Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 83475|Trả lời: 212
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em | Kiều Nhất (Chương ngoại truyện - END)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-11-2015 20:44:44 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm:  Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em

©2020 Kites.vn | All rights reserved, F, J( J7 F* {
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 P- y) \" H* o& Z8 `6 N& s

$ t: `0 Z5 z/ T  S* X% }©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 U+ v) B% n6 p% ?©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved% x# U% b/ V8 n
$ L, j9 n+ y5 Z4 F: u& j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Kiều Nhất
©2020 Kites.vn | 7 U, `( d5 A  i1 V0 |/ Q; DAll rights reserved
+ g) \- U0 f" f4 i  b# E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dịch: Green Land
©2020 Kites.vn | 1 v; o$ G1 |$ d/ F7 w' m( iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ H- o) L; }) ]4 H
Ebook: 520
# R8 v% F: q" `& D( x6 y6 |. }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* ]0 R5 S6 p. w1 M
Thể loại: Hiện đại, HE
" E0 n! r! T* ?1 L( j©2020 Kites.vn | All rights reserved
: U; w1 c+ N" ^7 c0 @. P. U8 `- n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành và xuất bản
  f6 h% l: [# ]/ q* H: e©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 I, S7 {% I) z" t: R  g- }
Độ dài: 18 chương + 1 ngoại truyện (mỗi chương gồm nhiều câu chuyện nhỏ)
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 G# x  Y0 F( x! ~/ h
$ t6 j9 x( e/ ^1 }+ w" q7 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: http://91baby.mama.cn/thread-1143387-1-1.html
9 e4 w; }; u# s0 |4 {' s+ [©2020 Kites.vn | All rights reserved
  H2 q2 X( S) j' b; f/ e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: 1 ngày 1 câu chuyện nhỏ
% h( s! z$ H  f# d% O( Q©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | 8 `$ D: u; s$ t4 H; ^1 @/ RAll rights reserved
Giới thiệu:
- [( n& \+ S6 a" [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 G+ R9 ~- t9 Q6 i: G" cAll rights reserved
Thời khắc đẹp nhất của tình yêu là tại nơi tình yêu bắt đầu.
5 E3 k* _7 j  k2 H7 p( K) X3 e( P& O7 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( W. j9 i( l1 b4 cAll rights reserved
Đêm trước ngày đăng ký kết hôn, tôi hỏi lão:
©2020 Kites.vn | All rights reserved' H0 f* Y6 x' m4 _0 b5 H
©2020 Kites.vn | All rights reserved. ]1 e; {' M% }& l: y
- Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ g, U8 q, Y" |6 ]  h' Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 O) q0 Z0 i. d! A+ P
Lão trả lời:
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 u+ G( ?1 w+ G/ Q' \0 K0 _0 @- p( F
, ~  m' O( M1 ^$ x/ p& I: w# T©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Chẳng nhớ nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( X) m. l) d' ^: b1 I+ c
©2020 Kites.vn | 0 S3 {' l; j& D! f6 V5 UAll rights reserved
- Nhưng tại sao lại là em chứ?
  }9 J% _. M9 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' M5 t7 M5 N$ o: w' F) iAll rights reserved
- Tại sao lại không phải là em?
©2020 Kites.vn | All rights reserved) d3 a3 {, N9 a& R! K: H
©2020 Kites.vn | 2 J" V, X" }1 L3 KAll rights reserved
- Em hẹp hòi, lại hay ghen bóng ghen gió.
©2020 Kites.vn | . V5 {3 }- I" s: yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 W; O* Y1 b( f, KAll rights reserved
- Anh cũng thế mà.
©2020 Kites.vn | 2 @/ p8 P: L% R$ L4 _All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 G, E6 J0 h9 G6 \, x) L
- Em sợ mình không xứng đáng được anh yêu.
©2020 Kites.vn | ! c4 `) s+ a7 c! M5 P- p" T! YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . u$ N( ]# _+ A) f7 z# n/ G# xAll rights reserved
- Anh cũng thế.
©2020 Kites.vn | % ]5 O3 I6 \7 x, IAll rights reserved
; @/ e  R8 c1 {6 x. t/ R  n©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Em không biết yêu là như thế nào, không biết tình yêu là gì.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ ^  c4 t- z6 g, @: v
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ y' J9 ]& C" x- N1 B6 ?$ M
- Anh cũng không biết vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& @% [3 Q7 q4 `$ O+ q$ }6 s
©2020 Kites.vn | All rights reserved& i4 I# }, a5 C( ^0 T
Rồi lão dịu dàng nắm tay tôi:
©2020 Kites.vn | All rights reserved* J: @& R* S* W; v* l  A
8 G# E  Q9 F6 }6 D" |©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Nhưng anh biết một điều, cứ nghĩ đến việc có thể ở bên cạnh em suốt quãng đời còn lại, anh lại cảm thấy hy vọng tràn trề với những ngày tháng sau này.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ n( \, Z" G7 c2 e  V; I
©2020 Kites.vn | $ J% u. q1 P7 m& h- wAll rights reserved
16 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn, giữa hai cánh tay chỉ cách nhau 10cm, trong mắt tôi chỉ có lão.
) Z, V* }  k, k2 e1 H8 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( p% N/ |+ ^# ]7 p+ G: s. y( gAll rights reserved
26 tuổi, tôi mở mắt thức dậy, quay sang thấy ánh nắng đang chiếu lên mặt lão, tôi chỉ muốn cứ thế già đi cùng lão.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 J; A# o* R/ w
0 D4 [  _; N3 r; f7 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ đây chính là tình yêu chăng?
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ c5 _, A/ `; @; c7 G; T0 d2 V" q
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 W' W+ H& Q! R6 H' D( \
Đôi lời người dịch: Truyện ngắn, mô típ gây hài nhẹ nhàng, hơi giống All In Love. Quyển này mới xuất bản bên Trung tháng 5/2015 nhưng rất được chào đón. Mình dịch vì mục đích xả xì trét là chính. Rất mong hố sẽ được lấp nhanh và thuận lợi. Nhào zô!
©2020 Kites.vn | " y, _* l& \' x  B* GAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved9 v9 s: x/ i& @; s
MỤC LỤC
©2020 Kites.vn | ( A1 q8 ^& O& c- e  x! CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 j7 Z- o: f" U9 Z; w& `* v
Chương 1
* L" k  o, m9 k) T/ R7 A( a©2020 Kites.vn | All rights reserved
, |+ H- S- F7 k  X! f0 ?0 a* @; Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 2.1 | Chương 2.2
9 ]+ p: v5 t# s" m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 s* y* i8 d. j& l
Chương 3.1 | Chương 3.2
©2020 Kites.vn | 8 F+ H* e+ r% J' \% o. m) S- zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& C# W: V. |6 A  f  L" h4 ~7 H- T0 e
Chương 4
©2020 Kites.vn | - {% Y3 c" I* f2 |- Z8 [All rights reserved
©2020 Kites.vn | . `  |# r2 e  r7 U/ FAll rights reserved
Chương 5.1 | Chương 5.2
# O* q" K& k+ {$ \' o8 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) f6 R) N  A5 Z; G/ h8 M' m: XAll rights reserved
Chương 6.1 | Chương 6.2
+ C* s! H- s# i3 e  h: b8 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
% o9 l2 k2 P+ Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 7
©2020 Kites.vn | All rights reserved, B5 p" E2 N0 z5 s: `
& `9 F" y) s- \* e& A4 D* o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 8.1 | Chương 8.2
  h& `$ _  u) E3 P1 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) p- q7 |9 m  S6 M  w6 [8 O4 D. nAll rights reserved
Chương 9.1 | Chương 9.2
©2020 Kites.vn | . T3 }, v$ [$ R: h* I% o2 }% d9 iAll rights reserved
* {8 {0 W* r1 B) F& S9 |, G0 o- H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 10
©2020 Kites.vn | " q4 e6 S4 `6 ^+ E+ i' `All rights reserved
6 h& Y- B) _7 ~' H/ f  \# D" x* ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 11
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ~0 ~+ T8 W, c, [4 u
©2020 Kites.vn | All rights reserved* s3 K8 k# A2 i+ c
Chương 12
©2020 Kites.vn | ) K2 O+ ]% i; |  I$ C: f5 V2 C; gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - b  D4 n. e! d7 \All rights reserved
Chương 13.1 | Chương 13.2
5 A" ?/ d8 ]( S5 X* b©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ S5 v7 [. t$ }) V) V1 S: R" F7 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 14
$ j& R1 _" B2 I$ i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" M6 c& ]) \' p7 s
Chương 15.1 | Chương 15.2
©2020 Kites.vn | All rights reserved" G5 o9 c* a5 c
4 {$ |5 o- q# O" ^9 a! L% V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 16
©2020 Kites.vn | 4 Z- j0 r  V  s& v" h  L: MAll rights reserved
' J. O: ]+ q$ \! _: T6 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 17
: m8 P4 v6 @9 M. ^2 |, `+ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ E% [1 @+ R* e0 ], I, i: m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 18
©2020 Kites.vn | All rights reserved( Y2 f9 r: m8 h3 G8 C' C
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 [  H6 a1 o2 B; n0 A$ O+ r
Ngoại truyện
$ K) |# ^. D3 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 R+ t( W7 E/ y' S/ [7 p3 D( |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ebook: EPUB | PRC
©2020 Kites.vn | ) T0 l0 J7 T/ F1 b, K8 {All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 C) z. t0 c  m. d; O$ R" ]! E% yAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
meomapxautinh + 5 Cảm ơn bạn
phuongha109 + 5 Cảm ơn bạn
nh0k_k0j + 5 Ủng hộ bạn
MinhHạ + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-11-2015 20:53:48 | Xem tất
thấy tên tr hay hay nên nhảy zô ủng hộ chủ hố chúc hố đông khách nhóe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-11-2015 21:02:02 Từ di động | Xem tất
Hố mới ủng hộ c
©2020 Kites.vn | + a' R( J" O5 f0 G! H& jAll rights reserved
Chúc c luôn đông khách
©2020 Kites.vn | + ~' B& p/ r3 c8 p0 Z4 i) O$ hAll rights reserved
Lấp hố thành công nhé
& U8 U: g& h1 `# |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố lên nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-11-2015 21:32:37 | Xem tất
B ơi, hố này được anh Losedow dịch bên face anh ý rồi đó bạn, dịch gần hết rồi  đó, mình đang đọc nè
©2020 Kites.vn | $ e9 _! ]" d9 p& R" gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 r& j3 R* c- w" V1 N- a* {8 _All rights reserved
Truyện  này hay cực luôn,
©2020 Kites.vn | . D4 j" G0 k7 s% f. XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ ~( }3 {- b% M+ J6 q
©2020 Kites.vn | 7 m6 f" ?* I2 h" J2 X; }$ ~' TAll rights reserved
* ^7 h* Y( x- n©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Oh, m ko xì poi gì đâu, m tưởng b ko pik nên nói thôi...chúc hố b đông khách. M cũng đọc ủng hộ  Đăng lúc 17-11-2015 10:31 PM
Mình biết, nhưng anh ấy không đăng trên đây nên mình vẫn dịch lại từ đầu theo cách dịch của mình. Bạn biết nội dung rồi thì đừng spoil nha  Đăng lúc 17-11-2015 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-11-2015 21:36:09 Từ di động | Xem tất
Cuốn này hồi trước cũng có bạn edit nhưng phải dừng vì đã được mua bản quyền ở mình
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-11-2015 09:34:53 | Xem tất
Bộ này bên Pavico mua bản quyền khá là đắt và tác giả rất khó tính, quá trình đàm phán mua bản quyền rất mất công, mình quen với bạn editor trước đây định edit và bạn ấy cũng đã được bên NXB liên hệ để yêu cầu ngừng edit. Mình nghĩ với 1 tác phẩm đã được mua bản quyển thì chắc tác giả cũng không muốn đứa con tinh thần được phát tán trước khi sách lên kệ đâu ^^ Bạn có thể cân nhắc lại xem
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-11-2015 08:02:52 | Xem tất
Chương I: Có lẽ yêu đàn ông Ma Kết là như thế đấy.
  L' ?3 o. v0 T- d1 F2 O©2020 Kites.vn | All rights reserved

' T0 x5 h9 ~, {©2020 Kites.vn | All rights reserved
1. Năm ngoái lão F đi công tác Nhật Bản, tôi đọc được một bài viết ở trên mạng “Các chị em thường nhắn tin trêu bạn trai mình như thế nào?”. Đủ loại đáp án làm tôi cười sặc sụa.
& q6 l/ Y2 f$ E# b6 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
( b; }( _) s6 t4 N6 t' _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hôm ấy lại đúng là ngày tôi thay số điện thoại mới, liền gửi cho lão một tin nhắn nặc danh:
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 o) d$ i( C" h& q$ G/ p
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 p4 c! b1 l% S# @* h
“Sếp à, anh có cần phục vụ đặc biệt không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  [8 j4 a, ]( m% z' k$ Q# q& K
©2020 Kites.vn | , Y, c" a- J8 B9 N' J/ ~9 lAll rights reserved
Lão không thèm để ý.
©2020 Kites.vn | 1 C( |2 F, K  Z& k% C: iAll rights reserved
  q; t' d( R& \! m# p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôi lại gửi tiếp:
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ A9 r4 W) O! @% |6 f$ L. G
©2020 Kites.vn | 2 O, _( d) J* XAll rights reserved
“Mèo hoang nhỏ cô đơn, nhiệt tình như lửa, dâng lên tận cửa, chắc chắn khiến quý ngài vừa ý.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: X( P3 X, \4 L# f% q
% f; J1 H1 F- ^' Y( }6 @9 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồi lâu sau, lão mới gọi lại, câu đầu tiên là:
©2020 Kites.vn | / o. ?0 d+ V. ^4 q6 xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 k% [- S, S/ n& E/ d- h  \
“Em ở nhà rảnh quá phải không?”
+ n' x8 r1 Q4 ]) V% N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! J; e+ `4 e9 D' U
Tôi hết sức ngỡ ngàng:
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 ?, G- q6 C6 l3 K. N
# A4 q, L+ Y: M- {, l7 u+ K* V9 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Quái, sao anh biết là em?”
2 X0 M; r9 i( v% K2 r. T©2020 Kites.vn | All rights reserved
' m, A( J' \, N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lão bảo:
©2020 Kites.vn | 6 f" D' s. ]2 ?/ |- `All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ e8 [; \9 K  ~All rights reserved
“Chỉ có em mới vô vị thế.” – Ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Ngày kia anh về.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( A; M# ^/ T" |
8 \% X& [" i# @) N0 X; s& V( q8 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Sớm thế, sao bảo cuối tuần?”
) p* d2 n; k# o6 ]4 X9 B& s©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 n& j, l- y" f/ G4 y* z! @©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tạm thời có thay đổi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 M$ o( S' x" p3 T$ t' j# `
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ ]: f# a0 D1 ?; K
Không lâu sau đó, đồng nghiệp của lão đến nhà tôi ăn cơm, nhắc đến chuyến đi Nhật Bản lần này, cậu ta bảo:
. J4 J: P9 ^8 h) r! C+ V7 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( [9 L# L& b9 N% XAll rights reserved
- F nhà chị không kịp tham gia buổi lễ chúc mừng, vừa làm xong ‘chính sự’ đã vội vàng phi ngay ra sân bay không dám chậm trễ một giây, anh ấy bảo ở nhà không có ai nên phải về chăm mèo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 ?/ `7 s4 Y5 U) N2 d5 u$ @
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ], @8 f" q4 r" S! F; C6 }
Rồi cậu ta nhìn ngó xung quanh, tò mò hỏi:
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 G7 E. A- `  ^8 R" n
4 I! [2 j* B* [6 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Thế mèo nhà anh chị đâu?
9 T$ {5 k  V0 u. T; r2 n" K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ `% n7 a. W+ E& R" v% U3 T
Mặt tôi đỏ bừng, lão F gắp vào bát tôi một miếng cá kho tàu rồi nói mà không hề thay đổi sắc mặt:
©2020 Kites.vn | All rights reserved: d. Q5 X! j- {, `' F) |9 ]. ?+ {; c, f
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 }% N6 w' R5 D6 B9 V
- Nó nhát gan nên sợ người lạ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 i( q& U0 W7 ?" I% I
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ E5 o5 T* v5 X$ T! R6 O( R
Tôi chỉ hận không thể cắm mặt vào bát cơm.
©2020 Kites.vn | 6 t2 H$ n& k3 v& ~! S4 iAll rights reserved
- ^5 ^0 e2 T9 P( v$ m- e7 H2 V0 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
2.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 Y5 d6 {7 F8 o
: t1 u" v0 W4 g" _, o7 I) P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trước mặt người ngoài, lão F cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng và kiêu ngạo, người ta tặng cho lão biệt danh là “Ice Man”. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, như người mắc bệnh thần kinh nhiều năm, rất thích diễn trò, lão thường mắng tôi không làm diễn viên thật đáng tiếc.
©2020 Kites.vn | % j4 m4 w- l! l: l2 Q" A. cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ L' B2 d4 n  m, ^$ G* ?
Lúc ăn cơm ở ngoài, tôi bỗng dừng lại rồi hỏi lão:
©2020 Kites.vn | All rights reserved' G8 t* h) Z% R6 a
©2020 Kites.vn | All rights reserved  U8 r# F( p: a, I& H8 S
- Anh rể, chúng mình làm thế này… liệu có khiến chị em đau lòng không?
©2020 Kites.vn | All rights reserved- r9 G9 ]6 g$ E2 x! A; R
0 X5 G1 }8 r8 R4 g) A0 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mới đầu cả lão lẫn người phục vụ đều có vẻ mặt như sét đánh ngang tai, lâu dần thành quen, hôm qua lão còn bình thản trả lời tôi:
©2020 Kites.vn | ! y5 s$ K% A5 ?  ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: \; c- i2 S* _
- Chị em dưới suối vàng sẽ chúc phúc cho chúng ta.
: Y3 ^9 M# Z1 ~$ ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
. T+ h2 y9 N9 W: v# w1 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lần tôi hăng máu, nói với lão:
©2020 Kites.vn | ) y) K8 [( D, t$ T: g4 `. X: TAll rights reserved
$ b" v5 W& b$ p5 m; r- |0 Y- G2 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Em phải diễn vai nam thứ si tình!
©2020 Kites.vn | 2 j, q1 f! Q, F6 E  f- a" zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 b+ E1 b! Q" ]: |7 B7 j; b% UAll rights reserved
Sau đó tôi nhanh chóng nhập vai, gào thét với lão:
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 g9 V$ z$ n. o7 l
. S* \. ]* @1 F1 z7 r4 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Tôi mới là người yêu Kiều Nhất nhất trên đời! Tôi sẽ không giao cô ấy cho anh đâu!
©2020 Kites.vn | 0 z2 Y$ v$ S- H/ m& }All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) x. u# V) x& w% E5 ]All rights reserved
Anh đứng cạnh giá sách, bình thản mở sách ra xem rồi trả lời tôi bằng giọng điệu thờ ơ:
$ b, c  i, B: I9 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ C& p; k5 @4 t9 IAll rights reserved
- ‘Anh’ cứ lấy đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 a/ i/ e5 X" O6 n$ R) c
©2020 Kites.vn | 9 F9 _3 ?9 ?! X4 \3 e: @* b/ S1 nAll rights reserved
Tôi sững người, nội dung tình tiết đừng phát triển như thế chứ!
©2020 Kites.vn | ) n" ~+ e+ I- E  j: sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " R; q* b& M: }7 x( ]All rights reserved
Tôi nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 I, H* w: _& D
©2020 Kites.vn | " @/ c+ A' ^. B3 T6 Z4 }- XAll rights reserved
- Đêm nay tôi sẽ đưa cô ấy đi, rời xa anh mãi mãi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 M0 ~/ J% @( W, M) s, y) ~
©2020 Kites.vn | 8 @: }( u0 t! a7 b0 fAll rights reserved
Lão gập sách lại đánh cụp một tiếng, lạnh lùng bảo:
©2020 Kites.vn | 9 Q5 C% }; E8 y$ c1 r, UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# Y& j1 h8 h- w; a5 w. m
- ‘Anh’ cứ thử xem, nếu cô ấy dám cao chạy xa bay cùng người khác, tôi đánh gãy chân!
! M# Z+ i2 _; q. r  @) Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 v- h' a7 O5 y1 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Shit! Ai cho anh sửa kịch bản lung tung hả!!!
©2020 Kites.vn | 0 l; P; g% W9 Z! l% e. VAll rights reserved
* W' `- ~% i* l6 b+ M9 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
3.
% D: K4 C( C- F/ b% j©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ Z% X  e7 Z: N; x9 C: _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tầng trên nhà tôi đang tân trang nên ngày nào cũng rất ầm ĩ. Tôi quyết định ra khách sạn thuê phòng để được yên tĩnh viết văn.
. @# Z7 q/ @2 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 c4 h: u9 S% h, I7 w5 P
Lão F tối nào cũng đến mang cơm cho tôi, hai mắt tôi sáng ngời, hỏi lão:
©2020 Kites.vn | ) O2 R$ F; B& M7 Q. A0 bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 T% g2 l1 {8 ]0 |% v6 S
- Chúng mình thế này có giống đang yêu đương vụng trộm không anh?
©2020 Kites.vn | ! [- B3 q7 H- u# w4 C+ }& q) @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% ?; W* w6 O, \* q0 k6 s' b
Lão lườm tôi một cái thật dữ tợn.
0 a8 ~7 @* G$ ]) N8 s: R! J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 {5 x' D1 l. k: g2 q$ w0 eAll rights reserved
Ai dè sau khi vào phòng, gã này nhanh nhẹn cởi hết quần áo, tôi hỏi lão đang làm gì vậy?
- K7 E/ J1 P: s" K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - Y: U' c2 `3 w3 c* JAll rights reserved
Lão tỏ vẻ nghiêm túc:
6 q6 t/ B% w$ D) D0 J! i/ q$ m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 i& f+ V% `. _4 ]! g5 j$ uAll rights reserved
- Nhanh lên em, năm giờ vợ anh tan ca rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- c4 w& s9 ^& \- g1 o/ R: G$ e! i
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 p5 T% {( ?$ e/ Z/ L/ L
4.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 b5 S% h- r1 S; o& o$ O
8 p  X. c3 D7 z3 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đi công tác về, tôi nhận được cuộc điện thoại của cô bạn thân khi vẫn chưa kịp rời khỏi sân bay, nàng ta thất tình, khóc nức khóc nở. Tôi xách va ly đi uống rượu với nàng ta.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! T, c7 f4 O9 {( h. l) ^
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 [' ?6 Z" c1 V$ A# p! G' ~- D
Tôi nói tình yêu chung thủy tuyệt chủng rồi, nó chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cơ bản không thể mong nó là hộp cơm, cứ đến giờ ăn là mỗi người một hộp được.
©2020 Kites.vn | 8 F- m6 _1 T' T2 _All rights reserved
1 C. r$ ?* |5 }+ V* O. ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Về đến nhà lòng tôi rất buồn, ôm lấy lão F và nói:
©2020 Kites.vn | # P+ P# ^: a% |0 P8 k+ y9 p2 yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& h' l/ n+ H0 y9 n6 [
- Vận may của em rất tệ, may mắn nhất trong đời em là được gặp anh, vì thế em cực kỳ, cực kỳ trân trọng. Ngần này tuổi, yêu anh có lẽ là điều em kiên trì nhất!
# K4 Q: H% K, |1 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' Y, G- e  k/ B4 l  ?All rights reserved
Lão nói:
©2020 Kites.vn | ' y, ~7 C* `; p% jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ! k/ M* p/ \5 F5 F, A1 |! TAll rights reserved
- Ừm, em nghĩ thế khiến anh rất cảm động. – Dừng lại một lúc lại nói: - Nhưng đừng tưởng làm thế là anh tha cho em tội ba giờ sáng mới về đến nhà nhé!
©2020 Kites.vn | $ s# F0 n* K. E/ y! ^/ _7 ?. tAll rights reserved
) N0 Q+ x7 x! v  X0 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó lão lườm tôi một cái cháy mắt rồi đứng dậy vào bếp pha một cốc nước mật ong cho tôi giải rượu.
©2020 Kites.vn | # [1 g' _8 r9 u$ v& ~2 EAll rights reserved
/ U: h; T) _! F" f& F/ I1 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
5.
2 a: f# ]0 q8 `# E- @2 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) S5 j. L7 m3 L& G% A# FAll rights reserved
Tôi nói rất nhiều, lúc nào cũng luôn miệng thì thầm vào tai anh nói đến không ngừng nghỉ. Một hôm tôi bất ngờ hỏi:
0 t, z) {! D2 V- P: c1 G5 S- b©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 X% ]  H- e: d" Q; N! K: B- _' g$ i
- Anh có thấy em rách việc không?
©2020 Kites.vn | 0 ?" k& }  n& R1 a- bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) P6 }7 m& Z' C1 i
Lúc đó lão đang lái xe, mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, rồi trả lời tôi mà vẻ mặt không hề thay đổi chút nào:
©2020 Kites.vn | - P8 U0 B) C  w# }$ ]1 bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 y; q/ c$ x  Q9 i" g2 q1 I, m3 y7 x
- Cực kỳ rách việc là đằng khác!
3 W5 A7 Y6 m' s$ s0 J# r" F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % Q3 Z$ D1 p, UAll rights reserved
Tôi hơi thất vọng, thì ra lão cũng thấy tôi phiền phức.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. a% u) }  M  A2 V5 }
0 ^0 c- P4 I* c. W9 v* J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rồi tự nhiên lão mỉm cười, nói:
+ G1 Q9 J4 b0 [- b4 P+ E& s©2020 Kites.vn | All rights reserved
' I, ?% Z6 G' [0 [( w9 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Dù sao cũng phải nghe em lảm nhảm đến cuối đời, anh phải làm quen thôi.
) }4 ?' p2 I5 C+ @6 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
" p, t0 S2 O6 l+ Z; N©2020 Kites.vn | All rights reserved
6.
©2020 Kites.vn | ) Y4 ^8 r/ E( D* x9 HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / E% B* q: q1 `8 O' |! bAll rights reserved
Tôi và lão học cùng cấp ba. Hồi còn đi học lão cũng hệt như bây giờ, ngoài miệng thì độc địa nhưng tấm lòng rất lương thiện, luôn chăm sóc tôi chu đáo. Sau đó xảy ra một việc, hồi ấy bọn tôi vẫn chưa trưởng thành nên xảy ra chút việc nhỏ đã vội vàng cắt đứt.
©2020 Kites.vn | + p, z4 o, ?) Q0 jAll rights reserved
& }1 ~* a# ]8 m. k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lão đi Anh du học, chúng tôi nhiều năm không liên lạc với nhau. Hôm họp lớp có người nhắc đến lão, người đó nói vô tình bấm nhầm số, gọi vào số di động ngày xưa của lão mà không ngờ lại gọi được, lúc đó mới biết thì ra mấy năm nay lão F vẫn dùng số cũ.
! g& q0 t, b: V5 n9 x' {% Y7 m# ~, ]9 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 t# {) o$ b3 UAll rights reserved
- Làm thế chẳng phải là bất tiện lắm sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 X  U. U3 g# p8 B7 Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 B3 z& S. Z  R6 R+ j
Ai nấy đều lấy làm thắc mắc, cuối cùng họ thống nhất đưa ra kết luận là: đám người phàm tục chúng tôi chẳng thể lý giải nổi hành vi của đại thần .
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 G0 S9 g) H2 ~0 l
©2020 Kites.vn | / c$ O0 G# s$ _All rights reserved
Ít lâu sau là sinh nhật của lão, tôi lấy hết sức can đảm nhắn tin cho lão rồi nhìn chằm chằm điện thoại suốt một đêm mà vẫn không nhận được tin nhắn reply của lão. Mãi đến chiều hôm sau lão mới reply, chỉ có hai chữ vô cùng khách sáo và xa cách:
©2020 Kites.vn | ' @/ F# A$ N+ g" x: o  C, ?- FAll rights reserved
! V0 l0 b! D9 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cảm ơn!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! }) F8 {* b! K' S
  T! u0 b5 D. X7 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó lão về nước, tôi một mình dũng cảm đến Bắc Kinh tìm lão, chúng tôi làm lành và quyết định ở bên nhau. Một hôm tôi tìm thấy trên giá sách con điện thoại Nokia N97 lão dùng trước kia, bèn bật lên thì thấy nhật ký cuộc gọi và tin nhắn đều đã bị xóa sạch, chỉ còn mấy dòng trong mục nháp, tôi ấn vào thì thấy trong đó có mấy chục bản nháp.
©2020 Kites.vn | + o6 K# l5 |# z  A0 c: x5 \& bAll rights reserved
" L; d  @& O4 c- X& k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hôm nay gặp một cô gái rất giống cậu ở Asda.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 k4 a( @: W$ ?4 S& W, G; b
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 M0 P2 s( B& l# `" m! ]! u
Paul ra album mới, nghe nhạc mà cứ có cảm giác như cậu đang ngồi bên cạnh.
! C4 M5 l; ]) ^8 P; i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( x- i* l3 E. [! S) t; c
Trường Sa(1) lạnh rồi, nhớ mặc thêm quần áo.
4 C) {- ~! |7 ~: [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 f7 ]$ `& L0 b) H
Mình tha lỗi cho cậu rồi, gọi điện cho mình đi, được không?
©2020 Kites.vn | All rights reserved# j3 ~/ F8 \2 n- M3 E* z% F5 J
©2020 Kites.vn | All rights reserved" @- w% Z0 `1 V4 c9 G

' X5 ?8 O3 N8 v! H7 x2 n9 t$ L; N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ h8 H. z* W4 w  R' U/ _
Cái cuối cùng là: Mình nhớ cậu lắm!
& ^2 g- S+ B. D& S+ s. J. l6 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ O* e$ u& g9 n/ F  f
Thời gian: Ngày sinh nhật lão.
©2020 Kites.vn |   E7 l, D5 M1 }8 ~  g) {: P) uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 M: _( \- J% p7 V/ `- N
(Trường Sa: thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, TQ)
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 a/ L5 e2 A6 a, q5 @; D! u
©2020 Kites.vn | # _6 }, ~& ]& {6 O4 O% MAll rights reserved
7.
©2020 Kites.vn | : L# K( p% b" J8 G, J8 D3 v, \6 t' [All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ Z6 b! s. j3 x# |( A- U
Năm ngoái khi đang làm hoạt động trên vùng cao xa xôi hẻo lánh, đứng trong đám đông, tôi té ngã vì bị người ta xô đẩy, đập chân vào tảng đá làm tôi đau đến ứa nước mắt. Đồng nghiệp đỡ tôi dậy rồi hỏi có sao không, tôi đứng dậy phủi tay rồi đáp không sao, dán hai miếng băng cứu thương và tiếp tục làm việc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( @# E6 [8 T2 P3 \# O; P
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 P  C' m1 B+ c
Lúc về mới thấy máu đã thấm đẫm nửa quần. Khập khiễng đi đến phòng y tế, bác sĩ nói phải khâu 2 mũi nhưng trạm y tế lại không có thuốc tê. Hôm sau vẫn còn công việc phải làm, không thể chậm trễ nên tôi dằn lòng, nói: Khâu đi, tôi chịu được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 b& G/ x$ d7 S7 x; q# S
©2020 Kites.vn | All rights reserved. d  N; E) h' v3 P0 J" S( }
Cuối cùng tôi cũng chịu được, không hé răng kêu một tiếng nào. Đồng nghiệp đứng bên cạnh chứng kiến cả quá trình. Một người đàn ông trưởng thành quê ở Đông Bắc cao hơn mét tám mà lại ngậm ngùi. Anh ta nói: Anh thật bái phục em!
©2020 Kites.vn | * O$ j  P5 c. z. mAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   m, k' L* k7 dAll rights reserved
Tôi thấy rất ngại bèn nói:
©2020 Kites.vn | 2 m$ }- l! a: r- fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ Q% A/ j. D8 f
- Đã là gì, trước đây em làm phẫu thuật còn đau hơn thế này trăm lần mà vẫn chịu được.
©2020 Kites.vn | . b5 K0 T" T  |# K1 o. KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : ]" Q" a; n; ^* ?. BAll rights reserved
Về tới Bắc Kinh, lão F tới đón chúng tôi. Tôi vừa lên xe đã ngủ vùi, trên đường đi có lúc tỉnh giấc tôi nghe thấy người đồng nghiệp kia đang nói chuyện với lão, anh ta bảo nếu tôi ra đời sớm hơn vài chục năm thì chắc chắn chính là Lưu Hồ Lan(1).
©2020 Kites.vn | ! d7 e1 x8 ]8 P; W' q8 YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 o3 w$ s& Q8 x+ \1 s
(1) Lưu Hồ Lan (1932-1947) nổi tiếng là tầng lớp tiên phong của Cách Mạng Trung Quốc, là đội viên đội du kích ngay từ những ngày đầu trong cuộc chiến kháng Nhật.
, V7 K3 F4 Y& j: U/ K+ Y' Q6 j7 }( @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 ^0 {) N: \: L! _9 {2 t) tAll rights reserved
- Ở nhà cô ấy cũng mạnh mẽ thế à?
; Q) a) `: q" H/ P9 x1 z$ I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % }; a8 g. o' n& q$ oAll rights reserved
Lão F nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 P! f* V- e( p2 j- ?5 E
! O5 N6 T; v& @- l4 ]0 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Không, ở nhà rất hay nhõng nhẽo, thường khóc thút thít khi xem phim mè nheo bắt tôi phải dỗ dành, hệt như đứa con nít vậy.
©2020 Kites.vn |   T* k6 i! @+ M$ MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , f& Z/ y% n3 E4 X! g3 {All rights reserved
Đồng nghiệp rất ngạc nhiên:
3 ^6 S3 p- O0 r$ E, }©2020 Kites.vn | All rights reserved
& [, O& m& T& f: \2 J. x/ e/ Q5 r5 b3 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Tại sao?
# i, d- u6 k- S  O' P! c% A! {©2020 Kites.vn | All rights reserved
" X8 O# u  w5 A! C; n0 P8 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Bởi vì chỉ ở trước mặt tôi, cô ấy mới không cần phải mạnh mẽ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 o' c- W/ u  C& Y( c
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 B% X5 L- H% P! e
Tôi lẳng lặng nghe, bỗng nhiên thấy mũi cay cay.
©2020 Kites.vn | 8 t# `- n- D6 A7 DAll rights reserved
+ j# T% k( n3 ~+ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trước kia tôi từng đọc được một câu trong sách và có ấn tượng rất sâu đậm với nó. Sách nói: Trong cuộc đời của một con người, gặp được tình yêu không phải là hiếm có, cái hiếm có là gặp được người hiểu mình.
1 B6 Q2 Y0 M! \$ }8 d6 _5 V0 J. {©2020 Kites.vn | All rights reserved
" f) ]4 {- @6 B$ T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôi nghĩ đây chính là “hiểu”.
3 I1 U& ]) j, U6 \8 l: v0 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " Q8 v$ ]+ O7 vAll rights reserved
8.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 G; D! ?( G" S# F) T
©2020 Kites.vn | 6 G" ?4 B' a# y+ y3 CAll rights reserved
Công ty đang lên kế hoạch về “ký ức tuổi trẻ”.
$ r+ N0 [/ n8 \- ?4 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! K" z9 w! f! u: M2 ]4 s
Tôi gửi tin nhắn cho các bạn bè của mình: Người mà bạn thích hồi còn đi học giờ như thế nào?
  {9 Z  s. l4 e3 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 p6 h  v1 I  f/ K8 h1 Z1 r0 IAll rights reserved
Nhận được các câu trả lời sau:
©2020 Kites.vn | $ g3 u' v+ k/ x" f% k2 E# u5 PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' N" a6 w( }# qAll rights reserved
- Trở thành bố trẻ con của người khác rồi.
©2020 Kites.vn | ( x5 j, j# d! L2 o; F$ R1 C  BAll rights reserved
0 C' s* l9 S2 R. |& A©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Kết hôn, sinh con, đêm qua mơ thấy người đó, người đó vẫn khinh khỉnh không thèm để ý đến tôi như vậy. Dường như tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không theo kịp bước chân anh ấy. Trong giấc mơ ấy tôi rất khó chịu, vì anh ấy không làm sai gì cả, chỉ không yêu tôi mà thôi.
, c3 L* M3 i, L( m6 z6 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ |: Z% |" E6 A3 L
- Hồi còn đi học chỉ yêu mỗi bộ đề ôn thi.
# R. _- `/ f, |- T©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 p8 d7 s3 L% E9 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Xem tiếp thì nhận ra mình vô tình đã gửi cả tin nhắn cho lão F, tôi không mong đợi nhiều vì cơ bản lão thường không trả lời những tin nhắn kiểu này. Đợi thêm lúc nữa, quả nhiên là không trả lời.
©2020 Kites.vn | 2 z  k0 s- C; Y. ]4 DAll rights reserved
- M2 K( x8 M! b% R% f  q" `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Công việc đó khiến chúng tôi bận tối mắt tối mũi. Tôi về đến nhà đã 11 giờ đêm, lão về còn muộn hơn cả tôi. Đang ngủ say thì mơ màng cảm thấy lão rón rén đứng trên nền nhà chỉnh lại chăn cho tôi.
! E/ d' n+ U5 W2 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! q! [% s9 S. W$ c, q! ^( lAll rights reserved
Hôm sau dậy thì lão đã đi rồi. Đến công ty mới thấy có tin nhắn chưa đọc, mở ra xem thì thấy câu trả lời của lão:
. I6 C: L. T5 h% `/ m©2020 Kites.vn | All rights reserved
( N8 B/ ^. ]5 F* R©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Trở thành vợ tôi, đang ngủ bên cạnh tôi nè.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- A# V9 v% f$ V1 f4 K1 S  J" o
©2020 Kites.vn | 5 Y6 ^( ]3 m% L5 Q+ T# p8 K* ?All rights reserved
Thời gian: 2h45 sáng.
% d9 ]4 R: ~/ l" m& u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 r, M+ M3 }  m4 EAll rights reserved
9.
/ U& q6 n9 Z' @# |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - i. n0 U7 f; s8 s0 [/ V8 ~9 PAll rights reserved
Lúc mới yêu lão F tôi không chắc chắn về mối tình này. Lão là người cố chấp, nên lần nào cãi nhau tôi cũng là người phải xin lỗi và chủ động giảng hòa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ]* p6 G/ }1 J0 o$ @
+ t# G6 I8 K% v) C. n3 N% V, @! L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Một lần chúng tôi cãi nhau, lão bỏ rơi tôi một tuần, tôi mặt dày đến chủ động làm lành nhưng vẫn không được lão để ý tới. Đúng hôm đó trên xe đang phát ca khúc “Bảo Bối” của Trương Huyền, trong bài hát có một câu : Tiểu Quỷ của anh, trêu em cho vui, làm cho em thích cả thế giới này.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! z% b1 U; W7 s7 N" \2 z/ c- S3 P) `
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 H6 L* X$ V$ q# \2 x
Tôi nói:
©2020 Kites.vn | & e4 V+ G; T( w' G. YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" _! a+ p8 k. k' w7 s7 }
- Có phải anh chính là người viết lời cho bài hát này không? Cứ như trẻ con ấy, tưởng cả thế giới này đều là của anh hả?!
4 B6 M4 K8 C8 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
) R0 @; u9 _& J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôi độc thoại lâu ơi là lâu, giọng nói ngày càng xịt dần, ngày càng nghẹn ngào, ấm ức muốn chết, hạ quyết tâm: không cần mình nữa thì thôi, chia tay cũng được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ~/ d' q1 J+ i# d
©2020 Kites.vn | All rights reserved% V% a; A- I7 Q- [- p
Suốt quãng đường chúng tôi không nói chuyện với nhau. Xe dừng lại trước cửa công ty tôi, tôi đang định mở cửa xuống xe thì đột nhiên lão giữ chặt tôi lại, hạ giọng ủ rũ nói:
©2020 Kites.vn | * X, @% B# n) o% _8 PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: `/ O8 s3 \# A# ?$ B/ @
- Nhưng… Anh có thích thế giới này đâu, anh chỉ thích em thôi.
! |/ u. f- {& y8 N/ V©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 I/ R- q& \* l5 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nước mắt tôi cứ thế tràn khỏi bờ mi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 `& ~5 I# |! @) O
©2020 Kites.vn | All rights reserved; R1 q5 w* {% J* H
10.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% v1 {$ U; K/ ]4 {0 w7 s2 D
©2020 Kites.vn | ( j8 E( |1 O! q1 H  vAll rights reserved
Bà ngoại tôi đã cao tuổi nên đầu óc hơi lú lẫn, cả nhà chỉ có lão F là có thể nói chuyện được với bà, chúng tôi ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên. Một năm về ăn tết với ông bà, tôi phụ mẹ làm cơm, lão F ngồi ngoài sân nói chuyện với bà, tôi nghe thấy lão dạy bà ngoại tôi nói tiếng Anh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ i: c0 i- U+ T# o9 _; T$ X- ^
  W7 G; `( X: r0 M$ h1 I; f6 m2 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
- I love you nghĩa là anh/em yêu em/anh.
©2020 Kites.vn | 0 H$ o# D2 |) d# A) @7 n; ^" I" N" QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ ^2 t- _2 r$ K) zAll rights reserved
- Cháu nói chậm lại tí đi, ai(1) gì cơ?
" |- `: Y: @! ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 ^7 V& J, R# M9 l% |5 nAll rights reserved
Lão F kiên nhẫn nói:
' E% J3 G+ I8 \& \' K1 v, W" @$ I©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 ~6 {$ e+ d# \1 T) X6 j/ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Ai – lớp - ziu…
. G2 d* H, r" s©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 A7 g# V% q, W0 v! e2 p6 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bà ngoại gật đầu đầy tin tưởng:
©2020 Kites.vn | ' ^5 c; d7 e4 X' [) Q. KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 K6 C+ P# k6 ?: t7 LAll rights reserved
- Nhớ rồi!
©2020 Kites.vn | ( R' k7 I4 H; |All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( A# Z- R8 h! U9 Q! ^' @
Trong bữa cơm tối, tôi cố tình hỏi bà:
©2020 Kites.vn | + P" t, t! D7 E/ ]* }, EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, e+ \+ E( C  e, I. ?/ t
- Nghe nói bà biết tiếng Anh?
©2020 Kites.vn | All rights reserved) o2 _2 D* T: E: [0 a
©2020 Kites.vn | 9 r& p, Q) }: Q0 aAll rights reserved
Bà rất vui:
©2020 Kites.vn | All rights reserved- d& W$ U" e7 r  M6 }
©2020 Kites.vn | All rights reserved% r7 }3 L( y; t/ h, s9 G3 P
- Tiểu F dạy bà đấy.
5 c7 u; Z- b* E& o9 L- j) Z& h3 d( H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ L) S  N* X" g9 f: FAll rights reserved
Lão F quay sang hỏi bà:
©2020 Kites.vn | 9 X0 ^0 `7 A& J' Z! m  ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 z$ ?  y& Q( J  P& u6 dAll rights reserved
- Anh/em yêu em/anh nói thế nào hả bà?
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 Q/ _: x9 T: k7 O' t# Z
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 B% F( D* p, c: H( g& O, J
- Ai… Ai… Ai – Bà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nhớ ra: - Ai – đớp – ziu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 I' D9 U/ Z0 Y  E. f
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 k/ a, Y3 \8 U( v# m
Mọi người cười lăn lộn.
; r: g! n7 @# s+ j; z) r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' y# x, Z! L$ A' d+ O( E9 e
Giữa đêm tôi đi ra uống nước thì thấy đèn trong phòng bà ngoại vẫn sáng nên nghĩ là bà quên không tắt đèn. Đến trước cửa phòng bà, tôi thấy bà một mình ngồi trên ghế, khẽ nói với tấm di ảnh của ông ngoại đang cầm trên tay:
©2020 Kites.vn | 8 F* m% [$ I1 \1 kAll rights reserved
! G2 G5 @! P1 J$ f+ G! C# l©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Mình ơi, ai đớp ziu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 T" X- r; p' j# a3 x
, n$ [: i: k3 a- e( w©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | / R6 }/ z9 L' u3 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | & m* [* f" m0 f- m# t  S. q5 `All rights reserved
Đêm đó, lão F ôm tôi nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved) \- E( U0 L' T" _5 d; E1 T
$ M# y9 x  x* v) P©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Bà ngoại cô đơn lắm, bọn mình phải năng về chơi với bà.
©2020 Kites.vn | / v  E9 G( U! x/ W+ B, U+ w; Y9 n: YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 B' g7 ^! Z4 f: Q  [
Đột nhiên tôi rất muốn khóc.
©2020 Kites.vn | 8 {7 {& x( ^% |& J9 l) Q* R+ `All rights reserved
9 v. n( Y5 u. b0 W0 W( T1 t7 Z. W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người không quen với lão F đều cảm thấy lão rất lãnh đạm, ít nói như tảng đá vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 w- n4 k' ]* U# d, l- U2 r1 a  f
©2020 Kites.vn | All rights reserved% r( e! u- A0 G* w! g( E: G6 j
Chỉ mình tôi biết là không phải như vậy.
©2020 Kites.vn | & o. Q( |) ^& F5 s. K! hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  \. e8 ]0 J3 t+ H" w  z
Lão rất dịu dàng, là người đàn ông dịu dàng nhất mà tôi từng gặp.
0 e- M. E# P  z" ?5 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 M$ s; W+ F% U©2020 Kites.vn | All rights reserved
11.
©2020 Kites.vn | $ J  D. }, X) u6 |All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 @7 G; e, J: W# r
Đêm trước ngày đăng ký kết hôn, tôi hỏi lão:
8 x, ^4 A2 x1 O& a* _4 G1 @7 Y1 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
- @! K# W( y  Z, h, I4 i/ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 J# {1 o2 b% k+ ^7 O5 a3 _
©2020 Kites.vn | All rights reserved# l. `5 F4 F# T
Lão trả lời:
©2020 Kites.vn | All rights reserved) U# h5 l- J( G$ Z' v3 [$ r
2 Y7 `) l8 V' h©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Chẳng nhớ nữa.
1 ]' s: N5 B5 m0 o& s©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( b& y: J3 [  y) F: C6 R" _' g
- Nhưng tại sao lại là em chứ?
) c8 y4 o! |# W, {$ Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
. A4 g5 h. d$ W+ p- [©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Tại sao lại không là em?
©2020 Kites.vn | All rights reserved) F7 A5 m) A' n: x+ }9 A+ g
( h8 R9 b5 o5 x0 P6 O; u0 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Em hẹp hòi, lại hay ghen bóng ghen gió.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) v$ y2 L! t8 u8 s, U7 |) z$ H: V
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 T/ L4 |4 f2 {" E0 A
- Anh cũng thế mà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 |$ T5 x; _; u/ d4 W  |
©2020 Kites.vn | - m: S1 b; ]3 [2 ~% P- uAll rights reserved
- Em sợ mình không xứng đáng được anh yêu.
©2020 Kites.vn | $ F" B( e" S8 D+ {/ iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ p# z8 X4 O" K# E8 U
- Anh cũng thế.
©2020 Kites.vn | + r$ y+ l' n+ L- cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 T) z* ?/ k& SAll rights reserved
- Em không biết yêu nhau là như thế nào, không biết tình yêu là gì.
2 [' M) E' `& C6 w7 `% E& X- v& i7 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , l0 Z6 F5 x3 r1 q% _  {All rights reserved
- Anh cũng không biết vậy.
©2020 Kites.vn | % R9 k- G. j; C4 O) P- Q3 S$ m. H4 _All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 W& ^0 Q3 [" L4 J, cAll rights reserved
Rồi lão dịu dàng nắm tay tôi:
©2020 Kites.vn | 6 z' f( ?3 I9 w) Y$ ]All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 [' o0 l9 C# \( |All rights reserved
- Nhưng anh biết một điều, cứ nghĩ đến việc có thể ở bên cạnh em suốt quãng đời còn lại, anh lại cảm thấy hy vọng tràn trề với những ngày tháng sau này.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ N# q( L" ~. y8 x$ v( s
©2020 Kites.vn | : T5 E; W& d. c. m, cAll rights reserved
16 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn, giữa hai cánh tay chỉ cách nhau 10cm, trong mắt tôi chỉ có lão.
©2020 Kites.vn | ! E. A" i. R& U6 |  _% ~% wAll rights reserved
+ N5 X8 k4 h8 w/ j2 n* O©2020 Kites.vn | All rights reserved
26 tuổi, tôi mở mắt thức dậy, quay sang thấy ánh nắng đang chiếu lên mặt lão, tôi chỉ muốn cứ thế già đi cùng lão.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 n7 H2 z  X9 L* T( ^
©2020 Kites.vn | All rights reserved, j/ P" e% ~4 Q' U- E% |
Có lẽ đây chính là tình yêu chăng?

©2020 Kites.vn | All rights reserved2 V+ r3 ~: S5 c0 ]% y8 q1 u1 \

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
nh0k_k0j + 5 Cảm ơn bạn :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-11-2015 08:38:41 | Xem tất
Truyện hay quá. Nhưng mẩu chuyện nhỏ, thấy được sự khô khan nhưng đầy tình cảm của lão F.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 a) C1 D" U0 ^# `
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 J* ~( `5 ]" D; B- R# @, O; l  z' C
Đọc mấy truyện kiểu này cũng ảo tượng có bạn thanh mai trúc mã mà buồn là hem có :"<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-11-2015 11:32:47 Từ di động | Xem tất
Trời ơi, ta thíiiiiiiiiich. Yêu quá đi!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-11-2015 18:47:30 | Xem tất
ủng hộ bạn anh F buồn cười quá ý
/ L8 a& ?. r0 ], |% @* W©2020 Kites.vn | All rights reserved
nhanh lên năm giờ vợ anh tan ca
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách