Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của gacon-chjck https://forum.kites.vn/?1914 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Trời mưa như tát nước vào mặt, đeo mắt kính chạy như đứa mù, tháo ra thì mún nổ đom đóm mắt. haiz chạy bằng niềm tin cuối cùng cũng zề đc tới nhà   ...
24-9-2012 12:58 PM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom