Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của linhboo https://forum.kites.vn/?76052 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Tuyển vợ cho Jaejoong: tôi nấu ăn ngon và giỏi làm việc nhà, người sẽ trở thành vợ tôi chỉ cần mang người không đến là được =))))))))))))
25-3-2013 09:56 PM Trả lời|
Tuyển vợ cho Jaejoong: tôi nấu ăn ngon và giỏi làm việc nhà, người sẽ trở thành vợ tôi chỉ cần mang người không đến là được =))))))))))))
25-3-2013 09:54 PM Trả lời|
only jaejoong .............
27-10-2012 12:58 AM Trả lời|
" Singing is not a job, it's something I'll keep continuing " - Kim Jaejoong
5-10-2012 01:39 PM Trả lời|
ôm lap hóng zai ><
4-10-2012 09:22 PM Trả lời|
" Singing is not a job, it's something I'll keep continuing " - Kim Jaejoong
  • linhboo: " Singing is not a job, it's something I'll keep continuing " - Kim Jaejoong (8-6 13:12)
31-7-2012 09:15 PM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom