Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 135186|Trả lời: 1289
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nữ Thần Diễn Xuất | Minh Nguyệt Đang • Thông báo dừng edit (Page 116) •

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-10-2015 22:27:11 | Xem tất |Chế độ đọc

©2022 Kites.vn | + O) [8 m3 D0 f+ W9 D; CAll rights reserved
" ^$ O/ R6 _* U9 c! ?/ R' r, _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nữ Thần Diễn Xuất (戏剧女神 )
©2022 Kites.vn | All rights reserved  K1 b# e0 x0 x* w* v, |8 f# W$ b
9 N" k$ [( K! Q$ \4 \, B+ {9 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Minh Nguyệt Đang (明月珰 )

6 X; i- F7 e5 }. {/ ~" r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 k# O2 t4 [$ P& NAll rights reserved
Tên convert: Hí kịch nữ thần
©2022 Kites.vn | " t. Y# ~7 x( j8 T- X4 X  XAll rights reserved
( v0 c9 i6 Q% V" P+ L* {. R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Hiện đại, hài hước
$ F; h+ h4 l6 c- l3 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 D, K9 Z+ h! I( [
Editor: MinhHạ
©2022 Kites.vn | / d  o$ H, \. B0 b6 A2 `8 AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- h+ B! P8 b2 V* ?% C- K( i1 K
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành
3 y" O. L# F" Q; F2 b& D/ Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
) {! ?* M7 P/ l! x6 g4 z" h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nữ chính: Vụ Mang Mang
4 b: A, q6 ~' _# S0 n  e6 S, `©2022 Kites.vn | All rights reserved
, a- d; L& G. z+ W6 U3 q/ Q& M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn
©2022 Kites.vn | % f$ d0 A- g, K0 b1 z1 {3 q- JAll rights reserved
; b1 i1 }: ?' D+ f* `/ S$ b7 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 g7 l( _! C% A©2022 Kites.vn | All rights reserved

$ H, w& J' k% Z' v©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 F1 |/ `( U, v* h$ R: t% c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 s8 a( {& c7 e6 O/ t4 _* |
Poster by @JolFany

7 k4 Y' H4 @9 o0 p$ S! `" M4 R. C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* p; g$ J$ T* B# w' d  D$ f$ o
5 _9 `$ `. `2 q( T; |7 F$ R+ Q5 {5 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đôi lời

* S: Z& f$ w5 z5 z" R5 A; q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: l7 }- h6 b7 b" _' |$ l+ J3 K
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 r& b& i+ H& f) l% I2 u
♪ Truyện thuộc thể loại hài, hơi bậy, hơi tục, hơi nhảm, mong các bạn độc giả cân nhắc trước khi xem
©2022 Kites.vn | 0 C5 [3 i5 T3 x$ K  |1 I' |- xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' j+ M1 G2 f5 x) r
♪ Truyện này tác giả mới mở hố hôm 28/9, post chương đầu hôm 7/10, tính đến giờ mới có 9 chương, nói chung là hố còn dài
©2022 Kites.vn | All rights reserved: Q. l9 z, B3 N4 A
7 L5 x0 n& d0 `9 A# [7 M" g2 b  B( c©2022 Kites.vn | All rights reserved
♪ Tiến độ edit truyện phụ thuộc vào tiến độ lấp hố của tác giả nhé mọi người ^^~
0 T3 ?  ?7 O- ]; U2 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 }5 k5 W; L- l) g& Z2 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
, \3 ^6 u8 ?  ~1 J' |  [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tóm tắt

©2022 Kites.vn | % |' u! t1 I) D* R" ~5 aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 c0 i  J8 |9 f9 r9 ]; mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | * V) k- S5 u; J% D& d$ ]% d/ fAll rights reserved
Truyện không phải nói về giới giải trí.
©2022 Kites.vn | 2 e% F. K8 e, `& i8 tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . o' Y9 }- ?# A1 F3 S9 Y0 EAll rights reserved
Nữ chính là nữ thần diễn xuất, chính xác phải gọi là nữ... thần kinh.

©2022 Kites.vn | All rights reserved/ S8 R9 y5 p3 ^0 _$ k! w5 s. B5 ?
; q* w( v" ?6 B6 @3 o7 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
# ~3 W& K. [9 ^. M2 R  v©2022 Kites.vn | All rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved& A6 K5 F* t9 u- d5 _. }
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 c8 Q! L+ o* F1 @  \& Q( o9 f
©2022 Kites.vn | # c4 p3 U& M5 f0 WAll rights reserved
Banner by @JolFany

©2022 Kites.vn | All rights reserved+ I$ b- I  L* A, K
©2022 Kites.vn | # h, a; S( G9 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & o1 y, E9 u4 D5 u1 W$ i/ I3 @! HAll rights reserved
Mục lục

©2022 Kites.vn | & V" L- |. f( z8 bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( ^, `7 u9 S9 h2 [: `8 X
Chương 1: Muốn một chiếc 6S màu hồng sao? - Chương 2: Hummer đáng thương của tôi
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 l& n; |4 X0 g0 a
©2022 Kites.vn | All rights reserved  w% U& @  k) R- B
Chương 3: Tiếng chuông độc nhất vô nhị - Chương 4: Cháu gái
©2022 Kites.vn | 5 t/ d' h* R. C8 F9 o1 pAll rights reserved
+ _1 p# M% w* P( G8 |+ }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 5: Tiểu cô nương đem lại may mắn - Chương 6: Chuyện năm đó
©2022 Kites.vn | . W2 b* I1 G; @/ _# f; }2 J# LAll rights reserved
©2022 Kites.vn |   |* w6 x6 a7 OAll rights reserved
Chương 7: Hỏng chuyện - Chương 8: Thử một lần xem sao
* d3 {3 T- N/ _, b6 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : n* W% O2 j$ EAll rights reserved
Chương 9: Easy girl - Chương 10: Truyền kỳ Cửu Vạn
6 v. n# P, Y9 j/ F; p©2022 Kites.vn | All rights reserved
  j% U: h/ s: G- d/ p, R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 11: Lại thêm một vị tiên sinh - Chương 12: Thắt ống dẫn tinh
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 y- |; E0 b0 W* t* l* r
. G8 X' ]( v2 C; C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 13: Chuyện không ngờ tới - Chương 14: Xin chào, chị chồng tương lai
% F" v! ~1 t" @# B0 [* ^$ g3 s% }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - @7 L& Z6 {4 NAll rights reserved
Chương 15: Con trai ngoan của mẹ - Chương 16: Sặc nước bọt
©2022 Kites.vn | All rights reserved& |2 O* q5 Z3 q, v% ]) ]% i
©2022 Kites.vn | All rights reserved' U$ s; z4 n2 {
Chương 17: Bà tám - Chương 18: Vô tình giúp tình địch
©2022 Kites.vn | 2 W8 w1 d8 `+ Y5 C" q' tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 z9 Z1 O/ ?" N$ N# E9 L
Chương 19: Bị biến thành tiểu tam - Chương 20: Thơm quá
6 I) d+ [: G+ J©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + W4 s4 N1 t- ~All rights reserved
Chương 21: Trò giải trí của người giàu - Chương 22: Cung kính
" l9 J7 x% f+ R/ Y0 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
- \8 t' O4 H3 V0 X' p* K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 23: Đây là duyên phận - Chương 24: Sau đó thì sao?
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 C5 b8 k) L% C/ h3 \8 Q
/ m7 A5 w# |, S8 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 25: BF là viết tắt của từ "bác" - Chương 26: Mọi người đều thích diễn
  T# r6 U, e2 I' Z0 L9 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 g! y/ G( w6 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 27: Chàng trai thô bỉ và cô gái đáng thương - Chương 28: Cái này còn đắt hơn Iphone 6S đấy
©2022 Kites.vn | All rights reserved. w4 s1 D# q$ O( Y$ C+ x0 B
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ c5 B0 P5 S( T" x
Chương 29: Giáo dục là một vấn đề - Chương 30: Giới quyền quý thật hỗn loạn
©2022 Kites.vn | - I6 q4 k+ p# e3 PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 _. x% U$ k' I; C! r
Chương 31: Cần một anh bạn trai - Chương 32: Trong lúc xem mặt
©2022 Kites.vn | : R; g+ N- k+ sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% X; Y% V% J; f! b2 D, K

©2022 Kites.vn | ; w% r5 |8 g( X: z5 pAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 16Sức gió +80 Thu lại Lý do
无名♫ + 5 Ủng hộ 1 cái!
DungDương + 5 Ủng hộ 1 cái!
TieuHo + 5 Ủng hộ 1 cái!
Hồng-Hồng + 5 Ủng hộ 1 cái!
yotomo + 5 Cảm ơn bạn
srivasta + 5 Ủng hộ 1 cái!
panda_xinh + 5 Ủng hộ 1 cái!
bigbangpro + 5 Cảm ơn bạn
mymy1053JK + 5 mừng hố mới của chị ạ ^^
phuongha109 + 5 Ủng hộ 1 cái!
SteelRose + 5 :x
huongntd + 5 Ủng hộ 1 cái!
ngoisaogiaybn + 5 Ủng hộ 1 cái!
JolFany + 5 Ủng hộ 1 cái!
DominiqueVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
Queenie_Sk + 5 Ủn ủn

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

  • · Đọc |Chủ đề: 1, Theo dõi : 0
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:40:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Hahahha ...
% q  k! O1 S7 w# I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 y2 a3 C/ W) V. ?* W2 e# `
Gì mà hơi bậy ... hơi tục ... bị thần kinh
©2022 Kites.vn | All rights reserved# e  M& n& g" Y8 _6 X- g& |+ N
©2022 Kites.vn | 8 a% a" o. k5 D+ _7 aAll rights reserved

3 @" H8 t& J5 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
& h( d, e% v/ D5 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
là tui khoái à ...
©2022 Kites.vn |   s1 n! }- v7 x  @! W/ kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( H' O9 f# f8 jAll rights reserved
Xin một ghế trong tập đoàn hóng!!!!
©2022 Kites.vn | # S1 w2 w1 X9 u! }All rights reserved
( Y% i/ W" c+ ^8 Z; |: Z: L©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! w& x. b9 ~9 `+ l

Bình luận

Đắt hàng hem .... lên HOT NEWS KITES ... Nhậu ăn mừng điiiiiiiiiii!!!!  Đăng lúc 17-10-2015 09:26 PM
cậu ngồi Sofa của tớ 2 bộ rồi đó, mở hàng kiểu này là đắt khách lắm đây :x :))  Đăng lúc 15-10-2015 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:40:51 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Cám ơn chủ thớt đã mời
©2022 Kites.vn | - I# \: U) x/ {0 H6 L9 N4 bAll rights reserved
Truyện mới đc đào hố vậy chắc sẽ phải chờ dài dài
% n, `0 _* |4 e6 E* T. n  m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng thấy lời giới thiệu của chủ thớt nên mình cũng khá tò mò về nữ chính, ko biết độ thần kinh tới độ nào
©2022 Kites.vn | % @3 I) l& W6 r  C: AAll rights reserved
Sẽ lót dép ngồi hóng
©2022 Kites.vn | , Q0 A' D5 p' S" `) C" F$ S' kAll rights reserved
Chúc hố sẽ đông khách

Bình luận

kiểu thần kinh dẫm phải đinh cậu ạ :)) thanks cậu nha, nhớ hóng nha :x  Đăng lúc 15-10-2015 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:41:42 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Ủng hộ chị 1 cái.
©2022 Kites.vn | ) @; p5 e% {5 @% P  jAll rights reserved

Bình luận

comment gì ngắn ngủn hơn cả cái tóm tắt à =))  Đăng lúc 15-10-2015 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:44:14 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

chayj vào ủng hộ chủ thớt phát nào ^^
©2022 Kites.vn | ' p: F( |$ t4 J5 E2 [* q: }# tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ S. c6 M0 M1 `* _All rights reserved
nói thiệt là lâu lắm rồi không có nhảy hố nào luôn í, bị lười đọc rồi huhuu
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 `0 T5 i' b. b, H9 Q; s! q( E, U. j8 H
©2022 Kites.vn | * O/ G6 R8 A" K7 {; S% m' ]All rights reserved
mà chuyện nào mình lỡ sa chân lỡ bước nhảy vào thì mấy ngày sau có tin drop mới hựn chứ
©2022 Kites.vn | ! z& a- ]6 c8 A8 I; mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 k. h0 i5 n1 V% [) T' mAll rights reserved
nói thế thôi chứ ủng hộ thớt hết mình nà ^^ chúc nhiều người lọt hố thớt nhé
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 I$ F1 u/ D' J( F- j) X, b

Bình luận

thì tại hố hố nào hay hay ta lỡ sa chân vào đều như thế, hay tại cái số mình hủi nhể =)))  Đăng lúc 15-10-2015 12:43 PM
úi người ơi sao chưa chi đã dự đoán thế =)) anw, thanks cậu nha :*  Đăng lúc 15-10-2015 12:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:52:47 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

lâu lắm ko đọc truyện!~
©2022 Kites.vn | : l9 H& Q: n6 kAll rights reserved
dạo này đang rảnh rỗi sinh chán nản!~
/ _- D, W, A- N4 ~9 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
may đc chủ thớt mời vào!~
©2022 Kites.vn | All rights reserved" a, l$ i7 y) r! |$ [, z6 l2 }
thôi thì sẽ theo chuyện và cố gắng cmt ủng hộ thớt đề đề!~
$ f1 w( T2 Y% ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
fighting ^^

Bình luận

thanks cậu, nhớ theo dõi nha ^^  Đăng lúc 15-10-2015 12:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:52:58 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Đang thời đại thần kinh lên ngôi.
3 m# u6 r. |1 n3 Z  ]$ C! O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thế thì hài lắm đây.
, Q" W; I% C8 D2 u; a0 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cuộc đời là một vở kịch mà.
©2022 Kites.vn | " \6 z2 [4 ], T, C& \All rights reserved
Chị này chắc cũng thuộc dạng cao tay.

Bình luận

cao tay k thì chưa biết, chỉ biết là đầu óc cực kỳ có vấn đề thôi :))  Đăng lúc 15-10-2015 12:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:55:23 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Cảm ơn chủ thớt đã mời ^^ t sẽ đọc truyện thật chăm chỉ ))
8 R+ B: D5 m) z5 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đọc văn án thấy nhân vật nữ  thế nào mà có nữ ... thần kinh là t hỏng rùi (Không biết có giống Điên không?)
©2022 Kites.vn | 4 b1 l- }) }+ ZAll rights reserved
MH chọn truyện hợp gu với t lắm à nha, tính t cũng điên điên hâm hâm thần kinh vậy đóa ^^
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 L4 Y+ b6 G; w
Chúc hồ của chủ thớt đông khách nha

Bình luận

Vậy hả? Thế thì càng hợp ý t nha ^^  Đăng lúc 15-10-2015 06:40 PM
chị này coi bộ còn điên hơn cả An An í :))  Đăng lúc 15-10-2015 12:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:56:51 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Hồi trưa tớ mới đọc 1 phần trong thớt đăng ký, ra vào chiều giờ mà chưa thấy đăng bài
©2022 Kites.vn | % h1 b+ @/ ~. c. k; F3 SAll rights reserved
Cậu chuyên trị những truyện hài hước và nữ chính điên điên nhỉ
©2022 Kites.vn | ' K6 r" I2 r9 R( |/ [+ j5 L3 pAll rights reserved
Tục với bậy thì chả ngán gì, còn thích mới ghê
©2022 Kites.vn | 9 r2 F! y- g3 V; Z3 s6 M& eAll rights reserved
Chúc hố đông khách nhé

Bình luận

ừ, k hiểu sao mấy bộ gần đây toàn nữ chính hài hài, hâm hâm :)) mà tớ lại thích thế mới boèn :)) thanks cậu nha :x  Đăng lúc 15-10-2015 12:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:57:19 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Nhảy vô ủng hộ chủ thớt, chúc hố đông khách nào

Bình luận

^^ thanks cậu, nhớ theo dõi nhé :D  Đăng lúc 15-10-2015 12:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách