Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của Gui_Hua_Luo https://forum.kites.vn/?268605 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Người vá trời lấp bể Kẻ đắp lũy xây thành Ta chỉ là chiếc lá Việc của mình là xanh!
21-7-2017 04:21 PM Trả lời|
Pretend you're happy when you're blue. It isn't hard to do...
28-6-2017 08:40 AM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom