Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Hanzimjs Bedroom https://forum.kites.vn/?32328 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] A real Royaholic

Blog

Chia sẻ Nếu lớp tôi xuất bản tự truyện...
20-7-2012 11:14 PM
T ặng 12 Anh và tất cả 12-er! 00.04’ 16.5.12 Tôi viết bài này để chia tay CA 09-12 lần cuối trước khi các bạn lên đường đi thi đại học. Tất nhiên là nó sẽ sến… nhưng theo một bài báo trên 2! mà tôi rất ưa thíc ...
699 lần đọc|0 bình luận Độ hot 2
Lên trênLên trên Bottom