Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Nhà của Thủ Quỹ https://forum.kites.vn/?81469 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Thủ quỹ nhà Ngố!

Blog

Chia sẻ Dự án "Hỗ trợ thành viên KSHFC mặc cuần"
18-8-2012 12:38 PM
Dự án: HỖ TRỢ THÀNH VIÊN KSHFC MẶC QUẦN Đây sẽ là dự án đầu tiên của KIM SOO HYUN FC FUND. Dự án này sẽ kéo dài vô thời hạn với nội dung như sau: KIM SOO HYUN FC FUND sẽ giúp các thành viên KSHFC chưa đủ cơ số điểm mặc quần bằng cách: chuyển ...
476 lần đọc|0 bình luận

Trang hiện tại có 1 nhật ký tác giả đặt ẩn hoặc chưa được duyệt

Lên trênLên trên Bottom