Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 61570|Trả lời: 786
Thu gọn cột thông tin

[New Bộ gia] ~~GAME SHOW BỘ GIA~~ "Cập nhật thông tin mới" #444 page 45

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-7-2013 23:07:41 | Xem tất |Chế độ đọc
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GAME SHOW BỘ GIA
/ K# P# V( h$ q9 i©2024 Kites.vn | All rights reserved

- C9 }- u; |3 u0 M©2024 Kites.vn | All rights reserved
CÙNG CLICK CÙNG VUI
©2024 Kites.vn | All rights reserved: e5 }1 \% ]+ C( }

©2024 Kites.vn | All rights reserved0 V9 X. S: x% O4 b: I7 z9 s
Mỗi tối thứ 6 hàng tuần, điện thoại chợt trở nên thật vô dụng và đáng ghét?
" l: h- d5 |# X" z©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 W- ?! [9 e' y4 v6 C
Mỗi tối thứ 6 hàng tuần, thời gian thật nhàm chán chỉ với máy tính và bàn phím và những status bỏ ngõ?
/ v: P2 P& z! y0 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
* @, F* l. w( z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đến đây, với Bộ Gia, với chúng tôi để cùng tham gia game show đặc biệt nhất tuần này!!!!

, v0 D! l. p: c6 [5 l' C7 s©2024 Kites.vn | All rights reserved
{:311:} {:311:} {:311:}
©2024 Kites.vn |   i7 r! T, l' |+ t" Q6 |All rights reserved

©2024 Kites.vn | " j; l( w6 t$ i/ V# qAll rights reserved
{:291:} {:291:} {:291:}
{:308:} {:301:} {:263:}
©2024 Kites.vn | 6 r! V4 f! W: x* Q% F" C+ n. _All rights reserved

©2024 Kites.vn | . U5 K  ?& t+ f2 d+ I# iAll rights reserved
Game của chúng ta sẽ chính thức ra mắt lúc 8h tối thứ 6 ngày 19/7/2013.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ y( |  Y' [0 p9 |) W( O
& A! p6 U  ?  q" O( Q/ y©2024 Kites.vn | All rights reserved
GAME SHOW BỘ GIA

©2024 Kites.vn | . L& V# ?) ?5 t1 PAll rights reserved

) [  W0 F& F& L: ]& G©2024 Kites.vn | All rights reserved

; o, X- H- u; ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ {  }' O. }* i0 ?( H
20h - Thứ 6 hàng tuần
©2024 Kites.vn | : t5 m' B, j, |( MAll rights reserved
ĐỊA ĐIỂM : Tại đây
©2024 Kites.vn | ' d! Q6 q* H0 y, s3 [All rights reserved

©2024 Kites.vn | All rights reserved& @( H4 X! d6 V* z
( i8 r- z4 `- I1 ^2 D% z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Game show gồm có 2 phần diễn ra song song^^
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 v: I  V: r! _% @; D' C
6 i/ F, Z/ ?5 P" c©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Đuổi hình bắt chữ
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 N/ \# B) M8 q/ `
4 O  j! e8 R: m5 |©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Cho hình ảnh gợi ý, tìm từ phù hợp
©2024 Kites.vn | All rights reserved# n  r) p3 q7 ]' R+ o( B; [
+ c$ e6 \4 @' w+ x- g) k+ `1 [©2024 Kites.vn | All rights reserved

  z, o5 E6 f# k6 m( i( P©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( y& C' @2 ^  g' L' i1 HAll rights reserved
- I Love Music
7 m! k7 B; j% u! R5 v©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 S" J( B3 ]8 \% W* f1 Q5 SAll rights reserved
- Cho một đoạn nhạc : Đoán tên bài hát - Tên Ca sĩ - Tên Phim (tùy từng câu hỏi)
©2024 Kites.vn | All rights reserved% p- d' e' L) u# R

©2024 Kites.vn | 1 {5 J( x, ~4 A4 Q% B( v# u# m* TAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ' I$ A" r/ k" ^1 R, ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ! t. ~3 Z9 ~) Z' yAll rights reserved
Cách chơi :
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 M! }! v' Z; r% R+ d- I5 P% ]

# c$ \, d. C2 {( `©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Ban tổ chức sẽ cho một đoạn nhạc hoặc một vài bức ảnh bất kỳ một cách ngẫu hứng
' p$ Q; D5 z! a% [- P©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Người chơi sẽ trả lời dưới hình thức bình luận
©2024 Kites.vn | / E, D  \/ I- Y3 VAll rights reserved
- Chọn câu trả lời chính xác (do BTC đưa ra) và nhanh nhất ^^
©2024 Kites.vn | ! l- S4 t% J5 \, S7 N4 ZAll rights reserved
- Một người có thể trả lời nhiều lần, nhưng chỉ tính kết quả cuối cùng
6 B3 A" N0 y/ U9 n9 F7 ]5 V! o' X6 R4 }©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Khi có câu trả lời đúng sẽ bắt đầu câu hỏi tiếp theo
©2024 Kites.vn | ) |' z* `/ X% X% ^# IAll rights reserved
- Đáp án tính đúng chỉ có duy nhất đáp án, không chấp nhận các câu trả lời "hình như là...", "có lẽ là..."...
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 Q, U3 B1 Z1 d$ T3 H4 C% M8 r
- Mọi thắc mắc, kiện cáo, góp ý vui lòng vui lòng đưa ra trong theart này

©2024 Kites.vn | All rights reserved3 y/ B  [& a/ O

©2024 Kites.vn | All rights reserved0 T+ j2 k, a& F4 E
©2024 Kites.vn | ! `, Z% Q) f( y( u. q& ^7 TAll rights reserved
Giải thưởng : VÔ CÙNG HẤP DẪN
©2024 Kites.vn | , u* L' j! a' tAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ' E& o9 O2 ~8 S7 U  \" JAll rights reserved
©2024 Kites.vn | * X# {% t; P  k& U& Y, nAll rights reserved
*Giải thưởng***** 30$ - 50$/câu
©2024 Kites.vn | " u* \) X+ y* ^All rights reserved
©2024 Kites.vn | & ?! E. j4 ~* \4 Y9 S* L+ E( p6 _All rights reserved
Sau gợi ý : 10$ - 20$/câu (Gợi ý đưa ra khi mọi người chưa có câu trả lời chính xác)
©2024 Kites.vn | All rights reserved" _3 g* ^3 H# c/ t
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 g  v/ D+ z6 W% j; A
CẬP NHẬT MỘT VÀI QUY ĐỊNH CHƠI GAME #444
©2024 Kites.vn | All rights reserved% n8 m3 A3 y1 X6 n: V3 f

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!
casanovar + 5 Ủng hộ 1 cái!
N2H_K0u + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-7-2013 10:12:38 | Xem tất
THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH MỚI  {:291:}
©2024 Kites.vn | ! J3 R6 c9 @! D( t: w: |7 @7 h* D7 E7 HAll rights reserved
©2024 Kites.vn | : ]4 V# Z* X1 l) R$ JAll rights reserved
"NGƯỜI CHƠI TỰ TỔNG KẾT GAME"

8 I5 i/ K/ U2 L+ o! ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
8 q: u1 E( w' E9 ]$ `. j4 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
TÌNH HÌNH LÀ ĐỦ THỨ TÌNH HÌNH ^^, NÊN MẤY BẠN GIÚP ĐỠ WIND NHÉ
©2024 Kites.vn | 5 F$ d8 i" o) W" {- [/ q- ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, i0 y% y  C* [2 a( W- w& p
TỰ TỔNG KẾT GAME RẤT ĐƠN GIẢN. CÁC BẠN SAU MỖI KÌ CHƠI GAME HÃY GHI NHỚ SỐ CÂU HỎI MÌNH TRẢ LỜI ĐÚNG CŨNG NHƯ SỐ TIỀN MÌNH NHẬN ĐƯỢC. SAU KHI KẾT THÚC GAME, WIND SẼ POST MỘT BÀI "TỔNG KẾT GAME NGÀY... ", CÁC BẠN CHỈ VIỆC BÌNH LUẬN BÊN DƯỚI BÀI ĐÓ VỀ SỐ CÂU HỎI TRẢ LỜI ĐÚNG CỦA CÁC BẠN LÀ ĐƯỢC.
©2024 Kites.vn | * ?1 j) w) z$ _# |6 A( SAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! f) v* c8 Y/ p/ g- ^  k* `/ \
VÍ DỤ, BẠN TRẢ LỜI ĐÚNG 3 CÂU LÀ 1, 7, 17, TRONG ĐÓ CÂU 1 ĐƯỢC 30$, CÂU 7 CÓ GỢI Ý ĐƯỢC 10$, CÂU 17 LÀ CÂU DẠNG TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐƯỢC 10$, CÁC BẠN SẼ TỔNG KẾT NHƯ THẾ NÀY:
0 e( @0 s3 Q' ~! t7 x& J! n0 M. `©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | + N" [+ X) ?/ W$ w: eAll rights reserved
"SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: CÂU 1 - 30$, CÂU 7 - GỢI Ý - 10, CÂU 17 - 10, TỔNG 50$"
©2024 Kites.vn | " ?: z. j4 e+ }/ G8 G5 j  E: Z/ HAll rights reserved
3 A& }# B3 y& c0 @3 I  G- t. S©2024 Kites.vn | All rights reserved
CÒN NẾU CÁC BẠN ĐÚNG ĐIỂM DANH HOẶC GIÀNH ĐƯỢC TEM THƯỞNG HOẶC CÓ 1 CÂU GỢI Ý 2 THÌ CHỈ CẦN GHI VÀO, VÍ DỤ
©2024 Kites.vn | All rights reserved& [0 ~2 l# B! r5 d6 {1 l
©2024 Kites.vn | " F" ?( X3 R* h, o' `All rights reserved
"SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: ĐIỂM DANH 20$, CÂU 1 - 30$, CÂU 7 - GỢI Ý - 10, CÂU 27 - 10, TEM 20$, CÂU 28 - GỢI Ý 2 - 5$, TỔNG 75$"
6 I$ {7 U- x5 T* P' g©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ! }/ f& W% h+ N8 a2 y" bAll rights reserved
NHƯ VẬY HÔM SAU KHI TỔNG KẾT WIND CHỈ VIỆC XEM BÌNH LUẬN CỦA CÁC BẠN VÀ TRANS XÈNG. SẼ DỄ DÀNG CHO WIND MÀ CŨNG TRÁNH NHẦM LẪN MẤT MÁC CHO CÁC BẠN. ĐƠN GIẢN ĐÚNG KHÔNG? ^^
3 I3 D( s9 ~' Y" s©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 k3 K3 Q0 u; E% I. n0 @- T
THÂN!!
©2024 Kites.vn | All rights reserved, v# y! o, ^% j" t
©2024 Kites.vn | : K+ n) u1 v/ {8 [+ x$ Q. U8 lAll rights reserved
[WIND]

Bình luận

ss mèo nhớ e là ai hông? hic hic  Đăng lúc 16-7-2013 03:14 PM
thanks nàng ^^  Đăng lúc 13-7-2013 11:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-7-2013 12:28:37 | Xem tất
Bla bla có game có xèng phải vào chen chân ngay một phát mới được :))
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 }6 A6 ~  I) q* u
Độ này ta lười comt qua cơ lên xèng chẳng thấy đâu điểm vẫn giâm chân tại chỗ
©2024 Kites.vn | . I, M. ]9 s& N9 K+ ]- [All rights reserved
Vừa ghé qua thớt tây du ký thì thấy bài quảng cáo của chủ thớt nên ghé vào đây coi thử không ngờ là ổ kiếm xèng đâu râu vui qua đi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' l+ t, N9 F  g' S+ J, t8 q' p) A
Phải đặt bookmark trang này mới được ko lại tuần sau lại quên ;))
©2024 Kites.vn | All rights reserved, l; V5 D* V) }3 u: `5 X+ X& z# z" M; i
Khi nào tổ chức game thì chủ thớt báo cho mènh 1 tiếng với nhá =)))
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 {0 O* L( w" v6 R
Thanks chủ thớt nhiều

Bình luận

oki bạn  Đăng lúc 19-7-2013 12:41 PM
tối nay 8h tối chơi game nha bạn! ^^  Đăng lúc 19-7-2013 11:13 AM
ok bạn, thanks! ^^  Đăng lúc 13-7-2013 12:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 15:13:01 | Xem tất
Riêng nhà nào chứ nhà Bộ gia là em phải ủng hộ nhiệt liệt. hí hí.
! `% ]/ G( K4 \% u$ O4 y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thứ 6 em nhất định sẽ tham gia game. keke.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; }1 L- A. L& k% X, h
Chúc bộ gia nhà ta ngày càng phát triển. fighting{:156:}

Bình luận

phim lan lăng vương đó bạn. hiii  Đăng lúc 8-1-2014 06:02 PM
Sign của bạn là phim gì vậy ?  Đăng lúc 8-1-2014 05:24 PM
oki bạn  Đăng lúc 19-7-2013 12:49 PM
tối nay 8 h tối chơi game nhé bạn ^^  Đăng lúc 19-7-2013 11:13 AM
só rì ss hok nhớ? cái nick hơi bị lạ? em xài nick mới hả, có nick cũ hok em^^  Đăng lúc 17-7-2013 10:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-7-2013 12:16:42 | Xem tất
bộ gia tổ chức game thời điểm cũng hot quá đi
7 A, C* U. H3 e3 w: U5 M4 F/ w4 K©2024 Kites.vn | All rights reserved
huhu còn trận bóng chuyền tối nay thì sao, mải xem bóng không biết có f5 kịp với mọi người không nữa
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 H9 {# y. y* T, f' o4 k/ w! m9 b
dù sao mình cũng hóng game lắm, nếu lần này chậm chân thì lần sau tham gia tiếp nhỉ
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ P& w9 D2 A% I  J( G- L
cảm ơn bộ gia tổ chức game show nha, yêu bộ gia lắm lắm

Bình luận

thanks bạn, tranh thủ vào giật xèng nhé ^^  Đăng lúc 19-7-2013 04:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-7-2013 17:33:03 | Xem tất
vào box mình mới thấy thiệp mời của Bộ gia
©2024 Kites.vn | & o+ g2 ]+ t+ T$ c# r- d- YAll rights reserved
©2024 Kites.vn | & S; a& K! X& u. O$ j  C5 r+ R% ?All rights reserved
ủng hộ cho GS thành công nhá
©2024 Kites.vn | / {; u& ]  t3 W3 T8 d: E9 D# jAll rights reserved
/ e* A: C8 n+ j) X' O) Q* A©2024 Kites.vn | All rights reserved
cho hỏi chút là câu hỏi về nội dung gì, đuổi hình bắt chữ, đố mẹo hay về phim Bộ bộ kinh tâm vợi
- K+ E* C* @7 d" U©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved; B+ E/ E. D1 h. I
hỏi thế thôi, thăng đây {:400:}
©2024 Kites.vn | ( h4 F/ ]+ V8 P% QAll rights reserved
+ A" C* B. f5 A4 t©2024 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

đoán nhạc phim, đuổi hình bắt chữ bạn ạ, còn đố mẹo thì có kế hoạch nhưng chưa có câu hỏi, BBKT mình còn chưa xem thì lấy gì đố ^^  Đăng lúc 19-7-2013 06:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-7-2013 19:44:48 | Xem tất

©2024 Kites.vn | 5 j' o8 h0 a( EAll rights reserved
Á á, hên quá, vừa biết thì cũng sắp chơi, khỏi phải đợi :x
! D- s5 q/ N/ n' ]3 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
, x. a9 @* L. X, |, [©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lâu quá ko xem lại BBKT, hy vọng còn chút kiến thức!
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 r9 a+ F+ B) O0 H, a4 v
©2024 Kites.vn | : g8 g/ w' Z! A- I2 T, \All rights reserved
Cảm ơn chủ thớt tổ chức trò chơi! Hóng tới giờ a ~~
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ D* E* f6 q# Q2 d- n+ @$ X
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 h. h, H- [% N& }4 @5 J- f
P/S: cho mình hỏi xíu, bạn nằm trong thành phần ban tổ chức GS hồi lần trước hở? :D
©2024 Kites.vn | 9 Q; _1 ]3 I$ jAll rights reserved
' r' S. X, n5 N# M/ Z3 A% h  ?©2024 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

ko liên quan gì Bộ Bộ đâu bạn, yên tâm ^^ Mình là mems mới, BTC cũ lười quá nên lui về hậu trường rùi ^^  Đăng lúc 19-7-2013 07:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 19:45:20 | Xem tất
Bây giờ là 7h 57 phút tối
% [; D4 V9 U+ Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
; k' T+ R/ Q" x8 K# ?+ R+ N# \7 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
Còn 3 phút nữa game của chúng ta sẽ chính thức lên sàn
©2024 Kites.vn | ; D4 v. x3 M0 m/ ~5 dAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 a' ^- y5 d6 A0 L  K- {1 a7 MAll rights reserved
Bà còn vào điểm danh cho bé Wind chút tự tin để tiến hành nào
" v/ m5 h5 Q6 t, a, s% K©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 z, q% @; u( F6 W% O7 _All rights reserved
Điểm danh! Điểm danh nhé!
! @. Q8 A$ o1 n& Y/ ^* h©2024 Kites.vn | All rights reserved
$ e  F+ F  K# n6 O7 P: S# I©2024 Kites.vn | All rights reserved
{:290:} {:308:} {:284:} {:263:}

Bình luận

bao lâu thì có câu hỏi mới chủ thớt ơi ^^  Đăng lúc 19-7-2013 07:55 PM
hic, tên ban tổ chức làm mình tưởng game Bộ Bộ. Ngoài BBKT thì chịu roài :p  Đăng lúc 19-7-2013 07:50 PM
có mặt  Đăng lúc 19-7-2013 07:49 PM
số 1  Đăng lúc 19-7-2013 07:48 PM
Điểm danh có đc xèng hem = )  Đăng lúc 19-7-2013 07:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 19:49:20 | Xem tất
Câu đầu tiên nhé, hình như chỉ có hai bạn, thôi hai bạn cũng được, ngày mai tặng ngay cho 10 xèng ^^
©2024 Kites.vn | 9 F, B! s+ o7 s) LAll rights reserved
/ e- @8 B' R" h. {©2024 Kites.vn | All rights reserved
CÂU 1: ĐOÁN TÊN PHIM VÀ TÊN CA SĨ
©2024 Kites.vn | 3 o2 G2 T. y7 @All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved  n2 b6 n2 d1 T  ?, [/ C$ q
CÂU MỞ ĐẦU NÊN SẼ ĐƯỢC 60$ NHÉ BÀ CON
©2024 Kites.vn | 7 O( l6 k, S! t) o0 ~All rights reserved
2 U. F) F3 h! o4 j& `©2024 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

mình quên. hic hic  Đăng lúc 19-7-2013 07:57 PM
Thiên mệnh anh hùng - 5 dòng kẻ - loannaol đúng - NEXT  Đăng lúc 19-7-2013 07:57 PM
đúng rầu  Đăng lúc 19-7-2013 07:57 PM
noone_ciao đọc kĩ câu hỏi nha bạn ^^  Đăng lúc 19-7-2013 07:56 PM
thiên mệnh anh hùng - 5 dòng kẻ  Đăng lúc 19-7-2013 07:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 19:58:03 | Xem tất
CÂU 2: ĐOÁN TÊN PHIM
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 D1 l; ^. F9 q: u& n: D4 W
) Y& C# j1 }0 P3 g, D7 ?$ Y3 R" m) [©2024 Kites.vn | All rights reserved

% A9 ?; [& _. R  r©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ ?  R+ G2 c/ M) z2 i  g  i
CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ!!! {:291:} {:291:} {:291:}

Bình luận

Love on that day  Đăng lúc 19-7-2013 08:03 PM
3 A m  Đăng lúc 19-7-2013 08:03 PM
First love - anquyen đúng - Next  Đăng lúc 19-7-2013 08:02 PM
nói về tình cảm học trò  Đăng lúc 19-7-2013 08:02 PM
first love  Đăng lúc 19-7-2013 08:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách