Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

kimkeanasonaBlog của https://forum.kites.vn/?2392 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Này thì JCW, Thái Đệ, Thế tử , Tahwan ! há há !
11-12-2013 12:14 AM Trả lời|
Oải quá ...............................
1-7-2013 03:34 PM Trả lời|
The best and most beautiful things in the world cant be seen or even touched . They must be felt with HEART !
13-6-2013 01:40 PM Trả lời|
My Jeje ! OMG
3-6-2013 04:41 PM Trả lời|
Not believe what you hear...believe what you see !
30-4-2013 09:54 PM Trả lời|
Jo In Sung !
11-3-2013 11:11 PM Trả lời|
“I can live without you, but life is so much happier with you in it”
1-10-2012 09:23 AM Trả lời|
Lại yêu bạn Jae nữa rồi ! hihi
8-8-2012 01:24 PM Trả lời|
I fall in love with you again , Hwanhee !
13-7-2012 11:54 PM Trả lời|
Đẹp quá chẹp chẹp ...................................
22-6-2012 02:23 PM Trả lời|
Sometimes what you see isn't the Truth. Somethings you can only see with Trust
10-2-2012 04:33 PM Trả lời|
Love Jeje's voice ! So amazing !
14-9-2011 11:34 AM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom