Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

casanovar https://forum.kites.vn/?43434 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

I hope you always find a reason to smile ...
8-10-2012 10:21 AM Trả lời|
Forever alone ....
12-9-2012 02:20 PM Trả lời|
Dù là friend vẫn có chữ "end" ở cuối Dù là believe vẫn có chữ "lie" ở giữa Dù là lover cũng chỉ là "over" mà thôi ........
25-8-2012 07:48 AM Trả lời|
Dù là friend vẫn có chữ "end" ở cuối Dù là believe vẫn có chữ "lie" ở giữa Dù là lover cũng chỉ là "over" mà thôi ........
25-8-2012 07:47 AM Trả lời|
She's the girl and I really want to make her mine ......
15-8-2012 04:00 PM Trả lời|
Ơ Rô, ra đê cho vui
13-6-2012 02:31 PM Trả lời|
26-3-2012 07:33 AM Trả lời|
25-3-2012 01:04 PM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom