn | & K5 |2 [+ B8 F, m- ~All rights reserved
… …
  f( f* q+ t# a! F2 P3 j' n6 W7 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 {4 x6 _) O: N; \$ G* |: y! i5 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Điện hạ, phía trước chính là quý phủ của Tân thái phó.”
6 c6 k; ?5 @0 f$ z+ `& n) z2 C2 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : J4 ]! R$ e8 i4 n7 y+ x/ r; xAll rights reserved
Ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói của Chương thị vệ,  ngồi cùng Từ Canh là Thái tử chiêm sự* Cố Văn bất giác sửa sang lại áo mũ. Lần này Từ Canh xuất cung cũng không mang theo nhiều người, ngoại trừ nội thị thân cận là Kim Tử đi theo hầu hạ, chỉ gọi Thái tử chiêm sự và mười thị vệ Đông cung. Năm nay Cố Văn hai mươi sáu tuổi, là Thám hoa lang năm Hồng Gia thứ ba, đầu tiên là vào hàn lâm, sau đó không lâu được Hoàng đế nhìn trúng điều hắn đến Đông cung làm Thái tử chiêm sự.
. W5 T) }0 Z+ L$ n" \7 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . n9 J: O8 H6 Z+ f' OAll rights reserved
*Thái tử chiêm sự: Phép quan ngày xưa có một chức là chiêm sự phủ 詹事府 là một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử. Chức quan có từ đời Đường, chức cao nhưng việc nhàn, thường dành cho các đại thần đã cao tuổi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# `' B$ I5 U, E* [" F
7 s. J( E0 y" m# P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Văn có lẽ là đọc sách nhiều, nên tính tình có chút ngây ngốc, làm việc đâu ra đấy, cũng sẽ không a dua nịnh nọt giúp Từ Canh vui vẻ, cho nên kiếp trước Từ Canh rất không hài lòng với hắn, nhưng do e ngại mệnh lệnh của Hoàng đế nên không dám lên tiếng, sau này hắn vừa đăng cơ, không lâu sau tìm một cái cớ điều Cố Văn đi rất xa.
©2020 Kites.vn |   w/ ~8 ^+ ~7 C+ V; nAll rights reserved
* l0 c# R6 J& H9 f& i4 Z' R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hiện tại nhớ lại những chuyện như vậy, Từ Canh chỉ muốn vả cho mình một cái. Thái tử chiêm sự là một chức vụ quan trọng phụ hoàng của hắn làm sao không biết, nếu ông đã chỉ định Cố Văn, chắc là có đạo lý của ông. Vả lại Cố Văn là người có tài năng và năng lực như thế nào, nói cho cùng kiếp trước hắn vốn không cho Cố Văn có cơ hội thi triển tài hoa, nhưng với thân phận của Cố Văn mà nói, thật sự là một trợ giúp to lớn.
+ d6 l. L+ {7 F9 q8 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 G1 @4 f) }* _  X. U9 e
Cố Văn là con của lão hầu Võ Anh, một nhà Võ Anh Hầu phủ dốt đặc cán mai chỉ biết đánh trận cao lớn thô kệch, cứ như vậy đến lượt Cố Văn lại là một người đọc sách, người cả nhà đều trông cậy vào hắn giữ thể diện, có vật gì hiếm có, cho dù Cố Văn chỉ hươu bảo ngựa, trên dưới Võ Anh Hầu phủ cũng tuyệt đối ngoan cố kiên quyết cho rằng đó là con ngựa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' r; `% h6 u0 }% x
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 d3 u1 _1 b+ w1 q
Hoàng đế tặng cho hắn một cái thang liên kết với Võ Anh Hầu phủ, nhưng lại bị hắn chà đạp, khó trách lúc nào Tân tiên sinh cũng mắng hắn là “Không có đầu óc ngu xuẩn”, hắn đúng là một kẻ vô cùng ngu ngốc.
©2020 Kites.vn | * w% v% o  u* B/ A. Z  ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 {6 ]" {: v: \' R8 R; ~: M2 x0 ?All rights reserved
Cố Văn và Kim Tử xuống xe ngựa trước, sau đó quay lại duỗi tay đỡ lấy Từ Canh, nhưng Từ Canh lắc lắc đầu, vung áo choàng lên nhanh nhẹn nhảy xuống.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" s# `) R4 M- a: T$ A2 t, n
* [7 n! ?8 u1 O) _4 f1 n, g- F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trước cửa Tân phủ không có hộ vệ, thị vệ tiến lên gõ cửa, cũng không thấy có người trả lời, Cố Văn cau mày nói: “Chẳng lẽ không có ở nhà?”
9 e( d9 o; h+ o- S# W/ R" U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ]9 X  e5 C. r/ r& l" v6 S
“Chờ một chút đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. }0 @: ]* Q: O
©2020 Kites.vn | All rights reserved( U# Z" E+ c* `: R; y4 t1 y
Đoàn người nhẫn nại chờ đợi thật lâu, cuối cùng cửa lớn cũng đã có động tĩnh, sau khi “Két… – -” một tiếng, một lão bá tóc hoa râm mặt đầy nếp nhăn thò đầu từ bên trong ra ngoài, nghi ngờ đánh giá mọi người một phen, khàn giọng hỏi: “Các ngươi tìm ai?”
©2020 Kites.vn | 6 |$ z! }/ C8 c4 g$ wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 E2 E# J: h7 i; l
“Xin hỏi đây có phải là quý phủ của Tân thái phó?” Cố Văn vội vàng tiến lên hỏi.
; U4 \7 N( \! p4 R6 P. C/ k. @0 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 \& d- K  e& u4 e- d6 Y
Lão bá gật gật đầu, “Các ngươi là?”
! d, L5 ?. {- G* Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 ], K, a% h) ?; N+ W% |All rights reserved
“Tại hạ là Thái tử chiêm sự Cố Văn.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" t5 ^2 Z) q, i  M# u) J
©2020 Kites.vn | # ~4 a' h" w' V0 z4 e1 lAll rights reserved
Trên mặt Lão bá lộ ra sự bất ngờ, ánh mắt dừng ở trên người Từ Canh, nhìn một hồi lâu mới nói: “Xin chờ một chút, để lão nô đi trước bẩm báo.” Cứ như vậy sau thời gian uống cạn một tuần trà, cuối cùng lão bá cũng trở lại, khách khí đón đám đông vào cửa.
©2020 Kites.vn | ! W. @( j, c; A8 d6 ^! l9 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& t$ [6 d2 _; x# B0 I: n' O; {, X% q
Tân phủ được quét dọn rất sạch sẽ, cửa sổ không nhiễm một hạt bụi, dưới chân là con đường đã bị mài mòn hơi sáng lên, hai bên hành lang là hoa và cây cảnh mọc vô cùng tốt, rậm rạp xanh tươi, tinh thần sáng láng, đã đi được một đoạn rồi nhưng bên trong phủ vẫn rất yên tĩnh, đi qua đoạn đường này rồi mà ngay cả một hạ nhân cũng không nhìn thấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 t# y- V* `5 C$ h4 \' ~; ~/ x
©2020 Kites.vn | 7 v) V6 ^9 J3 I/ b& yAll rights reserved
“Những người khác trong phủ đâu?” Từ Canh khách khí hỏi.
©2020 Kites.vn | + I' A* L" r6 b4 @; GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 n5 F6 ?2 P- J" |) v; ]
“Mọi người đã đến Tô Châu, Đại nãi nãi và các thiếu gia cũng đã cùng nhau qua đó rồi. Nhưng mà Lại bộ đã hạ văn thư, qua ít ngày nữa tất cả bọn họ phải trở về kinh.” Lão bá nhìn Từ Canh một cái, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Thái tử điện hạ là một người kiêu ngạo ương ngạnh, kiêu căng ngạo mạn xấu tính, không ngờ, thoạt nhìn còn rất bình dị gần gũi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! H6 q: X+ g6 x( [: D
©2020 Kites.vn | 1 G8 T% d% ?) Q( G1 m6 bAll rights reserved
Nhắc đến Tân tiên sinh, trong lòng Từ Canh có chút kích động, “Tân… Vậy là tốt rồi. Người một nhà đoàn viên thật là tốt.”
©2020 Kites.vn | ( [. U# M8 `( x  ^* ~, JAll rights reserved
# @: l6 r2 P: v( O8 n( k  i" J# ?3 j9 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tân lão gia tử không có nằm trên giường, thoải mái ngồi chờ trong thư phòng, nhìn thấy Từ Canh thì hừ lạnh một tiếng muốn hành lễ, lại bị Từ Canh kéo lại, “Thái phó đừng có chiết sát ta. Hôm nay ta đến đây chính là muốn chịu tội với người, là do ta không hiểu chuyện, làm càn chống đối người, còn khiến người giận thành như vậy…”
8 n" Z9 f# l( V1 j" p' Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 L! F4 K  L, \& z0 h" u6 {/ d6 F& MAll rights reserved
Từ kiếp trước da mặt của Từ Canh đã được rèn luyện trong những lần bị Tân tiên sinh chửi rủa thậm tệ như gió bão mưa rào, cúi đầu nhận lỗi một cách lưu loát, Tân thái phó còn chưa kịp chống cự, đã nhanh chóng bị đánh bại, trái ngược với thái độ lãnh đạm lúc trước, kéo Từ Canh lên tận tình khuyên bảo đến gần nửa canh giờ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ ?4 h! k; R' Q: q+ @$ Y
©2020 Kites.vn | ; q& X/ g8 X: ?7 Z- D7 GAll rights reserved
Cố Văn sợ hắn không kiên nhẫn nên trở mặt, không ngờ vị thái tử điện hạ xưa nay nổi tiếng xấu tính, thế nhưng toàn bộ quá trình khuôn mặt vẫn tươi cười, thậm chí còn lộ vẻ xúc động, trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Thái tử điện hạ đã thực sự đổi tính ?
©2020 Kites.vn | 6 T+ l& n2 n! h- G6 x% GAll rights reserved
( Z' V- y. P- i) Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Từ tân phủ đi ra, sắc trời vẫn còn sớm, đột nhiên Từ Canh hiện lên một ý nghĩ quay sang nói với Cố Văn: “Lúc này về cung cũng không có chuyện gì để làm, hay là đến nhà ngươi ngồi một chút.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ~4 s" b' q6 u6 [0 O
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 t; M8 y( P/ k5 D
Cố Văn cả kinh, đoán không ra trong hồ lô của Từ Canh đang bán thuốc gì, nhưng hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành phải nhắm mắt nói: “Hai ngày nay gia phụ không ở trong phủ.”
©2020 Kites.vn | 9 k, ~: N/ O% C2 q1 d! a- j9 [All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, g( h, K/ l4 S
“Hầu gia không có ở đây?” Từ Canh vỗ tay cười nói: “Vậy thì rất tốt! Thành thật mà nói, ta đúng là có chút sợ ông ấy. Đúng lúc ông ấy không có ở đây, ta cũng không cần gấp gáp đưa mình tới cửa để bị mắng. Không biết Lão tổ tông có ở trong phủ không? Ta muốn đi hỏi thăm sức khỏe của lão nhân gia. Lần trước gặp người là vào năm mới, gần đây thân thể của lão tổ tông có khoẻ mạnh không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" e9 b# S5 D7 ?& l$ E* v' W
7 e. `1 _$ O# F" t) W, D( h) M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tân tiên sinh đã từng nói, làm chuyện gì cũng không thể nóng lòng đòi hỏi thành công, có đôi khi cần quanh co ngoắt ngoéo một chút, tỷ như “trở thành bằng hữu của phụ nữ” luôn là con đường hiệu quả nhất.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* z$ L% @5 u; ~1 I* Y" ?" ?+ ]
©2020 Kites.vn | 0 p& q: {+ p# ^+ eAll rights reserved
Từ Canh rất hài lòng với diện mạo bây giờ của hắn, thiếu niên mười lăm tuổi còn chưa trưởng thành, trên mặt còn vài phần trẻ con, nũng nịu, nhõng nhẽo cũng chưa phạm phải lỗi lầm gì. Nếu không, hắn thật sự không muốn vác cái gương mặt ba mươi tuổi già nua đi nói chuyện trên trời dưới đất với một đám phụ nữ, hắn thật sự có chút áp lực trong lòng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 x; C, Z3 ?1 G3 P, G+ i* r
& A9 |7 Y+ d# P, a+ c5 `" m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng mà, hiện tại hắn muốn dụ dỗ một bà lão thật sự là dễ như trở bàn tay, lúc mới bắt đầu lão phu nhân của Cố gia còn có chút băn khoăn, nói chuyện cung kính khách khí, chỉ chốc lát sau đã bị Từ Canh dụ dỗ cười ha ha, đối xử với hắn cũng thân thiết hơn mấy đại tôn tử của bà.
% z* P# f" {  z& g  v* W©2020 Kites.vn | All rights reserved
; C) c; Y  I) {  m- C! m% Y& I$ m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mấy tiểu bối của Cố gia dùng sức nháy mắt với Cố Văn, Cố gia lão Tam nhịn không được tiến đến bên tai Cố Văn thấp giọng nói: “Không phải ngươi đã nói tính tình của Thái tử điện hạ không tốt sao? Không tốt chỗ nào, ta chưa từng thấy hoàng tử nào gần gũi thân thiết hơn hắn. Vẫn nói Nhị hoàng tử chiêu hiền đãi sĩ, bình dị gần gũi, có phong thái của quân tử, so sánh với Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử lập tức có vẻ quá giả tạo.”
©2020 Kites.vn | 5 l5 s; J3 w! V/ x' R; GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. I" e% D1 [6 _4 \5 q3 k
Nếu như Từ Canh biết trong lúc mình lơ đãng đã khiến Lão Nhị bị hắc một phen, nhất định sẽ vui vẻ đến không ngủ được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; C  k. S1 v/ Z0 w
©2020 Kites.vn | 9 N/ w' g, V5 C( U- `All rights reserved
Lão tổ tông của Cố gia vô cùng cao hứng, nói năng khẩn thiết giữ Từ Canh ở lại dùng cơm tối. Từ Canh không nói hai lời lập tức đồng ý, vừa cười nói: “Sớm đã nghe nói quý phủ có mời đầu bếp từ Ba Thục* đến, làm được một bàn thức ăn ngon, ta đã rất muốn ăn, đã sớm muốn đến phủ ăn cơm chực, lại sợ quấy rầy quý phủ, hôm nay thật sự đã được thỏa lòng mong muốn.”
8 Q) L  B, [8 m6 I% d4 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 Z& Q. ~7 N. KAll rights reserved
*Ba Thục: (Tên một nước thời Chu, nay thuộc phía Đông tỉnh Tứ Xuyên)
©2020 Kites.vn | All rights reserved  g* Y6 g% Z: g& J5 ~
- I1 i1 g- x  C" v+ C2 e" l/ X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố lão phu nhân vẻ mặt từ ái nhìn hắn, ” Nếu Điện hạ thích, về sau thường xuyên đến đây. Nếu khi nào không vui muốn xuất cung, muốn ăn cái gì thì nói với Văn ca nhi*, ngày hôm sau để Văn ca nhi dẫn người đi.” Nếu Cố Văn đã là Thái tử chiêm sự, Cố gia và Thái tử đã sớm là một sợi dây thừng, cho nên Cố lão phu nhân giữ Thái tử lại dùng cơm cũng không có băn khoăn.
©2020 Kites.vn | & x& W  S! |) U6 a2 ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; [2 B0 w, e9 o/ m
Từ Canh hoan hoan hỉ hỉ nói cám ơn, lại nói: “Vậy ta sẽ không khách khí nữa.”
3 W" l! ?$ v4 t* u9 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) |; u/ {% ^- o, Z% B9 o  n+ x, D1 LAll rights reserved
Ca nhi: Là cách gọi các bé trai thời xưa, con gái gọi là thư nhi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2016 21:42:25 | Xem tất
Chương 03: Cảm giác làm học trò ngoan thật quá sung sướng!
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 d; A0 d2 U1 _  p, T9 ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved' f  Q; g$ _5 S- u0 a! R
Edit: SONG TỬ
0 V4 W% X$ z& W& v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 s7 t3 `" |) I* q+ fAll rights reserved
Trước khi đi Từ Canh, nhờ Cố Văn mời Cố lão Tam đến.
©2020 Kites.vn | 1 P9 k( i, \/ a& ^1 qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 U7 H% E$ C! |! j- v3 KAll rights reserved
Cố Hưng lớn hơn Cố Văn ba tuổi, mặc dù danh tiếng vang khắp thiên hạ, nhưng tính tình cách lại không chững chạc bằng Cố Văn. Người nhà họ Cố đều là võ tướng, mười bảy tuổi Cố Hưng đã theo Võ Anh hầu ra ngoài đánh trận, tính tình lỗ mãng, căn bản không muốn ở lại trong phủ. Mấy năm nay biên cương thái bình, Cố Hưng vẫn luôn ẩn náu trong kinh thành, cảm thấy cả người sắp hỏng đến nơi rồi, vừa nghe nói Từ Canh muốn tìm hắn, Cố Hưng lập tức hưng phấn, có chút nóng lòng muốn thử.
  k' h& h" X: c9 c5 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" k* X6 [, _2 l  b' r- u$ ]
“Thái tử điện hạ tìm ta có chuyện gì?” Cố Hưng túm Cố Văn lại, trơ mặt ra cười hì hì hỏi: “Tứ đệ, đệ nói trước cho ta biết Thái tử có ý gì đi.”
©2020 Kites.vn | 3 r$ L& O9 q% a, Q5 YAll rights reserved
+ Y. i, v; t$ C4 D$ a  R1 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Văn đâu có biết, lại không chịu lòi ra cái dốt trước mặt Cố Hưng, mặt sa sầm nói: “Có chuyện gì, Tam ca đi thì biết.”
& M" ^7 U9 K' f! c; F* i# s4 w5 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
" s. m! Y4 A6 P# h; p: ?) ]4 M7 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Hưng chép miệng, “Tiểu tứ tính tình này của đệ thật sự là không đáng yêu, thật không hiểu sao Thái tử điện có thể hạ chịu được đệ.” Vừa mới dứt lời, lập tức bị Cố Văn lườm một cái, ánh mắt nhỏ nhưng rất hung dữ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# O" d& V) a5 T& a
©2020 Kites.vn |   ~. ?' U9 Q: ]% L7 C. Q. lAll rights reserved
Từ Canh đã biết tính tình của Cố Hưng, cũng không quanh co lòng vòng với hắn, hàn huyên hai câu nhân lập tức nói: “Hôm nay đặc biệt mời tướng quân đến đây là vì có việc muốn nhờ.”
©2020 Kites.vn | 5 ^; U- l+ `4 U, g' LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 @( H" b/ b; C4 j4 eAll rights reserved
Cố Hưng vội vàng trả lời: “Điện hạ có chuyện gì cứ việc phân phó, nhưng ngàn vạn lần đừng nói hai chữ cầu xin, chẳng phải là chiết sát ta.”
©2020 Kites.vn | $ O% {# F4 E- T9 t% \7 ?8 @All rights reserved
  M/ z. e( d& G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Từ Canh cười cười, “Chuyện là như vầy. Con trai độc nhất của Tân thái phó vốn làm quan ở Tô Châu, nhưng mà mấy ngày gần đây đã bị điều đến kinh thành, lúc này cũng đang trên đường đến đây. Lúc làm quan ở Tô Châu kiên quyết dám nghĩ dám làm, đã nhiều lần làm chuyện tốt lợi quốc lợi dân, tự nhiên cũng đắc tội không ít người, ta sợ trên đường sẽ có người gây bất lợi cho hắn. Cho nên, mới đặc biệt thỉnh tướng quân hỗ trợ tìm người hộ tống trên đoạn đường.”
©2020 Kites.vn | 7 Y6 l2 k; @' @$ [6 ~8 a: UAll rights reserved
6 @2 i6 l' A& Z4 n. O  V$ m- F2 Y" W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Hưng nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn, chợt suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ Thái tử điện hạ đã nghe được tin chính xác biết có người sẽ động thủ với Đại thiếu gia của Tân gia, cho nên mới hạ mình đến thỉnh hắn hỗ trợ. Đại thiếu gia của Tân gia rời kinh đã gần mười năm, ở trong trí nhớ của Cố Hưng, người kia hình như chính là một con mọt sách có vẻ khô khan, có tài đức gì mà có thể kinh động Thái tử điện hạ ra mặt vì hắn, không cần nghĩ, nhất định là vì mặt mũi của Tân thái phó.
©2020 Kites.vn | " W9 h1 \7 ]( z6 [* TAll rights reserved
6 M* W' A" k: T- l- z7 N0 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Một thiếu niên tôn sư trọng đạo như thế, vậy mà triều đình lại tung tin đồn nhảm nói ngài ấy ngạo mạn tự đại, bất kính với thầy, quả thực chính là do một phe phái nói bậy mà, người tung ra tin đồn này nhất định là một kẻ bụng dạ khó lường!
©2020 Kites.vn | , H* Q  I  O" Y. H  A- v& CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 w% p6 z4 L, G5 z
Trong lòng Cố Hưng hướng về phía Từ Canh biểu dương chính nghĩa xong, lại vỗ ngực bảo đảm nói: “Chỉ cần điện hạ ngài nói một câu, hạ quan sẽ đi bắt những tên lòng dạ tiểu nhân đến đây.”
©2020 Kites.vn | ; ?" L' k1 }% h% N" c$ R1 mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 ~) E0 X: `3 R+ d$ |* |
Từ Canh cười “Ha ha” hai tiếng, chính nghĩa nói: “Không cần để ý đến những lời đồn đãi kia, bởi vì có cái gọi là thanh giả tự thanh, các triều thần đều có mắt, sẽ không bị những lời đồn đãi kia che mắt.” Mẹ kiếp, nhất định là Lão Nhị lập mưu cho kỹ nữ truyền đi, tên hỗn đản kia, một năm 365 ngày lúc nào cũng suy nghĩ muốn bôi nhọ hắn, đừng để hắn bắt được điểm yếu gì, nếu không, thế nào hắn cũng phải lột da tên khốn kia.
©2020 Kites.vn | % |! I* ?& Y1 i4 oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 Z1 f, k. ?2 v( o* j9 oAll rights reserved
Cố Hưng vẻ mặt kính nể, “Điện hạ quả nhiên là lòng dạ rộng lớn, rất khiêm tốn.” Trong lòng lại oán giận bệ hạ bảo vệ thái tử quá tốt, đơn thuần như vậy thì sau này làm thế nào đây.
©2020 Kites.vn | + e8 b0 w1 L: aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 ~. o, V8 U: TAll rights reserved
Sau khi nói chuyện xong, hai bên đều rất hài lòng. Cố Hưng nắm quả đấm âm thầm thề nhất định phải bảo vệ thái tử điện hạ đơn thuần (ngây ngốc ngu xuẩn), tuyệt đối không để cho những tên tiểu nhân mưu đồ làm loạn kia có bất kỳ thời cơ hội nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& K% m# l% w) x% u
1 V- w9 a5 O) S' [/ o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Từ Canh vội vàng quay lại trước khi hoàng cung đóng cửa, sau khi quay về cung Trường Tín, nội thị Lưu Phúc Lễ vội vàng tiến lên đón, “Điện hạ ngài đã trở lại , nô tài đợi cả một buổi chiều nhưng không gặp người, lặng lẽ đi hỏi người khác mới biết được ngài đã xuất cung. Hôm nay Thái hậu nương nương bên kia đã tới đây hỏi, nói tại sao ngài còn chưa qua đó…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: d9 Z6 c7 K0 z
©2020 Kites.vn | - O% I# i. \4 K# _+ K- R( aAll rights reserved
Từ Canh liếc hắn một cái, hận không thể tát cho hắn một cái.
1 I1 \* d& M* D2 ^. k©2020 Kites.vn | All rights reserved
' b. c) D/ S7 k) }6 [5 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lưu Phúc Lễ là người do Thái hậu ban tặng, năm nay mười tám tuổi, đã đi theo bên cạnh Từ Canh được bốn năm. Hắn ta có đầu óc nhanh nhạy, lại là người cơ trí, kiếp trước Từ Canh coi hắn ta là tâm phúc, không ngờ hắn ta sớm đã bị Lão Nhị mua chuộc – – nói đúng hơn là, hắn ta chỉ là một quân cờ mà Thái hậu đặt ở bên cạnh Từ Canh, năm đó khi trong cung thay đổi hắn ta nội ứng ngoại hợp mở cửa chính của Cẩn Thân điện.
©2020 Kites.vn | . G4 w+ C3 b3 f( m3 n, K2 @- @All rights reserved
) X, ?) c" D1 F0 g5 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đúng vậy, kiếp trước giữa chính biến, Thái hậu cũng chọc vào trong đó một cước, nếu không, Lão Nhị cũng không thể dễ dàng đăng cơ như vậy. Chỉ là, đăng cơ không bao lâu hắn ta đã chó cắn chó với Tuệ vương con trai ruột của Thái hậu, khiến triều đình chướng khí mù mịt, Từ Canh mới có cơ hội phản pháo cướp lại ngai vàng. Nếu không phải do hắn bất ngờ bỏ mình, chắc chắn kinh thành đã sớm ở trong lòng bàn tay của hắn.
' s, a7 M9 }  l) |; Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; F8 f7 h- }; w9 t5 y2 fAll rights reserved
Thật sự là thời cơ không ủng hộ ta!
©2020 Kites.vn | 7 B/ L/ W+ z6 }3 fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# X% q" S6 J# u" E/ M
Nếu là Từ Canh của kiếp trước, khi nhìn thấy tên phản bội này, e rằng sẽ lập tức cho người bắt tên kia đi chém, nhưng mà bây giờ hắn không còn kích động làm bậy nữa rồi, “Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn”, nếu như Tân tiên sinh biết hắn dễ bị kích động như thế, thế nào cũng phải nghiêm khắc đánh vào tay hắn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) d% q- O4 O( u4 o* g/ X0 s+ q
©2020 Kites.vn | 0 W0 P& i( L8 I4 ?All rights reserved
Đương nhiên, Từ Canh cũng sẽ không cho Lưu Phúc Lễ một vẻ mặt tốt, gương mặt lạnh lùng không quan tâm đến hắn ta, thấp giọng nói với Kim Tử: “Còn ngây ngốc làm cái gì, mau vào hầu hạ ta.”
5 D% \- Q# |# b% D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; A$ Z# D) {. Q4 Q5 u
Kim Tử đần độn đáp một tiếng, liếc trộm khuôn mặt tươi cười cứng ngắc của Lưu Phúc Lễ một cái, nhắm mắt theo sau lưng Từ Canh vào phòng.
/ _8 h* K& J, o% D# S0 J- [; U©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 |  P8 z' p5 ^, |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lưu Phúc Lễ bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra*, không hiểu mình đã chọc giận Từ Canh ở chỗ nào. Chạng vạng ngày hôm qua mọi việc đều rất tốt, chẳng qua hắn chỉ lười biếng một chút nhường cho Kim Tử mới tới thay hắn hầu hạ một đêm, tại sao Thái tử điện hạ lại đột nhiên giống như trở thành một người khác vậy. Chẳng lẽ hôm qua ở đây đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết?
©2020 Kites.vn | 5 d( L0 z; [* J+ FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / V) p1 Z* Y& g! _& IAll rights reserved
*Nguyên văn (Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não – 丈二和尚摸不着头脑”): (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
©2020 Kites.vn | ' z* S8 K4 ~% f0 @6 NAll rights reserved
Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La  Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
, a. E' q, r( E" f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 K" W% _: R" ], m1 R' j- W$ o$ C
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( F# W0 j3 F0 H- l
©2020 Kites.vn | # K) D3 [2 T: G8 r% OAll rights reserved
Lưu Phúc Lễ suy nghĩ trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời tâm loạn như ma, chỉ muốn mau chóng đi tìm Kim Tử hỏi cho rõ ràng. Nhưng hết lần này tới lần khác Kim Tử một tấc cũng không rời theo sát bên cạnh Từ Canh, hắn ta không tìm ra cơ hội nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Phúc Lễ gọi Lâm Lí tới.
©2020 Kites.vn |   ]5 e! ?2 M' P+ VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ q( p0 h$ X" p4 ?! [/ b' G& f% ^All rights reserved
“Buổi tối hôm qua?” Lâm Lí lắc đầu, “Tiểu nhân thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là nghe thấy trong điện có một tiếng động, Kim Tử quýnh lên vọt vào, hình như là Thái tử điện hạ ngã từ trên tháp xuống, nhưng mà ngã không nặng, điện hạ cũng không cho mời thái y. Rồi sau đó Thái tử điện hạ nói chuyện với Kim Tử đến nửa đêm, cũng không biết Điện hạ và Kim Tử nói những thứ gì, sau đó đột nhiên Điện hạ đối hắn có vài phần kính trọng .”
©2020 Kites.vn | & w' v2 E9 X! i5 a2 pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; k9 C! G7 r) e' D3 T
Trong lòng hắn ta có chút vị chua, Kim Tử kia mới đến có vài ngày? Là người ngốc ngếch, một chút cơ trí mạnh mẽ cũng không có, có tài đức gì được Thái tử coi trọng chứ, sau một buổi sáng lập tức được lên trời, sau này gặp tiểu tử kia, e rằng phải gọi hắn một tiếng “Kim gia”, thật sự là không cam lòng.
©2020 Kites.vn | ' H; k  N; ?- s' R/ O/ ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ z3 l8 u( [$ v) t9 v+ e
Gương mặt Lưu Phúc Lễ lộ vẻ không vui, “Hắn và Thái tử điện hạ đã nói những gì?”
©2020 Kites.vn | & m' `6 V8 I1 v8 \3 O6 Y9 XAll rights reserved
3 q1 N1 ?! u& {; r1 [9 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lâm Lí vẻ mặt đưa đám nói: “Chuyện này tiểu nhân thật sự không biết. Tiểu nhân cũng vào trong nhìn mấy lần, nhưng Điện hạ lại bực mình đuổi chúng ta ra, một chữ cũng không nghe thấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% \) x5 \; H! A! m$ M/ i% S
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ H5 A7 L9 S1 o; L1 b( \
Sắc mặt Lưu Phúc Lễ dần dần âm trầm, càng cho rằng Kim Tử cáo trạng bôi đen hắn trước mặt Từ Canh.
©2020 Kites.vn | * I1 E5 {2 i- v$ EAll rights reserved
( b( a9 U% L% n& W& c3 O  r4 D8 |+ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Thật sự là chó cắn người không gọi.” Lưu Phúc Lễ hung dữ mắng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( C% _  P& H, P* M' I- Y2 w
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 w1 _3 t  q; H4 k( P
Đến buổi tối, Từ Canh vẫn như cũ bảo Kim Tử gác đêm, lại phân phó cung nhân khiêng một cái giường nhỏ vào Noãn các (buồng có lò sưởi) ở phía đông, “Về sau Kim Tử gác đêm sẽ nằm ngủ ở chỗ này.” Sắc mặt của hắn vẫn như thường phân phó nói.
©2020 Kites.vn | 9 P) G* x5 y$ [: uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. g( x* b( {  S0 @  J8 n( X$ S
Tất cả nội thị có mặt trong điện đều thay đổi sắc mặt. Trong cung Trường Tín này ai cũng biết Thái tử điện hạ có tính tình cổ quái, buổi tối không cho phép bất luận kẻ nào vào trong phòng hầu hạ, tại sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính, hơn nữa, phần vinh hạnh đặc biệt này lại không rơi xuống người đại hồng nhân là Lưu Phúc Lễ, ngược lại bỗng nhiên người đầu tiên được hưởng chính là Kim Tử.
8 W8 j/ w+ a- S$ n/ d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + e; w# T" h( Q# b4 L! uAll rights reserved
Gương mặt Lưu Phúc Lễ cứng ngắc, vụng trộm đánh giá Từ Canh vài lần, thấy hắn căn bản sẽ không nhìn mình một cái, trong lòng càng bất an. Rốt cuộc là kẻ nào nào dám ở trước mặt Điện hạ nói xấu hắn đây? Nếu để hắn biết kẻ nào, sẽ cho kẻ đó xem một chút thủ đoạn của Lưu gia.
©2020 Kites.vn | ' I* E# J- D8 wAll rights reserved
Một đêm không mộng mị.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; F8 d2 j0 J2 X  g" o+ N
, }) V. H3 F7 q( d, L$ \2 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Canh lại là người đầu tiên đến Thượng thư phòng, mặc dù Lưu sư phó không còn kinh hãi quá độ như ngày hôm qua, nhưng cũng khó tránh khỏi nghi hoặc, lặng lẽ nói chuyện với một vị Tằng sư phó dạy học khác: “Thái tử điện hạ đổi tính rồi sao?”
' Y8 A- ?! b* e: x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. ~! ^3 k3 y( p" S
Từng sư phó liếc trắng mắt nhìn ông ta một cái, “Thế nào, Thái tử điện hạ không thể một lòng quyết tâm học hành sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' T3 N; G" K; U3 v) V2 x3 I1 ]) R
- Y+ p% f# ?, i* R5 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ý ta không phải là vậy.” Lưu sư phó sợ hãi vội vàng lắc đầu phủ nhận, lời còn chưa nói hết, Tân thái phó đã vào phòng, “Ông không có ý gì?”
% z, t/ s% R- c/ K7 U( R©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 H6 A  z  T9 ?0 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Từng sư phó cười hơ hớ đổi chủ đề, “Tân đại nhân tới, thân thể của ngài đã tốt chưa?”
©2020 Kites.vn | 8 G! O  ?# q) u* c$ u) P1 V' UAll rights reserved
/ o) C$ ~- z9 }3 V' _# r, ~" [©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vốn cũng không có việc gì, chỉ là tức giận với Thái tử điện hạ thôi. Hôm qua Thái tử đã tự mình tới cửa nhận lỗi, ta rất vừa ý cũng không còn tức giận nữa, hôm nay rất tốt.” Tân thái phó nói đến chỗ này còn có chút đắc ý, “Rốt cuộc vẫn là đứa con do chính bệ hạ giáo dục nuôi lớn, mặc dù thái tử có chút yếu ớt, nhưng bản tính không xấu, thành thật hiếu thảo, tương lai của Đại Lương quốc ta đã có hi vọng.”
©2020 Kites.vn | ! {6 E9 N8 s1 L  ^& FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. Z( O* |: M2 R9 x# B6 z+ B7 ]
Từng sư phó và Lưu sư phó im lặng.
! ~& b6 q* F; H5 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: k; X/ o* M; {0 I% v
Ngày hôm trước là ai chỉ vào Thái tử điện hạ chửi ầm lên, khiến tất cả bọn họ đều giả điếc giả mù chứ. Nhưng mà, ai bảo người ta là Thái phó, bọn họ chỉ là sư phó dạy học nho nhỏ thôi, Thái phó nói cái gì thì chính là cái đó.
0 V1 p/ C. T7 h& R! g2 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
; [% t+ s* A0 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cũng bị Từ Canh kinh làm cho kinh hãi còn có vài vị hoàng tử, tất cả mọi người đều đã quen với một Thái tử cà lơ phất phơ, đột nhiên thấy hắn khắc khổ chăm chỉ như vậy, vài vị hoàng tử cảm thấy chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao.
( J, `  x2 x  ~0 c$ U0 k/ b1 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 @0 T' ~8 G, M- p* W4 ?
Mặt trời mọc từ huớng tây sao? Không thể! Như vậy chắc chắn là Thái tử đang âm thầm trù tính một quỷ kế nào đó, cho nên, ngay đến cả Nhị hoàng tử Từ Long người luôn thích đối nghịch với Từ Canh nhất, cũng không dám chủ động đi khiêu khích hắn, chỉ vắt hết óc suy nghĩ xem âm mưu của thái tử là gì, thế cho nên liên tục thất thần, bị Tân thái phó gọi lên chửi mắng một trận, sau đó bị phạt ra đứng ngoài cửa.
& G9 _, N. h7 v5 d( l0 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" E1 M# Z$ d  A, f# D
Từ Canh vui mừng trong lòng, lần đầu tiên cảm thấy thì ra muốn đối phó lão Nhị cũng không phải là việc gì khó khăn. Hắn không cần phải làm chuyện gì, chỉ cần biểu hiện thật tốt sau đó chờ lão Nhị phạm lỗi là được. Thân phận của hắn là gì, thân phận của lão Nhị là gì, suốt ngày hắn chỉ nghĩ muốn tranh đấu lão Nhị, chẳng phải là tự hạ thấp mình so với Từ Long sao, khó trách đời trước Tân tiên sinh cứ mắng hắn là ngu xuẩn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 M, j3 B' F+ s
3 y  _# J8 ^- d% a6 l5 f+ S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Từ Canh càng nghĩ càng cao hứng, nghe bài giảng cũng càng nghiêm túc hơn, đền bù cho nhiều năm học tập hắn bị Tân tiên sinh nhéo lỗ tai hơn nửa đời trước, bao nhiêu kiến thức, trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc, không chỉ có mình Lưu sư phó và Từng sư phó không dám tin trừng lớn mắt, ngay cả Tân thái phó cũng vuốt râu gật đầu liên tục.
$ y! P- d# W. M$ b©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ p5 ^: T) U0 H; w( [- c+ j
Làm học trò ngoan cảm giác thật quá sung sướng!
©2020 Kites.vn | All rights reserved% n& v) q, ~. s8 Y1 ~/ `5 \/ }
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2016 19:35:23 | Xem tất
CHƯƠNG 4: Một nhà Tân gia
©2020 Kites.vn | All rights reserved! C* A" \: C0 f& p) b8 ?$ k
©2020 Kites.vn | All rights reserved) V' M' s" z! S7 q! S2 \
EDIT: SONG TỬ
/ B# u; R  S4 _% `# s: u8 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
" V+ p  Q/ R/ E2 G2 l0 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nói về chuyện Cố Hưng được Từ Canh dặn dò, dẫn ba mươi người giỏi nhất nhanh chóng đi về phía nam, ai ngờ giữa đường lại đi lạc, thật vất vả mới đuổi tới quan đạo của phủ Tế Ninh, từ xa đã nhìn thấy mọi người trong Tân gia đang đánh nhau với một đám đạo tặc.
©2020 Kites.vn | 1 l1 Z7 W9 D! @! F6 Q. k5 yAll rights reserved
5 |" j" S8 M( i* r1 M: E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nói đến gia đinh của Tân gia cũng vô cùng dũng mãnh, bất kể là nam nữ già trẻ người người đều cầm dao chém địch, đã giết đến đỏ cả mắt rồi, nhưng mà hiện tại kẻ địch quá nhiều, mọi người của Tân gia đành phải lui lại liên tục. Cố Hưng thấy thế thì áy náy, lại phẫn nộ, quát to một tiếng, xung phong xông tới đầu tiên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- b) v+ ], a9 h
3 U9 \& a& M, c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người hắn mang đến đều là bộ hạ cũ trong quân, bàn tay  mọi người cũng đã nhiễm đầy máu, người thường không thể so sánh được, sau vài hiệp đã giết hết bọn đạo tặc. Cố Hưng còn không chịu dừng tay, kêu thuộc hạ tiếp tục truy đuổi, cứng rắn trói lại hơn mười mấy tên quay về.
©2020 Kites.vn | # i& x& S) I3 f- gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ A5 ~1 o. s3 h, A+ w
“Tân huynh, ta – -” Cố Hưng vẻ mặt áy náy chắp tay tiến về phía Tân Nhất Lai.
©2020 Kites.vn | $ G% R9 @( M/ y7 c$ ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | , z' X' @& ]7 i  _All rights reserved
Tân Nhất Lai bình tĩnh gật gật đầu, phất tay ngắt lời của hắn, “Cố lão đệ xin chờ một chút, để ta hỏi bọn chúng vài câu trước đã.” Nói xong ánh mắt của Tân Nhất Lại đông lại, sải bước đi đến trước mặt tù binh, lạnh lùng nói: “Nói đi, là ai phái các ngươi tới.” Tân Nhất Lai nắm cây chủy thủ, gương mặt mặt không chút thay đổi, trên y phục bị rách có vài vết thương, ống tay áo bị máu nhuộm một mảng lớn, tóc cũng xõa tung, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí u ám.
6 V0 z* Q% K) B8 \+ M©2020 Kites.vn | All rights reserved
( ~& T* N, Y. B) j2 }' f8 d! k" P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Hưng có chút sững sờ, đây là Tân gia đại gia cổ hủ nhu nhược thậm chí có chút hèn yếu trong ấn tượng của hắn sao? Rốt cuộc sát khí trên người hắn ta làm sao mà luyện ra được, ngay cả người có kinh nghiệm lão luyện như Cố Hưng cũng cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ S3 L+ p+ F# y5 F3 O
6 ?9 e/ ]! y& C5 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tù binh trên đất vẫn còn ngang ngược, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, khinh thường nói: “Tốt nhất ngươi nên chúng ta thả ra, bằng không, ngươi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.”
+ q5 [9 r6 C( ?0 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 T$ @* ]) {0 R! K! }) {
“Ha ha.” Tân Nhất Lai cười rộ lên, khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt là sự u ám lạnh lùng, Cố Hưng nhìn thấy nhịn không được sợ run cả người. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì, con mọt sách nổi danh của Tân gia sao lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy .
©2020 Kites.vn | ) P+ N4 }* {6 C" X7 ]2 yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 f# M% V' a5 p* g/ f( e; MAll rights reserved
“Tốt – -” Tân Nhất Lai cười híp mắt nói, trong mắt là sự sự lạnh lẽo u ám, bàn tay khẽ động, chủy thủ giống như tia chớp đâm vào cổ họng của tên tù binh lúc nãy. Một dòng máu đỏ tươi đột nhiên phụt ra ngoài, Tân Nhất Lai nghiêng người tránh thoát, tất cả máu tươi tung tóe trên mặt đất, tạo thành một mảng lớn huyết hoa tươi đẹp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, e/ T+ L  M' J# T# c& D+ w" Z
3 M$ W! o+ q4 |# ~' E6 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng ai ngờ Tân Nhất Lai lại đột nhiên giết tên sát thủ này, nhanh như vậy, ác như vậy. Cho dù bàn tay của Cố Hưng đã từng giết rất nhiều người nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ giống như Tân Nhất Lai muốn giết liền giết. Hộ vệ đi theo cũng có chút bị kinh sợ, tù binh sống sót bện cạnh thậm chí đang phát run, Cố Hưng thề hắn là nghe được tiếng hai hàm răng của bọn tù binh va vào nhau.
©2020 Kites.vn | / d0 N+ U" Z! i$ G0 E8 i- O, CAll rights reserved
/ _6 C: Q* E0 J% a# e1 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tiếp theo đến phiên người nào?” Tân Nhất Lai xoa xoa con dao găm dính đầy máu tươi lên bờ vai của tên tù binh bên cạnh, thong thả ung dung hỏi. Tên tù binh kia sợ tới mức cả người xụi lơ, suýt nữa tiểu ra quần, vừa lớn tiếng vừa cầu xin, “Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói hết…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  t2 L  J% i; c2 n) ^
©2020 Kites.vn | 3 t$ F; Q* L: Z4 c. X7 aAll rights reserved
Cố Hưng có cảm giác giống như mình đã bị đoạt mất công việc vậy, hắn có chút lo lắng không biết sau khi về kinh nên giao phó cho thái tử điện hạ như thế nào. Tới muộn làm hại vài hộ vệ và tiêu sư của Tân gia bị giết, Tân phu nhân Hoàng thị còn bị thương nhẹ, cuối cùng ngay cả chuyện thẩm vấn cũng bị Tân Nhất Lai đoạt mất, trong lòng Cố Hưng càng muốn thì lại kìm nén sợ hãi.
. h, C) L1 N$ s9 p6 ?. T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 l3 c0 n3 e* D6 X7 q2 E
Tân gia đại gia bị cái quái gì vậy, tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy?
©2020 Kites.vn | ( w/ ?; _' y& k0 p! [All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, n2 p& M& S; p6 s( R% J" g
Hắn đang nghĩ ngợi, Tân Nhất Lai đã lau sạch sẽ dao găm thu vào trong vỏ đao, xoay người, nhã nhặn hướng về phía Cố Hưng gật đầu một cái, lại thành khẩn cảm ơn, “Hôm nay đa tạ Cố tướng quân đã cứu giúp, nếu không phải tướng quân tới kịp, một nhà chúng ta chỉ sợ phải bỏ mạng ở nơi đây. Ân cứu mạng, sau này nhất định sẽ hồi báo.”
7 H4 X6 _  S: c1 \' N% h$ W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 e0 |& d7 b$ h. Y+ ~All rights reserved
Cố Hưng cũng không dám đem chuyện như vậy ôm vào người mình, vội vàng giải thích: “Tân đại nhân không cần phải khách khí, tại hạ chỉ là phụng mệnh làm việc. Vốn nên sớm đuổi tới, không ngờ giữa đường bị lạc, mới để cho mấy tên sát thủ đó đả thương hộ vệ của quý phủ, chờ đến khi trở về kinh thành, ta còn phải đi thỉnh tội với thái tử điện hạ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 o+ J& t$ r  W
©2020 Kites.vn | / Y3 m8 L3 _+ _" L+ ~All rights reserved
Thái tử? Đôi mắt của Tân Nhất Lai chợt lóe lên một tia kỳ quái, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ, “Thái tử điện hạ làm sao có thể…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: @* m9 \2 a- T, W
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 F$ [) H9 i/ [2 V, s+ X
Tại sao Thái tử có thể biết được bọn họ sẽ bị tập kích, hơn nữa còn ngàn dặm xa xôi phái người tới cứu hắn, chẳng lẽ trong chuyện này có âm mưu gì?
©2020 Kites.vn | / H9 Q& y) k9 l3 V8 vAll rights reserved
Cố Hưng trả lời: “Điện hạ nói đại nhân làm quan thanh chính, đắc tội không ít người, sợ rằng sẽ có người gây bất lợi cho ngài, cho nên mới giao cho ta dẫn theo vài huynh đệ đến hộ tống ngài một đoạn đường. Ta vốn còn tưởng rằng ngài ấy suy nghĩ nhiều, không ngờ thực sự có người to gan lớn mật như thế, ngay cả mệnh quan của triều đình cũng dám động thủ.”
0 f8 L% j  A6 C' }3 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  V( Q: _& }0 [& ]% P" B$ B9 l" |
“Không phải ngài cũng nghe thấy sao, bọn họ là người của Tạ Thiên Tổng Thủ Ngự phủ Tế Nam, nếu ta nhớ không lầm, vị Thiên Tổng đại nhân kia họ Tạ.” Cố Hưng chỉ chỗ đó cười rộ lên.
©2020 Kites.vn | + C" d" N. R2 JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- X& v6 L" Y' q
Tạ gia trong miệng hắn là thừa tướng đương triều, cũng là nhà mẹ đẻ của Tạ quý phi. Dưới gối Tạ quý phi có hai người con trai, theo thứ tự là Nhị hoàng tử Từ Long và Lục hoàng tử Từ Hành. Lục hoàng tử tuổi còn bé không cần nói đến, Nhị hoàng tử Từ Long nhỏ hơn Thái tử điện hạ nửa tuổi, xưa nay nổi danh hiền đức, hơn nữa sau lưng có Tạ gia làm chỗ dựa vững chắc, ở trong triều cũng có chút phân lượng, điều này đối với Thái tử mẫu thân mất sớm nhà ông bà ngoại lại xuống dốc mang đến áp lực cực lớn.
6 }# U& O( J+ }# V' P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 \  ^  v  x- G# S8 J4 q2 `( EAll rights reserved
Hôm nay thích khách ám sát Tân Nhất Lai là do lúc ở Tô Châu làm quan đã đắc tội với địa chủ ở đó, hắn ta đã tốn một số tiền lớn mời tới, đạo tặc tầm thường tất nhiên sẽ không dám chấp nhận làm loại chuyện như vậy, địa chủ kia có một người họ hàng họ Tưởng có chút ít “giao tình” với vị Tạ Thiên Tổng kia, Tạ Thiên Tổng dựa vào Tạ gia, chưa từng để vào mắt một Tân gia nho nhỏ, lúc này lập tức đáp ứng, nên hôm nay Tân Nhất Lai bị ám sát.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' F0 o3 y, S! E; {: x! d
©2020 Kites.vn | All rights reserved, L* K" B  D/ T  G4 Y1 I0 s
Thấy Tân Nhất Lai mỉm cười chẳng nói đúng sai, Cố Hưng mơ hồ đoán được có lẽ là hắn ta động liễu nghi tâm, sau đó cũng không tiện lại giải thích nữa, chỉ nói: “Lúc trước ta cũng nghe người ta nói Thái tử ngu dốt, không chịu trọng dụng, chào đón chân nhân, mới hiểu được cái gì gọi là miệng nhiều người xói chảy vàng*, tích lũy hủy tiêu cốt**. Cũng không phải là ta thay Thái tử nói chuyện, đợi đại nhân trở về phủ, gặp Tân thái phó sẽ lập tức biết rõ. Thái tử điện hạ có lẽ bướng bỉnh, nhưng người lại thẳng thắn chân thành tha thiết, lại thật thà hiếu thảo, nếu không, không cần ta phải nói, với tính tình của Tân thái phó, cũng sẽ không khen ngài ấy một câu…”
©2020 Kites.vn | + V( m; s" B4 yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; \+ s5 y. z, h; S3 M
*Miệng nhiều người xói chảy vàng (nguyên chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn).
©2020 Kites.vn | 9 r/ |( i7 X0 ^% L4 C' RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 U" K: t/ H+ f0 P8 r  x+ z; _All rights reserved
**Tích lũy hủy tiêu cốt: miệng đời đáng sợ, lời nói của thế gian có thể lấy đi mạng người, miệng lưỡi thế gian.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 L8 @! K! ]/ W' H
©2020 Kites.vn | 6 L/ u& L9 i3 k+ QAll rights reserved
Tân Nhất Lai cười cười, “Hóa ra là Thái tử điện hạ cứu giúp, ta chỉ là nhất thời  sững sờ. Chờ về đến kinh thành, nhất định sẽ tự mình nói lời cảm tạ.” Về phần trong lòng hắn nghĩ như thế nào, Cố Hưng cũng không biết.
6 a: R( |, f6 q1 K  b©2020 Kites.vn | All rights reserved
, z6 s- q. ~3 `$ k©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vậy những người này?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* [* y4 \; s" }
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ s! m+ Q) @( K. P5 L% B- |
Nụ cười trên mặt Tân Nhất Lai càng thêm lạnh lẽo, “Nếu đã dám động đến ta, sẽ phải gánh chịu hậu quả. Giữ lại một hai người còn sống tương lai sẽ để làm chứng trước công đường, còn lại tất cả giết hết đi, cũng không thể dắt một chuỗi hồ lô đến kinh thành.” Hắn hời hợt nói một câu phán quyết tử hình hơn mười người đang quỳ trên mặt đất, gương mặt Cố Hưng co quắp vài cái, càng cảm thấy Tân gia đại gia thật sự là vô cùng đáng sợ.
- K, T1 G" Y9 P1 z" R! X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & i, e0 S0 i1 |1 O. Z: J: m; rAll rights reserved
Xử lý xong chuyện bên này, Tân Nhất Lai lập tức quay mặt đi về phía xe ngựa, vừa rồi còn âm u đầy trời, đằng đằng sát khí, trong nháy mắt đã mưa thuận gió hoà, dịu dàng tình cảm, trong miệng còn ôn nhu hỏi: “An ca nhi*, mẹ của con bị thương thế nào rồi?”
8 m( c. t! m2 A: o% Y* ~4 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! v  H9 \. ~: r7 V6 ]- KAll rights reserved
*An ca nhi: Cách gọi thân thiết của người lớn đối với bé trai, bé gái sẽ gọi là “thư nhi”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. {, g% P  ]$ S5 S
©2020 Kites.vn | All rights reserved' o& @0 w: j# [! p- \
Trong xe ngựa một thiếu niên lang mười sáu mười bảy tuổi nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, thấp giọng trả lời: “Phụ thân không cần phải lo lắng, chỉ bị thương nhẹ ngoài da, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là Tấn ca nhi và Thọ ca nhi bị kinh sợ, vừa rồi còn liên tục khóc nháo, A Trân đang dỗ dành bọn chúng.”
©2020 Kites.vn | * q6 }/ S8 R) e1 F1 ]! yAll rights reserved
% X' n  E8 b2 ^: R$ y©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Muội muội con đã tốt hơn chưa?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 u% R+ W  \& h1 f% U' Z" u( O
' K# @% T) K2 F0 S) [0 l9 i0 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Gương mặt thiếu niên lang lộ ra nụ cười vui vẻ, “Lá gan của A Trân cũng lớn, vừa rồi còn cầm đao nhất định muốn xuống chọc tên thích khách kia vài đao nữa, con khuyên can mãi mới ngăn được muội ấy lại.”
  Q  X# \+ q/ z8 L* I©2020 Kites.vn | All rights reserved
) H0 C2 d6 e) |  a& ]9 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tân Nhất Lao đắc ý nói: “Muội muội con không giống như các thiên kim khuê các ốm yếu kia, từ nhỏ lá gan của nó đã lớn, năm ngoái còn đi theo chúng ta cùng nhau săn bắn nữa đó.”
©2020 Kites.vn | " d6 R" x- {9 M/ OAll rights reserved
9 D5 U2 F7 r. Z3 O/ |  H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thiếu niên lang: “Phụ thân nhanh lên xe đi, a nương vẫn luôn lo lắng cho ngài.”
©2020 Kites.vn | 8 [, B. k; |/ b+ i; }* n4 }All rights reserved
/ i0 E0 i) u3 O3 Y3 B7 u( G0 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đợi Tân Nhất Lai lên xe ngựa, thiếu niên lang kia lại sải bước đi đến trước mặt Cố Hưng hành đại lễ, “Đại ân không dám nói cảm ơn, Cố thúc sau này nếu có gì sai bảo, dù Thụy Hòa có phải vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 k$ ?0 v2 I0 S& c: T
©2020 Kites.vn | . |% b: C8 f% z" y0 m" @- MAll rights reserved
Cố Hưng trợn to hai mắt, không dám tin lẩm bẩm nói: “Ngươi là Thụy Hòa? Đã lớn như vậy rồi! Lúc trước rời khi kinh mới bảy tám tuổi, bỗng chốc biến thành người lớn. Ngươi lớn lên cũng không giống với cha ngươi.” Tân Nhất Lai miễn cưỡng được xưng tụng là tướng mạo đường đường, nhưng tuyệt đối không phải là tuấn mỹ, nhưng Tân Thụy Hòa này lại có được gương mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, giơ tay nhấc chân lại là phong thái trác tuyệt, thanh nhã tuấn dật, nhưng lại là một thiếu niên lang. A, nghe nói lúc Tân thái phó còn trẻ cũng cực kỳ anh tuấn, cho nên Khâm Thiên nữ đế mới đặc biệt chỉ ông ta là thám hoa lang đây.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 D7 J5 H! N. k' h
) o& w# p! L* }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tân Thụy Hòa vuốt cằm cười, “Mọi người đều nói chất nhi giống gia mẫu.”
/ n  S$ _4 i, @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" H  O! G$ j; d8 |! f/ Z
So sánh với Tân Nhất Lai người trước người sau hai gương mặt hoàn toàn bất đồng, thiếu niên Tân Thụy Hòa cư xử khéo léo hơn nhiều, từ đầu đến cuối không chỉ cười nhẹ nhàng, hơn nữa lời nói còn ôn nhu nhỏ nhẹ, nói năng ân cần, làm cho người ta như tắm trong gió xuân.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% o4 I* ]/ K7 B2 L. H
4 _/ Z9 W6 {4 r% j- `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cách đó không xa trong xe ngựa, Tân Đại Trân vén rèm xe lên liếc nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói chuyện với đệ đệ sinh đôi Thụy Xương: “Đại huynh lại lừa gạt người ta.”
8 k% @3 P9 Z8 ?1 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. N: A) E4 y) s3 _* u- o1 B7 d
Thụy Xương giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của nàng, gương mặt béo tròn nhỏ nhắn phồng lên hướng về phía Tân Nhất Lai hỏi: “A cha đã hỏi rõ là ai chỉ điểm chưa? Nhà chúng ta có nhiều người bị thương như vậy, cũng không thể dễ dàng buông tha bọn họ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 A& `( @0 O/ E. m! P8 I+ x! F
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 B3 K& d0 Z( E' ]  F2 ~# }
“Nói cứ như bản thân mình vô cùng lợi hại không bằng.” Đại Trân che miệng cười, “Mới vừa rồi là ai khi nhìn thấy những thích khách kia thì bị hù dọa, sợ đến không dám động đậy. Ngày thường cũng không chịu gọi ta là tỷ tỷ, hôm nay đã biết ai lớn ai bé rồi chứ? Nếu không phải ta nhanh tay lẹ mắt kéo ngươi một phen, chỉ sợ lúc này ngươi đã nằm trên giường rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: D1 r4 D$ j' `4 c- [- c/ f
©2020 Kites.vn | All rights reserved! P; d& r0 X) U/ z- k0 V
Mặt Thụy Xương đỏ lên, ư ư nói: “Ta… Ta chỉ sững sờ một tý thôi.” Hắn kéo ống tay áo của Đại Trân, thật lòng thật dạ nói cám ơn: “Vừa rồi cảm ơn ngươi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 Q, {% l1 C6 W) x5 j
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 M) u5 V2 C# [# Z
“Hử?”
/ A/ o/ j+ }, }" f' m# L- [" K©2020 Kites.vn | All rights reserved
! u: G( d4 i) P+ J( F8 s3 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Biết rồi, a tỷ.”
4 F: H2 _. b; R2 L1 D6 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
( j8 F$ |' {; y2 w+ G+ C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc này Đại Trân mới hài lòng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 \; B3 u- W0 ~
©2020 Kites.vn | & {6 F4 n( K5 Y3 _0 [All rights reserved
“Hai tỷ đệ các con yên tĩnh một chút.” Tân Nhất Lai một tay ôm ấu tử, một tay ra dấu chớ có lên tiếng, “A nương của các con đang bị thương, để cho bà ấy nghỉ ngơi một chút đi.”
©2020 Kites.vn | ' ^/ j- [0 j/ G# gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; [; H. m8 v2 u, \* ?# }6 L# p
Đại Trân lập tức che miệng lại, chớp mắt dùng sức gật đầu, đề thấp thanh âm nói: “Vâng.” Nói xong, lại hướng về phía Thụy Xương nháy mắt ra hiệu, “Không được nói chuyện.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 W% z5 M4 T$ N: K- I0 Y2 X
5 P3 a) L& P$ O5 q# b2 l/ S' D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hoàng thị hơi có vẻ mệt mỏi nói: “Thiếp không sao, chỉ là vừa rồi nhắm mắt lại trong mắt đều là tình cảnh máu chảy đầm đìa, chi bằng trò chuyện với bọn nhỏ, trong lòng thiếp cũng thấy thoải mái hơn chút ít.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' m7 X# L" X9 g7 P8 R/ x8 i
©2020 Kites.vn | All rights reserved- b$ B1 V- h2 a  a  J$ H
Tân Nhất Lai nghe vậy, lại vội vàng phân phó Đại Trân và Thụy Xương bồi Hoàng thị nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Thụy Hòa hàn huyên với Cố Hưng cũng đã trở về xe, nói chuyện với Tân Nhất Lai: “Cố thúc vẫn ngay thẳng giống như trước đây, làm cho lòng người cảm thấy thân thiết.”
4 P: q, e  h+ K, H. i. D9 z  P  H5 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' b8 S/ A0 T% Y; C3 D/ _All rights reserved
Tân Nhất Lai giễu cợt, “Lần trước con gặp hắn cách đây đã mười năm rồi, vẫn còn nhớ rõ tính tình của người ta như thế nào à.”
©2020 Kites.vn | ' N# n$ K8 K/ h3 }' }6 ~/ CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: T0 `& S* f7 v. K( o- d
Thụy Hòa nói: “Vẫn còn một chút ấn tượng mơ hồ. Lúc ấy Cố thúc cũng mới hơn hai mươi, bọn họ cũng cùng tuổi, chỉ có mình thúc ấy nguyện ý chơi đùa với chúng con.”
" z5 G$ a: s/ }" ]3 B8 r$ c3 L, b©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 t2 i2 h$ q/ ^. I; p( k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hoàng thị cũng cười, “Khi những tên thích khách kia đột nhiên nhảy ra, ta còn tưởng rằng mọi người sẽ bỏ mạng ở nơi này, không ngờ lại gặp được Cố Hưng. Hắn bị điều đến phủ Tế nam sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ P9 \# U% l( ~' B; `) ^
  n, `# e1 E- E' M- m©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Nói là Thái tử điện hạ phân phó hắn tới đón chúng ta.” Thụy Hòa nhíu nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ nghi ngờ, “Cũng không biết Thái tử có được tin tức từ nơi nào? Chẳng lẽ bên cạnh tên Tạ Thiên Tổng kia còn có người của thái tử?” Tuy sống ở Tô Châu, nhưng cũng có nghe được những tin đồn trong kinh thành, ở trong triều danh tiếng của Thái tử điện hạ hình như không được tốt lắm, trong đầu Thụy Hòa, vẫn cho rằng đó là một tên ngu ngốc, nhưng hôm nay nghe Cố Hưng nói đến, lại cảm thấy dường như hắn ta hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.
% l, X0 C+ ~! s! u4 O* g& J' G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - j' n5 O2 ?% E3 E# xAll rights reserved
Hoàng thị kinh ngạc nói: “Vậy làm sao thoát khỏi mối quan hệ này với Thái tử đây?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( {4 R+ x/ g' v, R7 [; p, d
©2020 Kites.vn | . h3 j: M5 P. a  o/ W& vAll rights reserved
Đại Trân chen miệng vào, “Không cần phải quan tâm đến việc tại sao hắn biết được, nói cho cùng, là người khác đã cứu chúng ta. Nếu không phải Cố thúc đuổi tới, hôm nay chỉ sợ cả nhà chúng ta đã mất mạng, ân tình lớn như thế, chỉ cần nhớ hồi báo là tốt rồi. Đại ca nếu vẫn còn nghi hoặc khó hiểu, lát nữa nói với gia gia (ông nội) tìm Thái tử điện hạ để hỏi cho rõ ràng là được mà.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  n$ m5 M" M4 w$ @" n
2 l/ R3 s# y( {: z' r& p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tân Nhất Lai nghe thấy vậy lập tức hiểu ra, gật đầu cười nói: “A Trân nói đúng, bất kể như thế nào, thì người ta cũng đã cứu chúng ta một mạng, vậy mà chúng ta còn hoài nghi, nếu bị Thái tử biết được, không biết sẽ thất vọng đến thế nào.” Kỳ thật cũng không thể trách hắn đa nghi, dù sao thân phận của Thái tử rất nhạy cảm, mà trùng hợp chuyện này lại liên quan tới Tạ gia, Tân Nhất Lai khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.
. F8 e/ U% O+ m+ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( G5 h2 O, t; |& K- h1 i
Cho dù như thế nào, thích khách cũng không phải do Thái tử phái tới, như vậy là được rồi.

©2020 Kites.vn | All rights reserved) p4 F" _* u0 b9 ^: d
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-6-2016 12:01:33 | Xem tất
chưa đọc nhưng cmt ủng hộ cho bạn trước :3 truyện của Tú Cẩm khá hay (so với mặt bằng chung) :v
  `7 o, r6 p: u# f; `) o4 Q4 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
đọc văn án cũng khá là cute ý :3 mà lịch post thế nào hả bạn?
©2020 Kites.vn | , ?. T: R9 k8 q* D' V4 o7 [$ b) Y* ]All rights reserved
83 chương quá ư là dài luôn T_T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-6-2016 01:37:47 | Xem tất
Hi hi tớ lót dép hóng truyện này.
, `7 M7 C+ y. [) U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đọc cũng có phần hấp dẫn.
7 g' ]) a/ I  ^9 f. m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố ngày càng đông khách.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2016 16:38:04 | Xem tất
Chương 05: Hồi kinh
" b9 B; k, K. J! ~4 l. P©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | 7 n+ I' j2 K: k" J( C3 t7 rAll rights reserved
EDIT: SONG TỬ
©2020 Kites.vn | All rights reserved; _2 l4 T4 |* S: a% H) h

©2020 Kites.vn | All rights reserved. d* O9 L, `6 ^' N) s* T4 I' C
        "Ngươi thật sự đã nhìn thấy?" Hôm nay Cố Hưng cảm thấy hắn ta giống như đang nằm mơ vậy, mọi người trong Tân gia thay đổi thì không nói, đến cả vài tiểu oa nhi trong nhà cũng cực kỳ hung mãnh, Tân Thụy Hòa cũng thôi đi, dầu gì cũng là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, văn võ song toàn cũng không quá kỳ lạ, nhưng vừa rồi  có thuộc hạ đến báo, trong Tân gia có một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi kia vóc dáng còn chưa nẩy nở thế nhưng cũng đã cầm dao đâm người - - đây là do ai dạy dỗ!
/ U, ~, s3 T6 P# D6 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 c9 s6 e& b5 n/ W$ P  c" U©2020 Kites.vn | All rights reserved
        "Đúng là như vậy." Phó tướng Lê Bằng gật đầu nói: "Thuộc hạ cũng giật mình, tiểu cô nương nhà chúng ta mặc dù cũng múa dao lộng kiếm, nhưng không ai có thể to gan như vậy, cũng không biết Tân gia dạy dỗ như thế nào, thuộc hạ vô cùng bội phục."
©2020 Kites.vn | & b- e- F6 F6 ^6 I+ tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + Q, z3 ^5 Y3 N/ x! z0 l7 OAll rights reserved
        Bằng hữu đứng bên cạnh trêu ghẹo nói: "Nha đầu kia của nhà các ngươi không có gặp trường hợp như vậy. Nếu thật sự tính mạng sắp không còn, chắc chắn cũng sẽ động thủ."
©2020 Kites.vn | / |9 [5 T7 q" v5 R# p, ]- RAll rights reserved
& Z3 n4 @, _3 F& {/ a8 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cố Hưng xoa xoa cằm, "Tân gia là thư hương môn đệ." Mặc dù là thế gia đại tộc đều chú ý đến văn võ song toàn, nhưng chân chính làm được lại chỉ có rất ít, có thể miễn cưỡng cưỡi ngựa bắn cung đã không dễ, lại càng không cần phải nói lấy dao đâm người, hơn nữa còn là một vị cô nương!
; v4 Z' v6 B4 E! Q% \, n* }* T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 _3 A1 G  n$ _8 KAll rights reserved
        Cố Hưng bỗng nhiên phát hiện mình không hề hiểu rõ Tân gia.
' n# ?  _6 c  T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% \( Y) F5 l2 u/ d9 V1 p) x  ^
        Nhưng mà, nếu nói như vậy, thì việc Thái tử điện hạ cảm thấy hứng thú với Tân gia như thế cũng không phải là kỳ quái.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( i' k  h5 o' z- U) j; C9 V) a
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 j! v5 {  {$ L/ v4 R3 ~/ b
        Bọn họ hộ tống mọi người trong Tân gia đến mười dặm sườn núi ngoài kinh thành mới cáo từ rời đi, Tân Nhất Lai chuẩn bị hậu lễ trình lên, Cố Hưng cũng không từ chối.
©2020 Kites.vn | 2 p8 D* T; ~* \+ g- H& nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ! f4 \9 v. U9 ~All rights reserved
        ... ...
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 C, y1 H, a  a
0 ]8 a; l7 l. M- V& |- W5 X. Y: U©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Quan hệ giữa Tân thái phó và nhi tử không được tốt, tất nhiên người có địa vị cao sẽ không đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, tự mình đến bến tàu đón bọn họ, canh giữ trước cửa thành chính là lão quản sự Hồng thúc của Tân gia, từ xa đã nhìn thấy Tân Nhất Lai trên boong thuyền, kích động dùng sức vẫy tay.
, w3 b- K' H. I& E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + P6 ^# c/ x, C  v4 }All rights reserved
        "Đại gia ngài đã trở lại." Hồng thúc mắt đục đỏ ngầu giữ chặt tay Tân Nhất Lai, "Nhiều năm không gặp, nhìn Đại gia đã béo lên không ít."
( w! e: K  _- K/ R) T) `7 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # t* z) R+ `+ g! P0 G0 FAll rights reserved
        Ánh mắt Tân Nhất Lai lóe lên, mất hứng quét nhìn Hồng thúc một cái, lại lặng lẽ hít vào một hơi hóp bụng lại, muốn làm cho mình thoạt nhìn trở lên thon gầy và rắn rỏi, "Nào có, chỉ là buổi sáng ăn nhiều, khiến đai lưng bị lỏng ra." Tân Nhất Lai quyết đoán nói sang chuyện khác, ngoắc gọi mấy đứa bé lại: "Tất cả tới đây gặp mặt Hồng thúc đi."
©2020 Kites.vn | All rights reserved% k" t3 n  b9 a6 a% I" w7 r# X, L! M. R
6 a  S8 d( W5 c2 H9 b* q6 |* M©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Hồng thúc thấy mấy tiểu hài tử này ai cũng nhanh nhẹn hoạt bát, lập tức mừng rỡ, "Các thiếu gia đều đã lớn như vậy, lớn lên thật là anh tuấn nha. Ôi chao, nếu gặp ở trên đường, thật đúng là nhận không ra."
©2020 Kites.vn | - D. U3 O& K$ M  mAll rights reserved
9 T! y3 `7 ?8 M% s& A©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Khi đang nói chuyện, Hoàng thị dẫn cặp sinh đôi đi tới, Hồng thúc thấy thế, càng cười đến híp con mắt lại thành một đường nhỏ, cao hứng đến nỗi không thốt ra được lời nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! x, b  P$ J3 e
  `2 K3 K, X, V$ X+ q) V©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Rời khỏi kinh thành hơn mười năm, không nói tới Đại Trân huynh muội, ngay cả Tân Nhất Lai cũng cảm thấy một mảnh xa lạ. Đi trên đoạn đường này, chỉ thấy trên đường cái người đến người đi, đông như kiến cỏ, so với thành Tô Châu còn náo nhiệt hơn vài phần.
©2020 Kites.vn | / y% t1 t& g; N( bAll rights reserved
, {6 T# ^1 H; r, p1 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Thường ngày Thụy Xương giống như ông cụ non vậy, lúc này cũng tò mò vén rèm xe lên hết nhìn đông lại nhìn tây, hai con mắt sáng long lanh, cuối cùng cũng có chút ít dáng vẻ nên có của một thiếu niên lang. Ngược lại cặp sinh đôi vô cùng ngoan ngoãn, lên xe ngựa đã bắt đầu mệt rã rời, đầu gục lên gục xuống, chỉ chốc lát sau đã vù vù ngủ thiếp đi.
. s& D6 f9 d% U4 O" h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: h+ M" v6 Z# d
        Phủ đệ của Tân gia là do tiên đế ban tặng, không lớn lắm, ngược lại địa thế khá tốt, gần cung thành tây, cách hoàng cung Tây Môn chỉ có một khắc lộ trình (khoảng 15p). Tân gia lão phu nhân mất sớm, Tân thái phó không cưới người khác, nuôi dạy một trai một gái thành người, đại nữ nhi lấy chồng xa ở tận Thái Nguyên, Tân Nhất Lai lại ở bên ngoài hơn mười năm, trước đây phần lớn đầy tớ bên trong phủ đã bị Tân thái phó đuổi ra ngoài, hiện nay trong nhà tổng cộng có hai mươi đến ba mươi hạ nhân, rất là vắng vẻ. Cũng may Hoàng thị có thể sinh, liên tiếp sinh cho Tân Nhất Lai bốn nam một nữ, trong nhà lập tức trở lên náo nhiệt, Hồng thúc thấy một hàng dài tôi tớ đi theo hầu hạ phía sau, cao hứng đến nỗi không ngừng cười khúc khích.
©2020 Kites.vn | + F; O. i, v& ?  t8 J1 w+ FAll rights reserved
' B- w2 n, p8 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bởi vì trước đó đã nhận được tin của Tân Nhất Lai, từ sớm Hồng thúc đã sai hạ nhân quét dọn sạch sẽ trong và ngoài phủ, còn sửa chữa lại Bích La viện mà trước kia vợ chồng Tân Nhất Lai từng ở khi còn sống trong Tân gia, toàn bộ ga giường chăn đệm đổi lại thành đồ mới hết, phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong thức ăn, vừa nghe thấy đám người Tân Nhất Lai vào phủ, lập tức vội vàng dọn dẹp chuẩn bị thức ăn.
' S) p3 t( i0 g8 G8 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ^( B2 `3 ?3 h7 m  u
        Tân Nhất Lai lại không vội dùng cơm, vào nhà nghỉ ngơi và hồi phục lại sức khỏe, lại kêu mấy đứa bé đến chính phòng thỉnh an Tân lão gia tử.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ o: G& N, j1 o' ?
) z9 l5 c, p/ T) w4 L& h©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Hôm nay là ngày Tân lão gia tử được nghỉ*, buổi sáng trời còn chưa sáng đã thức dậy, trước tiên đứng ở trong sân đánh một bộ quyền, dùng điểm tâm, rồi sau đó vẫn liên tục ở trong thư phòng đọc sách, ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra. Buổi sáng Hồng thúc đến hỏi mấy lần là có muốn sai người đến bến tàu nghênh đón hay không, từ đấu đến cuối Tân lão gia tử không hề lên tiếng, mà còn tức giận mắng: "Nó trở về thì trở về, ở đó nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Cũng không phải là Đại lão gia, chẳng lẽ còn bắt lão tử đến đón nó hay sao."
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 }0 b4 ?6 `# }1 \; Q0 \
©2020 Kites.vn | All rights reserved  I- v9 u& @; U% b' m# U; u  p
*Từ gốc là hưu mộc: Nghỉ ngơi, phép nhà Ðường, những người làm quan cứ mười ngày thì được nghỉ một ngày gọi là tuần hưu 旬休.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  M% {3 G# D7 ^& z1 z  R
©2020 Kites.vn | + Q* _; x: _5 |* Y; zAll rights reserved
        Hồng thúc không lên tiếng, vụng trộm liếc qua quyển sách trong tay lão gia tử, buổi sáng khi ông đi vào lão gia tử đang xem cuốn này, bây giờ vẫn là quyển này, ngay cả trang cũng không lật qua...
' V* U" t" @5 k3 s$ `* [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) X& `/ b8 }& j) V. ]- k) J, w
        Thật vất vả nhịn được đến lúc Tân Nhất Lai hồi phủ, Tân lão gia tử càng không được tự nhiên, nghe thấy bên ngoài sân vô cùng náo nhiệt ông cũng không chịu đi ra, trốn ở sau cửa sổ thỉnh thoảng trộm nhìn mấy lần, nghe thấy cửa viện có động tĩnh, lập tức giống như một làn khói nhảy trở về ngồi trước bàn đọc sách, giả vờ giả vịt cầm sách lên xem.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" |9 ]) t+ R( i. F
* u+ N+ f; O$ d5 l% ]# r4 c4 @( {( ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
        "Lão gia, đại gia cùng nương tử và tiểu thiếu gia đến thỉnh an ngài." Hồng thúc đi theo bên cạnh Tân lão gia tử đã mấy thập niên, làm sao mà không hiểu được tính tình của ông, đến cửa cũng không vào nhà, chỉ khom người cung kính nói.
©2020 Kites.vn | ) y# d+ u  @+ W/ Z) p) [All rights reserved
©2020 Kites.vn | + a2 I$ [" [  n) ?6 s& v" N- RAll rights reserved
        Tân lão gia tử ho khan một tiếng, muốn bày ra dáng vẻ lãnh đạm, nhưng lại nhớ tới đã không gặp tôn tử tôn nữ hơn mười năm rồi, còn chưa bao giờ nhìn thấy cặp tôn tử sinh đôi, gương mặt không thể nào giấu được sự vui mừng, giả vờ giả vịt trả lời: "Gọi bọn họ vào đi."
. p9 D4 Q. D$ P. o" R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % v( f# W1 h+ z3 _All rights reserved
        Tân Nhất Lai nhịn cười, cố giữ gương mặt nghiêm túc, dẫn bọn nhỏ vào phòng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 o- f5 c0 g8 Y) T1 t/ F' R# E
©2020 Kites.vn | 5 e/ e) k6 B; q; M; T( t9 b, N1 xAll rights reserved
        Đợi phụ tử mấy người hành lễ xong, nụ cười trên mặt Tân lão gia tử càng không giấu được nữa, trong chốc lát xem cái này một chút, lát sau lại xem cái kia một chút, hai con mắt không biết nên nhìn ai mới tốt. Mấy tiểu hài tử lớn lên đều giống Hoàng thị, dáng vẻ vô cùng tuấn tú, toàn thân khí phái phong độ, con em thế gia trong kinh thành cũng ít người có thể so sánh được, ngay cả Thụy Thần và Thụy Hâm mới hai tuổi cũng thông minh lanh lợi hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi- - đương nhiên, đây đều là ý nghĩ của Tân lão gia tử.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; E+ p: e6 n, y& G
  p' B! }: y$ _7 M( j3 Z5 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tân lão gia tử còn muốn giả bộ nghiêm túc, Thụy Thần và Thụy Hâm đã tự mình bò lên trên đầu gối của Tân lão gia tử, trong miệng thì liên tục một câu "Gia gia", hai câu "Gia gia", thân mật lại không tinh nghịch, khiến lòng của Tân lão gia tử tan chảy, cũng đã quên những lời giáo huấn được chuẩn bị từ mấy ngày hôm nay, phất phất tay đuổi Tân Nhất Lai ra ngoài, "Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay ."
©2020 Kites.vn | All rights reserved# e! Y* [8 M. ^0 ]5 f$ _0 `
©2020 Kites.vn | 9 ^- g# h' e& v+ V# @/ G! SAll rights reserved
        Tân Nhất Lai dở khóc dở cười.
+ g3 s- c6 P4 j3 p/ W©2020 Kites.vn | All rights reserved
" `- d# N  o) u& W. V1 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Đến buổi tối, lúc này Tân Nhất Lai mới rảnh rỗi kể chuyện trên đường gặp phải bọn cướp suýt nữa mất mạng nói cho Tân lão gia tử nghe, nghe nói là Thái tử phái người cứu bọn họ, gương mặt Tân lão gia tử cũng lộ vẻ vẻ kinh ngạc, "Đúng là Thái tử điện hạ?"
©2020 Kites.vn | ( j. K3 t, w4 K! FAll rights reserved
+ [( u+ j7 M% g: E& M. z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tân Nhất Lai nói: "Đúng thế." Tân Nhất Lai dừng một chút, lại hỏi: "Thái tử này, không biết rốt cuộc là có âm mưu gì?"
©2020 Kites.vn | 8 w- q' Q  D7 j. v" ?5 W# WAll rights reserved
( |' g: a! R5 p9 W; v$ a) r©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tân lão gia tử nhíu mày, "Nào có âm mưu gì, Thái tử nhân hiếu, từ trước đến nay lại không biết đối nhân xử thế, chắc là đã nghe được tin tức ở đâu, lại sợ không chính xác, mới thỉnh người của Cố gia giúp một tay. Lát nữa ngươi chuẩn bị hậu lễ tặng cho Thái tử và Cố gia, để bày tỏ lòng cảm ơn là tốt rồi."
©2020 Kites.vn | / W0 V4 @, p0 @% P8 i* BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% x$ @( y: M0 D- n
        Tân Nhất Lai nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tân lão gia tử, chỉ cảm thấy gân xanh sau ót nhảy thình thịch, rốt cuộc một ông lão có suy nghĩ cứng đầu như thế này, làm sao có thể leo lên làm Thái phó được? Đương kim Thánh thượng không sợ ông ấy dậy hư Thái tử điện hạ sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 L, |  j" |0 ?  x, ^; x0 {
©2020 Kites.vn | * S1 U6 `8 M2 k' {0 h% Z2 JAll rights reserved
        Mặc kệ trong lòng Tân Nhất Lai oán thầm như thế nào, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ thụ giáo, sau đó nghiêm túc đáp ứng, lại cùng lão gia tử nói chút chuyện lung tung, lúc này mới cáo từ trở về phòng. Lúc đi tới cửa, Tân lão gia tử chợt nhớ tới cái gì đó, kêu Tân Nhất Lai lại nói: "Thụy Hòa dự định khi nào có kết quả?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 i! L$ X3 x! Z0 y, y; X7 r5 c8 J4 ^" j2 T
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 \2 l! d  _3 {; w2 y; `& }
        "Tuổi nó còn nhỏ, cũng không cần phải gấp. Nhi tử muốn để cho nó học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, đợi đến khoa thi tiếp theo rồi nói sau, đến lúc đó thứ hạng cũng dễ nhìn hơn chút ít."
©2020 Kites.vn |   C) m5 ^9 }7 X! b( {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 W" J. _( E$ J0 Q2 x/ h2 m/ H5 |
        Tân lão gia tử hài lòng gật đầu, vuốt vuốt râu, lại nói: "Như vậy cũng tốt, trước tiên đến Quốc tử giám đọc sách hai năm, ngày thường ta cũng có thể hướng dẫn cho nó. Từ nhỏ hài tử này đã thông minh, không biết chừng tương lai nó còn có thể thi đỗ Trạng nguyên ý chứ."
©2020 Kites.vn | All rights reserved, E4 k. K2 a( n7 J
©2020 Kites.vn | ! i# T8 L4 z. `( D$ LAll rights reserved
        Tân Nhất Lai cứng ngắc nặn ra nụ cười, "Phụ thân trăm công nghìn việc, ngày thường ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ, không cần lãng phí thời gian trên người Thụy Hòa. Đứa bé kia học tập luôn không tệ, bản thân nó cũng tự biết kỷ luật, đã có nhi tử giám hộ, tất nhiên sẽ không mắc sai lầm."
©2020 Kites.vn | : w# J/ a/ {# j' w+ d4 W, Q& b7 cAll rights reserved
" x- z4 k7 h5 l7 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tuy tâm trí của Thụy Hòa đã thành thục, sẽ không dễ dàng bị người ta tẩy não, nhưng mọi việc đều có vạn nhất, nếu như nó thực sự bị lão gia tử biến thành "Hảo nam nhi" trung can nghĩa đảm, Tân Nhất Lai không biết tìm ai để khóc lóc đây.
9 _2 P: c* p$ o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. E. g( r/ p. i( @
        Tân lão gia tử không vui liếc nhìn Tân Nhất Lai một cái, "Với cái học vấn kia của ngươi, mà giám trông coi Thụy Hòa? Quyển sách đó tốt hay xấu, ngươi nhìn có thể hiểu sao? Đừng chậm trễ chuyện học hành của hài tử! Quyết định như vậy đi, về sau mỗi lần ta được nghỉ, bảo Thụy Hòa đến thư phòng theo ta đọc sách."
5 k  R# ~( |1 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 w$ u0 ?+ r& l1 m3 c% e©2020 Kites.vn | All rights reserved
        "Nhi tử cũng là tiến sĩ hai bảng, tại sao có thể xem không hiểu chứ." Tân Nhất Lai nhỏ giọng nói thầm.
©2020 Kites.vn | , T% X; Y0 E* g* E2 U) W! U; ?: GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) z( X$ {5 ?/ ?; L$ lAll rights reserved
        Tân lão gia tử hừ nói: "Hai giáp đứng thứ ba từ dưới đếm lên, còn có mặt mũi mà nói sao, không thấy mất mặt sao. Cút đi cút đi - - "
' k+ s! o% U2 c4 o( Z$ `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 C6 ~8 k$ x+ Y1 F3 F2 F( n4 j
        Tân Nhất Lai chỉ đành phẫn nộ bước ra cửa.
©2020 Kites.vn | 9 g" i5 j1 x6 c# o5 k0 EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( I" Q  g3 ?3 |- O: r  E2 x9 l: g
        Trở về Bích La viện, Tân Nhất Lai lập tức than phiền với Hoàng thị một trận, lại nói: "Ta thật sự không biết lão gia tử này có cái gì tốt, một bó tuổi rồi, một chút nhạy cảm chính trị cũng không có, may mà lúc trước ta kiên trì đưa Thụy Hòa đến Tô Châu, nếu không, nói không chừng cũng thành một tiểu lão đầu cổ hủ cứng nhắc."
©2020 Kites.vn | 2 C: l' i$ U  A/ GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% c# k1 t( i, m. E9 M
        Hoàng thị oán trách nói: "Ở trong nhà còn nói lung tung, cũng không sợ bị bọn nhỏ nghe được. Rốt cuộc cũng là trưởng bối, chàng cũng cung nên cung kính một chút."
5 U5 U- x1 i6 N+ h; w6 ~8 l# {' J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ R$ E1 G# x# |" k
        "Ta nào dám không cung kính." Tân Nhất Lai cười nói: "Nàng không có nhìn thấy, lúc ta nói chuyện với lão gia tử đều khom lưng, sợ ông ấy dưới cơn nóng giận lại muốn đánh ta."
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 H0 U) x) _5 `
©2020 Kites.vn | * z+ h4 l+ X# G8 A! cAll rights reserved
        Thời điểm Tân Nhất Lai và Hoàng thị xuyên không đến nơi này là vào mười năm trước, lúc ấy Tân gia đại gia và lão gia tử cãi nhau, tức giận tìm cách ra ngoài ở, mãi cho đến khi văn thư của Lại bộ chuyền xuống lão gia tử mới biết được, dưới cơn nóng giận đánh Tân Nhất Lai hai mươi hèo. Tân Nhất Lai vừa mới đến còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đánh, bị thương còn chưa khỏi, đã bị buộc đến Tô Châu nhậm chức, hai đời cộng lại Tân Nhất Lai cũng chưa bao giờ ăn khổ nhiều như thế, thật sự là còn oan hơn Đậu Nga.
- r4 B7 |: y. d, S. R$ j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; E' A. G( U2 {All rights reserved
        Đời trước Tân Nhất Lai là giáo sư trong trường quân đội, nghiên cứu súng ống đạn dược, ở trong giới rất có danh vọng. Thế nhân đều nói đại học là một cái tháp ngà, kỳ thật còn phức tạp hơn rất nhiều so với bên ngoài, nếu thuần túy là một giảng viên vô dục vô cầu tất nhiên là đơn giản, nếu muốn bò lên trên, chỉ một lòng một dạ dạy học sẽ không đủ. Nếu không, cấp trên không phát tiền, muốn nghiên cứu cũng không có cách nào làm, Tân Nhất tuổi còn trẻ có thể thăng lên chức giáo sư, thủ đoạn tất nhiên cũng không tồi, chỉ là đột nhiên bị ném tới cổ đại, có quá nhiều thứ không kịp thích ứng, chỉ riêng việc học cách nói chuyện hành văn đã phải tốn thời gian rất lâu, hơn nữa đột nhiên dưới gối có mấy đứa trẻ, hai vợ chồng chưa bao giờ sinh con dưỡng cái cũng sinh ra rất nhiều ý thức trách nhiệm.
* l. F! G, F/ p, n; P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; |. ~# Q; a! A! R" s7 U+ R1 EAll rights reserved
        Đây cũng là thích ứng với hoàn cảnh mới, vừa nuôi dạy hài tử, thời gian trôi qua ước chừng đã hơn mười năm, Tân Nhất Lai cũng không còn tâm tư muốn đi làm đại sự gì, cũng may những năm gần đây quan trường ở Tô Châu cũng coi như thái bình, danh tiếng Tân Nhất lai lại không tệ, liên tiếp được thăng chức, hiện nay lại thêm một tờ điều lệnh trở về kinh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ]* f7 ^+ u5 |3 ]$ z: K# E- g
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 L& U$ M0 B2 a( j9 h" W
        "Nếu lão gia tử muốn đánh, chàng cũng không có biện pháp." Hoàng thị khuyên nhủ: "Ai bảo chàng là con của ông ấy chứ." Mặc dù trong miệng Tân Nhất lai oán trách, nhưng Hoàng thị biết rõ, Tân Nhất Lai vẫn luôn áy náy với Tân lão gia tử, nói cho cùng, dù sao cũng là hai vợ chồng bọn họ chiếm dụng thân thể của phu thê Tân gia đại gia, mười năm nay lại mượn danh tiếng Tân gia, nếu không, cuộc sống của Tân Nhất Lai ở Tô Châu sẽ không được khá giả như thế.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 p) b* n. N4 L/ u" b
" o& c" C1 O. ?& r6 w' K©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tân Nhất Lai thở dài, "Cũng may An ca nhi đã lớn."
©2020 Kites.vn | 3 B/ I2 `# ?& Y2 k" i" N( V6 K: VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; W: n3 j* }+ F' {9 X
        Hoàng thị cũng cười, "Đứa bé kia rất không ngoan, nhạy bén ngay cả ta cũng đoán không ra."

©2020 Kites.vn | All rights reserved5 `+ d) d! W) N# m: q
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2016 22:12:23 | Xem tất
Cảm ơn chủ hố nhé. Truyện hay lắm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) d$ f3 g; P4 x. g) N
có 1 câu bị đánh nhầm: "chàng cũng nên cung kính một chút" chứ khongt phải: "Chàng cũng cung nên cung kính một chút"
©2020 Kites.vn | 0 n! v- `6 s7 }All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách