Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Xóm YY của bạn Chan ~~~ https://forum.kites.vn/?1223 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

hachan881 - hadybaby881  
17-5-2017 02:20 PM Trả lời|
You are the sunshine of my days and the moonlight of my nights  ~ Changmin ah ~  
14-11-2013 05:44 PM Trả lời|
“ Bạn chẳng cần phải trở thành người tuyệt vời nhất. Bởi ngay từ đầu bạn đã là người đặc biệt và duy nhất”
10-5-2013 02:45 PM Trả lời|
"Koda à, ở nơi này không nóng cũng không lạnh Ánh mặt trời ấm áp và làn gió nhẹ đưa Tôi vẫn khỏe."
10-3-2013 12:35 AM Trả lời|
But keep in mind that letting go isn’t the end of the world, it’s the beginning of a new life - Changmin
20-11-2012 09:34 PM Trả lời|
12-7-2012 01:36 PM Trả lời|
  Zai ơi ôm gái đê em ủng hộ
12-5-2012 01:45 PM Trả lời|
Minnie ah ~ Em sẽ chỉ để ava chú 3 ngày thôi ~ Thực tình là vì đẹp quá   
10-5-2012 01:44 PM Trả lời|
Minnie ah ~ Em sẽ chỉ để ava chú 3 ngày thôi ~ Thực tình là vì đẹp quá   
10-5-2012 01:33 PM Trả lời|
Minnie ah ~ Em sẽ chỉ để ava chứ 3 ngày thôi ~ Thực tình là vì đẹp quá  
10-5-2012 01:32 PM Trả lời|
Mình hông đên từ cái ổ đó
8-5-2012 01:28 AM Trả lời|
Happy birthday to Park HaeJin
1-5-2012 08:21 AM Trả lời|
Nhàn cư vi bất thiện
31-3-2012 07:52 AM Trả lời|
Bây giờ tôi muốn nói với hai người ~ Một người là "Hãy khóc đi" Một người là "Đừng khóc nữa "
16-3-2012 11:56 AM Trả lời|
bestrong
15-3-2012 12:50 PM Trả lời|
tháng 1 tháng 2 chuẩn bị đón 4 cái sinh nhật  
14-1-2012 04:43 PM Trả lời|
8 năm rồi ~ Phải tiếp tục nữa nhé Phải hạnh phúc nữa nhé
26-12-2011 12:06 AM Trả lời|
8 năm rồi ~ Tiếp tục nữa nhé ~ Phải hạnh phúc nữa nhé
26-12-2011 12:04 AM Trả lời|
S -S- S- S -S     SuSu ah ~ happy birthday ~
14-12-2011 11:16 AM Trả lời|
S -S- S- S -S   SuSu ah ~ happy birthday ~
14-12-2011 08:42 AM Trả lời|
12Trang tiếp
Lên trênLên trên Bottom