Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của star_MINHO https://forum.kites.vn/?8955 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Muốn tìm đâu đó một nụ cười...
  • pharmcop:   - đây, nụ cười :xxx (11-25 15:26)
25-11-2011 09:33 AM Trả lời|
Sẽ không có một cánh cửa nào đóng quá lâu trước một tấm lòng chân thành. "Ai đi sẽ đến - ai tin sẽ được - ai tìm sẽ thấy".
  • pharmcop: ^^, thích câu này! :x (11-1 21:22)
30-10-2011 06:45 PM Trả lời|
Bạn đừng bao giờ tin rằng một người thật sự hp một khi họ có thể quên tất cả những gì đã từng gắn bó, nuôi dưỡng để tạo nên chính con người họ.
30-10-2011 06:28 PM Trả lời|
Hãy ghi nhớ ba chữ “Trọng”: Tôn trọng mình_Tôn trọng người khác_Giữ lấy tôn trọng. Phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình.
30-10-2011 06:12 PM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom