Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 129670|Trả lời: 1289
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nữ Thần Diễn Xuất | Minh Nguyệt Đang • Thông báo dừng edit (Page 116) •

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-10-2015 22:27:11 | Xem tất |Chế độ đọc

( Y& o: [1 Q  i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 d! g: {! C8 |1 V/ r- [
Nữ Thần Diễn Xuất (戏剧女神 )
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 l, [! U( Q' d$ P5 Z3 H
' O3 ]3 H2 W# k' S! |- x  G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Minh Nguyệt Đang (明月珰 )

! @) L# C5 ~6 w" a4 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % i% T1 i" {3 z9 Z2 \8 K+ e$ SAll rights reserved
Tên convert: Hí kịch nữ thần
; M* F0 V! {0 z0 m  S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 y) D# P  L+ R! xAll rights reserved
Thể loại: Hiện đại, hài hước
" \3 D; y" [5 f' A- l' @( g$ ^5 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " p# }! M9 e9 |' a" s$ oAll rights reserved
Editor: MinhHạ
©2019 Kites.vn | 4 `, V& i: ^% O7 w- @+ ~7 x5 n* tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 |+ M8 o) l7 l
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành
$ i: \! ?( f$ j# e/ x1 J! w5 L  t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 O+ A+ C' ~9 \; Q; `9 xAll rights reserved
Nữ chính: Vụ Mang Mang
©2019 Kites.vn | 0 X1 U: K$ N3 {7 p. G( uAll rights reserved
- \7 X, [0 Y" E; D6 `4 E& t* a1 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn
1 p8 I8 T) h, J+ V7 V0 G9 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* ?+ |/ f. Z8 p% g" \( E: {. h
©2019 Kites.vn | All rights reserved  U$ G4 r$ ]& d/ }* v8 n

/ _8 D, X7 I, G" f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) S+ K& j) z% H: OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 F7 z4 r  @6 F& _5 I' o5 z( ]
Poster by @JolFany

2 @! U* R4 J+ k! U/ M2 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ s/ F* u9 f% e
  \3 l& G" u* U( f4 N' z+ w0 t' V3 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đôi lời

, A0 U7 H8 Q+ _& T% }: G* e) z. n. X©2019 Kites.vn | All rights reserved
& \0 ]  ^1 u$ x3 N* I3 o2 y( i©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 `6 Q# g2 p; m$ K3 T: T  W©2019 Kites.vn | All rights reserved
♪ Truyện thuộc thể loại hài, hơi bậy, hơi tục, hơi nhảm, mong các bạn độc giả cân nhắc trước khi xem
©2019 Kites.vn | 7 s+ \4 A! \; O; T  f& `+ N  d  TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ R; ]0 p$ _( i( Q! u+ m7 C
♪ Truyện này tác giả mới mở hố hôm 28/9, post chương đầu hôm 7/10, tính đến giờ mới có 9 chương, nói chung là hố còn dài
) D% y2 `; S! [2 M6 n$ I- e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 b+ r* w2 m' H1 T; b  S: i
♪ Tiến độ edit truyện phụ thuộc vào tiến độ lấp hố của tác giả nhé mọi người ^^~
©2019 Kites.vn | All rights reserved; }( @2 Q3 F6 M
©2019 Kites.vn | All rights reserved" Q% n0 \; p. p
©2019 Kites.vn | ' a; t; F! o0 ^8 sAll rights reserved
Tóm tắt

©2019 Kites.vn | 4 v' I# v- k5 h- l8 B1 lAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 t! m  A7 }# @0 }7 J0 {All rights reserved
. u( W3 s1 v2 v4 ~5 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Truyện không phải nói về giới giải trí.
6 A. m! g* G1 ?; K7 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 q: D' S* C5 e& g! y# ]0 s
Nữ chính là nữ thần diễn xuất, chính xác phải gọi là nữ... thần kinh.

+ Y  R+ y" X% d+ ~' V7 B$ a( c©2019 Kites.vn | All rights reserved
' X; _! Q+ R  J/ X  e- G1 T$ U- Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - ~' r% Z3 m9 c$ mAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved6 J+ w' b7 m) n# I: `8 ^; C
©2019 Kites.vn | All rights reserved% f( D3 u$ S, i& I: |- d, _
©2019 Kites.vn | 4 [! S3 v% H- p0 {4 EAll rights reserved
Banner by @JolFany

©2019 Kites.vn | 0 m6 L4 F/ t  n; s+ E" m6 [All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 c# R  u. j2 q" |  T, yAll rights reserved
" J) R" J8 i9 r5 P8 O1 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mục lục

( T' ?: y( J: L* E©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 o! z/ x  Q2 c2 u. [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1: Muốn một chiếc 6S màu hồng sao? - Chương 2: Hummer đáng thương của tôi
9 m! [0 {3 |% J0 V! M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( H' m' X8 ]- @& |$ D: _All rights reserved
Chương 3: Tiếng chuông độc nhất vô nhị - Chương 4: Cháu gái
# F2 ^! R. p, }% _4 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 }8 U- n- `) u- s1 G: NAll rights reserved
Chương 5: Tiểu cô nương đem lại may mắn - Chương 6: Chuyện năm đó
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 ?; F$ d8 ^9 R/ g1 k
©2019 Kites.vn | : L0 u+ U1 i+ G  v3 j5 Y5 _2 Z, pAll rights reserved
Chương 7: Hỏng chuyện - Chương 8: Thử một lần xem sao
©2019 Kites.vn | ' j1 z# A5 b0 ~8 c3 dAll rights reserved
4 Q7 Y/ G1 g: @' ^; u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 9: Easy girl - Chương 10: Truyền kỳ Cửu Vạn
©2019 Kites.vn | " u* j0 X9 y7 L  fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # N/ M1 E  O/ v# K; z' nAll rights reserved
Chương 11: Lại thêm một vị tiên sinh - Chương 12: Thắt ống dẫn tinh
& b; m6 g' F7 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
. C1 e- b0 ?  M9 B( m  {( t) o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 13: Chuyện không ngờ tới - Chương 14: Xin chào, chị chồng tương lai
©2019 Kites.vn | % m  r2 |6 l4 O( I+ d$ nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) h  s" O4 \' K! N% |$ ^
Chương 15: Con trai ngoan của mẹ - Chương 16: Sặc nước bọt
©2019 Kites.vn | - N8 d; y* X# R1 oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 F* o% g4 r" Y: |! k' H( @
Chương 17: Bà tám - Chương 18: Vô tình giúp tình địch
©2019 Kites.vn | / b8 j! Q' X& l$ fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 O; y% G8 i3 I( s
Chương 19: Bị biến thành tiểu tam - Chương 20: Thơm quá
©2019 Kites.vn | All rights reserved- ]# Z; o& C# }6 S4 C/ p& L, D
8 c% n6 d9 N7 c) D) o: b3 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 21: Trò giải trí của người giàu - Chương 22: Cung kính
3 Y/ G- P/ Y6 x( H6 {) D©2019 Kites.vn | All rights reserved
& {* W  e/ {* }. `6 H* o$ }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 23: Đây là duyên phận - Chương 24: Sau đó thì sao?
; {7 F" E* q  \& J8 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
: K4 G) [/ q& _. {( s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 25: BF là viết tắt của từ "bác" - Chương 26: Mọi người đều thích diễn
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 J5 s& X8 p- Z0 t3 h
©2019 Kites.vn | ( O# z8 h, X/ I+ \: zAll rights reserved
Chương 27: Chàng trai thô bỉ và cô gái đáng thương - Chương 28: Cái này còn đắt hơn Iphone 6S đấy
2 `; x- `: _/ w# J4 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
, y# ^; x' T# h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 29: Giáo dục là một vấn đề - Chương 30: Giới quyền quý thật hỗn loạn
) t- n, O3 p8 V- q' }) Z$ }5 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
" Y' i7 Z+ G- u1 K% b/ T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 31: Cần một anh bạn trai - Chương 32: Trong lúc xem mặt
©2019 Kites.vn |   V  {0 f$ E7 R& }All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 J/ F) g7 e# L& P! u8 ]- fAll rights reserved

©2019 Kites.vn | , c9 C  u% k8 |6 X( {7 I( tAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 16Sức gió +80 Thu lại Lý do
无名♫ + 5 Ủng hộ 1 cái!
DungDương + 5 Ủng hộ 1 cái!
TieuHo + 5 Ủng hộ 1 cái!
Hồng-Hồng + 5 Ủng hộ 1 cái!
yotomo + 5 Cảm ơn bạn
srivasta + 5 Ủng hộ 1 cái!
panda_xinh + 5 Ủng hộ 1 cái!
bigbangpro + 5 Cảm ơn bạn
mymy1053JK + 5 mừng hố mới của chị ạ ^^
phuongha109 + 5 Ủng hộ 1 cái!
SteelRose + 5 :x
huongntd + 5 Ủng hộ 1 cái!
ngoisaogiaybn + 5 Ủng hộ 1 cái!
JolFany + 5 Ủng hộ 1 cái!
DominiqueVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
Queenie_Sk + 5 Ủn ủn

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

  • · Đọc |Chủ đề: 1, Theo dõi : 0
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:40:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Hahahha ...
, g& L' b( H* c: G4 |, Y0 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
- Z+ k' H8 T1 t: b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Gì mà hơi bậy ... hơi tục ... bị thần kinh
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 G: {% o* u" U/ @  `
©2019 Kites.vn | All rights reserved- X2 [  D* ^; ]" [$ i3 ]! N2 u$ L+ U

©2019 Kites.vn | : J! }% S4 i7 o6 k( J- AAll rights reserved
5 P1 x/ g4 ]' M0 N4 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
là tui khoái à ...
7 Z+ x4 U6 c9 A, o4 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! g: v0 ^/ {5 V3 |; yAll rights reserved
Xin một ghế trong tập đoàn hóng!!!!
©2019 Kites.vn | ; I9 B, y4 ]$ |. v) t/ FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 |* V" @) }1 t8 L7 i8 q4 x% m% ^
8 D/ h; o) U0 ?3 y- s# W& y: K©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Đắt hàng hem .... lên HOT NEWS KITES ... Nhậu ăn mừng điiiiiiiiiii!!!!  Đăng lúc 17-10-2015 09:26 PM
cậu ngồi Sofa của tớ 2 bộ rồi đó, mở hàng kiểu này là đắt khách lắm đây :x :))  Đăng lúc 15-10-2015 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:40:51 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Cám ơn chủ thớt đã mời
©2019 Kites.vn | ) N* K! x3 c( |4 fAll rights reserved
Truyện mới đc đào hố vậy chắc sẽ phải chờ dài dài
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ T7 @( |- o+ `1 X! o* f
Nhưng thấy lời giới thiệu của chủ thớt nên mình cũng khá tò mò về nữ chính, ko biết độ thần kinh tới độ nào
©2019 Kites.vn | , t: J* r$ |! [5 fAll rights reserved
Sẽ lót dép ngồi hóng
©2019 Kites.vn | All rights reserved- @- K: _& |) V, Y
Chúc hố sẽ đông khách

Bình luận

kiểu thần kinh dẫm phải đinh cậu ạ :)) thanks cậu nha, nhớ hóng nha :x  Đăng lúc 15-10-2015 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:41:42 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Ủng hộ chị 1 cái.
+ {+ q8 c$ c9 i) n% \& ?" q9 p©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

comment gì ngắn ngủn hơn cả cái tóm tắt à =))  Đăng lúc 15-10-2015 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:44:14 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

chayj vào ủng hộ chủ thớt phát nào ^^
©2019 Kites.vn | % i! \8 x1 K9 h/ o( dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 L/ O3 H. F' T. {3 O7 j9 b: u
nói thiệt là lâu lắm rồi không có nhảy hố nào luôn í, bị lười đọc rồi huhuu
) G! \; w4 a- R. v$ J5 W' v* ?2 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 b% e5 @& {: x' Y2 ^
mà chuyện nào mình lỡ sa chân lỡ bước nhảy vào thì mấy ngày sau có tin drop mới hựn chứ
©2019 Kites.vn | All rights reserved' c  p2 r7 G# U- g  ^
) ]8 O: g! R2 \" ]/ I©2019 Kites.vn | All rights reserved
nói thế thôi chứ ủng hộ thớt hết mình nà ^^ chúc nhiều người lọt hố thớt nhé
©2019 Kites.vn | All rights reserved' l& Y6 }$ ?4 D2 F" s

Bình luận

thì tại hố hố nào hay hay ta lỡ sa chân vào đều như thế, hay tại cái số mình hủi nhể =)))  Đăng lúc 15-10-2015 12:43 PM
úi người ơi sao chưa chi đã dự đoán thế =)) anw, thanks cậu nha :*  Đăng lúc 15-10-2015 12:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:52:47 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

lâu lắm ko đọc truyện!~
©2019 Kites.vn | 6 J( C+ y( i' {, r% R7 e* r8 `7 Y8 uAll rights reserved
dạo này đang rảnh rỗi sinh chán nản!~
©2019 Kites.vn | : A& A( c2 w; \4 W2 t/ u  G1 XAll rights reserved
may đc chủ thớt mời vào!~
©2019 Kites.vn | All rights reserved  y9 {6 L5 }/ w! i0 W- E2 E+ t. u$ ]5 w
thôi thì sẽ theo chuyện và cố gắng cmt ủng hộ thớt đề đề!~
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ^0 L& z4 V! j" `: f
fighting ^^

Bình luận

thanks cậu, nhớ theo dõi nha ^^  Đăng lúc 15-10-2015 12:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:52:58 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Đang thời đại thần kinh lên ngôi.
©2019 Kites.vn | 3 [0 a- d' A0 r  J1 _! o. j! l% {. SAll rights reserved
Thế thì hài lắm đây.
; i: G2 ^7 ~5 E) O  [" F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cuộc đời là một vở kịch mà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ _; [' G8 W0 o
Chị này chắc cũng thuộc dạng cao tay.

Bình luận

cao tay k thì chưa biết, chỉ biết là đầu óc cực kỳ có vấn đề thôi :))  Đăng lúc 15-10-2015 12:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:55:23 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Cảm ơn chủ thớt đã mời ^^ t sẽ đọc truyện thật chăm chỉ ))
6 H0 @! L1 ~7 E; Z5 H9 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đọc văn án thấy nhân vật nữ  thế nào mà có nữ ... thần kinh là t hỏng rùi (Không biết có giống Điên không?)
©2019 Kites.vn | 4 k2 W2 e8 z4 ^4 B  AAll rights reserved
MH chọn truyện hợp gu với t lắm à nha, tính t cũng điên điên hâm hâm thần kinh vậy đóa ^^
©2019 Kites.vn | ) Q: v0 J: E6 |. \5 YAll rights reserved
Chúc hồ của chủ thớt đông khách nha

Bình luận

Vậy hả? Thế thì càng hợp ý t nha ^^  Đăng lúc 15-10-2015 06:40 PM
chị này coi bộ còn điên hơn cả An An í :))  Đăng lúc 15-10-2015 12:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:56:51 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Hồi trưa tớ mới đọc 1 phần trong thớt đăng ký, ra vào chiều giờ mà chưa thấy đăng bài
9 D# K5 L' P( ~: f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cậu chuyên trị những truyện hài hước và nữ chính điên điên nhỉ
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ y+ \$ _+ X' O/ M' C
Tục với bậy thì chả ngán gì, còn thích mới ghê
- ^% z6 X2 |) V7 r2 G& ^# A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố đông khách nhé

Bình luận

ừ, k hiểu sao mấy bộ gần đây toàn nữ chính hài hài, hâm hâm :)) mà tớ lại thích thế mới boèn :)) thanks cậu nha :x  Đăng lúc 15-10-2015 12:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:57:19 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Nhảy vô ủng hộ chủ thớt, chúc hố đông khách nào

Bình luận

^^ thanks cậu, nhớ theo dõi nhé :D  Đăng lúc 15-10-2015 12:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách