Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 178788|Trả lời: 1442
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh | Tửu Tiểu Thất ("Tớ muốn ở cạnh cậu mãi mãi.") HOÀN CHÍNH VĂN (Thông báo page 87)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-11-2014 22:16:18 | Xem tất |Chế độ đọc
Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

©2020 Kites.vn | ( \- j  r( {% K5 `& G2 ]) @All rights reserved
©2020 Kites.vn | & a: m% b. f1 f; E) p7 I4 ~8 RAll rights reserved
Tác giả: Tửu Tiểu Thất

©2020 Kites.vn | 7 z* I* R" I2 `7 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 a6 P7 ~5 F* t

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ {$ |) \& s$ y$ h8 M5 j% p
©2020 Kites.vn | All rights reserved  K% v" ]4 i: K8 k
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved* [( ~- q. L) J, Z" s
Thể loại: hiện đại, hài
©2020 Kites.vn | , t. E" T( _; t" M# WAll rights reserved
Editor: huongntd
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 c. G6 G$ ^/ y( I1 H
Tình trạng sáng tác: Hoàn
6 {2 [  ^: `- J  ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: gần 10 vạn chữ, 32 chương và 2 ngoại truyện
©2020 Kites.vn | 3 w5 `. y  {. t* g' d+ GAll rights reserved
Nguồn convert/raw: 91baby
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 A. @  A& a/ V1 k* m5 L
Tốc độ: 1 chap/ tuần

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ S( p/ K& S7 J9 J3 `

©2020 Kites.vn | All rights reserved/ L5 m- L+ M8 e2 c5 c- j
Văn án

©2020 Kites.vn | : Y$ u! |3 D( NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ! Y  O& z4 S& K$ O9 mAll rights reserved
Tên truyện đã nói lên tất cả...
©2020 Kites.vn | # R7 y1 p% A( G  g3 ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 e6 }" V( \! Z" [+ g5 `' ^+ E7 B+ D% YAll rights reserved
Quy luật cũ, gu truyện dung tục, không phải chuyện bình thường, lời văn hài hước, nam chính vô cùng biến thái với nữ chính tự cho mình bình thường thực ra ...ha ha.
©2020 Kites.vn | 4 J7 o5 f/ R. \6 g( b1 `8 t0 hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . l9 o# E0 ^& @  ZAll rights reserved
Nội dung: Nhất kiến chung tình, mời đọc để biết thêm chi tiết
- x+ h! L4 F: w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 u9 P2 z4 L, C" X: \2 |) k; UAll rights reserved
Nhân vật chính: Kỷ Nhiên, Tống Nhược Cốc, Phối hợp diễn: Sử lộ, lão Lục, Tần Tuyết Vi, còn có thêm Tửu Tiểu Thất

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ e9 ~% K0 l- I( x) K& D  g
©2020 Kites.vn | All rights reserved  e2 Z# s) |$ F
Truyện được chia sẻ duy nhất tại Kitesvn.com vì mục đích phi lợi nhuận, mong các bạn vui lòng không post sang web khác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% g/ E/ f7 p% ?/ O) D. \  A
©2020 Kites.vn | " ?% U; ~, ]% V' k: S& cAll rights reserved
Đôi lời của editor: Tớ xin được gửi lời cảm ơn tới rất nhiều người bạn của tớ đã động viên tớ tự đào một hố chôn mình . Đây cũng là món quà tớ dành tặng một người bạn đã chia sẻ cùng tớ rất nhiều niềm vui, cảm ơn cô đã luôn bên tôi. Cảm ơn cô Mộc đã tìm truyện cho tôi, cảm ơn cô giày đã động viên sửa từng câu chữ cho tôi, cảm ơn mod đã duyệt truyện, ngoài ra cảm ơn tất cả mọi người đã, đang và sẽ ủng hộ tớ. Trước kia toàn đi bon chen với người khác thành ra còn chưa được nếm cái cảm giác động viên mấy thế nên mọi người nhớ động viên tớ nhé. Có bạn bảo thấy cái ghi 1 chương/ tuần là ít, với tư cách là reader tớ cũng công nhận thế, thậm chí tớ còn thích đọc một lèo hết cả quyển cơ tuy nhiên tớ sẽ phấn đấu làm hết sức có thể, tranh thủ khi mà chưa chạy phim bên Mịch . Cuối cùng xin được khuyến khích (thực ra có thể coi là câu like trắng trợn ) mỗi chương mới đươc post sẽ có phần thưởng cho người tranh tem nhé ! Cảm ơn cô mèo đã giúp tôi làm poster :-*
©2020 Kites.vn | 1 Q0 `4 s7 M# Z+ d/ U1 gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* A, G) W/ p2 t. P
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | 2 `1 }+ w% J9 N! P: E2 s) eAll rights reserved
MỤC LỤC

©2020 Kites.vn | All rights reserved2 l' T7 c' r- ^; Q
©2020 Kites.vn | - `# W; z/ _" S6 U% @All rights reserved
Chương 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved, y4 I& w- Y, e! U: ?
Chương 2.1
; a  a1 f; W9 N4 b0 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 2.2
©2020 Kites.vn | 7 |% R+ H7 |# Y1 n/ N' [) N* B- HAll rights reserved
Chương 3.1
$ b8 K# F; U. S, ]0 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3.2
©2020 Kites.vn | 6 P3 J6 ?) U2 s/ A  w( _All rights reserved
Chương 4.1
©2020 Kites.vn | - l6 B) C- x# t, J+ r# \All rights reserved
Chương 4.2
4 `! a% h& y$ b: F3 q# b; y2 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 5.1
  C, M; r" P( V0 q) H# c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 5.2
©2020 Kites.vn | All rights reserved) \8 Y" Q9 c8 y% j% T1 C' e- z0 ^
Chương 6.1
/ t$ L" [$ c" @) K7 V4 m4 X; X$ I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 6.2
©2020 Kites.vn | All rights reserved. Z7 _5 ?2 V; }. a' c0 s2 G6 @; ^
Chương 7.1
+ }3 X3 }) n4 ?; ^$ \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 7.2
©2020 Kites.vn | 8 L1 C% `% }( ?; u1 {% uAll rights reserved
Chương 8.1
3 Y: \0 N% ^5 c( O! T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 8.2
3 d5 t6 C( E' b+ Z, X* W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 9.1
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 B5 S- K& x% y9 k! u, M, V, o7 |
Chương 9.2
©2020 Kites.vn | # Q" G  X% ?2 w5 A& XAll rights reserved
Chương 10.1
" I( i  _, p9 [1 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 10.2
$ f6 o. x8 ^0 b& \# J& ]; J" u" o4 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 11.1
©2020 Kites.vn | 7 B% o3 o2 `8 B' u1 xAll rights reserved
Chương 11.2
©2020 Kites.vn | ' f9 ~' x4 X0 x- TAll rights reserved
Chương 12.1
©2020 Kites.vn | # X$ O/ o/ K5 j& A$ X$ ~All rights reserved
Chương 12.2
9 u) |( H9 L. d5 n6 ]1 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 13.1
% M) _' j: a6 H  `8 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 13.2
©2020 Kites.vn | & f# m5 h& ]8 ?- C  QAll rights reserved
Chương 14.1
©2020 Kites.vn | , [0 v& L: R4 i8 \# }All rights reserved
Chương 14.2
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 [( ~7 b' |0 M1 C, ?7 o6 [0 R; E" ~- P
Chương 15.1
1 _8 _2 N" W, y, @) S( _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 15.2
©2020 Kites.vn | All rights reserved% c) _/ }/ Y3 `6 D+ ^' J
Chương 16.1
5 w1 t4 K3 f; }. b5 T1 j) {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 16.2
. l# Y! _- R, A9 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 16.3
©2020 Kites.vn | 6 Q# r0 C- e) X, ]' |All rights reserved
Chương 17
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ?( {- b% l& ]1 G1 ^+ j
Chương 18
) f) \4 D8 J4 J/ i2 i+ O/ U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 19
©2020 Kites.vn | * s& j7 b4 ~) S# ~# D7 RAll rights reserved
Chương 20
©2020 Kites.vn | ' ?6 w4 j) `) ~* Y9 CAll rights reserved
Chương 21
©2020 Kites.vn | " Z* B$ v9 e& G( vAll rights reserved
Chương 22
©2020 Kites.vn | All rights reserved. ^! L2 z8 J8 K9 ]) N( U6 g
Chương 23
$ t5 |; B$ u' u: w/ j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 24
©2020 Kites.vn | All rights reserved" k% ?+ T. \2 Z8 k9 A& L' D$ `
Chương 25
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ?0 \2 B! X: y$ _7 m) U
Chương 26
©2020 Kites.vn | All rights reserved' m) g- u3 a! E
Chương 27
! e; O* A$ @9 E5 Y% n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 28
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 o9 u6 X& G5 J( P0 F% p0 o, Z
Chương 29
3 A) Z. d6 r! B5 s; g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 30.1
! |% p9 T' X( i* e. A& T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 30.2
©2020 Kites.vn | / o9 g' G; Z7 F$ G6 V5 KAll rights reserved
Chương 31
" j  k; p8 B3 `2 [( r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 32.1
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 A. H# X" R* f2 `% k& [+ r
Chương 32.2
* d1 U% }) C- s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 32.3
©2020 Kites.vn | 2 ^% Z9 Q' m5 Q. O* @All rights reserved
Chương 32.4
©2020 Kites.vn | All rights reserved" D) V5 n2 {- ~( T+ a2 I
Mọi người kích vào phần chỉ xem tác giả này cho tiện theo dõi nhé!
©2020 Kites.vn | 6 r8 P1 @, |6 _; V' m- b& \+ UAll rights reserved
7 D8 w- N- t7 O. l* ^" o! B4 c& M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện mọi người chịu khó đọc cv nha.

Rate

Số người tham gia 17Sức gió +85 Thu lại Lý do
Tra_b92 + 5 thấy editor mà giật cả mình :))
SteelRose + 5 Cảm ơn bạn
Fox. + 5 Ủng hộ 1 cái!
saranghe2009 + 5 Ủng hộ 1 cái!
binidiamond26 + 5 Ủng hộ nhóe ^^
tramvip.pro + 5 Ủng hộ 1 cái!
MinhHạ + 5 ^^
•ßéo + 5 cố lên ss <3
无名♫ + 5 Ủng hộ 1 cái!
DungDương + 5 Ủng hộ 1 cái!
nga_nguyen + 5 hình như là hình bị lỗi :">.
.Me. + 5 Ủng hộ 1 cái!
iuphimanh + 5 Ủng hộ 1 cái!
bjmbjmxjnh + 5 hớ hớ, tên truyện hay, e thích hài.
lalapinguoin + 5 Ủng hộ 1 cái!
yotomo + 5 :*
bmwx1ilu + 5 Cố nhên chị ♥

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 22:18:59 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Chuẩn bị tinh thần chiếm đóng mặt tiền cô ạ,
. u9 G+ ~7 m& ~: a) I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chờ mãi mới đến ngày cô đào hố cho t lao vào đấy ạ, nay giấc mơ đã trở thành sự thật rồi. t thật là vui mừng không sao tả xiết
©2020 Kites.vn | 6 Q& g! q, `) p6 ^0 m3 ?/ GAll rights reserved
Chúc cô sẽ nhanh chóng hoàn hố với một tốc độ thần tốc nhất
©2020 Kites.vn | 6 ?" L) J" V8 }. D5 rAll rights reserved
Kính thư.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 W- N4 v: D( G. e" A# Z3 V
Emi
©2020 Kites.vn | * r0 A& s3 `- e2 H6 U1 c3 BAll rights reserved

Bình luận

cô có rết thêm thì rết, chứ đừng có mà rút lại ,... =))  Đăng lúc 14-11-2014 10:32 PM
tôi quên mất, thế tôi rút lại rate rôi rate lại nhé =))  Đăng lúc 14-11-2014 10:29 PM
cô ghi ngay chỗ rết là tem luôn chứ, ghi thế nó mới máu , chứ ai lại ghi chỗ rep thế này :((  Đăng lúc 14-11-2014 10:28 PM
tem nhé :D  Đăng lúc 14-11-2014 10:26 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
huongntd + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 22:21:21 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

aaaa~~~~~
©2020 Kites.vn | All rights reserved) N) G2 ?* Y1 f# Z
©2020 Kites.vn | All rights reserved' V) \( u: Y  o9 Q$ H! _& \
Cuối cùng cũng chờ được lên ngồi page 1
©2020 Kites.vn | 0 z  l" a8 A/ b+ R6 dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - J  g1 ~" I' `$ AAll rights reserved
Mới trưa này còn than thở mà giờ đã xong 1 chương để mở hố cũng giỏi lắm chứ cô
©2020 Kites.vn | 0 P' W  H3 E7 V7 ^All rights reserved
" w) }1 R% b+ u  Q% R8 [7 \; Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tui thật khâm phục mấy cô quá, vừa làm việc bên staff, đi mần phim, show, nhạc các thứ, đi phụ edit và cuối cùng là tự mình mở hố! Lấy đâu ra lắm thời gian thế hử, chỉ tui với
©2020 Kites.vn | 0 W( O$ O3 o. g' m$ qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 p* s- u3 P+ u! ?9 I8 |All rights reserved
Hey, như đã nói, truyện hài, tác giả quen thuộc, khả năng edit của cô cũng ổn và cô còn là người nổi tiếng nữa nên chắc chắn sẽ đông khách thôi!
©2020 Kites.vn | - ^5 w; l  ]) Q& d) V4 OAll rights reserved
  x2 ], B0 n# z) Z& T2 q5 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc cô mau chóng lấp đầy hố nhé!

Bình luận

k! vừa xem vừa pause lại để trans, hết hứng xem phim! >"<  Đăng lúc 15-11-2014 10:10 AM
=)) tran phim thích mà cô, k ngán như show đâu :D  Đăng lúc 15-11-2014 10:06 AM
chiều mới dc thả, chiều tính sau ~ ít thoại có khi khuya nay xong :D  Đăng lúc 15-11-2014 10:06 AM
uh có ai đâu, cô vừa xem phim vừa tran cho tôi đuê, có lương mà :v  Đăng lúc 15-11-2014 10:03 AM
thế thì phải làm việc trên tinh thần tự nguyện hen :D mà nhân sự bên cô hẻo lắm sao? k có trans à?  Đăng lúc 15-11-2014 10:02 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
huongntd + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 22:24:03 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Tôi cũng được chen page 1.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- s$ W. S& Z+ k, Q2 |3 h
Có chị Tửu thì hài vô đối, biến thái bỉ bựa.
5 z6 ?( u& `% [; c. P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô ơi, tuần 1 chap hổng đã sự thèm thuồng

Bình luận

Người ngoài thế nào k biết nhưng tâm hồn chắc chắn đủ biến thái =)) Truyện này còn có 'nhân vật' Tửu Tiểu Thất kìa =))  Đăng lúc 14-11-2014 10:36 PM
Anh này chắc biến thái cỡ bự lắm. Nguyên tác của Chung Nguyên chăng  Đăng lúc 14-11-2014 10:32 PM
@Thuilub: đừng bất ngờ thế chứ =))  Đăng lúc 14-11-2014 10:31 PM
Cô Mộc, có lẽ nào????  Đăng lúc 14-11-2014 10:29 PM
Nhiều người nhầm, nhưng tác giả là 'anh' ợ =))  Đăng lúc 14-11-2014 10:28 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
huongntd + 2 Cảm ơn bạn, hết rate nhé :D, chúc .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 22:32:02 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

hố mới của bạn huong, mình ủng hộ nhé
& ~* S) z9 Z  d©2020 Kites.vn | All rights reserved
mình cũng khoái thể loại cả nam chính lẫn nữ chính đều có điểm riêng, cứ biến thái kỳ kỳ chức không phải loại vô dụng suốt ngày khóc thì sẽ vui hơn cơ mà độ dài 10 vạn chữ chia ra là bao nhiêu chap ta? cũng phải tầm vài chục?
©2020 Kites.vn | All rights reserved! |& t# h- Y4 s
anw, sẽ gắng lết theo, chúc hố mới đông khách nha

Bình luận

mình chưa đọc nên chưa biết bao nhiêu chương, cơ mà tầm gần 3 nghìn chữ một chương chắc khoảng 30-40 chương  Đăng lúc 14-11-2014 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 22:32:54 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Sao hứa sẽ hú bạn mà lại thế hả?
©2020 Kites.vn | 2 j; e2 I+ N: Z2 g  aAll rights reserved
Chúc mừng cô mở hố nhé, chúc mừng đi vào con đường bị cắn rứt lương tâm mỗi ngày vì không post chương mới
©2020 Kites.vn | 3 M% r& _- n% ^4 a0 WAll rights reserved
Đọc sơ qua thì nội dung giống giống Hãy tiếp tục gian xảo với anh cô nhỉ? Nhưng truyện này dài hơn, tính cách nhân vật cũng khác và thấy khá vui đó
- M/ w* i9 D( P9 G/ v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố cô đông khách!
1 v! o6 e- l, B7 n; X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đã để lại vết tích xong, giờ cắp đít đi đây

Bình luận

@thui: chưa tìm được hình bưng cái sô cô ạ :v @huong: đá nè đạp nè quánh nè  Đăng lúc 14-11-2014 10:38 PM
:v hơ có lẽ nào bạn quên :D  Đăng lúc 14-11-2014 10:36 PM
Đã qua bao lâu mà cô vẫn bưng bát nước mắt thế này  Đăng lúc 14-11-2014 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 22:39:47 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Xí cái mặt tiền đã nào
©2020 Kites.vn | All rights reserved% |6 X% l; U( k" [# Z/ t- D7 K
/ }. `! G1 J1 F% f- u6 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vậy là lần đầu tiên làm chủ xị một hố hở cô...chúc mừng cô nha... Đánh dấu sự kiện quan trọng trong đời làm quan nè
" q+ X! j+ I! `! F& D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . j: o1 s) z0 Q- E: K( _All rights reserved
Truyện hài nên tui nhìn poster cũng thấy hài...hy vọng mang đến tiếng cười cho nhiều độc giả...hehe
©2020 Kites.vn | All rights reserved) i! m# a; ]% w: o- N6 |
5 e, L5 b! ]" s; e2 g  O, N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố cô đông khách để truyền nhiệt huyết cho tui Cô là tấm gương sáng mà tui đang dõi theo đó
9 {3 b0 u0 @5 L( F3 U+ m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / a3 j9 V) E$ K; ~. ~# e& s7 bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . r3 P7 a- ~5 W, k8 Q9 mAll rights reserved
7 o$ W* O7 \; D4 N4 J©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

:D cảm ơn cô  Đăng lúc 14-11-2014 10:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 22:41:47 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

hố mới của ngừ đệp vào ủng hộ một cái
©2020 Kites.vn | All rights reserved- C# K0 }2 b% E+ G: r
©2020 Kites.vn | ' g, L  ^/ h# ~7 E& |All rights reserved
hè hè nghe danh Tửu Tiểu Thất, cơ mà chưa đọc lần nào
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 u5 \& B" |/ u2 n5 m+ F6 v
4 u6 t: f& S! y$ w, {! E* j©2020 Kites.vn | All rights reserved
mà cũng chẳng biết theo hố cô đc không vì dạo này bận quá trời
% h0 C7 D3 M4 l, X! L" s6 ^, ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
! P$ ]' ^4 O( `" `; d2 e, I©2020 Kites.vn | All rights reserved
thôi thì chúc hố cô đông khách nhá, đề nghị rết cho t đê, thăng chức rồi

Bình luận

:v lần sau tranh tem nhé =)) bên hố bạn có vụ tranh tem  Đăng lúc 14-11-2014 10:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 22:42:13 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

lần đầu tiên ss post truyện keke
©2020 Kites.vn | 9 c8 d6 w1 j0 @% P% g' e! \* G) [! _All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! J3 F. f* T. y6 }& |- iAll rights reserved
chúc thớt ss đông vui tấp nập nha ss
; a* [. o; @. D, P, M  u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  N) L8 |- }, ^0 B" K0 `
đọc tiêu đề truyện có vẻ hài keke
©2020 Kites.vn | 3 U' J( b/ A* E' jAll rights reserved
& k! F6 }" H$ o4 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
e hóng ..e đặt chỗ hóng truyện ss

Bình luận

:)) cảm ơn em. chỉnh sửa là lần đâu post tryện :(  Đăng lúc 14-11-2014 10:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2014 22:44:45 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Vào xì một chỗ mặt tiền trước đã )
4 |6 I4 d; \6 |- t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dạo này đang bị bấn loạn ngược tâm ngược thân cẩu huyết não tàn, nay quyết định đổi gió về với mấy món thanh đạm dễ nuốt
- }1 q5 x/ J5 p' M# y& W2 B' n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố bạn đông khách

Bình luận

cảm ơn bạn  Đăng lúc 14-11-2014 10:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách