Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

1791999Blog của https://forum.kites.vn/?106245 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Chia sẻ Về người luôn đóng vai phản diện.
4-6-2015 11:02 PM
Đã không ưa nhau có nói thế nào cũng vẫn không ưa nhau. “Ai đó” có tên, tên là Huang Zi Tao, không phải con cún của Wu Yi Fan. Cũng không phải con người khi buồn mọi người đem ra trút giận. Zi Tao trong mắt m ...
265 lần đọc|0 bình luận
Lên trênLên trên Bottom