Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 145566|Trả lời: 333
Thu gọn cột thông tin

Góc hỗ trợ, giúp đỡ công việc dịch/edit truyện

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-2-2013 20:50:37 | Xem tất |Chế độ đọc
Trong thời gian gần đây, box Văn Học thường xuyên nhận được bài đăng kí post tác phẩm tự dịch/edit, để đảm bảo cho chất lượng truyện tại box Văn Học đồng thời giúp đỡ những cho người mới dễ dàng hơn trong việc biên tập tác phẩm đầu tay của mình, box Văn Học quyết định lập topic này để phần nào trợ giúp cho những bạn còn bỡ ngỡ trong việc dịch/edit tác phẩm.
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 J- q+ v. i& V8 I7 ]8 X7 B8 L

©2023 Kites.vn | ) f5 |8 [/ N) h0 s; x  jAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ f- c, a* i7 Q+ I9 ^9 d0 P
Ngoài ra, nếu bạn có những thắc mắc trong việc edit, cần sự giúp đỡ có thể trực tiếp post ở topic này.
©2023 Kites.vn | 9 P5 L5 k' D# M) l: cAll rights reserved
©2023 Kites.vn | . N' u8 D$ W! L2 ~All rights reserved
Mình đã được sự đồng ý từ bạn Maroon (https://xmydux.wordpress.com) đem bài viết này sang Kites, các bạn có thể tham khảo và tích lũy kinh nghiệm cho mình:
©2023 Kites.vn | All rights reserved- p. S+ d  z  X8 A% M' H$ V; Z6 X
©2023 Kites.vn | ( U% P2 ^. x. C# T/ PAll rights reserved
1. Trợ từ ngữ khí “ba” (mà các em hay dịch là “đi” đó)
©2023 Kites.vn | 4 l6 M/ O3 W  y$ E4 i0 yAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 3 R9 \: e0 Z  z, D8 F! e7 NAll rights reserved
Nhiệm vụ của nó là tăng biểu cảm trong câu thôi chứ không mang nghĩa, và Tiếng Việt mình thì có nhiều từ để diễn đạt chứ không phải chỉ có mỗi từ “đi”, nên hãy dùng uyển chuyển hơn. Lấy một ví dụ để dễ hình dung, “Không phải đi. Sáu năm trôi qua, sao em lại trở nên khai sáng, nhưng tư tưởng lại không hề giải phóng gì?” Ở đây không có ai “đi” đâu hết, nó chỉ biểu thị sự ngờ ngợ không tin nổi, nên dịch là “không phải chứ” mới đúng.
©2023 Kites.vn | / e3 |- v% Y% |4 J  Q0 D# }All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved- w5 e  h  M' P# x) b
Còn một trường hợp thường sai là: “Đi thôi.” À, nếu đây là câu rủ rê cả đám cùng đi thì nó đúng, nhưng nếu 1 người ra lệnh cho người kia thì phải dịch là “Đi đi.” (ở đây thì được “đi” nhé ^^). Nhớ xem ngữ cảnh.
0 O3 C8 N9 R( U7 g0 t©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 b* Q% S) U( L* T
2. “Sẽ không”
3 c1 Q* w+ H. R6 X+ \" p, G©2023 Kites.vn | All rights reserved
6 x" U( Y- O. m' J8 C©2023 Kites.vn | All rights reserved
Cái này sai thường trực. Đây là chữ “hội” trong truyền thuyết thường xuất hiện trong các bản edit dở tệ.
©2023 Kites.vn | ! t( b7 K# V% q1 `! ^- GAll rights reserved
4 n! G* \* w  n7 f6 z©2023 Kites.vn | All rights reserved
Chữ “hội” này có rất rất nhiều nghĩa, nhưng 2 nghĩa thường gặp là “sẽ” và “biết”, “biết” ở đây là chỉ khả năng làm 1 cái gì đó chứ không phải “biết thông tin”. Lấy ví dụ: “Nhược Tôn sẽ không cười.” Sai! Câu đúng là “Nhược Tôn không biết cười.”
©2023 Kites.vn | % B) C9 x  C9 I6 `9 E' o) gAll rights reserved
7 _) @2 D2 O3 b. N# H©2023 Kites.vn | All rights reserved
Để dịch đúng thì phải tùy vào năng lực đọc hiểu của các em thôi.
©2023 Kites.vn | 3 y" w( Q/ P: I8 Z3 t- A; f5 BAll rights reserved

" k/ e3 m( d+ g/ ?* ~©2023 Kites.vn | All rights reserved
3. “Không cần”

©2023 Kites.vn | All rights reserved& V0 V0 J/ ^4 }" ?
5 u) m7 b$ s5 Q) S$ @- v0 _©2023 Kites.vn | All rights reserved
Câu này thường gặp trong mấy cảnh bạn nữ bị bạn nam ấy ấy, bèn kêu lên “không cần, không cần”, hehe. Các em thử tưởng tượng xem lúc đó mình có nói câu này hong? Trong hoàn cảnh đó, nghĩa của nó là “Đừng!” hoặc e thẹn chút thì “Đừng mà!” hoặc nũng nịu hơn thì “Đừng mà anh!” (nếu đang giả vờ e lệ)
©2023 Kites.vn | All rights reserved  d( @8 v! B5 b
©2023 Kites.vn | All rights reserved# f) q6 V' x, U- h0 d" }' y% F
Ngoài ra, tùy ngữ cảnh còn có thể dịch là “không muốn”, “không thèm”, “thôi khỏi”. Đừng lúc nào cũng chỉ “không cần” nhé.
- a" b5 a5 m  {/ `0 Q©2023 Kites.vn | All rights reserved

©2023 Kites.vn | 3 o! W7 s% E# q8 d, X$ Z8 D; tAll rights reserved
4. “Nghĩ”

©2023 Kites.vn | # ]: D% ]/ ^2 \% v2 lAll rights reserved
, p% q% X0 }6 J$ [3 K& G& d©2023 Kites.vn | All rights reserved
Từ này nhiều nghĩa: nghĩ, muốn, nhớ. Có nhiều lúc đọc 1 câu thế này: “Ta nghĩ ngươi” hahaha, (_ _ |||) hong hiểu gì hết. Đúng ra là: “Em nhớ anh/ anh nhớ em” hoặc “ta nhớ nàng/thiếp nhớ chàng” mới phải.
©2023 Kites.vn | All rights reserved, {: u# A3 @0 v' D+ v
©2023 Kites.vn | 7 C) h* ~! u) D! V& _All rights reserved
Nếu phía sau nêu lên quan điểm của người nói thì sẽ là “Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi.”
©2023 Kites.vn | * t$ }" O+ k9 bAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 5 o8 N0 m! x3 r) q1 Q- KAll rights reserved
Nếu phía sau nêu lên một việc muốn làm thì sẽ là “Tôi muốn ăn hamburger”.
- i1 x' ^9 Z1 J4 I+ G. V©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved# E, s+ U* i: o  B* A% |& U
Nếu phía sau là một người, một địa điểm thì sẽ là “Tôi nhớ mẹ/nhà”.
©2023 Kites.vn | All rights reserved. Q- \! j7 O: o( w9 i6 r1 Y% C
©2023 Kites.vn | & k0 }2 f; h8 G2 i# k" y! u1 ~All rights reserved
Phải phân biệt rõ chứ không thể phang vào mỗi chữ “nghĩ” được.
©2023 Kites.vn | 5 k! V& O- @% rAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 3 z  B0 j0 X- N+ x+ f$ r! J1 ]All rights reserved
5. “Mau”, “nhanh”
( Y5 A9 c% f% E) q# t; C©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 2 d2 Z( J$ l  m* E: ?- aAll rights reserved
Lần trước, Maroon nhắc 1 bạn dịch câu “Nước mau lạnh. Ta đi tắm.” phải dịch là “Nước sắp nguội rồi. Ta đi tắm đây.” mới đúng, thế là bị xóa còm, hehe (mình thù dai), nên nhớ kỹ. Cùng 1 ý, nhưng tùy ngữ cảnh mà dịch nhé.
©2023 Kites.vn | All rights reserved8 _$ T, v$ f3 W1 L& }' R, z
©2023 Kites.vn | - O/ I6 M8 i- Q# G  U1 TAll rights reserved
6. “Đứng lên”
©2023 Kites.vn | : x- J% \0 H- z& A; Z- JAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 8 T5 N- n( l- n1 f5 ZAll rights reserved
Nếu nó là hành động thì nghĩa này không sai. Nhưng nếu nó đứng sau 1 động từ khác thì nó trợ nghĩa cho động từ đó, diễn tả một sự việc bắt đầu phát sinh. Lấy ví dụ, “lo lắng đứng lên” – sai – không có ai “đứng lên” hết, chỉ đơn giản là “bắt đầu thấy lo lắng”.
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 x$ v- u: l: C( o2 J8 I9 p
©2023 Kites.vn | All rights reserved% n& p5 e4 B0 B8 G/ ~3 c
7. “Xuống phía dưới”
& Z" D: F2 W* d/ ?% P7 K+ ^- X6 _) d©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ p$ U. z, M4 |$ E& m: z4 x7 l
Oh men. Nếu nó là hành động (thường thấy trong mấy cảnh H) thì nghĩa này không sai. Nhưng nếu nó đi sau 1 động từ khác thì nghĩa phải là “tiếp tục, thêm nữa”. Ví dụ, “Tôi không dám tái nói xuống phía dưới.” phải dịch là “Tôi không dám nói thêm gì nữa/ không dám nói tiếp nữa.”
©2023 Kites.vn | All rights reserved; N/ b% ^7 O& v. A
, Z& p8 V% e# b©2023 Kites.vn | All rights reserved
8. “Trong lời nói”
©2023 Kites.vn | All rights reserved  ]* ]" l! C, t$ q7 Q8 Q
©2023 Kites.vn | All rights reserved: q' m* ^" b) M- c
Nếu không có ai nói gì thì đúng là lãng nhách. Ví dụ như câu “Bọn họ khai mau trong lời nói,…” thì nó phải được dịch là “Nếu bọn họ chạy (lái xe) nhanh, thì …” (lụm đỡ câu này trong convert). Cụm này có nghĩa là NẾU đó.
3 \, C+ w! K2 ]) T8 N©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved' f2 @8 a" ^/ |" `3 t# \
Còn nếu có người nói thì nó là “lời” của anh ta. Ví dụ, “đừng nghe lời anh ta/ đừng nghe anh ta nói.” Chớ phang là “Đừng nghe anh ta trong lời nói” nhé. Nhảm lắm!
( H9 {' B. K7 E- U* p©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | & p1 ?) m. ?+ }2 aAll rights reserved
9. “Trong lúc đó”
5 E5 Q6 J1 D/ @7 {©2023 Kites.vn | All rights reserved
; o) S! p5 x+ x* ?©2023 Kites.vn | All rights reserved
Nếu bạn nào sử dụng QT bản mới nhất sẽ không gặp phải lỗi này nữa. Khi gặp cụm từ này mà phía trước nó có 2 người/2 sự vật/2 sự việc thì nghĩa của nó là “giữa”. Ví dụ, “giữa vợ chồng bọn họ” không phải “vợ chồng bọn họ trong lúc đó” đâu nha.
  ]' C/ F- w9 G/ A2 `) L6 k5 {©2023 Kites.vn | All rights reserved
4 v0 `0 K/ J1 M+ M9 ?! q$ M& s©2023 Kites.vn | All rights reserved
10. Chức danh + tên họ.
©2023 Kites.vn | All rights reserved; i+ j; ~5 \0 E5 P; p$ t
1 @. D! w) q/ V9 I8 Y9 n©2023 Kites.vn | All rights reserved
Hãy dịch là “Giám đốc Trần, thư ký Ngô” chứ đừng để “Trần giám đốc, Ngô bí thư” nhé. Nghe trái lỗ tai lắm. À, “bí thư” trong một công ty chính là “thư ký” đó.
©2023 Kites.vn | % j4 ~) W2 [' D& p, P9 VAll rights reserved
©2023 Kites.vn | $ c2 q# q  k, H2 k6 j  b. pAll rights reserved
11. Về phần nhân xưng, hãy chỉnh sửa cho phù hợp hoàn cảnh và thân phận người nói. Dù là hiện đại hay cổ trang thì phận con cái/hậu bối cũng không thể xưng ta-ngươi với trưởng bối được. Đọc truyện mà gặp câu “Phụ thân/ Hoàng Thượng, ta nói cho ngươi biết” thì đúng là muốn làm phản rồi.
©2023 Kites.vn | All rights reserved" Y+ a- p0 Y0 T3 o; l
0 w8 n' H2 V  ~8 @7 a( k4 ~©2023 Kites.vn | All rights reserved
12. Một điều cuối cùng, tên riêng của nhân vật trong truyện.
©2023 Kites.vn | All rights reserved! h7 h8 U. h6 N  t
©2023 Kites.vn | # f0 W: [8 I3 f( mAll rights reserved
Đọc truyện mà gặp tên riêng không viết hoa đã thấy khó chịu, chứ đừng nói gì đến việc tên riêng còn bị dịch nghĩa, ví như cái tên “hách ngay cả” thiệt quá kinh dị.
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 M) y) c( h7 F/ z6 F/ x
4 B; m# j* D$ j$ h4 X©2023 Kites.vn | All rights reserved
Maroon cũng từng đọc một số bản convert của một vài bạn nổi tiếng chuyên convert truyện trong tangthuvien và vẫn bắt gặp lỗi dịch tên riêng này. Không biết các bạn có để ý trong QT có một ứng dụng dùng để lọc tên riêng rất tiện lợi hay không? Nó giúp tiết kiệm rất nhiều công sức cho việc truy tìm tên riêng rồi replace thành viết hoa cho cả bộ truyện.
4 J% ]3 ^( @6 |, j. S©2023 Kites.vn | All rights reserved
( {2 o' X$ V# b0 W* A©2023 Kites.vn | All rights reserved
Bất kể bạn tự convert truyện để đọc hay là để dịch/edit thì công việc đầu tiên cần làm là:
©2023 Kites.vn | All rights reserved" c- i# b, x+ G; C; g
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 C6 v) E) s* E( \0 O$ J/ ]
vào thư mục QuickTranslator trong máy, click icon QuickAnalyzer;
9 y' }2 M/ ]% e$ A" M- I1 b$ i©2023 Kites.vn | All rights reserved
chọn thư mục nguồn [chỉ chứa duy nhất 1 file raw của truyện ở dạng txt];
©2023 Kites.vn | All rights reserved- X- N: {# ^* x: N6 x$ f
sửa số lần lặp lại tối thiểu là 50 (chọn thấp quá sẽ ra một lô những từ không cần thiết, còn cao quá sẽ bỏ sót 1 số tên NV phụ);
0 m( C0 j7 U9 A©2023 Kites.vn | All rights reserved
bấm RUN.
( _6 r, H3 e; r* k* A# ~0 n©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved- ]- z- n1 K* B- K  X% L/ {
Nhiệm vụ hoàn thành bạn sẽ có khoảng 3 – 4 tập tin lọc ra những cụm từ thường xuyên lặp lại từ 50 lần trở lên trong truyện. Mở file có tên là result theo độ dàiViết Hoa, bôi đen những từ bạn cho rằng nó là tên riêng, copy lại, mở file Names.txt trong thư mục QuickTranslator của bạn, dán vào phía dưới, save và đóng file.
©2023 Kites.vn |   G0 h# K1 \7 m8 Z4 {All rights reserved
, t3 W# y4 F- m$ H8 H©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thế là xong! Từ giờ trở đi, dù bạn dùng QuickConverter để convert 1 lần nguyên cả truyện hoặc QuickTranslator để dịch từng chương thì những tên riêng trong truyện đều được chuyển đúng định dạng và không bị dịch nghĩa. Đơn giản hơn ngồi mò từng cái tên để replace nhiều, đúng không?

8 @( k0 p  m0 L: m7 x©2023 Kites.vn | All rights reserved
Hy vọng những góp ý và kinh nghiệm sau có thể giúp được các bạn. Hoan nghênh mọi sự đóng góp đến từ các thành viên trong box để topic này trở thành công cụ hữu ích cho những bạn yêu thích dịch/edit truyện.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
MinhHạ + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 20:56:45 | Xem tất
Mình cũng muốn góp ý thêm một chút nữa
/ h) o6 D8 D" B( c3 p. F( r, s1 z©2023 Kites.vn | All rights reserved
-Bất quá thực ra nó là từ 不过 trong tiếng Trung có nghĩa là nhưng
©2023 Kites.vn | + P$ f% N- g5 p6 m% g% a3 e& UAll rights reserved
- Nhưng là[/b ] nó chính là từ này :可是 chỉ có nghĩa là nhưng hoặc thế nhưng thôi
©2023 Kites.vn | 1 T$ P0 w7 ?: D4 l6 _All rights reserved
-Ngày thứ hai: 第二天: ngày hôm sau mới đúng
/ K$ b3 G1 C" X: j$ `5 z0 \' C©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Rau cải: 菜 chỉ có nghĩa là món ăn
©2023 Kites.vn | 7 n; o! E) K0 }; W/ I# n! m- f; ~( zAll rights reserved
- Bạc thần: đôi môi mỏng chứ không phải đôi môi bạc tình như nhiều người nghĩ
©2023 Kites.vn | $ q4 X( }& Z  s3 S7 @0 mAll rights reserved
- Tự tiếu phi tiếu: có thể edit là như cười như không                 
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 e2 l% l* c1 X9 Z# W6 y3 G, @
  - Từ  a :啊  thường xuất hiện ở trong một số câu, bạn có thể bỏ nó đi.
©2023 Kites.vn | # B: X0 T3 y8 E; G+ ?% w8 {1 RAll rights reserved
Ví dụ: Ta thích lắm a=> Tớ thích lắm.
©2023 Kites.vn | All rights reserved' y  |/ a! K3 l8 T
  m- s2 [+ F0 ]  K5 e4 E" Z; r8 ]©2023 Kites.vn | All rights reserved
Còn cái điều này có lẽ đã nhiều người nói rồi nhưng mình vẫn cứ muốn nhắc lại: Khi bạn edit một tác phẩm nhất thiết bạn phải kiếm được raw, nếu người cv bên TTV không cho bạn raw bạn có thể copy địa chỉ ảnh rồi tìm trên gg chắc chắn sẽ ra ngay truyện tiếng Trung mà bạn muốn tìm nguồn, hoặc có một cách khác hay hơn đó là bạn đã thấy được bìa tuyện tiếng Trung của tác phẩm ấy do bạn bên TTV cung cấp bạn có thể vào trang này http://www.nciku.com/ vẽ chữ để tìm. Trang này cũng áp dụng trong trường hợp bạn lọc file ảnh mà có một số từ không lọc được mà bạn cần thiết phải gõ được nó ra.     
©2023 Kites.vn | All rights reserved. ~  o5 I, J& R0 ?
Một công cụ nữa mình dùng để edit là Thiều Chửu vì QT đôi khi một số từ ngữ về nghĩa cũng không được chính xác cho lắm
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ k1 X4 k. v6 G( ]8 E
Công cụ cuối cùng là youdao, mình dùng em nó để tra các từ tiếng Anh bị phiên âm ra tiếng Trung.
©2023 Kites.vn | All rights reserved( q( G7 P& t; Q! J' t
http://baidu.com/ cũng là một trang web hữu ích mình thường dùng để tra các cụm từ, thành ngữ trong tiếng Trung:
©2023 Kites.vn | All rights reserved( z. @2 h7 ?0 Y. q( u: H
VD: Danh phù kì thực: 名副其实
©2023 Kites.vn | $ H+ N8 T% C+ Q4 g: z. n' AAll rights reserved
bạn cop cụm từ tiếng Trung 名副其实 vào baidu => ra mọt loạt kết quả nhưng bạn nên chọn trang web này http://baike.baidu.com/view/81976.htm
©2023 Kites.vn | All rights reserved  a7 P- B. ^/ w
bạn sẽ thấy 解 释: giải thích ở ngay đầu tiên và mấy dòng bên dưới từ này chính là giải thích cho từ đó
©2023 Kites.vn | $ u  {1 G; y0 f" n4 c+ m4 b% nAll rights reserved
名声或名义和实际相符。副,符合,彼此相称。其:指示代词,相当于“那”、“那个”、“那些”:实:实际。
" M* V) q) v# r1 h' W$ K/ x©2023 Kites.vn | All rights reserved
bạn cop các dòng giải nghĩa vào QT sẽ ra
©2023 Kites.vn | - I4 f* B  Y- k6 v4 KAll rights reserved
=> Danh tiếng danh nghĩa phù hợp với thực tế
% _* E! }. d! H& l6 C©2023 Kites.vn | All rights reserved
+ u* r3 P  N' b+ ]©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Trợ từ động thái "着“/zhe/ : 着 + Động từ biểu thị động tác hoặc trạng thái đang tiếp diễn
©2023 Kites.vn | / A, m! p6 w) O: HAll rights reserved
VD: 饭还热着呢。
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ S5 z1 ~, L% B. D0 B
=> Cơm vẫn còn nóng đấy

Bình luận

nàng ui sao mở trang nciku.com mà toàn thành trang của LIne vây nhỉ?  Đăng lúc 6-12-2015 02:29 PM
Thanks Thỏ :)  Đăng lúc 20-2-2013 10:53 AM
thì tôi cũng làm thế, nhưng k phải cái gì nó cũng ra nhé, nó còn ra sai từa lưa nữa cơ. Sặc, cô tính giết người à *đạp*  Đăng lúc 20-2-2013 12:34 AM
nhầm cụ ơi nó là youdao =))), nhầm trang youku chuyên xem clip =))))))))))  Đăng lúc 20-2-2013 12:23 AM
có một cách nữa là cụ cop vào google dịch mấy cái cụ nghi ngờ nó là phiên âm, lúc đầu chưa có youku em toàn phải làm thế :)  Đăng lúc 20-2-2013 12:20 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 22:10:50 | Xem tất
Cảm ơn cô Pim và cô Thỏ đã chia sẻ một số kinh nghiệm quý báu dành cho những editor mới và gà mờ như tớ. Nếu không đọc những bài viết này thì chắc hẳn tớ sẽ tiếp tục mắc không ít lỗi edit.
©2023 Kites.vn | All rights reserved' x6 t8 Z2 B. n. U+ Z, _; t
Trong quá trình làm, nhiều khi muốn hỏi ai đó, nhất là những editor dày dặn kinh nghiệm như các cậu mà ngại vì thấy ai cũng đang ôm dự án cả. Vậy là lọ mọ tự làm, tự mày mò nghiên cứu nên không thể tránh được sai sót. Hi vọng các editor mới sẽ tiếp tục đọc được nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm hơn nữa để luyện " tay nghề", tiếp tục theo đuổi sở thích mất thời gian.

Bình luận

ko rõ thì ss cứ hỏi mọi người là được mà :)  Đăng lúc 20-2-2013 02:06 PM
ko rõ thì ss cứ hỏi mọi người là được mà :)  Đăng lúc 20-2-2013 02:06 PM
ko rõ thì ss cứ hỏi mọi người là được mà :)  Đăng lúc 20-2-2013 02:06 PM
ko rõ thì ss cứ hỏi mọi người là được mà :)  Đăng lúc 20-2-2013 02:06 PM
ko rõ thì ss cứ hỏi mọi người là được mà :)  Đăng lúc 20-2-2013 02:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 22:14:45 | Xem tất
mới mò vào box văn thấy cái thớt này hay nè ^^
©2023 Kites.vn | 4 ?8 x+ w7 ?2 B7 t+ I: G3 iAll rights reserved
Nói về mấy cái lỗi hay gặp trong edit này thì đúng là cả cây số.
©2023 Kites.vn | * c, \: N; w% ]  Z( ^) E; AAll rights reserved
Có lần em đọc được truyện mang tiếng là đã edit rồi nhá, để thế này:
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 Q) N; I. T# a& x/ M* q2 u
...(Đại loại trước đó là câu ra lệnh)
0 T& B0 ^, R" h8 X, U©2023 Kites.vn | All rights reserved
Người đáp: "Là!"   Orz, người ko biết tị gì về edit đọc đã thấy có vấn đề rồi ý.
©2023 Kites.vn | 2 ^# P- a, F$ K9 F' @4 }* d0 {All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 j# b4 [- R- g8 L3 A( a

Bình luận

Tiếng Việt phong phú và đa nghĩa. Từ này tuỳ TH mà có nghĩa là ừ/vâng/rõ/tuân lênh....  Đăng lúc 20-2-2013 08:57 PM
[bon chen] mình ko biết gì về edit nhưng từ 是 dùng để trả lời thì mang nghĩa ừ, đúng vậy  Đăng lúc 20-2-2013 06:03 PM
cái này là từ 是 nếu mình không nhầm thường dùng để biểu thị sự đồng ý :)  Đăng lúc 20-2-2013 12:44 AM
lỗi này thì mình thấy cực kỳ nhiều. lần đầu tiên edit k biết dùng QT lẫn từ điển, thấy chữ này ngồi đơ ra, n cũng đoán là vâng/tuân lệng gì đó :D.  Đăng lúc 19-2-2013 11:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 22:20:48 | Xem tất
Mình cũng xin được đóng góp một ít.
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 ^; m, T) o% b' X
Khi edit, nếu chưa quen thì thường hay bối rối khi đụng phải chữ "Đích", 的. Chữ này xuất hiện rất nhiều.
©2023 Kites.vn | All rights reserved% [/ h" O( O6 T1 e
Chữ Đích này theo mình tìm được thì có 4 cách dùng.
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 B, U; D! E& ^& d5 a8 i
©2023 Kites.vn | 7 [/ _; a. a9 |/ O  _" A$ ~4 B6 VAll rights reserved
1. Dùng trong cụm danh từ, để nhấn mạnh chủ thể. Trong đó cụm danh từ đứng trước chữ “đích” bổ nghĩa cho cụm danh từ chính đứng sau.
  l: w5 d9 D. d* R3 }3 O©2023 Kites.vn | All rights reserved
Ví du:  希睿 折回休息室换了干净衣服.
/ Z4 y+ \( P9 R  U©2023 Kites.vn | All rights reserved
Hi duệ chiết hồi hưu tức thất hoán liễu kiền tịnh đích y phục.
©2023 Kites.vn | All rights reserved) [# A( f! X9 g
=> Hi Duệ quay lại phòng nghỉ thay quần áo sạch sẽ. (Từ "kiền tịnh - sạch sẽ" bổ nghĩa cho "y phục - quần áo".)
©2023 Kites.vn | All rights reserved, n+ t- b6 w  c
©2023 Kites.vn | 9 }- q  x- m- L" d( ^6 eAll rights reserved
©2023 Kites.vn | : m1 F( u  R- K) YAll rights reserved
2. Biểu thị quan hệ sở hữu.
©2023 Kites.vn | All rights reserved! d# q; A1 M$ d; U8 z
Ví dụ: 我妈妈
©2023 Kites.vn | All rights reserved; z" I1 A0 T& `
Ngã đích mụ mụ
0 j* g- U4 j7 j2 r©2023 Kites.vn | All rights reserved
=> Mẹ của tôi/Mẹ tôi (Từ của có thể lược bỏ mà không ảnh hưởng nghĩa)
) K* |7 n" F3 P4 ?+ r+ R* @©2023 Kites.vn | All rights reserved
$ R% A7 o+ x3 Z1 [/ r©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | " D9 R. ^/ t0 j8 I- d+ Z  kAll rights reserved
3. Đặt cuối câu để thể hiện ý khẳng định.
©2023 Kites.vn | " J  Q( i# F8 p8 _$ n. cAll rights reserved
Ví dụ: 希睿, 我是看着你长大.
9 [6 R5 w# ]: Q2 n  h% s©2023 Kites.vn | All rights reserved
Hi duệ, ngã thị khán trứ nhĩ trường đại đích.
4 e, K$ i. m6 l7 {0 @! N+ ~9 n# s7 g5 k©2023 Kites.vn | All rights reserved
=>Hi Duệ, chính tôi đã nhìn cậu lớn lên./Hi Duệ, tôi đã nhìn cậu lớn lên.
©2023 Kites.vn | ; f6 @# w% V: M# g7 u% X3 XAll rights reserved
+ _) h' }* L9 ^- Z©2023 Kites.vn | All rights reserved
% g4 @) r5 Q  u©2023 Kites.vn | All rights reserved
4. Hoặc dùng trong câu liệt kê.
! f7 ]6 W0 i, z+ t5 J©2023 Kites.vn | All rights reserved
Ví dụ: 白色, 黄色, 红色, 蓝色.
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 c- G5 Q0 D  C+ B" j! t/ z
Bạch sắc đích, hoàng sắc đích, hồng sắc đích, lam sắc đích.
©2023 Kites.vn | 7 q; g5 f. x+ g; g, yAll rights reserved
=> màu trắng, màu vàng, màu hồng, màu xanh.
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 S0 K1 i, Q: K  o4 K. A! k1 I3 Q
: X3 H& y  {. B, z! F; S9 p2 [©2023 Kites.vn | All rights reserved
% C& P' o4 V7 {  h©2023 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Hihi, cám ơn cô. Biểu thị quan hệ sở hữu đọc có vẻ dễ hiểu hơn phụ thuộc :D  Đăng lúc 21-2-2013 12:36 PM
的 thứ hai biểu thị quan hệ sở hữu có vẻ đúng hơn :)  Đăng lúc 21-2-2013 12:31 PM
Thansk HO, từ trước giờ chỉ hiểu "đích" ở dạng nghĩa thứ 1 và 2, cậu có thể giải thích từ "liễu" luôn được không ? :)  Đăng lúc 20-2-2013 10:52 AM
Còn một nùi ghi chú trong khi edit mà, cô hố post lên lun đi ^^  Đăng lúc 20-2-2013 12:31 AM
ờ, hồi xưa còn k biết dùng QT cơ, cứ đích với chi ngồi muốn khóc luôn =))  Đăng lúc 19-2-2013 11:10 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
无名♫ + 5 Cảm ơn bạn
Pim + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 11:04:50 | Xem tất
Biết tới ngôn tình cũng được hơn 1 năm, bắt đầu mày mò edit từ tháng 5 năm ngoái, có thể coi là bắt đầu từ con số 0, khi mà trước đấy tớ hoàn toàn là reader, mà đọc cũng là đọc những bản đã được dịch/edit online mà thôi, đọc cv được duy nhất 1 bộ, chính là bộ mình muốn làm ấy =)) ... cho nên trong quá trình tự mày mò đã phạm nhiều lỗi rất chi là ngớ ngẩn :">, tớ cho tới bây giờ cũng ko được coi là rành, nhưng cũng có chút ít kinh nghiệm muốn chia sẻ ^^
©2023 Kites.vn | - s9 a, V* V% sAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 2 ?8 G' n4 ?* {4 RAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 8 F3 ~3 [# T$ k2 {( i/ T4 FAll rights reserved
- Về công cụ: MS Word (Of course ;) ), quicktrans, google trans/ google, wordfast, vietphrase.com, Lạc Việt
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 z( i) n4 Z: `3 {! `7 r9 o9 {0 f
©2023 Kites.vn | + u; O/ I: d. P% q' ]* N. _; SAll rights reserved
+ Wordfast: là một phần mềm hỗ trợ dịch thuật, tớ ko rõ mọi người dịch truyện trong kites thường dùng phần mềm nào hỗ trợ và wordfast ko phải cái thông dụng nhất, nhưng mình biết dùng mỗi nó thôi :">, có thể là múa rìu qua mắt thợ nhưng vì đã nhắc đến nó thì cũng xin giới thiệu qua về công dụng 1 chút. Wordfast sẽ chia một văn bản thành nhiều đoạn (segment), người dùng sẽ dịch từng segment một, một khi đã lưu vào TM (translation memory) thì khi gặp được segment tương tự hoặc giống tới 50% nó sẽ trans tự động. Để thuận tiện cho công việc, những ng dịch chuyên nghiệp thường phải mua TM về từng lĩnh vực đặc thù như y, kinh tế, tài chính, luật về dùng, mình thì chưa được tiếp cận với một TM chính thức nào như thế, toàn là hàng tự tạo =))
$ o- o* g* u: ^* u6 \©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 6 e$ W' F6 n8 h" m5 o' y, ]5 kAll rights reserved
Giới thiệu qua thế thôi, chứ chức năng chính của phần mềm này mà mình áp dụng đươc trong edit đấy là chia nhỏ đoạn, dòng trên sẽ là câu convert, dòng dưới là câu mình sẽ edit, tớ quen cách theo dõi từ trên xuống dưới như này hơn, cũng đảm bảo là ko bỏ sót một câu nào bởi tớ có thói quen đọc lướt, lại hay lưu file lung tung, chả nhớ đặt tên là gì đâm ra nhiều khi đi tìm trợn mắt, nên 1 ưu điểm nữa của phần mềm này do có TM là nếu ko tìm thấy file đã edit thì có thể copy đoạn convert đấy ra rồi ngồi click trong tầm 1’ là khôi phục được đoạn mình đã edit.
©2023 Kites.vn | : w  n+ t4 A5 |, B$ ~All rights reserved
: b; `) C' P  ?0 I) U" |4 Y5 N©2023 Kites.vn | All rights reserved
+ Quicktrans: Cái này thì nhiều bạn rành hơn tớ, tớ thường dùng quicktrans/ chính xác là quick converter với truyện ngắn, cơ mà ko quen tay lắm, vì quen làm với 1 bản convert, rồi đi so lại từng dòng với bản raw, từ nào ko hiểu thì tra từ điển, dù cách này thì lâu hơn rất nhiều, mà phải cái tớ quen nhìn từ trên xuống dưới hơn là từ trái qua phải :P
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 W, t/ o! U/ R, x1 R/ a  T. m
©2023 Kites.vn | All rights reserved. c! u( U- b" j. T
+ Google trans hay Google: thường thì tớ dùng cái này khi ko thể phân tích ngữ pháp của cả cụm, hoặc để tra tên riêng, tên nhân vật được phiên âm từ tiếng Anh, hoặc tiếng Nhật, tên nhãn hiệu, tên phim ...
©2023 Kites.vn | All rights reserved' Q0 ?6 |) f8 u6 ?$ ]/ H: t
  c' b9 b" T  \# \©2023 Kites.vn | All rights reserved
+ Vietphrase.com: Từ ngày mình phát hiện ra cái này là hí hửng lắm ý, vì như nói ở trên, chả hiểu sao ko quen dùng quicktrans lắm, tác dụng của cái này cũng như google trans ý, nhưng mà thay vì trans sang Eng hay Việt nó sẽ chuyển sang vietphrase, trang này mình thường xuyên dùng để hỗ trợ đọc web.
©2023 Kites.vn | All rights reserved# n9 v$ }& q& P7 g& M
©2023 Kites.vn | All rights reserved- U2 q4 B! U& I# v6 i5 p
Có từ/ cụm từ nào ko rõ nghĩa : google [cụm đó + 是什么意思] (= what does ... mean?) , máy mình ko gõ được tiếng Trung, cũng ko biết cách gõ nên thường nhờ Google trans, thường thì các trang như zhidao.baidu.com, baike.baidu.com hay wenwen.soso.com hay có lời giải đáp, copy link của nó vào vietphrase để đọc, cũng giống đọc convert thôi :D
©2023 Kites.vn | 7 P8 V' O) r7 A. f( |8 jAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 1 c& k+ M4 K( \. h' |All rights reserved
©2023 Kites.vn | % k, H2 p' }# X8 ?- G' c0 pAll rights reserved
- Tâm sự một tẹo ^^: bộ đầu tiên mình edit là cổ đại, truyện cổ đại đau đầu nhất là ngôi xưng, thứ hai là nó hay miêu tả người, sự vật bằng những cụm từ 4 chữ, kiểu như chi lan ngọc thụ, thiết họa ngân câu … bla bla @@, thứ ba là hay trích điển tích, thơ từ ca phú loạn xạ, kinh khủng hơn thỉnh thoảng còn chơi chữ do hiện tượng đồng âm, hay do một chữ được ghép nên bởi nhiều bộ :-ss. Truyện thứ hai mình làm là truyện hiện đại, ngôi xưng bớt nhức đầu hơn nhưng lại vớ phải quá nhiều ngôn ngữ @, netizen Việt bây giờ sử dụng ngôn ngữ sáng tạo thế nào thì bên đó họ cũng chả kém, những từ như: cẩu huyết, hà giải, mại manh … . Kinh nghiệm xương máu của tớ là với những trường hợp này, bạn google Hán Việt trước, bởi có rất nhiều người đã từng làm, từng gặp, có rất nhiều bài thơ đã được dịch rồi … hưởng thụ thành quả dễ hơn là tự lần mò :)), chỉ khi tìm kiếm vô vọng rồi mới search bằng cụm tiếng Trung. Mình hồi đầu edit rất chi là ngu si, gặp những cụm 4 chữ như này ko biết làm thế nào đành đi tra từ điển từng chữ một, rồi ghép, rồi đoán nghĩa, mà đa phần là đoán sai =)),  gặp từ lạ là google ngay bằng tiếng Trung sau đó đọc bằng Google trans, chả hiểu gì, đau đầu, bế tắc, rồi cuối cùng khi đi hỏi tứ tung thì được ng ta dẫn tới 1 trang bằng tiếng Việt có giải thích cặn kẽ =)).
9 ~( k0 w4 j' ^8 m©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved) X* P' Q3 w: @! _
Một điều mình thấy mình khá may đấy là lần đầu edit, chả quen ai, ko hiểu cụm nào thì hỏi lung tung cả, vào fb HĐT hỏi, vào TTV hỏi, nhờ đó mà gặp được bạn murasakihik, bạn ấy là mem bên TTV mà đọc câu hỏi của mình còn sang tận kites để giúp, chả quen biết gì, chả nói chuyện gì ngoài việc mình hỏi, bạn ấy trả lời, nhưng mà mình hỏi gì bạn ấy đều tận tình giải đáp, đi tra cứu thông tin hộ mình… Mình quen mui, cái gì ko biết đều mặt dày đi hỏi bạn ấy luôn, đạp tường nhà người ta chẳng ngại ngần :”>, cái hồi còn chưa biết cài Lạc Việt, chưa biết đến vietphrase, quicktrans là gì cả, may mà có bạn ấy ko chắc mình bỏ của chạy lấy người lâu rồi :P
©2023 Kites.vn | All rights reserved" |) ~1 R: r; C1 o( z8 H! u
©2023 Kites.vn | 7 g- s9 Y2 `: o1 m4 }6 bAll rights reserved
Cho nên, bản thân dùng mọi cách mà vẫn ko hiểu thì nên đi hỏi =))
& {( ]1 Q8 ]' v9 a) O; O; w. d8 H©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved, b# t6 I- ^& f5 X& t
Một điều cần chú ý nữa là chính tả, cái này trước khi edit là cái mình cũng khá tự tin, mà trong khi làm thì mướt mồ hôi, hay nhầm nhất là x,s hay r,d, gi … từ nào ngờ ngợ là google thẳng tiến, lắm lúc google xong mà cũng chả biết cái nào mới chuẩn =))
©2023 Kites.vn | + |8 \  V- d) \) b. }2 p8 BAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 o0 V3 P* U1 W& O9 `2 _
Còn 1 lỗi nữa mình đã phạm phải nên muốn nhắc ở đây. Khi edit 1 truyện mới, bạn nên coi độc giả của mình là ng mới, chưa từng đọc ngôn tình, nên dù có những từ giới nghiện ngôn tình đã nằm lòng thì vẫn nên chú thích, như JQ, QJ, máu chó hay SM :">. Hồi mới đọc ngôn tình gặp những từ này vẫn như thấy ngoại ngữ, thế mà đến khi mình edit vẫn mắc lỗi ấy, VD như "máu chó", hồi edit KCTHLR tớ vẫn dùng thoải mái mà chẳng thèm chú thích, đến khi có 1 bạn com rằng bạn ý ko hiểu máu chó là gì, mới giật mình.
9 \1 i. f3 \, a. j/ u©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved) \# k& ^4 n0 d7 B& K
Cuối cùng là về cách xử lý từ ngữ, cái này thì mỗi người mỗi kiểu, những từ như cẩu huyết, hà giải, mại manh tớ coi là ko có từ tương đương (equivalence) trong tiếng Việt, cho nên thường thì vẫn phải để nguyên rồi chú thích. Đáng tiếc mình đọc truyện online là chủ yếu, số truyện dịch xb mình đc đọc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên vẫn chưa biết ở trường hợp này các dịch giả sẽ xử lý ra sao còn học tập :D.
©2023 Kites.vn | All rights reserved' W; F3 X+ |/ u# D9 @; u, O
  o$ f, z" {5 l, J1 o©2023 Kites.vn | All rights reserved
Cái gì cũng có lần đầu, khi mới bắt đầu cũng sợ một truyện hay qua tay mình lại thành dở, truyện ấy nếu để người khác làm biết đâu lại nhiều người biết tới hơn ... đến giờ làm xong rồi, tuy chưa thật hài lòng, nhưng cũng ko cảm thấy có gì phải xấu hổ cả, chí ít thì những gì có thể đều đã làm rồi =))

Bình luận

meo
@doraebun: chị tải bản crack trên vn-zoom em ạ, cứ tải và cài theo hướng dẫn thôi, dùng như từ điển bình thường. Good luck! ;)  Đăng lúc 29-4-2013 09:23 AM
Chị ơi, chị cho em hỏi có thể dowload từ điển Lạc Việt ở đâu không ạ? Em search trên google chỉ ra bản dùng thử thôi ạ. Sử dụng nó thế nào ạ? Em cảm ơn a   Đăng lúc 29-4-2013 09:01 AM
meo
dù cái mới tiện hơn, nhanh hơn nhiều lần :P  Đăng lúc 20-2-2013 02:41 PM
meo
Hức, kites hôm nay lag quá, muốn đăng/sửa cái gì cũng nản, đang đợi đọc bài hd về QT của các bạn đây ^^,mình can tội lười, quen cái gì rồi là ko muốn đổi   Đăng lúc 20-2-2013 02:40 PM
Cái bài về sd QT thì tụi tớ làm, đáng ra làm xong tối hwa nhưng máy tính hư nên vẫn chưa xong, mà hôm nay bận quá, đành nhờ Ong ^^.  Đăng lúc 20-2-2013 11:47 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 11:06:44 | Xem tất
hihi chỗ này hay quá nè, có thể cùng nhau trao đổi với nhau.
©2023 Kites.vn | All rights reserved) Y1 t$ k/ }  _
Phía trên cô maruko có hỏi từ liễu, giày có biết trường hợp từ liễu có nghĩa là gì nè, chỉ biết thế thôi, ko biết có thiếu sót gì không ^^
©2023 Kites.vn | All rights reserved) S1 @; e3 U; _6 m( p5 y
Hai động từ đơn lặp lại liên tiếp:
* s5 O: N# l, T$ B©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 1 _4 [' j7 U( w" z8 P: dAll rights reserved
- Trường hợp hai động từ đơn lặp lại liên tiếp, đứng cạnh nhau:
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 }  x& s6 j' D% [& b! q( X
©2023 Kites.vn | All rights reserved' _& J0 k% B5 k% h0 e# c7 {
+ Trong tiếng Trung, hai động từ đơn lặp lại liên tiếp khi từ đó là từ láy hoặc diễn tả trạng thái nhẹ đi của động từ(được dịch là “khẽ+động từ”).
©2023 Kites.vn | & j% ?, t7 P0 k5 P8 S& o9 d- `  qAll rights reserved
, d8 v6 \3 R" v©2023 Kites.vn | All rights reserved
Ví dụ:
©2023 Kites.vn | 1 M. s; I3 H% a( p  \$ z* BAll rights reserved
龙一皱皱
( \, F; a7 L3 M- x7 ^+ D8 L©2023 Kites.vn | All rights reserved
long nhất trứu trứu mi
©2023 Kites.vn | All rights reserved% z8 I8 G* |% @  M* }( Q3 p8 v+ b
Long Nhất khẽ nhíu mày
©2023 Kites.vn | ( B3 d! ^) r4 M+ e( nAll rights reserved
; N' y: X6 j  w! P5 Q$ a©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | ; L, J3 H0 q3 P8 |All rights reserved
- Trường hợp hai động từ đơn giống nhau, kẹp giữa là chữ “了”:
©2023 Kites.vn | All rights reserved) g' j$ `0 ^$ w+ a
' a: B$ D0 ^/ v7 l. E+ _8 R! i©2023 Kites.vn | All rights reserved
+ Nếu hai động từ lặp lại liên tiếp, có chữ “了 (liễu)” ở giữa thì diễn tả hành động đang diễn ra chưa kết thúc.
' H, ^0 e" ?; C% j2 o3 o% j©2023 Kites.vn | All rights reserved
  v# l, o# e7 Z2 R8 @©2023 Kites.vn | All rights reserved
Ví dụ:
©2023 Kites.vn | ( F% S* h8 X. Z% R& I9 U' NAll rights reserved
她仔细听了听地精的歌声
: K; T$ W6 t; M* f©2023 Kites.vn | All rights reserved
tha tử tế thính liễu thính địa tinh đích ca thanh
©2023 Kites.vn | 8 p' B6 |! G" @4 g. Z' UAll rights reserved
Nàng cẩn thận lắng nghe tiếng ca của địa tinh

Bình luận

thanks cô Giày *hôn chụt chụt* :)  Đăng lúc 20-2-2013 11:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 14:24:14 | Xem tất
Những Điều Cần Lưu Ý Khi Bắt Tay Vào Edit Truyện
©2023 Kites.vn | All rights reserved! _0 k) [  a/ _
©2023 Kites.vn | All rights reserved. i1 X: H( |2 }+ g
Viết bởi MDH
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 r" ~; k0 h3 O5 D

©2023 Kites.vn |   @* {9 F* @2 A) k, U' `( lAll rights reserved

% k3 V4 f0 A( }, `* Y# @©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved5 D( C7 Y/ V* L" H, H# L8 o4 B
©2023 Kites.vn | All rights reserved( O+ t2 O) E$ B4 M6 }) |9 j

©2023 Kites.vn | 5 M; j1 u$ o7 S7 _5 f( U4 a' uAll rights reserved
/ X4 D0 v# w% Y) x©2023 Kites.vn | All rights reserved
. Những vấn đề khác các bạn khác đều đã hướng dẫn rồi nên mình không lặp lại.
& E! n% J$ S% j9 t6 T4 E3 _) k4 l©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved: i2 H2 j6 ^" U( j
Trước tiên, mình xin được share với các bạn bản hướng dẫn edit của nhà bạn Lily, mà giờ mình chẳng tìm thấy cái link hướng dẫn ở đâu- ai biết quăng link mình với, mình vô nhà bạn ý mà tìm hoài không thấy để xin, nên chỉ share bản word mà anh rể mình đã cop về cho mình xem để học hỏi khi mình muốn edit truyện, và mình cũng học được không ít từ đó.  Bạn ấy viết hướng dẫn rất là chi tiết, rất công phu, mọi người nên down về để hiểu rõ hơn.
©2023 Kites.vn |   b4 _7 ]4 |/ F- x2 E% |) D$ L) WAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved, r. @% `# }9 I5 o" n$ m* r. g, M
http://www.mediafire.com/view/?ufqiy09i17tdwk9
' f) g% l) c. A! u©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | * I1 c  `) w/ D8 ^' v$ r( uAll rights reserved
Bạn nào ko đọc được file doc.x thì bảo mình mình sẽ up thêm file doc :((
©2023 Kites.vn | 3 s( y; [) h5 {All rights reserved
! _! d+ s7 h9 d7 r©2023 Kites.vn | All rights reserved
1/ Để edit được 1 tác phẩm hay, mà các bạn lại không biết tiếng Trung, thì cần những gì?
©2023 Kites.vn | 8 T- T: `' N5 I. J! C' W  tAll rights reserved
! S; \% I1 y  ~; p/ p©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Phần mềm Quick Translate.
+ Y- z; _7 g, a©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved- n& G$ y6 {7 r, y& I( m4 {
( Phần mềm này các bạn có thể download và xem hướng dẫn tại đây : http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=30151
( t  G2 {: z( p; i* q! @3 Q6 }+ A2 `3 D©2023 Kites.vn | All rights reserved
* o( G. g2 g. I! v2 C5 d& A©2023 Kites.vn | All rights reserved
hoặc để lại mail của bạn dưới bài post, mình sẽ gửi cho bạn phần mềm QT đơn giản mà mình đang dùng.)
©2023 Kites.vn | 1 }1 m$ c6 {2 u. V/ T4 uAll rights reserved
©2023 Kites.vn | & N, a1 D1 G2 V: O  ?, ~All rights reserved
- Bản raw của tác phẩm bạn muốn edit (bản raw chính là bản tiếng Trung của tác phẩm đó).
$ T9 P# |) A, T+ j4 g$ S, S2 I' e©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 K( F1 Y9 b4 T- d4 s6 g* E
- Bản convert của tác phẩm ( cái này bạn có thể tự convert được, chỉ cần raw và QT là có thể tự convert rồi làm)
; o+ _; g" J. v0 U8 k8 A©2023 Kites.vn | All rights reserved
. q/ F& \# |% l$ \) [  I©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Từ điển online. ( ví dụ như trang http://tratu.vietgle.vn/ hoặc trang http://www.hanviet.org/  http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic.php )
©2023 Kites.vn | + J% P5 y& q6 ^! Z# XAll rights reserved
©2023 Kites.vn | & s( h- A( q; @0 b! f. _3 DAll rights reserved
- Biết sử dụng công cụ search trên baidu, baike, hay google.
; J2 f) I" t( R6 S  e" I©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 7 V+ s# k: d6 W3 l) Q7 j3 kAll rights reserved
- Phải biết gõ văn bản đúng chuẩn, không gõ số 1, 2 ,3 trong truyện, hãy gõ đúng chính tả nhất có thể.  Không viết tắt, không sử dụng từ ngữ teen.
©2023 Kites.vn | 2 V/ o1 j/ u) OAll rights reserved
©2023 Kites.vn | . j9 r3 a: V5 u# [: c# b" H+ KAll rights reserved
- Đọc hiểu convert khá, vì không phải truyện nào bản convert cũng dễ đọc, câu văn của tác giả nào cũng trơn tru.
©2023 Kites.vn | 3 ^/ @! ~8 x5 s5 y% uAll rights reserved
( Ví dụ điển hình là khi mình làm thứ nữ thì quá ok, quá dễ, còn tới làm Thú Phi thì mình khóc thét, sai tùm lùm tà la, hiểu nhầm nghĩa ....như cơm bữa..= )) )
0 ^2 Q2 ~3 P: B5 n# u©2023 Kites.vn | All rights reserved
5 K0 [1 t& B* D- X  X©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Và đặc biệt là phải đọc trước truyện, đọc hết truyện hoặc ít nhất đọc hơn 1 nửa để năm câu từ, các xưng hô, đọc để hiểu được cách dùng văn của tác giả.
©2023 Kites.vn |   N; C. m' `) b+ zAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ K+ {  ]; h2 H5 {8 m
- Bạn phải biết cách sử dùng thành ngữ tục ngữ, ít nhất cũng phải biết chuyển từ thành ngữ tục ngữ của Trung Quốc sang những câu thành ngữ tục ngữ tương đương trong tiếng việt, ngoại trừ một số câu đặc biệt, không thể tìm được tục ngữ tương đương thì các bạn dùng chú thích hoặc chuyển thẳng cho thuần việt.
2 D; N$ w* W, g9 b# O" j©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 3 X3 \8 U; G5 ~; }+ hAll rights reserved
- Điều này có lẽ tùy thuộc vào mỗi người nhưng bạn cần có văn phong, cách hành văn trôi chảy, mượt mà để đảm bảo khi chuyển ngữ sẽ cho ra những câu văn mượt mà, dễ hiểu. Vốn từ cũng rất quan trọng, bạn cần có vốn từ vững và phong phú, có lẽ các bạn sẽ cười khi nghe câu này vì mình là người Việt thì vốn từ cần gì phải nói nữa. Nhưng khi edit truyện bạn sẽ gặp rất nhiều từ trùng nhau và để cho câu văn không bị trùng lắp quá nhiều trở nên lủng củng, bạn cần tìm từ thay thế phù hợp mà vẫn giữ nguyên nghĩa cũng như câu cú đúng ngữ pháp. Hơn nữa, khi edit bạn không phải chỉ khư khư ôm lấy những từ CV có sẵn, sẽ phải thêm bớt và thay thế bằng những từ khác để cho câu văn trơn tru hơn.
©2023 Kites.vn | " _: p$ L5 B' ZAll rights reserved

©2023 Kites.vn | , I' v# K# j, U$ M- tAll rights reserved
©2023 Kites.vn | ' r: I! F( v- W" N( {All rights reserved
- 2/ Hướng dẫn sử dụng Quick Translate.

©2023 Kites.vn | * b8 Y* A' o: uAll rights reserved
( Y- J% J3 }  B, H' G9 P1 s! r/ r©2023 Kites.vn | All rights reserved
Mình có làm 1 bài bên đề cử truyện rồi, thôi thì lại copy về đây vậy
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 Z7 {8 B& o0 Z  [7 J/ V
©2023 Kites.vn | ! I# F* U* M1 g; R1 ?- fAll rights reserved
Không phải trí tưởng tượng siêu việt, cũng không phải biết tiếng trung gì cả, bởi bản thân mình có biết chữ tiếng trung nào ngoài mặt chữ từ 1 đến 10 =))
: `# r1 F7 F) p, Q©2023 Kites.vn | All rights reserved
Mình sẽ ví dụ  1 đoạn ^^
©2023 Kites.vn | 7 @& U6 v8 x3 H- aAll rights reserved
đây là raw - tiếng trung online, bôi đen 1 đoạn và copy
©2023 Kites.vn | 7 }: r* W& f/ `. d7 n% y1 RAll rights reserved

©2023 Kites.vn | All rights reserved$ r# R3 a; c# c8 L
tiếp theo mở QT lên
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 w0 W: }& S9 D; e

: {  f' a, M3 t" V7 }% s- h4 V©2023 Kites.vn | All rights reserved
Bạn nhìn thấy cái tab : Translate from clipboard ở trên cùng chứ?
©2023 Kites.vn | All rights reserved. Y& i- U& I- s8 G4 R
Nhấn vào đấy, nó sẽ convert đoạn bạn vừa copy.
©2023 Kites.vn | All rights reserved# y! c5 T9 `% s2 i  V
QT sẽ cho ra đoạn này (đây chỉ là vietphrase một nghĩa), như hình
3 T: @. @% ^, K* V©2023 Kites.vn | All rights reserved

) ^% D9 H, V  V©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 5 U$ K. J0 M  B5 U; tAll rights reserved
……        Xanh biếc thiên địa, chậm rãi nhuộm đẫm thượng một tầng choáng váng hoàng, mùa thu, nhiều tốt đẹp thời tiết, đây là một cái qua thục đế, lạc mùa thu hoạch thời tiết.
©2023 Kites.vn | All rights reserved# |* l( m: u# ?! }& _3 i+ r
©2023 Kites.vn | 5 p4 a2 ~6 o; Z% k" T$ B0 e& fAll rights reserved
        Cao cao lâm trên ngọn núi, một đạo mảnh khảnh thân ảnh phiêu nhiên ở thượng, quần áo trắng thuần vạt áo, theo gió núi khinh vũ bay lên, bờ ruộng dọc ngang mà cô tịch, bên cạnh đứng thẳng một đầu màu trắng đại con hổ, trên lưng 駄 nhất tiểu xuyên sơn giáp cùng nho nhỏ điêu nhi, không tiếng động thủ hộ ở bên.
©2023 Kites.vn | ) Z7 w4 S9 g1 p4 k5 ~& O$ ^$ }All rights reserved
% J; r* T$ B0 a$ H- l7 r©2023 Kites.vn | All rights reserved
        Phong động khởi, phất thượng kia tái nhợt, đó là chính tây phương hướng, nơi đó là tần quốc đô phương hướng, nơi đó là tần hoàng cung phương hướng.
©2023 Kites.vn | 2 p2 A3 n+ ]* S5 [9 j+ s) {All rights reserved
$ E# G' t9 n. s, n- D9 O+ L, @1 W©2023 Kites.vn | All rights reserved
        Trống rỗng trong mắt một mảnh bi thương, ngày ấy độc cô tuyệt thê lương tê rống vẫn quanh quẩn ở bên tai, trong lòng, lệ sớm tị kinh chảy khô, rất muốn đi an ủi hắn, hảo tưởng tiến lên đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, hảo tưởng nói với hắn, không cần bi thương, còn có ta.
©2023 Kites.vn | 0 m: z5 |7 M$ n; v! O: |All rights reserved
' q; p# [1 I; N. t: q6 r©2023 Kites.vn | All rights reserved
        Nhưng là, nàng có gì tư cách đi nói, có gì tư cách đi an ủi, nếu không phải nàng, làm sao có thể hội như vậy, nàng không có tư cách.

, F( [8 q/ c, K0 u$ x9 z8 d©2023 Kites.vn | All rights reserved
đó mới là bản convert chưa rõ nghĩa, vì nó chỉ mới hiện ra nghĩa đầu tiên của từ trong Từ điển (các bạn chú ý một từ có thể có rất nhiều nghĩa), cho nên các bạn có thể tham khảo ở Tab thứ hai sau tab Vietphrase một nghĩa, đó chính là tab bên cạnh, tab VietPhrase. Các bạn ấn vào đó nó sẽ đổi từ dạng convert một nghĩa sang nhiều nghĩa hơn. như hình này:
8 u/ X$ m$ l6 L2 s: T+ B! y9 M7 k©2023 Kites.vn | All rights reserved

©2023 Kites.vn | All rights reserved  ^7 D! \9 h. z! x2 z$ Q) v. }2 a5 _. ^
QT sẽ cho ra đoạn này:
©2023 Kites.vn | 6 K% ?; ^6 s  t; P* i! b$ ^All rights reserved
…….        [Bích lục/xanh biếc/biếc/biếc xanh/xanh ngát/xanh ngắt] [đích] [thiên địa/trời đất/thế giới/tình cảnh/nông nỗi], [chậm rãi] [đích] [nhuộm đẫm/tô lên/phủ lên/khuyếch đại/thổi phồng] [thượng/trên] [một tầng] [vựng/vầng sáng/ngất] hoàng, [trời thu/mùa thu/thu], [đa/nhiều] [tốt đẹp chính là] [tiết/vụ/mùa/lúc/khi], [đây là] [một người/cái] [thời cơ chín muồi/dưa chín cuống rụng/chín muồi] [mùa thu hoạch/được mùa/gặt hái tốt đẹp] [đích] [tiết/vụ/mùa/lúc/khi].
©2023 Kites.vn | All rights reserved, L6 I, k. C% w
# ?1 S5 x2 |' c©2023 Kites.vn | All rights reserved
        Cao cao [đích] [lâm/gặp/trước khi] [trên ngọn núi], [một đạo/cùng/cùng nhau] [mảnh khảnh] [thân ảnh/bóng dáng/hình thể/hình dáng] [phiêu nhiên/lóe lên/trôi giạt/bồng bềnh/lướt qua] [ở trên], [quần áo] [trắng thuần] [đích] [vạt áo/thân trước/tà/vạt], [theo] [gió núi] [khinh/nhẹ/khẽ] vũ [phi dương/tung bay/cuốn lên/hào hứng/phấn khởi/phấn chấn/bay lên], [bờ ruộng dọc ngang] [mà] [cô tịch/vắng vẻ/hiu quạnh], [bên cạnh] [đứng thẳng] trứ [vừa... vừa/ngay/tức khắc/đột nhiên/bỗng/ngã đột ngột/cắm đầu xuống/một đầu/một cái đầu/một bọn/một phe/cùng/một khối] [bạch sắc/màu trắng/trắng/phản cách mạng] [đích] đại [con hổ/hổ/hùm/cọp/ông ba mươi/hao phí/lãng phí/kẻ tham ô/chằn tinh gấu ngựa/chằn], [trên lưng] 駄 trứ [nhất/một] tiểu [con tê tê/con trút/con xuyên sơn giáp] [hòa/và/cùng] [nho nhỏ] [đích] điêu nhi, [không tiếng động/im lặng/im ắng] [đích] [thủ hộ/canh giữ/bảo vệ] [ở bên].
©2023 Kites.vn | 3 J( s3 |; [. BAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved  P, d! R+ `: v& B
        Phong [động] khởi, phất [thượng/trên] [na/nọ/vậy/kia] [tái nhợt/trắng xanh/trắng xám/trắng bệch/trắng bợt/nhợt nhạt/bạc phơ/cứng nhắc/yếu ớt/thiếu sinh khí/thiếu sức sống] [đích], [đó là] [chính/đang] tây [đích] [phương hướng/hướng/phương/hướng đi/phía/mục tiêu], [nơi nào/đó/chỗ ấy/chỗ đó/nơi đó/nơi ấy] [thị/đúng/là] tần [thủ đô] [đích] [phương hướng/hướng/phương/hướng đi/phía/mục tiêu], [nơi nào/đó/chỗ ấy/chỗ đó/nơi đó/nơi ấy] [thị/đúng/là] tần [vương cung/hoàng cung/cung vua/chỗ vua ở] [đích] [phương hướng/hướng/phương/hướng đi/phía/mục tiêu].
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 ?" t: Q; H9 w! W
©2023 Kites.vn | " j* R9 G' p9 }5 i9 {All rights reserved
        [Chỗ trống/trống rỗng/suông] [đích] [trong mắt] [một mảnh/phiến] [bi thương/đau thương], [ngày ấy] [độc cô/họ Độc Cô] tuyệt [thê lương/thảm thiết] [đích] [tê/hí] [rống] [vẫn/thẳng/thẳng tuốt/luôn luôn/suốt/liên tục/từ] [quanh quẩn/vang vọng/ngân nga/vang dội/vọng lại] tại [bên tai], [ngực/trong tư tưởng/trong đầu/trong bụng/trong lòng], lệ [tảo/sớm] tị kinh [chảy khô], [hảo/được/tốt] [muốn đi] [thoải mái/dễ chịu/an nhàn/an ủi/xoa dịu/dỗ dành/an ủy/yên ủi] [hắn], [hảo/được/tốt] [tưởng/nghĩ/muốn/nhớ] [tiến lên] [bả/thanh/đem] [hắn] [chăm chú/chú ý/tha thiết/chặt chẽ/sít sao/gắt gao/thân thiết] [đích] [ôm vào trong ngực], [hảo/được/tốt] [tưởng/nghĩ/muốn/nhớ] [nói với hắn], [không nên/muốn/đừng/cấm/không được/chớ/cố gắng đừng] [bi thương/khổ đau/đau khổ/thương cảm/buồn phiền/âu sầu], [còn có ta].
* N; ~! H$ F9 w. Y. D- y0 Y8 x©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved. }! \/ V% x$ f5 ]
        [Thế nhưng/nhưng/mà/nhưng mà], [nàng] [có gì] [tư cách/tuổi nghề/thâm niên] [khứ/đi] [thuyết/nói], [có gì] [tư cách/tuổi nghề/thâm niên] [khứ/đi] [thoải mái/dễ chịu/an nhàn/an ủi/xoa dịu/dỗ dành/an ủy/yên ủi], [nếu không phải] [nàng], [thế nào/sao/làm sao/thế/như thế/lắm] [khả năng/khả thi/có thể/thực hiện được/làm được/có lẽ/hoặc giả/chắc là] [hội/sẽ/lại/phải] [như vậy/như thế/thế], [nàng] [không có/không/không bằng/không đủ/không tới/không đến/chưa/chưa từng/chưa hề] [tư cách/tuổi nghề/thâm niên].

Các bạn có thấy sự khác biệt của hai tab không? Một tab chỉ hiện ra 1 nghĩa duy nhất của từ, còn một tab nữa hiện ra toàn bộ nghĩa của một từ - các nghĩa đó được ngăn cách bởi dấu (/) – các bạn có thể chọn tab nào dùng để edit đều được cả.
©2023 Kites.vn | All rights reserved8 `/ s5 J5 y3 `4 M2 u" Y$ ?' H/ Q
Chỉ có điều, thông thường theo kinh nghiệm của mình, mình chỉ dùng duy nhất Tab Vietphrase Một nghĩa. Đối với những từ nào không hợp lý hoặc không hợp ngữ nghĩa hoặc không hợp hoàn cảnh lúc đó, thì bạn click thẳng vào từ đó trong vietphrase một nghĩa hoặc trong khung Hán _việt, từ điển nhỏ (nó nằm dưới tab hán việt ấy) sẽ hiện toàn bộ nghĩa trong đó cho các bạn xem. Rồi các bạn chọn từ rồi sử dụng cho phù hợp với văn và truyện sao cho ko sai nghĩa của câu là được. Chú ý: các bạn có thể linh động một chút, để cho câu văn mượt mà hơn và hành văn trôi chảy hơn, chỉ cần không làm sai nghĩa của truyện là được rồi
) [% m1 n# S- f' @©2023 Kites.vn | All rights reserved
ví dụ như đoạn trên, Thú Phi của chính mình sẽ làm thành thế này ( mượn bản hàng của nhà =)) )
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ l! s, i; O( B! z1 A' R& u5 p
……… Đất trời ngập tràn một màu xanh biếc, nhuộm trên nền trời xanh ngắt là một tầng vàng rực sắc thu. Mùa thu, thời tiết thật đẹp biết bao. Năm nay là một năm được mùa, cũng đã đến thời điểm bắt đầu vụ thu hoạch.
©2023 Kites.vn | All rights reserved' k. Y% L% r' Z; k
+ d2 ~! O$ a8 o; \& s8 F5 a©2023 Kites.vn | All rights reserved
Đứng trên ngọn núi cao cao, là một bóng dáng mảnh khảnh đang bồng bềnh lay động, vạt áo trắng thuần khiết nhẹ nhàng tung bay trong gió, con đường mòn ở bên dưới thật đìu hiu vắng vẻ. Một con hổ trắng to lớn đứng thẳng bên cạnh người đó, trên lưng là tiểu Xuyên Sơn Giáp và Điêu nhi nhỏ bé, chỉ lẳng lặng đứng canh giữ sát bên.
©2023 Kites.vn | All rights reserved8 s: c0 l/ p. a. K. l3 X( H/ v
8 g4 g) T# K$ W' `5 y©2023 Kites.vn | All rights reserved
Gió bắt đầu gào thét, thổi lướt qua khuôn mặt tái nhợt kia, cô đang nhìn về hướng chính tây, nơi đó là Đô thành nước Tần, là hoàng cung của Tần quốc.
©2023 Kites.vn | All rights reserved; ^) P8 ]4 B( j( M
©2023 Kites.vn | 2 x5 D/ p" f7 |All rights reserved
Trong đôi mắt trống rỗng là một nỗi bi thương, tiếng gào thét thê lương của Độc Cô Tuyệt ngày ấy vẫn vang vọng bên tai cô. Trong lòng cô, nước mắt đã sớm cạn khô, cô rất muốn chạy đến an ủi hắn, chỉ muốn đến đó ôm chặt lấy hắn vào lòng, chỉ muốn nói với hắn, đừng đau thương nữa, hắn vẫn còn có cô.
©2023 Kites.vn | 2 h7 @1 v/ w# W% K8 YAll rights reserved
! e4 O( `& M' V$ o% A. S8 }©2023 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng cô có tư cách gì để nói, có tư cách gì để an ủi. Nếu không phải vì cô, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, cô không có tư cách.


©2023 Kites.vn | All rights reserved+ c! G' x5 g4 ~. }% I
©2023 Kites.vn | All rights reserved* f0 u: o$ k& ], f
Ví dụ 1 đoạn cho nó dễ hiểu hơn như sau...
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ \8 i3 I7 W% N" L/ h" }( h# R
©2023 Kites.vn | All rights reserved& T  ~6 N2 \& h. [
đây là 1 đoạn tiếng trung của Thú Phi:
©2023 Kites.vn | , b2 d0 @6 H6 [5 pAll rights reserved
©2023 Kites.vn |   o' [  j; V7 L3 M5 X- JAll rights reserved
   “就是他?”随后追上来的丁飞情,顺着云轻的目光看去,对上那下面的厮杀场上,满身肃杀,一脸血腥几乎看不见本来面容的独孤绝挑眉问道。
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 @* v5 r# a& a. _* t' v9 Y# @. Z
©2023 Kites.vn | 8 Z' U/ I) J% u' a+ d% wAll rights reserved
sau khi convert trên QT:
©2023 Kites.vn | All rights reserved$ p0 l4 I: z; V+ {( d) `8 ~7 Z
©2023 Kites.vn | ! y  m! |! v# Q; b! O8 |) pAll rights reserved
"Hắn?" Theo sau đuổi theo đinh phi tình, theo vân khinh ánh mắt nhìn lại, chống lại kia phía dưới chém giết tràng thượng, đầy người xơ xác tiêu điều, vẻ mặt huyết tinh cơ hồ nhìn không thấy vốn khuôn mặt độc cô tuyệt nhíu mày hỏi.
©2023 Kites.vn | All rights reserved; x. J& K- k+ U2 ~6 ]! G& r
-chuyển sang dạng VietPhrase sẽ được đoạn:
9 `) B. j1 q0 }  n©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 0 X( v( r0 k( w% X7 TAll rights reserved
"[Chính là hắn]?" [Sau đó/theo sau] [đuổi theo] [đích] đinh [phi/bay] tình, [theo] vân [khinh/nhẹ/khẽ] [đích] [ánh mắt/tầm mắt/tầm nhìn] [nhìn lại], [chống lại] [na/nọ/vậy/kia] [phía dưới/ở dưới/phần dưới/dưới đây/cấp dưới/bên dưới] [đích] [chém giết] [tràng/trận/cuộc/cơn/đợt/màn] [thượng/trên], [đầy người] [xơ xác tiêu điều], [vẻ mặt] [máu tanh/tanh mùi máu/đẫm máu] [hầu như/cơ hồ/gần như/chừng/gần/suýt nữa/xém] [nhìn không thấy] [vốn có/lúc đầu/ban đầu/khởi thuỷ/trước đây/lúc trước/vốn/lẽ ra/đáng nhẽ/đáng lẽ] [khuôn mặt/nét mặt/vẻ mặt/dung nhan] [đích] [độc cô/họ Độc Cô] tuyệt [thiêu/chọn] mi [hỏi].
©2023 Kites.vn |   i/ \& Q" E  t5 k+ HAll rights reserved
4 m6 {- Y0 a/ `- g  n7 f3 u©2023 Kites.vn | All rights reserved
Bạn có thể dùng cả hai bản trên để edit hoặc là bạn click chuột vào những từ nào cảm thấy không thuần việt, không hợp hoàn cảnh, hoặc sai ngữ nghĩa, khung từ điển nhỏ sẽ hiện ra toàn bộ nghĩa của nó, lúc đó bạn có thể tham khảo nghĩa nào là hợp lý nhất.
©2023 Kites.vn | All rights reserved, j+ m, a5 ^- D
©2023 Kites.vn | 3 D+ ^7 ?4 Z. e* s" }0 [All rights reserved
Mình ví dụ cho các bạn một câu nhé:
©2023 Kites.vn |   Y$ J% x; I9 s2 L9 `/ a/ t/ v/ NAll rights reserved
©2023 Kites.vn | * J0 k7 U  t* e" v0 k2 oAll rights reserved
-        Raw là : 对上那下面的厮杀场上,
  m/ Q# n$ A1 q9 X©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ m# e9 i6 n! o) [- P* T+ J3 Y
-        CV: chống lại kia phía dưới chém giết tràng thượng
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ ]% V0 Z8 {# \
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 x  |; H7 t! b& v; g
Đầu tiên với từ “chống lại”, từ này đưa vào câu này hoàn toàn vô nghĩa. Các bạn dùng chuột click vào chữ chống lại trong Vietphrase một nghĩa, thì bên tab hán – việt sẽ hiện cụm từ đó màu đỏ và từ điển nhỏ cũng hiện tất cả nghĩa của nó ra. Sau khi tham khảo một số nghĩa thì mình chọn nghĩa nhìn xuống. Hình ảnh đây các bạn có thể tham khảo:
©2023 Kites.vn | All rights reserved" ^* y7 H$ ~& u$ W/ B3 ^
. |" M3 h: x+ U1 Q  _! F©2023 Kites.vn | All rights reserved

! ]' }1 m/ p' _5 }# a& M. r©2023 Kites.vn | All rights reserved
; I- r7 r7 d' O2 Q/ ~8 q©2023 Kites.vn | All rights reserved
Rồi đến chữ “chém giết”, bạn sẽ thấy ở bên khung hán việt hai từ “tư sát” nó hiện đỏ lên. Khi bạn dùng chuột nhấn vào chữ tư nó sẽ ra hình như sau:
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 ]: o$ [2 e$ b# ~8 X8 v
©2023 Kites.vn | All rights reserved' A, Y* t& G* j: U5 V( ^

) {  I: Y8 u) Z% O/ o2 O, L©2023 Kites.vn | All rights reserved
% ~3 ?7 C: @' g©2023 Kites.vn | All rights reserved
Còn chữ “sát” thì có nghĩa là “giết” hoặc “chém giết”. Các bạn cần lưu ý, đôi khi QT các từ nó xếp sát vào nhau nó sẽ ra nghĩa khác, cho nên để bản edit hoàn chỉnh hơn đôi khi các bạn cần bỏ chút thời gian, dò những từ đó để hiểu rõ nghĩa hơn. Sau khi dò từng từ thì tự động bạn hãy lắp ghép lại thành câu nhé.
©2023 Kites.vn | / s! a2 l( T; b) \All rights reserved
: N0 {" T5 O8 x! w% T5 H©2023 Kites.vn | All rights reserved
Đoạn trên mình đã chọn lọc từ ngữ và edit thành:
©2023 Kites.vn | + I' u/ x, ?8 Y+ |+ ]* T1 T5 XAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved$ @3 K& k! {! {4 Q
“Là hắn sao?” Đinh Phi Tình đuổi sát phía sau, lần theo ánh mắt của Vân Khinh – nhìn xuống vùng chém giết phía bên dưới, một Độc Cô Tuyệt cả người toát ra vẻ ngoan độc, lạnh lùng, khuôn mặt nhuộm đẫm máu tươi, khiến không còn nhìn ra dung nhan vốn có nữa - Đinh Phi Tình nhíu mày hỏi.
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ V% T% A. @& v: n2 j3 H
/ r3 h0 k$ o7 Y6 l+ ]! J- ~( @©2023 Kites.vn | All rights reserved
-        Dùng ‘sát’ thay cho ‘theo’ , ‘lần ‘ thay cho ‘nhìn’ - - khỏi bị lặp từ « theo » ở câu kế.
9 Z) c- s: j. N0 X5 o9 _# _+ Z©2023 Kites.vn | All rights reserved
# {/ N1 y' H  C$ g©2023 Kites.vn | All rights reserved
-        Dùng từ ‘lần’ vì chỗ này là ĐPT nương theo ánh mắt của VK mà nhìn nhưng dùng từ ‘nương’ ko hay.
6 m. A4 D$ X6 B  L& J©2023 Kites.vn | All rights reserved
# F0 t3 t/ m# J©2023 Kites.vn | All rights reserved
-        Dùng từ ‘nhìn xuống’ thay cho ‘đối diện’ vì ở đây chẳng có gì đối diện cả, mà là nhìn từ trên cao xuống dưới, lúc này VK đang đứng trên đỉnh đồi và ĐCT đang ở dưới chân đồi (vùng thung lũng á)
$ A9 O' o" u' \©2023 Kites.vn | All rights reserved
) u+ l1 d& f- O7 s- e/ o©2023 Kites.vn | All rights reserved
Nói chung khi edit, các bạn ngoài việc bám theo nghĩa của từ trong bản gốc, cũng phải linh hoạt trong cách dùng từ đặt câu. Lựa chọn từ ngữ sao cho hợp ngữ cảnh mà không làm thay đổi nội dung của truyện.
! Z, W& y" }0 l% v6 h©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved! D  r; V/ [% V8 q8 I9 J
3. Đại từ nhân xưng
©2023 Kites.vn | 7 d' r5 n5 f$ Q$ ^; a  |  tAll rights reserved
* K# K/ Y1 c) i6 h; ^©2023 Kites.vn | All rights reserved
Trong truyện hiện đại thì có các đại từ nhân xưng phổ biến : cô, anh, tôi, cô ấy, chị ấy, anh ấy, cô ta, chị ta, cô ta, chú, thím, cô, dì, bác, ngài, hắn, y …., tuy nhiên có người thích dùng nàng, hắn, có nghĩa thích dùng anh, cô. Tùy thuộc vào người edit. Nhưng với riêng mình thì mình rất dị ứng khi truyện hiện đại mà dùng nàng ^^.
©2023 Kites.vn | , S8 c3 _9 e- K6 GAll rights reserved
, `+ o# ]) {0 |; U5 A5 O©2023 Kites.vn | All rights reserved
Truyện cổ đại thì có nàng, chàng, thiếp, hắn, y, gã, cậu ta là bình thường, có thể dùng cô thay vì nàng cũng không sao.
: D. |+ b7 H  F( t; N; }+ m©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 4 a6 j4 s) y0 `, ^# A& P7 h, R6 ~All rights reserved
Đối với xưng hô đối thoại thì ta - ngươi, tôi – cậu, tớ - cậu, tao- mày, anh - chú, tôi - cô,  anh - em,  ... miễn sao cho phù hợp với văn phong và ngữ cảnh truyện.
% d( j  ~3 A: l©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 8 Y- r4 A+ g' b; E! zAll rights reserved
Đại từ nhân xưng có thể là vấn đề đau đầu nhất khi edit truyện nhất là truyện cổ đại và huyền huyễn, vì nhiều lúc không biết phải xưng hô sao cho hợp, vì các mối quan hệ chồng chéo. Khi đó, cần căn cứ vào tình huống, tâm trạng và hoàn cảnh truyện mà lựa chọn, không thể cứ để nguyên cả truyện từ đầu đến cuối là « ta – ngươi » được.
©2023 Kites.vn | All rights reserved, U0 g1 D! ?8 c% o
) B5 r4 B# S$ a. E/ \©2023 Kites.vn | All rights reserved
Mình lấy ví dụ cụ thể về hai nhân vật chính trong truyện Trọng Tử : 2 thầy trò khi nói chuyện bình thường, người sư phụ sẽ xưng : « ta – con », nhưng khi tức giận sẽ đổi ngay là « ta – ngươi », dù trên dưới cách có mấy dòng ^^ nhưng cũng có khi giận tím mặt hay tức muốn hộc máu nhưng không thể « ta – ngươi » được mà vẫn phải hạ giọng « ta – con ». Rồi đến khi thầy trò yêu nhau chẳng hạn, xưng kiểu gì đây ? Vì bối cảnh truyện là cổ xưa nên mối quan hệ sư – đồ là loạn luân, không được chấp nhận, vì thế khi dùng đại từ nhân xưng phải phù hợp với hoàn cảnh (mình ghét nhất đọc truyện mà đại từ nhân xưng loạn cào cào, chả biết ai là ai nữa).  Nếu chỉ có 2 người, với quan điểm cổ hủ của mấy lão sư phụ thể nào cũng là « ta – con » nhưng khi tình cảm bùng phát, không kìm nén nổi có thể xưng « ta – nàng ». Tuy vậy, nếu có mặt mọi người vẫn phải là « ta – con » hoặc « ta – tên đệ tử(Trọng nhi chẳng hạn ^^) ». Nhưng thực sự là nhiều khi làm tới đoạn đó thì bí luôn vì dùng kiểu nào cũng chẳng ổn, tiếng Việt đa nghĩa trong khi tiếng Trung cũng như tiếng Anh chỉ có I – You, rất đau đầu khi lựa chọn. Đó chỉ là 1 phía sư phụ còn cách xưng hô của đệ tử nữa nhé, cũng đau đầu chẳng kém là mấy :D
) J7 i: m& r. V  M©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | * ^2 n! {$ x$ u, nAll rights reserved
Các bạn nên đặc biệt lưu ý. Với các mối quan hệ cha/mẹ - con, vua – tôi, chủ - tớ, vợ - chồng, chồng – vợ, anh/chị - em. Phải phân biệt rõ trên dưới để dùng đại từ nhân xưng cho phù hợp. Đặc biệt là với truyện cổ đại, không thể cứ ta – người loạn xà ngầu lên được. Con nhất quyết k được gọi cha/mẹ là ta xưng ngươi, tương tự giữa bề tôi và vua chúa, tớ với chủ.
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 b. o6 `8 L# o: c5 A, X, h$ b
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 V/ y4 J6 I& A2 j) p* d! e$ d9 v6 q
Còn vua khi xưng với bề tôi, thường sẽ xưng trẫm hoặc quả nhân (tùy vào thời kỳ, nếu là thời Hán – Sở thì dùng quả nhân – ngươi/khanh, thời sau hoặc thời đại giả tưởng nào đó thì sẽ là trẫm – ngươi/khanh (với quần thần bề tôi thì thường dùng khanh thay vì ngươi. Dù là vua thì cũng phải có sự tôn trọng nhất định đối với quần thần).
©2023 Kites.vn | All rights reserved' C& P0 z7 t6 r6 o) |; z  Q
©2023 Kites.vn | All rights reserved5 H+ U) k: m& @6 R/ r
Tiếp tới trong convert thì thường có nhiều từ dễ gặp phải trong xưng hô như là
1 Y3 j; C) W/ ^7 O©2023 Kites.vn | All rights reserved
"lão công, lão bà" - thuần việt là  "ông xã, bà xã" vì trong tiếng việt của chúng ta không có từ nào gọi là lão công lão bà cả.
2 [6 O; Y) t; c2 q2 L- F" u) I# y) u$ y©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved* B2 m- \2 @9 H* @
Nghĩa chính xác của nó là gì? Là " Nhưng mà/ chẳng qua/ có điều/ tuy nhiên"
©2023 Kites.vn | / x" K- h* `1 oAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 [; N& c' j. z. U
Tiếp tới từ "Ngô, "
7 Z! J4 F8 D( z$ d+ l) m©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | ) w1 R0 F" C  ^: D& ^7 \0 BAll rights reserved
Mình nhìn mấy từ Ngô  chẳng hiểu gì, sau này edit mới biết nó là từ ậm ừ trong miệng
©2023 Kites.vn | & O0 A2 P8 ~; H: ^  P0 SAll rights reserved
©2023 Kites.vn | ) z4 b  u8 n+ [- u6 u$ HAll rights reserved
Ngô = Ừm, ừ..
©2023 Kites.vn | " l  V, \" a/ O; H/ H: E9 ]All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved# r  _* z8 Q) g$ o6 z& L
4. Search điển cố, điển tích, thơ, chú thích từ, cụm từ.
/ k0 W. s' K' x©2023 Kites.vn | All rights reserved
) W, [& {; S0 t, J: a©2023 Kites.vn | All rights reserved
Một phần rất quan trọng là seach « điển tích, điển cố » : vì đây là những sự tích có thật hoặc lưu truyền lâu đời nên khi gặp nó, bạn không được phang bừa mà phải tìm cho ra các tích đó để làm trích dẫn và giải thích. Cách dò dễ nhất là coppy câu điển tích điển cố đó (bằng convert, phiên âm Hán Việt hoặc tiếng Trung đều ok) cho lên gg, baidu tìm kiếm.
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ J) x: Z% a; ~/ G
©2023 Kites.vn | 1 D6 Q5 \# H  k# i" J& @All rights reserved
Ví dụ trong CV đoạn này : « ...Vân khinh vừa nghe hơi hơi gật gật đầu, nghe nói này phi linh vài năm trước đột nhiên quật khởi cho hướng quốc, lấy nhất giới thảo dân thân phận một đường quá quan trảm tướng, quân công xông ra, thăng tối thượng đem chức hàm, xem như hàn quốc nhất viên đại tướng, không tưởng hôm nay cư nhiên ở trong này gặp.”
©2023 Kites.vn | $ h+ D" n& E/ N  \0 VAll rights reserved
©2023 Kites.vn | / [$ [. M  ^0 x) Z, JAll rights reserved
Có cụm “quá quan trảm tướng”, dò QT nó sẽ ra nghĩa từng từ và cả cụm có nghĩa là: Qua cửa (cửa quan ải ý ^^) chém tướng. Nhưng thực ra cụm từ đó nó bắt nguồn từ tích “Quá ngũ quan trảm lục tướng” của Quan Vũ (Quan Vân Trường): Tích này kể chuyện Quan Vũ sau khi treo ấn từ quan, cáo biệt Tào Tháo, mang hai phu nhân Cam, Mi đi về Hà Bắc (phía Bắc Hoàng Hà) với Lưu Bị, lần lượt phải trải qua đủ 5 ải. Vì không xin Tào Tháo văn bằng nên dọc đường bị ngăn trở, bất đắc dĩ phải chém 6 viên Tào tướng. Chiến tích về sức mạnh vô song dẹp tan mọi ngáng trở này đã trở thành một bộ phận tổ thành quan trọng trong binh nghiệp lẫy lừng của Quan Vũ (trong hồi 27 -  Tam quốc diễn nghĩa).
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 [! G# V. O' F" Y1 z5 r1 S, S
3 a% b7 x7 p3 i# B8 F$ ^6 b: p©2023 Kites.vn | All rights reserved
& @) `8 t/ [: N©2023 Kites.vn | All rights reserved
Cách làm tương tự cho search từ/cụm từ.
- I8 F% Z0 E4 K©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 y% j/ F$ w2 `3 k0 |' t) r
Ví dụ : Trong convert  có cụm từ « tám trăm dặm kịch liệt », sau khi dò bằng Hán Việt, convert không được, tụi mình copy nguyên cụm bằng tiếng Trung 八百里加急 bỏ lên google hoặc baidu. Sẽ ra được kết quả như này
©2023 Kites.vn | 0 j2 U# f+ Y; `1 |All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 d9 w, D/ h2 `5 y( L

% K$ V  @, M" X  m% j©2023 Kites.vn | All rights reserved
2 G% I6 V7 G- ]0 i5 @' x$ K©2023 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi xem qua 1 lượt mình chọn trang đầu tiên để chú thích, kết quả:
©2023 Kites.vn | All rights reserved5 S* i0 b9 _' i: b  K/ \
# F  w% H  d7 e. d9 o; W, W©2023 Kites.vn | All rights reserved
古时候的文件传输靠得是驿站, 一般每隔 20 里有一个驿站, 一旦需要传递的公文上注明"马上飞递" 的字样, 就必须按规定以每天 300 里的速度传递. 如果遇到紧急情况, 传送的速度可达到每天 400 里, 600 里, 最快达到 800 里. 传递紧急文件时, 每个驿站都用快马, 这样, 虽然不是千里马, 但每匹马都拼命跑, 也可以一日千里, "八百里加急" 专用来表示紧急情况下的信息传递.
©2023 Kites.vn | All rights reserved# v! M  r3 r1 b: [' l
" _- ]1 h6 O3 w$ S' P' h; _9 Y©2023 Kites.vn | All rights reserved
Edit : Thời cổ đại, thư từ văn kiện được truyền gửi bằng các trạm dịch (trạm ngựa, dùng ngựa đưa thư, mỗi trạm có 1 quan chức coi giữ, gọi là dịch thừa), thông thường cứ mỗi 20 dặm sẽ có một trạm dịch (1 dặm = 1/2 km). Nếu trên công văn có ghi chữ “Lập tức gửi ngay”, thì tốc độ gửi văn kiện đó nhất định phải ít nhất từ 300 dặm/ngày trở lên. Nếu tình huống khẩn cấp hơn nữa thì tốc độ truyền gửi sẽ lên tới 400 dặm/ngày, thậm chí 600 dặm/ngày, và tốc độ nhanh nhất có thể đạt được thậm chí là 800 dặm/ngày. Mỗi khi cần truyền văn kiện khẩn, các trạm dịch đều dùng loại ngựa tốt nhất mình có, tuy rằng không phải loại Thiên lý mã (ngựa chạy ngàn dặm/ngày) trong truyền thuyết, nhưng các con ngựa ấy đều dốc hết sức để chạy, và tốc độ truyền thư cũng cực nhanh. Cụm từ “tám trăm dặm khẩn cấp” chuyên dùng để chỉ các loại thư tín, tin tức ... khẩn cấp được truyền đi hoặc tới.  
7 L" M/ ?7 t7 M) J* J" q8 V1 p©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved! K9 Q, @7 S& L9 b, I$ |
Một phần nữa cũng hành hạ editor lẫn betor chẳng kém đó là “tìm trích dẫn thơ”. Các tác giả thường hay “ trích dẫn” một hoặc hai câu thơ nào đó vào truyện, nhưng vấn đề ở đây là khi CV ra nó sẽ chẳng còn là thơ nữa nên các Editor nếu không để ý sẽ edit luôn thành lời của mình chứ không tìm trích dẫn. Vấn đều này có lẽ tùy thuộc kiến thức vốn có của bạn về văn thơ hoặc là kinh nghiệm edit lâu sẽ phân biệt được thôi chứ cũng khó mà chỉ rõ ràng được.
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 s! Z  C. a9 V" P) y! k! d( m& S
©2023 Kites.vn | All rights reserved! g- p" ~' H) x
Ví dụ: trong đoạn CV này : “Bắc Phong gào thét, cứng cáp mà đến xương, tướng quân trăm chết trận, tráng sĩ mười năm về, chiến trường vô tình, cánh đồng hoang vu xương khô, nhất huyết vũ tinh phong.”
* E( Q! [" x. s- B©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | / r6 X. L2 {; O' FAll rights reserved
Có câu: Tướng quân trăm chết trận, tráng sĩ mười năm về, nếu không để ý thấy sẽ edit luôn thành ”Trăm trận tướng quân chết, mười năm tráng sĩ về”. Thực ra câu *Trăm trận tướng quân chết, mười năm tráng sĩ về: (將軍百戰死, 壯士十年歸: Tướng quân bách chiến tử, Tráng sĩ thập niên quy): trích trong bài Mộc Lan từ (hay Mộc Lan thi) - là bài quân ca nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc, kể về nàng thiếu nữ Mộc Lan thay cha tòng quân.
©2023 Kites.vn | All rights reserved" h9 e  W1 u  M/ ^& Y& D
©2023 Kites.vn | All rights reserved# v% W2 m4 ~9 I+ L, _
Nếu các bạn search ra được bản đã chuyển ngữ bằng tiếng Việt thì tốt, còn không thì các bạn cũng có thể tự phiên âm, tự edit đoạn thơ/bài thơ đó, nếu không edit thành thơ được thì cứ edit thành nghĩa. Nhưng khi các bạn mượn của ai thì các bạn cũng nên ghi rõ Credit tên người đó.
5 j" `+ P; T; b  q9 U©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved% m1 z* @/ e! y# I8 {! w7 J* I! p/ _
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 D' `# Y1 b9 ~$ u/ B1 q! L! l
5. Dấu câu
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 B. `& w8 `4 F( E
©2023 Kites.vn | ! i5 g* v% }. @( v8 _$ I. mAll rights reserved
Trong bản tiếng Trung và convert, thường dấu câu đặt không được hợp lý lắm. Họ dùng dấu “phẩy” nhiều hơn dấu “chấm”. Khi các bạn edit, phải tùy vào ngữ cảnh mà đặt dấu ngắt câu cho hợp lý. Đừng quá bám theo dấu của convert, cứ thấy hợp lý, đủ câu đủ nghĩa thì bạn có thể ngắt câu. Chứ đọc nguyên 1 đoạn văn rất dài mà chỉ toàn dấu phẩy đôi khi cũng khá khó chịu.
' N: A+ f: _4 q  _9 R©2023 Kites.vn | All rights reserved
$ n; [4 h  Y9 X( ~9 ?* q©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thực ra còn nhiều nhiều lắm mà không biết nên chỉ như thế nào vì văn phong và cách hành văn của mỗi người khác nhau nên khi edit sẽ cho ra câu văn khác biệt. Chủ yếu là làm lâu, chịu khó tìm tòi học hỏi để rút kinh nghiệm tự sửa lỗi cho mình thì sẽ tiến bộ nhanh. Nhưng các bạn mới lần đầu tiên edit tốt nhất là nên tìm một Editor hoặc betor lâu năm chỉnh sửa cho mình khoảng 10 chương đầu để thấy những lỗi sai và rút kinh nghiệm cho lần sau (cũng có 1 lý do khác nữa là tự mình sửa bản edit của mình làm sẽ không phát hiện lỗi sai bằng người khác sửa, tất nhiên như đã nói người đó phải có kinh nghiệm ^^).
©2023 Kites.vn | All rights reserved) `  V  i  R. n/ m
©2023 Kites.vn | ( ~  k# x' P' y0 t5 `7 RAll rights reserved
Đó là chút kinh nghiệm edit của tụi mình. Mình không biết trình bày nên hơi dài dòng. Mong sẽ giúp được các bạn chút gì đó.
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 m* \: a. n/ {' x" O
©2023 Kites.vn | : w$ n- W& P6 m2 c& B9 A1 |. b. `All rights reserved
Chúc các bạn edit được những tác phẩm hay và đẹp.
©2023 Kites.vn | All rights reserved) M- {# J5 r& e; s  h7 w% D) G4 y
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 F& p3 J/ c3 P- Q" u

Bình luận

bạn có thể gửi phần mềm cho mình qua địa chỉ mail: [email protected] được không? Thanks bạn nhiều^^  Đăng lúc 4-12-2015 08:45 AM
Chào bạn, bạn có thể gửi phần mềm cho mình  Đăng lúc 4-12-2015 08:44 AM
bạn có thể gửi cho mình bản QT đơn giản được không? mail mình là [email protected] ^^ xin lỗi nhiều vì làm phiền và cũng cám ơn nhiều nhé xD  Đăng lúc 27-9-2014 06:36 PM
Bạn ơi gửi cho mình bản QT với mail mình là [email protected], cảm ơn bạn nhiều.  Đăng lúc 13-7-2014 11:25 AM
mình đã nhận được mail rồi, cám ơn bạn nhiều  Đăng lúc 9-7-2014 11:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-2-2013 12:26:45 | Xem tất
Không biết mấy bạn có hay thấy những từ này khi đọc convert không nữa? Nhưng hồi trước khi mình mới bắt đầu đọc convert, có những từ mình hiểu nghĩa sai hoàn toàn hoặc không hiểu gì luôn, sau này dùng Quick translator tra raw lại nó mới biết nghĩa chính xác.
+ Y/ t" Y1 C! \©2023 Kites.vn | All rights reserved
3 d$ R: w7 b) N1 P- I" k% l7 r( `©2023 Kites.vn | All rights reserved
1/Bí thư: thư ký
©2023 Kites.vn | 8 h8 }1 ]3 M7 @- N3 j$ iAll rights reserved
2/Tổng tài: tổng giám đốc or CEO
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 e' i2 ?( j/ U/ G6 X
3/Kinh lý: giám đốc
8 [. \3 `( }8 `: M- J©2023 Kites.vn | All rights reserved
4/Lão bản: ông chủ
©2023 Kites.vn | + u9 `" {; q  u# w% bAll rights reserved
5/Đăng đồ tử: yêu râu xanh
©2023 Kites.vn | All rights reserved( ^& ^+ R- j) K8 b; o# S2 S
6/Vương bát đản: lưu manh
©2023 Kites.vn | 8 w& @$ r! h+ rAll rights reserved
7/Hỗn đản: khốn nạn
( Z8 h' ]8 l" l©2023 Kites.vn | All rights reserved
8/Phôi đản: trứng thối
©2023 Kites.vn | All rights reserved! B% L9 j0 y. x5 E; m; r
9/Trình Giảo Kim: ý chỉ kỳ đà cản mũi.
©2023 Kites.vn | 9 Z4 m$ d5 ~$ r8 E/ \All rights reserved
10/Kim cương vương lão ngũ (từ này mình thấy có nhiều bạn edit phang y chang, đọc không hiểu nó là gì cả:P) 钻石王老五: Theo mình hiểu thì cụm từ này chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.
# G5 }  _1 Z, E# Z, c, a©2023 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Tớ đang tính beta lại toàn bộ truyện này. Lúc đó xem luôn thể.  Đăng lúc 23-2-2013 11:11 AM
cô thử xem lại raw coi chức vụ của 2 người đó có khác nhau không. Chữ tổng ở đây chung chung quá.  Đăng lúc 22-2-2013 05:34 PM
Trong "LH365L" có chi tiết, trong cùng 1 cty nhưng có 2 " tổng": Chân tổng và Lưu tổng. Mà anh Chân tổng chức to hơn anh Lưu tổng. Vậy Lưu tổng phải dịch là chức gì?   Đăng lúc 22-2-2013 04:14 PM
mấy câu chửi thì tôi tương đối linh hoạt =)).  Đăng lúc 21-2-2013 02:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-2-2013 14:36:19 | Xem tất
HappyOneday gửi lúc 21-2-2013 12:26
©2023 Kites.vn | All rights reserved: @4 W2 @+ J8 E1 N0 ?
Không biết mấy bạn có hay thấy những từ này khi đọc convert không nữa? Nhưng hồi trư ...

hihi ^^
! C; ^, L) ^8 o8 c©2023 Kites.vn | All rights reserved
T thấy cái "Trình Giảo Kim" để nguyên cũng được xong rồi chú thích, vì nó gắn vs điển tích.
©2023 Kites.vn | All rights reserved! N' |$ l# `! T0 ^8 p' h6 o' b/ i! O
Còn cái "Vương lão ngũ" để cũng được, thêm chú thích là ok rồi. Nó cũng giống như trường hợp "hai trăm năm mươi" là từ lóng chỉ người ngốc nghếch ý cô (Cái này là tôi đọc được trong truyện đã được xuất bản"{:438:})
©2023 Kites.vn | All rights reserved. K( t% }' s6 M( t1 [, R: r
Thêm 1 cái nữa, "sắc lang" để là "đồ háo sắc" chắc thuần hơn á. Hồi đầu mới edit vẫn để nguyên, kể cả "Tổng tài" =.= Giờ đọc mới thấy chuối cả nải

Bình luận

tôi cũng nghĩ Trình Giảo Kim để nguyên và thêm chú thích ^^. Ờ, mấy cái tổng tài giờ đọc thấy ngượng gì đâu =))  Đăng lúc 21-2-2013 02:52 PM
t vẫn lượn vào thường xuyên, có điều ko ló mặt thôi :))  Đăng lúc 21-2-2013 02:40 PM
Hihi, lâu quá mới thấy cô ^^! Thì biết gì cứ share ra mà :)) Y cũng vậy. Truyện t đang edit, đọc lại mấy hồi đầu nguyên cả xe tải chuối, mà đã sửa đâu=))  Đăng lúc 21-2-2013 02:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách