Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Mai Huỳnh https://forum.kites.vn/?100748 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Tâm tùy duyên làm chúng ta thoải mái, tâm bình thường khiến chúng ta thong dong, tâm từ bi giúp chúng ta tích thiện, tâm biết ơn cho chúng ta hạnh phúc, tâm nhân quả  khiế ...
3-11-2014 12:41 PM Trả lời|
Lên trênLên trên Bottom