Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

♥ Mê Mụi ♥ https://forum.kites.vn/?29315 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

"Không sao cả khi tôi chỉ có mình các bạn, chỉ cần các bạn luôn bên cạnh tôi, tôi sẽ mãi là KAI của EXO." - KAI
3-8-2014 02:43 AM Trả lời|
"I'd have no regret dying on stage" --- EXO Kai's Quote ---
8-4-2014 05:07 AM Trả lời|
Có những điều chơi vơi giữa 2 màu ĐEN TRẮNG :)
10-12-2013 11:54 AM Trả lời|
Có những điều chơi vơi giữa 2 màu ĐEN TRẮNG -_-
9-12-2013 05:46 PM Trả lời|
Có những điều chơi với giữa 2 màu ĐEN TRẮNG -_-
9-12-2013 05:43 PM Trả lời|
Oh my Henry ♥
1-9-2013 01:30 AM Trả lời|
Oh my Henry. I’m trapped ♥
11-6-2013 12:48 AM Trả lời|
♥ Just A Dream ♥
29-4-2013 12:30 PM Trả lời|
Không chấp nhận yêu cầu qua PM hay space.
11-4-2013 12:29 PM Trả lời|
♥ Jun hẩm Jun hâm ♥
5-12-2012 05:49 AM Trả lời|
*Jun hẩm Jun hâm*
5-12-2012 05:48 AM Trả lời|
Mộng Thị Me, Lò Thị Tờ Rang, Tẻn Thị Vều, Mạc Thị Nhóc, Thị Hâm, Thị Nin và Cù Thị Két. :-* :-* :-* ----> Cre: Bành Thị Tý =)))))
28-11-2012 01:10 PM Trả lời|
Mộng Thị Me, Lò Thị Tờ Rang, Tẻn Thị Vều, Mạc Thị Nhóc, Thị Hâm, Thị Nin và Cù Thị Két. :-* :-* :-* ----> Bành Thị Tý =)))))
28-11-2012 01:09 PM Trả lời|
=)))))))))
24-11-2012 02:54 AM Trả lời|
♥ Just A Dream ♥
24-11-2012 02:06 AM Trả lời|
♥ Jun hẩm Jun hâm ♥
17-11-2012 05:58 AM Trả lời|
♥ Arang Sử Đạo truyện ♥ Satto đanh đá ♥ Eun Oh đáng iêu ♥ Jun hẩm Jun hâm ♥
23-10-2012 07:40 PM Trả lời|
♥ Arang Sử Đạo truyện ♥ Satto đanh đá + cute Eun Oh ♥ Jun hẩm Jun hâm ♥
23-10-2012 07:37 PM Trả lời|
♥ Arang Sử Đạo truyện ♥ SARANG couple ♥
17-9-2012 11:53 AM Trả lời|
♥ Arang Sử Đạo tryện ♥ SARANG couple ♥
17-9-2012 11:50 AM Trả lời|
12Trang tiếp
Lên trênLên trên Bottom