Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 194075|Trả lời: 410
Thu gọn cột thông tin

Thắc mắc, góp ý, kiện cáo và thông báo của Box (Thông báo mới về việc edit/dịch trùng truyện trong kites page 41)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-12-2012 21:20:01 | Xem tất |Chế độ đọc
Thread này sẽ là nơi các bạn post các thắc mắc, cũng như các góp ý cho box Văn Học, báo cáo nếu có topic, thread hoặc comment nào sai quy định.
$ h. q1 f2 e; N©2023 Kites.vn | All rights reserved
Đây cũng sẽ là nơi mình đưa ra các thông báo của box khi cần thiết.
" s' n% D6 }: V+ i©2023 Kites.vn | All rights reserved
Các bạn hãy thoải mái chia sẻ nhé!
©2023 Kites.vn | 7 M' @- e7 L% i; BAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved: l2 E5 |9 O" w: }3 D

©2023 Kites.vn | ( t# D. W/ t. Z+ OAll rights reserved
Thông báo

©2023 Kites.vn | All rights reserved+ E# P( O# a4 `5 Q, H8 A$ u
7 r0 }  d6 r! h) Q* I* P©2023 Kites.vn | All rights reserved
Về Quỹ box Văn
©2023 Kites.vn | All rights reserved. A" D. F: e- |' e& m) P3 }
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 _3 Y  v. L7 n' A5 ?
Hiện tại quỹ box Văn được dùng để trả các chi phí liên quan đến box và thúc đẩy box, cụ thể: trả tiền poster, banner; tri ân dịch giả/editors, tài trợ game và tài trợ các hoạt động phát triển box khác. Tuy nhiên quỹ box hiện không còn nhiều nên rất mong mỏi sự giúp đỡ từ mọi người, hy vọng mọi người ủng hộ ^^
# k# m0 x  w$ l©2023 Kites.vn | All rights reserved
) f3 S$ U9 l1 S4 h( ]4 [  \+ Z! {©2023 Kites.vn | All rights reserved
Các bạn ủng hộ trực tiếp vào nick: Quỹ_Box_Văn
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ n9 V6 V( J& X  T
(UID: 266040)
  U8 R3 E* \! x! r4 T! v2 @©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | / x1 U! M9 f& }8 JAll rights reserved
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều
©2023 Kites.vn | ! O  L2 p1 {6 Q& n) CAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 n& j/ t" b( d( s. V1 ?# Z8 u+ N
©2023 Kites.vn | ! `  @7 Y" j5 ^7 eAll rights reserved
2 R6 [$ g" }5 R: C  z©2023 Kites.vn | All rights reserved
Đối với những tác phẩm xin đăng kí post tại khu vực VH - Kites, các bạn lưu ý những điều sau:
5 n7 |! i1 x9 ~' y©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 _5 `8 [, U% a  d+ O" O+ O1 O& H- s! X
1. Đối với tác phẩm tự edit/dịch:
: I; i1 J: C6 H©2023 Kites.vn | All rights reserved
6 v% H7 n3 b& v; ^7 c©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Yêu cầu đưa rõ nguồn raw or convert để tiện trong việc xét duyệt đồng ý cho đăng tác phẩm hay không.
©2023 Kites.vn | 5 k9 d5 ?# z  r6 P; @All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 b/ L; c3 e5 K1 j! a) B- t1 T6 N$ c
- Trong mẫu đăng kí tác phẩm post tại Kites, yêu cầu post kèm Văn Án/ Giới thiệu và chương 1 đã được edit/dịch hoàn chỉnh, dựa theo đó Mod sẽ có thể biết được truyện do chính các bạn edit/dịch có đạt chất lượng hay không. Tránh trường hợp, những tác phẩm edit/dịch đậm chất convert, văn phong không rõ ràng.
©2023 Kites.vn |   P$ n; V4 j5 U- gAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 w. m! n! C  ~& ]3 W8 B
Đảm bảo mỗi tác phẩm được đăng tại Kites đều có nội dung - ngôn ngữ tiếng Việt rõ ràng, không lạm dụng câu chữ/từ ngữ bản convert quá nhiều.
©2023 Kites.vn | 1 t5 m6 V$ y. {1 p5 n2 aAll rights reserved
5 S$ |( J4 U% o7 J% U6 c2 B9 T©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Các trường hợp sau truyện sẽ được đăng ở box chính của khu Văn Học - Kites:
0 \- n! p) P, R9 ~4 P4 A©2023 Kites.vn | All rights reserved
+ Truyện đăng độc quyền tại Kites
©2023 Kites.vn | ! o% F1 i7 u2 f$ J* t$ A4 Q5 Z2 A3 rAll rights reserved
+ Truyện được đăng song song giữa trang cá nhân và Kites (khi đăng ký, chỉ chấp nhận truyện mới post nhiều nhất một chương ở trang cá nhân).
©2023 Kites.vn | % u3 N2 Q& V. T) m; ]9 ?All rights reserved
©2023 Kites.vn | ) O9 W# S( s2 eAll rights reserved
Ngoài ra, những tác phẩm sau khi post từ 2 chương đến hoàn tại trang cá nhân hoặc website khác, editor mới đem sang post tại Kites sẽ được chuyển vào box Tác Phẩm Sưu Tầm.
©2023 Kites.vn | All rights reserved( D7 w* ^2 b8 ^6 O" K) k7 ^' P
©2023 Kites.vn | All rights reserved; z, h: g  }" {* Z; [5 s
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ POST TÁC PHẨM TỰ DỊCH/EDIT
©2023 Kites.vn | 9 f, r( U! Q* H4 G6 F, o3 rAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 ~$ u: w' W3 }1 g; G& r8 s7 S
©2023 Kites.vn | All rights reserved. s' O9 c  Y* L% @
1. Đăng kí dịch/edit tác phẩm trước khi post & đăng kí tác phẩm khi đã post xong theo mẫu quy định. Sau đó mình sẽ reply cho các bạn. Khi nhận được reply của mình, nếu tác phẩm hợp lệ, lúc đó các bạn mới post nhé.
% L2 i! g. {# A- N©2023 Kites.vn | All rights reserved
& p. O* Z8 ^7 Y. |, ?2 v) a©2023 Kites.vn | All rights reserved
Đăng ký tác phẩm:
©2023 Kites.vn | All rights reserved  S, D/ h* T9 g5 K# Z
©2023 Kites.vn | All rights reserved5 l( ?8 `/ m2 Y6 g7 C) m
Tên tác phẩm:
©2023 Kites.vn | All rights reserved' |8 V9 J! e( N+ q5 x1 g2 S9 Y
Tác giả:
©2023 Kites.vn | 8 N# [% K8 K# C3 NAll rights reserved
Người dịch/Editor:
( |0 v0 _/ w" T- T7 W©2023 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài (không bắt buộc):
' s# g' J( }, {! [9 s! n! d©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại:
$ \  J) @. L+ A) R+ v, d©2023 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành):
! c- q5 B# _% R1 g1 ^4 j©2023 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn raw hoặc cv: (Nếu nguồn có xin phép thì các bạn vui lòng dẫn link comment xin phép của các bạn để mình dễ check)
©2023 Kites.vn | All rights reserved% G0 M9 Q8 L/ K, O# [
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):
3 j1 H3 _7 n# N/ h7 ^©2023 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ:
©2023 Kites.vn | & P% ^" c# y# u: }0 `$ i& k& MAll rights reserved
©2023 Kites.vn | * u' n+ U, P) ?$ R# ~All rights reserved
) l1 {! a* d7 M' z7 V©2023 Kites.vn | All rights reserved
2. Đối với truyện tự sáng tác:
©2023 Kites.vn | All rights reserved- u' R4 D/ ~; w: Q( W# ?
©2023 Kites.vn | All rights reserved( F' P+ x" m: P3 p1 Q
- Những truyện sáng tác bởi các tác giả Việt được xuất bản sách sau khi được xét duyệt sẽ được đăng tại Tác Phẩm Sưu Tầm.
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 m. s; P" ^7 e2 q
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 y8 Z8 P" u9 d, P
- Những truyện Những truyện sáng tác bởi các tác giả Việt chưa được xuất bản sách box xin được từ chối xét duyệt và không đăng tại khu Văn Học - Kites.
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ R6 B! Q$ x5 i4 K6 u" _
(Ngoại lệ với tác giả PhongUyen do tác giả đã có nhiều tác phẩm xuất bản và là tác giả lâu năm trong box.)
©2023 Kites.vn | All rights reserved: e/ U; G( U/ |+ p9 |' u$ N
©2023 Kites.vn | : n3 b6 `, W; u) |# x# U( sAll rights reserved
Mọi đăng kí đăng truyện sẽ chuyển sang box Fanfic:
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 Q! a5 A9 n! G( B- S+ q& b# q
©2023 Kites.vn | + h$ z. k  x  u; I6 H( MAll rights reserved
Trước đây, cựu mod box VH - Spica đã từng trả lời vấn đề vì sao truyện tự sáng tác lại được chuyển sang khu Fanfic, mình xin được trích dẫn lại để các bạn hiểu rõ vì sao box VH xin được không duyệt những truyện tự sáng tác:
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 P. H/ _/ O# C% P2 b
©2023 Kites.vn | All rights reserved. U& J% n+ {2 V' c( _) G$ D
Chào bạn,
- P/ ^% T5 U- g3 d; P©2023 Kites.vn | All rights reserved
" \. z: Q5 s5 O" p4 i" a4 G©2023 Kites.vn | All rights reserved
Trước hết thì mình nói một chút để bạn rõ hơn. Bên box Fanfic không chỉ có fic về idol mà còn có truyện các bạn tự sáng tác nữa. Đã có nhiều bạn đăng ký và post truyện bên đó.
; N  k/ Q% o4 b©2023 Kites.vn | All rights reserved
" H5 h, ~3 G! O: Y©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra trước đây khi chưa có quy định này cũng có nhiều bạn vào đăng ký truyện tự viết, mà nội dung, chất lượng thì. Nhưng khi mình check link nguồn truyện nhìn xuống bình luận, reply của mọi người bên dưới thì toàn là khen :-| Và không duyệt cho post, sau đó thì lại vào kiện tại sao post truyện kia được truyện này không được.
©2023 Kites.vn | All rights reserved* R: }$ r' L! a) k
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 X: s% j& o" t& c0 q2 p( f" w
Mình thì không thể nào kiểm soát hết 100% nội dung, lại không thể chê truyện người khác viết được. Truyện đã được xuất bản cũng không hẳn là truyện nào mình cũng duyệt để post. Chọn cách an toàn vẫn hơn nên mong bạn thông cảm nhé.

©2023 Kites.vn | All rights reserved9 }' a2 }( G: ~
* l3 w" c' `1 d. e" p©2023 Kites.vn | All rights reserved
Gần đây box có thử nghiệm nhận tác phẩm tự sáng tác, tuy nhiên chương trình này không khả quan nên kể từ 10/06/2014, box tiếp tục không nhận truyện tự sáng tác nữa, vui lòng đăng ký tại box Fanfic.
©2023 Kites.vn | All rights reserved  W' C5 C1 K$ b' D9 W$ f$ D
©2023 Kites.vn | All rights reserved' ?8 R- `/ E6 r  _7 k
Nice day.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-12-2012 22:49:46 | Xem tất
Thôi, đã lỡ đi đâu cũng thấy mặt rồi nên chường ra luôn :P :P.
©2023 Kites.vn | 0 D3 T; j4 a; A# o* F1 I( b5 @All rights reserved
! x+ t! ?; N% X7 z/ O& S$ q& z©2023 Kites.vn | All rights reserved
Theo ý kiến của mình thì nên đặt thêm luật nữa là:
©2023 Kites.vn | & T( w* L& E5 T# L1 w* ]) WAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved( E6 h7 }. r* Y1 ^5 v& j
Chỉ duyệt tác phẩm đăng ký dịch/edit khi account đó có ít nhất từ 50 bài post trở lên. Đó cũng là cách để nhận diện mem thật sự của kites.
©2023 Kites.vn | All rights reserved, G- r& K( F7 l; G
©2023 Kites.vn | % c( A! D6 b* U7 sAll rights reserved
Để tránh trường hợp các bạn nơi khác vào đăng ký acc edit/dịch mà không chịu tìm hiểu kỹ về box văn rồi làm sai khiến mod phải nhắc nhở đi nhắc nhở lại.
4 v# q  k6 u7 j# I  Y. o' h  u: P©2023 Kites.vn | All rights reserved
/ E8 U2 N( r# i% z+ _©2023 Kites.vn | All rights reserved
Để tránh để tình trạng văn phong edit (là chủ yếu) của các bạn mới quá non làm ảnh hưởng đến chất lượng chung của box (nếu có số post tương đối, chứng tỏ bạn đó đã tìm hiểu tương đối về kites, về box, và bạn đó sẽ biết rule của kites, rule của box, tiêu chí duyệt tác phẩm cũng như yêu cầu về chất lượng, số lượng của các truyện đăng ký dịch/edit của box).
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 ~2 k5 Q0 f: G" B" A; w/ G, \, d
©2023 Kites.vn | # N5 ]* Z. Y# R8 H; rAll rights reserved
Đồng thời cũng tránh được tình trạng các nơi khác vô đăng ký chủ yếu chỉ để quảng cáo cho trang cá nhân/web/ 4r khác của họ, đăng ký xong, lập xong, post được vài chương rồi mất tăm mất tích, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, mà truyện bên trang cá nhân thì vẫn được post tiếp.
$ B! A2 b2 V7 X' I+ P©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 4 y, I- h8 C/ z) hAll rights reserved
Và thêm điều kiện với các truyện post song song, đó là mỗi khi có chương mới thì phải post cả ở trang cá nhân của bạn đó và kites cùng 1 ngày, chứ không phải post bên trang cá nhân chán chê mê mỏi đi rồi mới lại đưa sang kites post lại. Vì đã đăng ký post song song thì cũng phải có sự công bằng.
2 G  v3 E$ V+ f# p: v©2023 Kites.vn | All rights reserved
% j( r9 [) c1 O( M7 m©2023 Kites.vn | All rights reserved
Mình chỉ có chút ý kiến thế thôi :D.
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 L$ q! B6 s8 y% C- N, ^3 y
©2023 Kites.vn | All rights reserved; N7 g- \! s9 q- c. N" e. L# t
(Thấy mình khó tính quá đi >"< )

Bình luận

để có thể tiếp thu, và học hỏi trong quá trình edit truyện :D  Đăng lúc 10-12-2012 12:06 AM
*ngón tay cái* cho Cụ, ko phải khó tính mà là cẩn thận, lỡ đâu có spy thì sao =)) nếu là mem thân thuộc tự động sẽ biết vấn đề box Văn hay thảo luận  Đăng lúc 10-12-2012 12:06 AM
bọn tớ tiếp thu  Đăng lúc 9-12-2012 11:29 PM
ừm, bọn mình cám ơn, mai rết, nay tớ hết xèng òi =))))  Đăng lúc 9-12-2012 11:28 PM
Pim
keke, khó tính cũng chỉ vì muốn box phát triển và giữ vững bản sắc thôi. tiếp đi cô Kurt ;))  Đăng lúc 9-12-2012 11:23 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-12-2012 23:19:01 | Xem tất
Thôi thì mình cũng chường tiếp mặt ra ^_^
& y8 R( S: m; h6 z©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | # f7 N9 a/ a- s: g& F, WAll rights reserved
Mình phải nói là từ hồi 2 mod tiếp quản thấy 2 người dường như còn sợ mất lòng members và rụt rè , nhút nhát quá chăng? Đôi lúc lại không cẩn thận, chưa xem xét rõ ràng nữa ý T_T
©2023 Kites.vn | $ E6 ]8 s5 c& c: C7 e0 VAll rights reserved
Mình nghĩ hai bạn cứ thẳng tay mà làm, cứ xử phạt thẳng tay, từ chối thẳng thừng, đừng sợ mất lòng vì cái gì đúng là đúng, sai là sai mà :)
©2023 Kites.vn | / K2 b/ ?7 f/ \$ p! ^% n8 p+ aAll rights reserved
Mình góp ý cũng là chỉ muốn tốt hơn thôi nhưng hình như 2 mod không thích thì phải T_T Tự thấy mình cũng nhiều chuyện quá, sau post này chắc chắn sẽ không góp ý nữa đâu ^_^
) L$ U8 A6 B$ r( e$ N) X( G  s: e©2023 Kites.vn | All rights reserved
Mấy bữa lần trước và hnay mình nhảy vô góp ý là vì thấy mod nhầm lẫn, chưa xem xét kỹ, và mem lộn xộn nên mới vào, mà hình như nhiều chuyện quá "xong cái này sẽ chuyên tâm về nhà tuky"
0 x9 N2 g1 r6 w. ~: h9 ]©2023 Kites.vn | All rights reserved
Như đã nói mấy hôm trước là dạo này ng xin edit quá nhiều, nhưng chất lượng lại đang giảm dần, có ng mới xin, edit trực tiếp trên convert chẳng biết raw và QT là gì, không chỉ 1 ng mà là vài người mới luôn ="=
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 s# G3 I$ b# o9 ?' U
Đông thì vui nhưng đừng đông quá sẽ loạn đấy, sẽ không còn là 1 box VH chất lương như ngày xưa, dù chỉ có mười mấy cái thread được bôi màu cam ^_^ nên hy vọng hai bạn mod thắt chặt rule, trên 50 post hãy cho đăng kí edit, vì khi ấy bạn members đã hiểu được kites là 4rum thế nào, ít nhất hiểu được đọc quy định ra sao, sẽ bớt mệt hơn.
©2023 Kites.vn | All rights reserved. W) J5 @  f9 Z' ~4 ^
Hơn nữa phải chắc chắn rằng bạn edit đấy biết QT là gì, Raw là gì? Không chỉ biết mỗi convert
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 e% ~  A  V  n" M! Q% m8 v$ i
Truyện nào làm dở quá thì báo cho bạn đó biết rồi xóa luôn, ( or cho thời gian sửa lại ko được nữa thì xóa ) không cần phải để làm gì cả.
7 s& f1 N% P) Y: T: x©2023 Kites.vn | All rights reserved
Chứ cái kiểu 1-2 post vô đki xong rồi lại xin edit, edit với cái kiểu "quảng cáo trang web cá nhân trá hình" làm được 1 vài chương rồi kệ để đấy cho có???
& ]* _4 f, E) J( ^  H7 p$ o©2023 Kites.vn | All rights reserved
# c8 ~+ q. ^: J- B; z©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thế nên cứ thẳng tay mà làm :)
* Z$ {. W* R1 f* Q4 i©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved  ^5 G, ^; g9 P6 Y6 e7 Q
Haizz đợt này nhiều thread truyện mọc lên, mình cũng từng đi đọc thử nhưng ko đọc nổi truyện nào vì câu văn quá lủng củng, toàn từ convert, văn án có truyện đọc xong chả hiểu gì =_=
) d1 O6 R( \* z©2023 Kites.vn | All rights reserved
Và 1 số truyện quá nhảm nhí... tuy rằng gu truyện mỗi người mỗi khác nhưng nhảm tới mức ko thể nhảm hơn ở 1 vài truyện khiến mình chạy mất dép lun hic  
+ G' ^$ z/ F& l; `* a©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved# [4 q3 Y2 o4 ?- P  ?
Mình cũng hy vọng box có thêm nhiều truyện hay để đọc, nhưng vấn đề chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu ^_^
©2023 Kites.vn | All rights reserved! ^/ x7 O0 f# K) ~) t" O( h
Cuối cùng là chúc hai bạn mod quản lí chặt chẽ hơn, đừng để phạm phải mấy lỗi cơ bản nữa nhé, chaiyo !
©2023 Kites.vn | : ~. V+ b) u1 `* A& ~All rights reserved
: X' S6 Z& S0 J9 ]' X©2023 Kites.vn | All rights reserved
Mình lặn về ổ đây, đừng ai đạp mình nha "co giò chạy"
$ t9 X: L5 |. O) u; U; a©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | $ @* S8 _; [0 c6 `; V. ^All rights reserved

Bình luận

đạp đạp đạp ss Kim, nói quá chuẩn :X  Đăng lúc 10-12-2012 12:07 AM
ủng hộ ý kiến của bạn :)  Đăng lúc 9-12-2012 11:42 PM
bọn tớ tiếp thu  Đăng lúc 9-12-2012 11:29 PM
ừm, bọn mình cám ơn, mai rết, nay tớ hết xèng òi =))))  Đăng lúc 9-12-2012 11:28 PM
tự dưng cả tuần nay quá trời người lập nick post truyện  Đăng lúc 9-12-2012 11:22 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-12-2012 23:45:14 | Xem tất
Nếu vậy tức là cả hai truyện của em, một là "Khi thiên thần mất đi đôi cánh" đã xuất bản và "Bồ công anh trong gió" đang viết, cái sẽ chuyển về Tác phẩm sưu tầm, cái sẽ phải chạy sang bên fanfic đăng kí lại ạ?:|
©2023 Kites.vn | & e! Z- U5 R( K2 W; GAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved* r/ y! H* k" U
Truyện đầu tiên đã xuất bản, em đăng ngoại truyện đủ 6 action chỉ có duy nhất ở Kites. Còn truyện thứ hai đã được bên công ti sách đặt bản thảo, vậy em có cần phải chuyển k ạ? Ọ_Ọ

Bình luận

Cũng may ss đọc qua nội dung rồi quyết đinh.^^  Đăng lúc 10-12-2012 12:01 AM
lệch hoàn toàn.:|  Đăng lúc 10-12-2012 12:00 AM
Ss mà cho đăng BA thì đúng là thảm họa chết người, may mà ss k cho đăng, em k hiểu đc tại sao nó lại lắm view như thế trong khi kiến thức trong truyện thì sai  Đăng lúc 10-12-2012 12:00 AM
vì vụ Black angel nên sau này chị mới ko nhận truyện tự sáng tác nữa cho đỡ um xùm ;))  Đăng lúc 9-12-2012 11:58 PM
Trong này cũng chỉ có mỗi truyện em là tự sáng tác thôi ạ, vì ss Spica trước đó đã không duyệt những tác phẩm tự sáng tác.:) K phải chuyển, may quá í!^^. Thank ss.^^   Đăng lúc 9-12-2012 11:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-12-2012 00:29:25 | Xem tất
Bên mình hiện nay mở rộng khá nhiều thể loại kể cả truyện tự sáng tác thì càng ủng hộ và khuyến khích tuy nhiên đối với các tác phẩm tự sáng tác thì thông thường là người viết post truyện và nếu là post -er thì phải được sự đồng ý của bên viết thì bên mình mới chấp nhận cho đăng nếu không sẽ không đồng ý .
©2023 Kites.vn | ; C5 b! a; S! w$ HAll rights reserved
( _0 S% Z0 [6 l/ p, Z2 W©2023 Kites.vn | All rights reserved
Cái này mình sẽ bàn với bạn post-er. Nhưng mình có chút góp ý sau
7 \% C$ w' a( p©2023 Kites.vn | All rights reserved
Vì bên box mình và box  Literature› đều là về mảng viết bài dạng truyện, văn xuôi tuy nhiên bên bạn thiên về edit tác phẩm và các tác phẩm sưu tầm còn bên mình lại thiên về sáng tác và trans Fic.
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 `1 i8 Q" c# |' m7 K6 x
Mình nghĩ trước lúc chuyển sang Box khác bạn nên post 1 bài trong ther đó để bạn chủ ther có thể chủ động hơn khi không thấy tác phẩm của mình và biết được lý do và bên mình cũng biết tác phẩm từ đâu tới.
©2023 Kites.vn | % h, g2 Z/ t( PAll rights reserved
, x1 k% A. o" ]/ m8 k6 W! o0 U©2023 Kites.vn | All rights reserved
Và sau đó mình mới xác nhận với bạn chủ ther về Rule bên mình cũng như quy cách trình bày truyện. Chứ tự dưng mình thấy có truyện mới trong box nhưng không có xác nhận nào của Mod trong ther đó hay gì cả thì thấy cũng không được hợp lý  
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 z, O% a5 n2 v; V( s7 o
©2023 Kites.vn | # O+ f: S( B# |All rights reserved
Memb bên mình còn báo cáo Mod là có bài vi phạm khi thấy bài này.
©2023 Kites.vn | 1 o7 W# B3 \  o  x2 nAll rights reserved
VD tác phẩm : [Khác] Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em | Nguyễn Ngọc Tuyền
, x7 y* U. }  \# B& k* ^" u+ _©2023 Kites.vn | All rights reserved
http://kites.vn/thread/-khac-du- ... yen-363701-1-1.html
$ {, c+ G1 u/ O# B©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | , g5 g& O- I/ Q) l9 K/ Q+ nAll rights reserved
Pim và nàng hoaquynh lần sau nên post bài trong ther nhắc bạn chủ ther trước rồi hãy chuyển tác phẩm nhé, qua bên mình thì mình sẽ trao đổi và xóa post đó đi nếu thấy cần thiết để không loãng ther.
©2023 Kites.vn | 2 t/ @0 U. V- c7 H  p' j  uAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 Y' y+ g* U: O6 b
Mình lảm nhảm thế thôi, hi vọng các bạn không ngại nhưng mình vẫn nghĩ rằng nên nhắc các bạn một câu vì qua bên mình phải đăng ký lại truyện theo Rule bên mình nếu không mình cũng rất khó kiểm soát hết được.
0 \: P. _  o% p©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved5 F' U% V0 t0 _2 ]# i
Mời mọi người ghé box Fan Fic chơi * tranh thủ PR*
©2023 Kites.vn |   G( Q! y, j) {All rights reserved

©2023 Kites.vn | ) m; v& g9 a/ \/ T: bAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 3 Q8 H$ G- g  X) @* M' q, nAll rights reserved

©2023 Kites.vn | All rights reserved# Y5 N" H( w% C4 ~+ P+ }- m1 m9 Y5 p
©2023 Kites.vn | All rights reserved$ ?9 u5 B$ l3 Z$ T5 j3 F% U

Bình luận

Pim
Ok bạn, lỗi sơ suất này là do mình, lần sau mình sẽ nhắc nhở đầy đủ. cảm ơn bạn góp ý :D.  Đăng lúc 10-12-2012 01:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-12-2012 10:54:18 | Xem tất
Sau khi đọc xong luật mình có vài ý kiến thế này
% q: e+ O6 ]* L©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | . f; y2 L; O8 ?" s5 CAll rights reserved
- Vấn đề nguồn raw:
2 S8 a0 `5 O- Z; [; P©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Yêu cầu đưa rõ nguồn raw or convert để tiện trong việc xét duyệt đồng ý cho đăng tác phẩm hay không.
Nguồn raw hoặc cv: (Nếu nguồn có xin phép thì các bạn vui lòng dẫn link comment xin phép của các bạn để mình dễ check)

theo mình nên tách "Nguồn raw (bắt buộc)" và "Nguồn cv (không bắt buộc)" ra 2 phần rõ ràng vì đảm bảo chất lượng của truyện dịch/ edit thì nguồn raw bắt buộc phải có, nguồn cv có cũng được mà không có cũng không sao, đối với người edit chuyên nghiệp thì họ không sử dụng bản cv, còn có nhiều bạn edit thì sử dụng thêm bản cv để tham khảo. Mình cùng quan điểm với cô Heybaby
Như đã nói mấy hôm trước là dạo này ng xin edit quá nhiều, nhưng chất lượng lại đang giảm dần, có ng mới xin, edit trực tiếp trên convert chẳng biết raw và QT là gì, không chỉ 1 ng mà là vài người mới luôn ="=

: E/ n% Z' x4 {% Q3 V! B+ U©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Vấn đề đăng độc quyền trên Kites:
" x, B/ z6 N1 ?' Z! F* ?# A" t5 C©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Những tác phẩm được đăng độc quyền tại Kites sẽ được đăng tải tại box chính của khu Văn Học - Kites.
©2023 Kites.vn | " M& O: h  \) Q) o, P4 U1 Z+ wAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 Y* M3 ~3 G" O( N9 \/ s0 E9 R1 c
Trường hợp khác, truyện được đăng song song giữa trang cá nhân và Kites cũng sẽ đăng ngay tại box chính.

mình dạo một vòng các tác phẩm mới, thấy phần lưu ý không được editor mới quan tâm và ghi ở trang đầu giới thiệu tác phẩm, để tránh trường hợp mang sang các trang khác thì dòng ghi chú này rất cần thiết.
©2023 Kites.vn | 8 o: T/ g  h$ J* kAll rights reserved
Nhiều editor có ghi phần lưu ý nhưng có rất nhiều kiểu ghi không thống nhất. Các dòng lưu ý này nên ghi theo quy luật thống nhất như 2 ví dụ sau:
©2023 Kites.vn | 4 X  d, G( i1 r" Z+ x8 l$ RAll rights reserved
- Lưu ý của truyện edit CDTD.MDH
©2023 Kites.vn | , W. g6 w! H' D3 D* N( _, f) cAll rights reserved
Lưu ý :
©2023 Kites.vn | ' n) S$ W. b, E5 NAll rights reserved
©2023 Kites.vn | $ G$ ~6 h+ T- h7 g" hAll rights reserved
- Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, lưu ý không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào khác.
©2023 Kites.vn | ! Z6 r2 Q: L) E9 F$ e3 }5 l/ LAll rights reserved
1 `! R3 ]# n; K7 e3 ~4 c* d( _©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Truyện chỉ được post ở Kites.vn và Blog:.... Không repost sang trang web, diễn đàn khác.
) T& |4 S! G" r& E; u& Q©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | & H9 ^# Z' Y: }" [4 I& dAll rights reserved
- Xin tôn trọng công sức của người edit. Cảm ơn !

- Lưu ý của truyện dịch HNKTY.GR
©2023 Kites.vn | - K8 W' |% r- a! J) I7 X* N. wAll rights reserved
LƯU Ý :
©2023 Kites.vn | 6 v, \: V- h7 m0 NAll rights reserved
* t7 F0 u1 d. r' _0 F6 U©2023 Kites.vn | All rights reserved
Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
  w% w  ~4 v5 k: e) G  ?©2023 Kites.vn | All rights reserved
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác.

Theo tâm lý ấy mà, nếu có 10 bạn có ý định mang ra khỏi kites thì có 7 bạn thấy mấy dòng lưu ý thì lương tâm cắn rứt nên từ bỏ ý định, còn 3 bạn mắt lơ tai điếc mang đi. Nếu không có dòng lưu ý thì chắc chắn 10 bạn mang thi ra khỏi forum mà không thương tiếc editor cực khổ vất vả ra sao.
©2023 Kites.vn | 3 I9 f5 C2 P* R$ Y, eAll rights reserved
1 t- w/ U/ |  h/ @8 U©2023 Kites.vn | All rights reserved
p/s: có thể một số dịch/editor mới tham gia Kites sẽ cho rằng box văn học rắc rối, chảnh này nọ NHƯNG vì mục đích Box Literature ngày càng phát triển (cả về số và lượng), trong sáng, sạch đẹp thì nội quy khắc khe là đều tất yếu.
©2023 Kites.vn | * n% R' [2 H" I; z! ?, ~All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 x" J. n) {* s& R9 X7 H
edit: sorry nhóm MDH, vì 1s mạnh động mình đã ghi nhầm tên nhóm *che mặt* *xấu hổ quá*. Đã sửa lại cái lưu ý của cô Kurt nói.
©2023 Kites.vn | . }1 ]- T# E2 O7 V/ s8 |  pAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved. e7 u; e$ p! H3 h
9day cả nhà :)
5 `: _4 S- Y0 Y* A9 G- Q" @# O©2023 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

có quy luật nghiêm khắc thì mọi người mới thực sự nghiêm túc, và trân trọng thành quả của nhau. ss phát biểu chuẩn quá :xxx  Đăng lúc 11-12-2012 12:27 AM
:x  Đăng lúc 10-12-2012 02:52 PM
tán thành ý kiến. Box văn hoạt động nghiêm túc ko phải ai thích làm gì thì làm. Quy định như vậy hoàn toàn ko có gì rắc rối hay chảnh cả.  Đăng lúc 10-12-2012 02:37 PM
Nói chung 4r không phải trang cá nhân, muốn làm gì thì làm, là 1 diễn đàn thì phải có qđ riêng, có điều luật ràng buộc, hạn chế, chứ k sẽ thành cái chợ.  Đăng lúc 10-12-2012 01:13 PM
gian tiếp xúc sẽ cảm thấy rất hợp lí và cần thiết. Em ủng hộ ý kiến của các ss, vì sự phất triển của box VH.:x  Đăng lúc 10-12-2012 01:11 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +10 Thu lại Lý do
greenrosetq + 10 Cám ơn bạn đã góp ý

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-12-2012 14:31:48 | Xem tất
Cho mình hỏi truyện "Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta" của Mộc Tử Miêu Miêu do bạn camngoc post chưa hoàn vậy bạn có ý định post tiếp ko vậy? Mình có thể post truyện này được ko?
©2023 Kites.vn | ; T6 `; J: k1 L: c' ~. d+ N6 E; MAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ U$ x2 w( o; Y# k6 l
http://kites.vn/thread/-tieu-thu ... mieu-11782-1-1.html

Bình luận

cảm ơn cậu. bh mình có cần đăng ký lại k?  Đăng lúc 11-12-2012 11:52 PM
cậu post tiếp đi, ^^, mình hỏi camngoc rùi, em ý bảo vậy cám ơn cậu chả hết, cậu post tiếp dùm em ý nha ^^  Đăng lúc 11-12-2012 11:49 PM
mình đang chờ hồi âm từ camngoc ^^  Đăng lúc 11-12-2012 06:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 20:56:56 | Xem tất
Thật ra mình chỉ là silent reader, chẳng đóng góp gi cho 4rum nhiều nhưng lâu nay vẫn góp phần.. tăng view.
& \* C' o) p% F# Q$ U©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 6 _* K4 F' ^+ g6 I  KAll rights reserved
Mình có 1 số ý kiến cá nhân, có thể với 1 số bạn nó k hợp lý nhưng ý kiến của mình chi vơi tư cách 1 member đang theo dõi box văn học
2 ~6 N9 {6 n1 u7 T. p8 u©2023 Kites.vn | All rights reserved
( s: ]2 ^' u3 Q7 l* J' @©2023 Kites.vn | All rights reserved
Việc thứ nhất là truyện Phượng Tê Thần Cung. Việc cùng lúc có 2 topic của 2 nhà cùng đăng truyện mình thấy mod xử lý chưa thoả đáng lắm.  Nếu vì topic đầu đã ngưng truyện quá lâu mà k có thông báo, thì trước khi duyệt cho bàn khác edit, các mod nên gởi thông báo với chủ topic cũ, sau đó la del hẳn topic rồi hãy cho mở topic mới theo đúng qui định. Việc cho mở topic mới song song vơi topic cũ & việc treo banner cho topic mới (trong khi topic cũ đã quay lại đăng truyện thường xuyên) sẽ khiến cho nhiều bạn thấy ko fair & việc so sánh giữa 2 topic là việc k tránh khỏi. Hiện h đã k còn banner, & chuyện này cũng đã qua, mình chỉ có ý kiến để lần sau mod có thể rut kinh nghiệm.
7 n; z* C$ R) h* v1 N0 U( ?4 Y©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 Z% j% P) _3 f4 B
Việc thứ 2 là tác phẩm Hào Môn Kinh Mộng II, topic đầu các bạn đào hố đã lâu , lúc mới lập hố hầu như ngày nào mình cũng vào check chương 1 nhưng mãi vẫn k thấy, như các bạn thông báo là 2 ngày/chương. Mình thông cảm vì 2 bạn edit rất bận & lại đang ôm Hào Môn Kinh Mộng I. Nhưng việc các bạn lập hố & ... để đó ko khác gì giành chỗ nhưng lại ko handle dc. Mình hiểu các bạn edit là vì sở thích & hoàn toàn phi lợi nhuận, mình cảm ơn & tôn trọng edit-er, nhưng thiết nghĩ các bạn cũng nên tôn trọng khán giả. Diễn đàn giao lưu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Chính vì vậy nên mới có qui định mỗi tuần phải có ít nhất 1 chương (hay đại loại thế mình k nhớ chính xác).  
7 N2 m2 A: h6 ~% t# k( D©2023 Kites.vn | All rights reserved
Hiện nay các bạn đã đào lại hố & mình hy vong các bạn sớm ra mắt, tránh tình trạng như topic cũ.
©2023 Kites.vn | 4 a8 D+ b: X6 D9 {( p6 vAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 a9 Z5 ?8 Z3 U9 c' E4 Z  K. L5 M$ p8 ^
Đây chỉ là 1 số cảm nghĩ của mình khi tham gia diễn đàn...

Bình luận

Đồng ý mở thread mới ko sai, ý mình là tại sao ko xoá hẳn thread cũ, như vậy sẽ tránh tình trạng thread cũ đột nhiên quay về post bài & PR trang cá nhân  Đăng lúc 13-12-2012 03:59 AM
nhưng thôi kệ :)) giờ thì mình chẳng để ý cho lắm lol phải có luật thì box mới không bị coi như chỗ để PR web cá nhân được phải ko bạn?  Đăng lúc 12-12-2012 11:09 PM
vì nếu ko có ng cạnh tranh thì dường như 2pic đó mãi mãi vẫn drop chăng? có 1 khoảng time mình thấy 2pic cùng liên tục ở page 1 cũng hơi buồn cười :))  Đăng lúc 12-12-2012 11:08 PM
nên mod đồng ý để cho bạn khác làm, vừa mới mở 2pic đó, thì bạn của PTTC1 quay lại và bắt đầu tung chương mới? mình có thể coi hành động này là PR web cá nhân   Đăng lúc 12-12-2012 11:07 PM
việc đầu tiên đó là PTTC của bạn nói ý, do thread đầu tiên xin edit nhưng quá lâu vẫn trong trạng thái drop, nên mới duyệt cho bạn khác edit, vì đó là 1 truyện hay   Đăng lúc 12-12-2012 11:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 22:51:32 | Xem tất
ausoek gửi lúc 12-12-2012 20:56
& `. S* B; V2 x  q* j©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra mình chỉ là silent reader, chẳng đóng góp gi cho 4rum nhiều nhưng lâu nay vẫn g ...

& x: {6 l! C  p+ o, t( |©2023 Kites.vn | All rights reserved
Trước hết, cám ơn vì đã quan tâm và góp phần làm tăng lượt view bên mình.
2 p, z7 p5 c7 A1 i+ W1 t# ]2 [©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 g* X: j5 d, R! y7 ]& L' ]/ X
Thứ hai, mình mún nói 1 điều thế này. HMKM II đúng là mình đã từng lập ngày 11/11 nhưng sau đó có lịch thi trong trường và bải vở rất nhiều. Chính vì vậy mình không thể post ngay được. M biết lập topic nhưng kg post sẽ rất kỳ và ảnh hưởng đến mọi người cũng như box. Vì vậy, m cũng đã nhắn tin báo với Cà (lúc đó còn làm mod) và sau này lại xin việc treo topic cho cả 2 mod mới (Pim và hoaquynh). Việc này đã được các mod đồng ý!
©2023 Kites.vn | All rights reserved5 ]& n4 b; J8 R1 G" X# w8 b
+ @4 G( P, f4 O# x3 ~8 y/ u©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thứ ba, khi đã edit 1 bộ truyện là do chính mình yêu thích chứ kg được lợi nhuận gì từ đây nên mong bạn đừng nói là m giành chỗ.
©2023 Kites.vn | " V& f3 u) J8 d/ i* HAll rights reserved
©2023 Kites.vn |   ]) a2 I* Z0 Z# {  V  ?' y* eAll rights reserved
Thứ tư, sang năm m phải đi học xa nên thread HMKM II m không thể đeo bám từng ngày, do đó đã nhờ mod xóa ngay thread cũ. Và nhờ bạn minjay1608 post giúp mình. Thread cũ đã xóa và thread mới đã lên sàn, đồng thời cũng đã được post.
©2023 Kites.vn | 5 V! o' \* S3 G! o6 i! h; |- O7 _/ fAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved! M. [7 f& ~; W) `8 F# S! d
PS: Mình muốn nhấn mạnh 1 điều, mình luôn tôn trọng mọi người và cám ơn vô cùng vì các bạn đã yêu thích đứa con tinh thần của mình.

Bình luận

cô đừng buồn vì mấy chuyện hiểu nhầm này nhá :)  Đăng lúc 13-12-2012 08:27 PM
khổ thân HO, bị hiểu lầm òi, sang năm HO bỏ của chạy lấy người àh (năm sau HO ko edit truyện nữa sao?), nghỉ đến vắng cô sẽ buồn đây.  Đăng lúc 13-12-2012 12:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 23:07:27 | Xem tất
ausoek gửi lúc 12-12-2012 20:56
# ^4 W# [+ ^  l4 P©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra mình chỉ là silent reader, chẳng đóng góp gi cho 4rum nhiều nhưng lâu nay vẫn g ...

Chào bạn. Mình muốn nói về 2 vấn đề bạn đã đề cập.
©2023 Kites.vn | 7 ?' @/ H% }" X/ k6 ~( VAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 ]3 A. S$ v1 `* V' k5 j
Về PTTC, vì là chủ hố, mình muốn hố mình đẹp hơn nên xin treo poster và làm sách, việc đó hoàn toàn không liên quan gì đến mod thiên vị ai. Vì tự mình đăng ký đàng hoàn.
©2023 Kites.vn | All rights reserved' {+ b) m; Z4 ]5 a
©2023 Kites.vn | All rights reserved. \( j, ]- N* w$ t2 U3 ?
Về HMKM 2, Vì lần trước chủ hố có việc bận nên đã xin treo thread. Sau này bạn ấy cũng khá bận nên không thể tiếp tục nên đã chuyển lại cho mình. Và hố mới đã lên sàn chap đầu tiên và sẽ post với tốc độ cố định 2 ngày / 1 chap.
©2023 Kites.vn | All rights reserved& V: c% ^& o9 t* r+ Z* Q
©2023 Kites.vn | All rights reserved' U. d4 J& j4 y& H0 |
PS: Hy vong các mod mới cũng như Cà đứng ra giải thích vì mọi việc này đều đc các mod thông qua, nên nếu các mod đứng ra nói thì bạn này sẽ nắm rõ hơn cũng như mọi người kg thắc mắc nữa. ^^

Bình luận

đăng ký lại hợp lý hơn, vì thread do chính mình lập thì muốn treo gì thông báo gì cũng dễ hơn là người khác.  Đăng lúc 13-12-2012 08:52 PM
Thực tế việc treo banner mới là hoàn toàn hợp lý, ý của mình như đã nói ở trên, mình nghĩ mod nên xoá hẳn thread cũ & chẳng có ý đỗ lỗi cho bạn chủ thread.   Đăng lúc 13-12-2012 04:05 AM
thắc mắc mãi là tại sao dàn edit củ mà lại phải đăng ký post lại, thì ra cô HO bận việc còn Giày muốn hố mình đẹp hơn :))  Đăng lúc 13-12-2012 12:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách