Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của hajiwon https://forum.kites.vn/?11473 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Nếu có thể tôi làm người chờ đợi Nhánh thông già và phiến đá chơi vơi Ngồi đếm mãi giọt thời gian ngưng động Anh đi ngang tôi đã bao năm rồi
30-9-2012 01:13 AM Trả lời|
KHi ai đó cần 1 bàn tay tay thì... tay ta đã có sẵn đây roài nè ^^
24-5-2012 12:16 AM Trả lời|
You are my sunshine ^^
20-11-2011 02:12 PM Trả lời|
Jiwonunnie in my heart, my sunshine   
20-11-2011 01:31 AM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom