Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 4331|Trả lời: 28
Thu gọn cột thông tin

Debate (đề tài: PEACE AND WAR)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-5-2013 21:11:08 | Xem tất |Chế độ đọc
Đây sẽ là thread để nhà đưa ra các chủ đề và cùng nhau tranh luận bằng tiếng anh

Mọi người cứ post bài thoải mái nha, có gì sai các CTV sẽ sửa hộ cho. hí hí.
Hạn chế 888 trong thread này
LIST


Chủ đề 1: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... p;extra=#pid6251819

Chủ đề 2: http://kites.vn/thread/debate-de ... ar--393883-3-1.html

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
TOCOTU + 5 Ủng hộ 1 cái!
Hanami95 + 5 Ủng hộ 1 cái!
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 21:15:24 | Xem tất
CHỦ ĐỀ 1:

Love and Marriage

In some countries, marriages are arranged by the parents but in other cases, people choose their own marriage partner. Discuss both systems and give your own opinion.


KHÓA CHỦ ĐỀ 1:Bình luận

ối, cái này em chém gió không được r, trình dộ tiếng anh có hạn, bùn!  Đăng lúc 30-5-2013 08:07 PM
Từ mới, trời ơi cái này là nỗi đau của em đây hix hix  Đăng lúc 29-5-2013 12:47 PM
@kem: ok e. để ss sửa luôn. viết thừa. hí hí. trả để ý gì cả mắt hếch lên trời rồi. kaka  Đăng lúc 29-5-2013 11:58 AM
discuss dư 1 chữ s kìa ss ^^  Đăng lúc 29-5-2013 11:56 AM
@sun: em k phải lo mấy việc đó ss có nói chuyện qua với s mod tuyến, s mod tgn, smod thu rồi k sao cả. box mình là box học tiếng anh. mà^^  Đăng lúc 29-5-2013 10:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 21:58:06 | Xem tất
Chào hàng nào?

In the life, if you do not fall in love with me this is really unhappy.
Therefore, I determine to protest the arranged marriages
I just get married to whom I love
hahahahahahahhahaha

Bình luận

I just get married to whom I love. ==> me too.  Đăng lúc 30-5-2013 08:09 PM
mình viết nhầm chữ "s" thành "c" đáng ra là "protest"  Đăng lúc 30-5-2013 12:28 PM
your writing is full of contradiction. you implied that you value the way of arranged marriage, but then said you would only married for love  Đăng lúc 30-5-2013 06:03 AM
uh. ss ngu ngữ pháp lắm. haaa. thanks tình iu^^, còn sai chỗ nào nữa k để tỷ sửa và học hỏi nào?  Đăng lúc 29-5-2013 11:34 AM
s còn thiếu 1 số giới từ ấy, vd: câu cuối: từ marriage phải đi với get, còn ko ss phải dùng từ marry ^^  Đăng lúc 29-5-2013 11:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2013 23:17:32 | Xem tất
At my age, 17, it's too young to get married
but I often think about a person who can be the partner of my long life
And I usually think about my children in the future
I want one of my children to get married with my best friend's son or daughter
so we (my BFF and I) can be not only friend but also family
I know it's a little bit selfish
But it's just my thought
20 years later, it may change

Bình luận

@ tratrangbinh: thank u !!!  Đăng lúc 29-5-2013 11:02 PM
that's really good :xxx  Đăng lúc 29-5-2013 11:01 PM
thank u ! i love u! chiu chiu :))  Đăng lúc 27-5-2013 11:41 PM
why don't u uses "in the future" instead "in future"."in future"=from now on  Đăng lúc 27-5-2013 11:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-5-2013 08:59:25 Từ di động | Xem tất
I really really like love stories so I always think of my marriage in the future
in my opinion love bases on marriage. I wanna fall in love and marry to my boy friend whom I love in the future like in love stories híhí  

Bình luận

à với cả câu đó ss nghĩ là (happy) marriages are based on love nó có vẻ hợp lí hơn :D  Đăng lúc 29-5-2013 08:34 PM
hiu hiu, ss sửa xíu, love is based on :D  Đăng lúc 29-5-2013 08:34 PM
bạn có thể dùng "fall in love" thay cho "meet love" nhé  Đăng lúc 28-5-2013 03:41 PM
*té ngửa*haha sai tơi tả thanks ss fang nhé ak cho e hỏi từ comma nghĩa là gì vậy ss  Đăng lúc 28-5-2013 02:50 PM
stories :D, think of, love bases on, meet love -> u need a comma  Đăng lúc 28-5-2013 01:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-5-2013 09:34:34 | Xem tất
I wanna introduce to everybody a comedy video.
We watch it together  and laugh open loud about topic: "worst proposals ever".If u have a person whom proposals with marry u,do you agree?

Bình luận

laugh open loud should be laugh out loud (lol) :)  Đăng lúc 30-5-2013 06:08 AM
thanks ss  Đăng lúc 28-5-2013 10:04 AM
bạn search từ khóa trên youtube.có cc(phụ đề engsub ở dưới video nhé)  Đăng lúc 28-5-2013 09:59 AM
Cái nỳ có sub ko ss e nghe hơm có hiểu :(  Đăng lúc 28-5-2013 09:55 AM
haaaaaaaaa  Đăng lúc 28-5-2013 09:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-5-2013 15:36:37 | Xem tất
In some countries, marriages are arranged by the parents but in other cases, people choose their own marriage partner. Discusss both systems and give your own opinion.


Everything in life has both advantages and disadvantages. Marriages are arranged by the parents also have both positive and negative aspects. The biggest advantage of this system is experience. It means that the parents have more experience in assessing and comprehending who is the right person than the young. therefore, they maybe choose the best ideal husband or wife for their children. however, there is a risk that children do not like the person who  their parents chose or they fell in love with other person. they maybe marry to him in order to only make their parents happy. As a result, their life will not perfectly happy.

In some countries, it is now free for young people to love and choose their own partner. it is common that the most important and stable basis for a happy marriage is love. To protect a marriage, both partners have to love and understand each other. therefore, if they have time to explore and fall in love together, they will have more opportunities to choose the right partner. however, to have the best choice, young people should ask for comments from their parents and consider who is the most suitable person because he or she will become a friend sharing the same life  with you until you die.

Bình luận

thanks mng đã giúp đỡ nha :x :x  Đăng lúc 30-5-2013 10:33 PM
thay gì "ask comments from their parents", nên viết "seek (ask for) advice from their parents"  Đăng lúc 30-5-2013 06:30 AM
an risk => phải là "a" risk mới đúng nha. "an" should only be used when the next word starts with a vowel: "a" cat, "an" elephant, "a" risk, "an" opinion   Đăng lúc 30-5-2013 06:22 AM
their life will not be perfectly happy, câu 1 đoạn 2 mình nghĩ là partners. the most important and ...  Đăng lúc 29-5-2013 05:17 PM
childrens -> children vì bản thân children đã là plural rồi :D, or they fell in love with another one *tránh lặp từ*. And as a result mình nghĩ là bỏ And :D  Đăng lúc 29-5-2013 05:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2013 09:49:07 | Xem tất
Topic: Love and marriage


In some countries, marriages are arranged by the parents but in other cases, people choose their own marriage partner. Discuss both systems and give your own opinion.


Nowadays, marriages must base on liberality and equality. Whereas, some parents think that marriage are arranged by themselves because they are older generation and have enough knowledge to value. To tell the truth, this opinion is entirely false. I advocate opinion which people choose their own marriage partner.

Nonetheless, parents have their own reasons to impose their beliefs on marriage. Whereby knowledge which they recognize honesty or not frank from a person, they can see bride or bridegroom in the future for their children. Furthermore, suitable alliance isn't unimportant. For example, one father is a professor and the other just is a farmer, two people say difficult together this thought is realistic.

However, this is not true in the modern society when we have human’s right that is to choose. My opinion is to protest to be arranged in marriage. I will get marriage with my love, I fall in love and receive it from him likewise. On the other hand, I don’t believe in instant love. If love doesn’t undergo knowledge about each other, it can not have a happy marriage. In addition, knowing someone before marriage allows partners to have better respect and understanding for each other’s needs and desires. This way they are better adjusted in the marriage. Therefore, willing marriage is usually thought to be suitable with today’s society.

In conclusion, marriages are arranged by the parents in some countries to become extremely odd and old- fashioned. Exactly, people have right to choose their own marriage partner.


Có lỗi sai gì hay câu nào diễn đạt lủng củng hoặc dùng từ chưa được hay cho lắm thì cả nhà sửa giúp mình nhé. Thanks!!!

Bình luận

ý câu đầu của em chỉ hôn nhân chung chung thôi.bởi vì em thấy mặc dù nhiều cuộc hôn nhân cũng tự do và bình đẳng nhưng đâu có hạnh phúc  Đăng lúc 29-5-2013 10:34 PM
ss ngữ pháp cũng bth nhưng từ mới thì gà lắm :D ss chỉ viết theo ý thôi em, có ý kiến em cứ nêu ra mềnh bàn luận cho nó hiểu bài :D  Đăng lúc 29-5-2013 10:28 PM
ss viết gà mà. Hay sai ngữ pháp lắm.thanks e nhiu nhiu!!!  Đăng lúc 29-5-2013 02:43 PM
hình như ss định thi ielts 8.0 phải hông? keke ss viết luận rất đỉnh đấy!  Đăng lúc 29-5-2013 02:07 PM
ss chỉ dùng mấy từ này ko đúng thôi, còn lại cấu trúc viết luận của ss rất chuẩn!  Đăng lúc 29-5-2013 02:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2013 11:40:24 | Xem tất
Collocations with marry


marry verb

VERB + MARRY hope to, want to I don't want to marry Robert. | agree to, promise to He promised to marry her when he returned. | be going to, plan to Matt told me he was going to marry again. They plan to marry next year. | forbid sb to Duty forbade them to marry. | ask sb to He asked me to marry him but I said no.

PREP. for He married her for love, not for money. | into the difficulties of marrying into the royal family
PHRASES get married They are hoping to get married next year. | marry late/young People are marrying later these days. | not be the marrying kind (= not be the kind of person who wants to get married)


Collocations with marriage

marriage noun

1 state of being husband and wife

ADJ. good, happy, successful | broken, disastrous, failed, unhappy She was the child of a broken marriage. | first, second, etc. | previous | early | late | conventional | modern | open | morganatic | loveless | childless | mixed | arranged
VERB + MARRIAGE have He had an unhappy marriage with an older woman. | propose | enter into | consummate | annul, dissolve | save They are struggling to save their marriage for the children's sake.

MARRIAGE + VERB last | be over, break down/up, end, fall apart, fail Their marriage ended in divorce.

MARRIAGE + NOUN vows | plans, proposal | partner | relationship | break-up, breakdown, problems | counselling, guidance | counsellor | certificate, contract | market Daughters were expected to join their well-bred friends on the marriage market. | bed
PREP. by/from a ~ She's his daughter by a previous marriage. | by ~ They are related by marriage. | in a/the ~ She was the dominant partner in the marriage. | outside ~ sex outside marriage | within ~ | ~ between the marriage between John and Elizabeth | ~ into his marriage into a wealthy family | ~ to/with her marriage to Jim

PHRASES ask for/win sb's hand in marriage (old-fashioned), the break-up/breakdown of a marriage, give sb in marriage (old-fashioned), the institution of marriage, a marriage of convenience, a proposal of marriage

2 wedding ceremony

ADJ. Christian, Jewish, etc. | civil | shotgun (= arranged quickly because the bride is pregnant)
VERB + MARRIAGE celebrate The marriage was celebrated in the cathedral.
MARRIAGE + VERB be held, take place
MARRIAGE + NOUN ceremony | licence

Bình luận

tài liệu bạn post rất hay.. cảm ơn bạn nha :x  Đăng lúc 29-5-2013 03:26 PM
Sorry.Mình copy lại từ oxford collocations. Câu nào bạn không hiểu nghĩa có thể up lên để mọi người giải đáp.  Đăng lúc 29-5-2013 01:01 PM
Lúc lấy ví dụ bạn có thể dùng song ngữ chứ? Có nhiều từ mới quá :)  Đăng lúc 29-5-2013 12:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2013 13:05:55 | Xem tất
Some couples have been allowed to fall in love and marry with any person that they want, however, we can see that the divorce rate increasing among young people. Thus, freedom loving and understanding each other long before the wedding is not the ticket path leading to happiness, especially to happiness forever.

People who has more than 5 years in marriage, always think different with unmarried young people about Marriage and Love. In particular, I believe that marriage with the one you love is the most ideal case because it will enhance your stamina in the everyday bumps. However Marriage describes the daily living of two different persons, sometimes the difference will kill Love.

So I think arranged marriage is nothing vary bad. Love comes after or before marriage deserve to be recognized.

Bình luận

think different with => think differently from. Ở đây "different" bổ nghĩa cho "think" nên nó phải là trạng từ, còn "from" là giới từ đi với "different''   Đăng lúc 3-6-2013 07:57 AM
ss ơi em sửa hén ^^ marry with => marry. Marry sau đó là tân ngữ luôn, k có giới từ đâu ạ freedom loving & understanding => freedom to love & understand  Đăng lúc 3-6-2013 07:54 AM
"increasing" --> is increasing. tiếng anh của ss hay lắm ạ :). ý kiến của ss cũng rất khác biệt. e cảm ơn ss :x  Đăng lúc 29-5-2013 03:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách