Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Blog của Claerwen https://forum.kites.vn/?58401 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

If you love her, take her to Haagen-Dazs! :)
  • Aug: Häagen-Dazs /ˈhɑːɡəndɑːz/ is an ice cream brand, established by Reuben and Rose Mattus in the Bronx, New York, in 1961. Starting with only three flavors: vanilla, chocolate, and coffee, [em:17 ... (7-7 00:06)
1-3-2013 10:32 AM Trả lời|
Walking in the rain.....
7-6-2012 10:45 PM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom