Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của newview https://forum.kites.vn/?14135 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Olympic season!!!
23-11-2013 10:54 PM Trả lời|
Lặn lại rầu, chán tóa  
7-7-2013 08:23 PM Trả lời|
Em nó đã chính thức ngoi lên *lắc lắc* =)))))))))
5-12-2012 07:28 PM Trả lời|
Lặn, lặn nữa, lặn mãi .... *trồi lên thở đã* =))))))))
16-10-2012 05:52 PM Trả lời|
Muốn bỏ của chạy lấy người quá, liệu có nên ko????
30-8-2012 08:55 PM Trả lời|
I want to be bitten by a vampire >"<
22-8-2012 12:10 AM Trả lời|
Na đã lấy được bằng thợ lặn chuẩn thế giới xuyên quốc gia =.= Tae Hwan oppa cẩn thận, Na bùn là Na bỏ Olymic đông để wa hè giật vàng của oppa lun đới =)))
26-7-2012 01:46 PM Trả lời|
Mấy bác cưng chiều con pé quá rùi, khéo sanh hư thì khổ, phải vừa cưng vừa dìm em nó như cháu đây này =))))))))
19-7-2012 12:04 AM Trả lời|
Pic thì chụp đc mỗi 1 tấm từ xa 100m, thấy mặt chik liền, toàn news ko để làm giề, mún bik con pé dạo này sao rồi cơ =((
13-7-2012 09:51 PM Trả lời|
Pic chụp đc mỗi 1 tấm từ xa 100m, thấy mặt chik liền, toàn news ko để làm giề, mún bik con pé dạo này sao rồi cơ =((
13-7-2012 12:23 AM Trả lời|
Pic chụp đc 1 tấm từ xa 100m, thấy mặt chik liền, toàn news ko để làm giề, mún bik con pé dạo này sao rồi cơ =((
13-7-2012 12:20 AM Trả lời|
Yuna decides to come back for Sochi 2014, it is the biggest story of the Olympics ...
2-7-2012 07:29 PM Trả lời|
If Yuna decides to come back for Sochi 2014, it will definitely be the biggest story of the Olympics ...
28-6-2012 05:40 PM Trả lời|
This guy is really a psycho >"<
13-6-2012 12:08 AM Trả lời|
Chuyện như chưa bắt đầu!!!!! MyTa No.1 :x:x:x:x:x:x:x
2-6-2012 08:04 PM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom