Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Blog của Kim Trâm https://forum.kites.vn/?126064 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

  Đại Mạc Dao cấm chiếu, đã bùn lại càng thêm khổ
23-5-2013 05:26 PM Trả lời|
Buồn như con chuồng chuồng Chán như con gián Khổ như con hổ
20-5-2013 09:03 PM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom