Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của huyen.phantn https://forum.kites.vn/?23907 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

NINE - REPLY 1997- REPLY 1994- MUST WATCH
11-11-2013 11:32 PM Trả lời|
PASTA - NINE - REPLY 1997- REPLY 1994
11-11-2013 11:29 PM Trả lời|
PASTA - NINE - REPLY 1997 ^chef - time - memory^
15-9-2013 11:01 AM Trả lời|
NINE - REPLY 1997 - MUST WATCH!!!!!!!!.... Vì lúc chia tay .... sẽ rất đau ......The memory stays. The soul stays. The pain stays.....
15-4-2013 07:46 PM Trả lời|
NINE - REPLY 1997 - MUST WATCH!!!!!!!!.... Vì lúc chia tay .... sẽ rất đau
15-4-2013 07:37 PM Trả lời|
"First love is a time. Once it passes, it's gone. Now you have to give a new love and a new time a chance. It might not be the experience or the purity of first love, but out of that scar is a love th ...
25-9-2012 10:16 PM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom