Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của boobin62 https://forum.kites.vn/?39033 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Tình yêu tôi đã đánh mất ở Odessa, tình yêu trong mười tháng, cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp...
23-3-2013 05:43 PM Trả lời|
"Không phải mình khóc vì buồn đâu, vì gió thổi làm cay mắt"
3-1-2013 06:17 PM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom