Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

_N_ https://forum.kites.vn/?319267 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
5-4-2016 12:39 AM Trả lời|
Xin_hãy_cười_lên cuộc_đời_đâu_có_tệ_đến_thế
4-11-2015 05:15 PM Trả lời|
Now it's the time for me to raise my boy Now it's the time to show you who I am                                                     
22-9-2015 11:44 PM Trả lời|
Đang trong thời kỳ ôn thi mà k rời mắt khỏi cái lap dk.      túm lại cũng chỉ tại *con mèo* kia thui  
29-5-2015 12:26 AM Trả lời|
Một ngày dài thật là mệt mỏi    
21-5-2015 12:49 AM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom