Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của vivianchenwd https://forum.kites.vn/?217092 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Umbrella can't stop the rain, but can make us stand in the rain. Confidence may not bring success, but give us power to face any challenges.^^
13-8-2013 08:32 AM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom