Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1504384|Trả lời: 133
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chạy Đâu Cho Thoát | Minh Nguyệt Thính Phong (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-2-2013 00:24:39 | Xem tất |Chế độ đọc

©2019 Kites.vn | All rights reserved% v+ Y& t+ U0 M' @* A
©2019 Kites.vn | ' {9 n8 p0 r: x6 h; {7 DAll rights reserved
Chạy Đâu Cho Thoát  
©2019 Kites.vn | All rights reserved# u, V. |6 _# I* `9 Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved! L3 }) m( p  B2 _! r
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
©2019 Kites.vn | " u  }- L* k4 VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( G8 v9 K* o* FAll rights reserved
Editor: Pim
©2019 Kites.vn | All rights reserved( K# T) a  E. q. K& w: U, f
" K& H5 M" `2 ^, ~! S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Hiện đại/ hài
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 w1 J7 I: s: G( A3 D) k
©2019 Kites.vn | 6 y6 q) L+ M' {) w* C1 vAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ S' q" C, A& ]( A2 u8 Y0 m# E
©2019 Kites.vn | : }; q% G/ m$ u: K. Z6 iAll rights reserved
Raw: 19lou
©2019 Kites.vn | - X' d  D( l& x& oAll rights reserved
8 C5 v  \$ f  g, i! h7 g( v% A# f©2019 Kites.vn | All rights reserved
http://pimshtt.wordpress.com/
©2019 Kites.vn | & c$ @* x7 y' B5 k) qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  m* k( V' Q  B/ `. `
Poster: [T]uenhi

©2019 Kites.vn | 6 J! M1 f& w% d  I) g. x2 wAll rights reserved
6 }- r2 a9 C+ ~( e8 x©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved; q- i1 J% j* `/ M; M3 b/ r
Văn án:

©2019 Kites.vn | ; M$ r* |( L) w* ]6 z% ?8 sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 l1 z+ i0 q. |" d* W
Trần Nhược Vũ theo đuổi Mạnh Cổ, theo đuổi đến mức thương tích đầy mình, vì thế cô quay đầu bỏ chạy.
©2019 Kites.vn | 5 \* P9 }1 [) a& Q& dAll rights reserved
6 |. m4 t9 w. C3 v6 [2 r- d, {( ]6 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mạnh Cổ trêu chọc Trần Nhược Vũ, chọc tới khi cô nổi giận, vì thế cô cắn lại anh.
©2019 Kites.vn | 3 k- L1 f" }9 c. G) |6 k7 M, SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ O8 p4 e6 e/ t# P# k. o3 j
Đương nhiên không cần biết ai đang cắn, anh cũng phải cắn lại.
©2019 Kites.vn | 2 o& v& j. m$ P5 T6 }7 MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + Y4 l: n" U0 yAll rights reserved
Từ cắn biến thành hôn, hồn rồi lại hôn, hôn đến mức không dừng lại được.
; k' w4 G& T  b' x4 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 R  R0 u# e0 e" \+ Z
Thôi xong! Cả hai lại dính lấy nhau. Làm thế nào bây giờ?
©2019 Kites.vn | / ^# ^/ x5 A0 [* SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# v6 ^  G8 \" H
Trần Nhược Vũ thấy đau đầu.
5 j$ v0 I: j! @' W+ Y7 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / ~* k5 ^! ]: k7 h, A# wAll rights reserved
Luận da mặt dày, anh thắng!
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 [; U* e/ V& H+ d( v
©2019 Kites.vn | All rights reserved: V* X" v0 E) ~/ G
Luận miệng độc địa, anh thắng!
©2019 Kites.vn | 4 u3 P7 c  f' f3 I# o; PAll rights reserved
$ M" L7 R$ X+ L8 ^" r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Luận tính tình khó chiều, anh thắng!
2 g' R7 m. O) d; \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 D+ s) F" r* R7 n+ \
Luận bày trò lưu manh, anh cũng thắng!
©2019 Kites.vn | 8 G4 A0 |# {2 F  mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; o( ^8 o, n+ N4 _1 P4 W; `9 xAll rights reserved
Vậy cô phải làm sao?

©2019 Kites.vn | All rights reserved% s4 L: @  L9 E2 O' v  T
1 ]( u$ |' P! D7 p8 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lời người editor:
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ d1 h# W8 [( e( c
©2019 Kites.vn | 3 c  ^2 f3 D$ X$ ^& Q$ ^* P1 E8 XAll rights reserved

; I! y% B& K3 ~! J2 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
- Hố đầu tay của bạn cũng sắp hoàn, nên bạn đã bắt tay vào tác phẩm mới. Quyết định chọn tác phẩm hài để đổi gió, chịu sự ảnh hưởng từ bộ Này, Chớ Làm Loạn do chị GR dịch nên sau khi bác sĩ Mông Lạnh có truyện riêng và thời gian cho phép bạn đã cầm xẻng đào luôn.
©2019 Kites.vn | ( V; ~4 j3 ^1 }: yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " F% \  k& A/ J1 MAll rights reserved
- Truyện này bạn chưa đọc hết nhưng do thích văn phong và độ hài hước trong tác phẩm của Minh Nguyệt Thính Phong nên cũng yên tâm cầm xẻng hì hục đào.
3 z: F' y5 ~) Q  c9 J8 v) Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 ~3 f) m" \; G4 W* \©2019 Kites.vn | All rights reserved
- Cảm ơn chị Greenrosetq đã tìm dùm em raw.
©2019 Kites.vn | 0 l6 _& Z2 ]1 x. ~. W( cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ @6 Q" q5 L  ?# z0 C) O1 _% nAll rights reserved
- Cảm ơn cô Thỏ.
©2019 Kites.vn | % K! U$ ^4 a/ _. K& {7 xAll rights reserved

$ f8 N' \2 L5 S$ e& v8 z7 {! z©2019 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 18Sức gió +90 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 =´∇`=
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn
jinny_kdrama + 5 bắc zĩ Mông lạnh =))
HappyOneday + 5 t mới lọt hố :">
Pan + 5 Ủng hộ 1 cái!
HinaNg + 5 ủng hộ hí hí
nyan_neko + 5 đọc chùa mãi mà chưa rate =))
kemkull + 5 bs Mông Cổ :x
fengnguyen + 5 Ủng hộ 1 cái!
Keo + 5 :x <Bạn ơi, bạn có thể cho mình b.
chansun + 5 Ủng hộ 1 cái!
bmwx1ilu + 5 Bác sỹ Cổ :x:x:x
millyapple + 5 Ủng hộ 1 cái!
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
lothuha + 5 Ủng hộ 1 cái!
kymus + 5 Like mạnh nhé ;)
hoaquynh + 5 em iu
chang_icy + 5 u.h ban :X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-2-2013 00:27:14 | Xem tất

! x, E5 A% c% m( T/ _7 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Poster: phu0ng

©2019 Kites.vn | All rights reserved4 g# _' [8 f. f1 }: k! Z

©2019 Kites.vn | 9 n4 _% X; |. kAll rights reserved

7 T! i4 D' F1 ~) l5 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Poster: FlorenceQ

6 C3 ~; o- g6 W, d) `©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved- ]6 f. E6 B: j

©2019 Kites.vn | All rights reserved4 S: `2 }" |& {
Poster: takura

©2019 Kites.vn |   R' c6 \1 P. T% P+ R+ C/ QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; L8 x( S! J+ G3 Z( N8 r3 w, E6 b
Chạy Đâu Cho Thoát

/ Z* V" N  Q' U$ G; t) k  T, X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 81

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
HinaNg + 5 phát cuối =)), Pim Pim bựa =))
Gypsy + 5 rate cho bản chất bựa ko kém Mạnh C.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-2-2013 20:51:58 | Xem tất
Chương 1

©2019 Kites.vn | All rights reserved4 _; G* Y* ?6 b
©2019 Kites.vn | ' k* I8 A7 M& O$ Q- w3 w/ ]' FAll rights reserved
“ Trần Nhược Vũ, tôi bị bệnh.”
( i7 o9 c# r) Y0 [" Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
% p. A6 e2 i# X) O/ s  Y0 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Chúc mừng anh, bác sĩ Mạnh.”
$ n+ d; M2 x  [  P- u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* Q. h, [: Z0 q+ W
“ Tới đây giúp tôi nấu cơm.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 R. C. S( x' r- |% ?
7 [6 u& ]; N2 C( ?- r6 G( ]7 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Bác sĩ Mạnh, tạm biệt.”
©2019 Kites.vn | : a4 U6 J% P  R/ IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& E/ f! h- x* Z$ j/ I
Trần Nhược Vũ cúp điện thoại nhanh như bị ma đuổi, tâm trạng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Tên bác sĩ Mông Cổ chết tiệt, quyết không để cho anh ta coi cô là kẻ dưới trướng, thích sai gì thì sai nấy được.
©2019 Kites.vn | & ^: j* p2 i3 `/ z/ k* S# E6 }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% C) ?1 v4 |% O9 g0 S5 a/ q& o
Trần Nhược Vũ ném điện thoại vào trong túi, chỉ hy vọng có thể khiến tên bác sĩ Mông Cổ kia ức đến nổ mắt, như thế tâm trạng cô thể vọt đến chín tầng mây.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' P) v  a- _1 h" L! S* l3 A0 |
, ?+ |2 M- l# S- s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chuông di động lại kêu, màn hình hiện lên hai chữ Mạnh Cổ. Trần Nhược Vũ lấy điện thoại di động nhìn nhìn, do dự liệu có nên nghe hay không, để đến khi đổ chuông lần thứ hai, không nhẫn nại được nữa đành nghe máy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 s; m( b- H4 D5 k
©2019 Kites.vn | - D2 k0 x) g* d5 |1 BAll rights reserved
“ Trần Nhược Vũ, em mau phi ngựa tới đây nấu cơm cho tôi ăn, nếu không em chờ nhặt xác của tôi. Đương nhiên, em còn lựa chọn thứ hai, nếu số em bất hạnh, để tôi khỏe lại, tôi sẽ thay em nhặt xác của em."
. H$ g+ k: H# \  e7 C; c+ D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - Z7 c8 v+ |$ B( z( h. O, ~All rights reserved
Tôi sợ chắc!
©2019 Kites.vn | All rights reserved# O; w1 J) N5 `3 l+ K3 ?
  r- I: g3 W& V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghe giọng oang oang như thế không giống kẻ cận kề cái chết. Thằng nhãi này, chắc chắn sẽ cố gắng sống sót để chờ ngày nhặt xác của cô, đúng là tai họa ngàn năm có một!
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 \5 Y2 v3 o  C. D/ z  [
! q1 L  t  e  z( X+ e! q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trần Nhược Vũ bỗng thấy rợn người.
, Q% a. @; t  n+ A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 L6 |  V# R7 V. f8 t* \; ?
Còn tại sao cô sợ, sợ cái gì cô cũng không biết. Tuy rằng, Mạnh Cổ không có khả năng biến cô thành xác chết, càng không dùng bạo lực với cô nhưng mỗi lần bị anh uy hiếp, cô lại sợ đến tái xanh cả mặt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& G, i7 T: A. |. W
©2019 Kites.vn | 6 G5 [" Q" U. jAll rights reserved
Trần Nhược Vũ thở dài, người có bệnh phải là cô mới đúng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# @7 a% _6 Q. {/ `6 v/ k  u/ o+ m
5 A2 ^/ p6 [  L( g0 E2 l$ @! @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có điều tinh thần tên Mạnh Cổ kia hoàn toàn không bình thường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: d7 |. P. _% ^% K- J) g
$ c$ t+ r4 `) M2 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Uhm, nhất định là vậy. Nếu đúng anh mắc bệnh thần kinh, thì quả thực tên này là tai họa rất đáng sợ.
) K2 i( u. J3 {. r& E9 c% ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 `* n' y$ ~$ o/ ^All rights reserved
Trần Nhược Vũ xách túi thức ăn trong tay, cau mày nhăn mặt đi tới cửa nhà Mạnh Cổ bấm chuông. Đợi mãi không thấy anh ra mở cửa, lâu đến mức cô nghĩ đến khả năng mình phải nhặt xác của Mạnh Cổ! Đang chìm trong suy nghĩ thì lúc đó cánh cửa được mở ra.
. ]- g% m0 k' O9 ~: b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 Q2 k- C9 b2 s! h; x1 e
Mạnh Cổ cởi trần, anh mặc chiếc quần hình tam giác đứng ở trước cửa. Trần Nhược Vũ nhìn cơ thể của Mạnh Cổ, cũng có chút cơ bắp, bởi vì bị sốt nên khuôn mặt anh ửng hồng, có phần tiều tụy.
©2019 Kites.vn | " P/ T" _$ b" F- CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # D. j4 s* o3 kAll rights reserved
Đúng là anh bị bệnh rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ t; o4 j0 ~4 x
©2019 Kites.vn | 9 J* T- b1 n# M% i( iAll rights reserved
“ Anh sao lại cháy sạch đến mức như này.” Trần Nhược Vũ bươc vào nhà, đưa tay sờ trán của Mạnh Cổ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ p' F* U! D# S: T
©2019 Kites.vn | " `* n) j- h- W% `" K# U6 ?+ a( r) _All rights reserved
Mạnh Cổ nhân cơ hội cô đang sờ trán mình, ép sát người vào Trần Nhược Vũ, đem cả người mình đổ lên người cô, giọng nói thều thào: “ Em nghĩ rằng tôi lừa em?."
©2019 Kites.vn | . K  s) S; k; ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ?* s* ~  J" ]6 X) K" u
. }" B; o% d' Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Vừa rồi trong điện thoại rõ ràng giọng nói anh còn rất tỉnh mà.”
; T6 a1 r7 ]. S9 C- ]7 z6 v. x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # ?3 Z. c, s6 F" EAll rights reserved
“ Tôi đã dùng nốt chỗ tinh thần còn sót lại để gọi điện cho em, còn không nhanh tạ chủ long ân.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 B8 y* e( W6 \8 w7 s
# L) e- ]: }/ e" @2 O/ _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên dân đen này đúng là không đáng thương hại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# n: S# l, p4 P& \* E
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ~: }6 a' ?& A
Trần Nhược Vũ tức giận đẩy anh ra, đem nguyên liệu nấu ăn để trên bàn, sau đó dùng sức lôi Mạnh Cổ vào phòng ngủ.
©2019 Kites.vn | ' x( R( M2 r; B; L7 c% JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , |) i0 `( J1 F0 m% }7 A/ l2 sAll rights reserved
“ Nóng như vậy sao không mặc quần áo?.”
0 \/ z! M% v7 s9 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ s3 o7 c. p* v0 f% u) f©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Đi ngủ, toát mồ hôi, mặc quần áo làm gì? Nếu không vì mở cửa cho em, ngay cả quần lót tôi cũng không mặc.”
" V  Z2 C$ d2 Q2 Y+ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % m5 ^7 e( ^, c; _. c: bAll rights reserved
Câu trả lời đặc sắc thật! Vô cùng đặc sắc.
! ]5 Q1 S, p1 d* l0 [3 ^! o: K& |! K©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 _: l4 h# L  G7 Q) i& N# ?( s8 h7 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khuôn mặt Trần Nhược Vũ thoáng đỏ lên, oán hận nhét Mạnh Cổ vào trong chăn. Thầm nghĩ, làm thế nào để bịt kín cho hắn chết?
©2019 Kites.vn | All rights reserved" A1 k7 _; L3 z
( p$ U0 ?1 u7 Y" ^8 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Tâm trạng dậy sóng vì tôi đúng không?” Mạnh Cổ  vẫn còn sức để đùa giỡn: “ Nhưng tôi phải cảnh cáo em, không nên suy nghĩ lung tung. Tuy rằng hôm nay tôi rất gợi cảm, sức hấp dẫn tràn trề nhưng thể lực lẫn tinh thần của tôi hôm nay không được khỏe.”
/ w8 a4 E) |7 H) E' X9 E6 L9 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , b* V; Y! h& c7 h/ tAll rights reserved
Trần Nhược Vũ xém chút nữa hất anh ra khỏi giường. Cô kiềm chế lùi hai bước, cố gắng lắm mới không dùng gối đè chết tên đàn ông xấu xa này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ^1 B6 j0 P  `$ F- h; w) c
©2019 Kites.vn | All rights reserved) e) ~5 [" j: J: f$ b' \4 n# F  B
“Em cũng đừng quá thất vọng.” Mạnh Cỗ vẫy vẫy tay: “ Nhanh đi nấu cơm. Tôi uống thuốc rồi, ngủ một giấc dậy muốn ăn cơm, nói không chừng có thể ‘ sử dụng ‘ được.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& t1 ~- C$ y) K5 t1 G. _
©2019 Kites.vn | 1 `* w% d/ _+ W+ r# qAll rights reserved
Có thể ‘ sử dụng ‘?
©2019 Kites.vn | All rights reserved: \" s. `" |3 Z. m1 _
+ v( d7 D  P) p) c* n: n2 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trần Nhược Vũ quay đầu đi ra ngoài, vùng vằng đi thẳng đến phòng bếp. Tự oán trách với bản thân, dấn thân vào chỗ này, đúng là sai lầm nghiêm trọng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ Z! _  W/ V  m8 O' i3 [1 J
©2019 Kites.vn | All rights reserved- z3 l' }7 `, L6 ^- W2 w
Nhưng, vì sao cô còn vo gạo nấu cháo cho anh?
8 Z  Y' H( C/ ~! Y  u- X# [5 h; q  X2 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 M3 i" P" Y) k9 ^/ l2 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nên để anh bị bệnh chết, bệnh không chết thì đói chết, đói không chết thì cũng tức mà chết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" H7 @% C, i" a4 s0 m
©2019 Kites.vn | All rights reserved, z6 k) C! X! I- d
Kết quả? Sự thật là cô suýt chết vì bị anh chọc cho uất nghẹn họng.
©2019 Kites.vn | 5 I; ?8 `- }) F% m6 Z2 A1 J5 a: hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! Z" G8 R" x. J" O0 C
Nghiệt duyên! Đúng là nghiệt duyên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& t' B. Y+ T& Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ @* g' M" b1 j0 r
Trần Nhược Vũ điên cuồng thái hành lá phầm phập trên thớt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 m% r; z: E, N* Z; w
©2019 Kites.vn | 3 e. I9 Q" Z6 r0 u  e4 OAll rights reserved
Sao cô lại gặp phải tên yêu nghiệt như này?
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 N1 U' o3 k# j$ [
©2019 Kites.vn | 9 x8 V3 G5 _, @' N  C. U- ^All rights reserved
Cô đã sớm nhìn thấu thế cục, tự mình thức tỉnh nên tránh đi thật xa, nhưng cứ mỗi lần hạ quyết tâm lại thêm một lần dây dưa với tên Mông Cổ này?
©2019 Kites.vn | ) ?: W5 Y& }/ @7 h! Z& DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- q, X' y5 g/ O; R8 f: _4 z
Hơn nữa, lại chẳng rõ ràng!
4 B) A3 b1 B: [9 Q$ n1 P©2019 Kites.vn | All rights reserved

* J9 _2 G, J: G% ~/ y©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved1 W. B/ b3 s1 ?3 p2 g9 t9 E9 B7 |9 ]
Aiz lần đầu làm hài, có chút run tay . À bạn nào biết làm cái mục lục kiểu tab thì giúp đỡ mình với, mình ko biết làm .

©2019 Kites.vn | All rights reserved, _) ]: p, X# V, z) Y
3 h( k: X( O- J7 H4 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
                                                                                                                                            

Bình luận

mới đọc thấy vui vui rồi :)))  Đăng lúc 24-7-2013 08:28 PM
:)) hài chết mất, đôi này oan gia  Đăng lúc 15-6-2013 08:51 AM
anh nam chính thật là ... mừ =))))  Đăng lúc 16-5-2013 03:22 AM
mới chương 1 Mông Lạnh đã bộc lộ độ thô bỉ khó đỡ =)))))))))))))  Đăng lúc 18-4-2013 08:18 PM
Móa ơi! Tên Mông Lạnh này với Dâm Tặc đúng là trời sinh một đôi.  Đăng lúc 24-3-2013 02:52 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
reaven_691 + 5 truyện quá hay =)) ủng hộ bạn
StefanieVu + 5 anh Mông Lạnh quá bựa =))))))))))
chang_icy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2013 20:07:59 | Xem tất
Chúc Mừng Năm Mới - Happy Lunar New Year everyone.
$ E5 c1 h* z! z  L©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ a0 r+ E. x. n+ z. b& N1 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) Z: V. Y- C$ l
: `7 Z  E3 x% p  e; ?% u6 u0 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hy vọng trong năm mới, các thành viên trong box Literature sẽ kiếm được người tình như ý .

©2019 Kites.vn | All rights reserved9 `% A2 f4 k  J6 S3 B4 d' f
  \# N" R7 ~( d+ T2 O' o4 S! m" C8 X©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

chúc bạn Pim ăn tết vui vẻ, sang năm gặp dc soái ca như anh Thần  Đăng lúc 10-2-2013 10:24 PM
Chúc mừng năm mới bạn Pim nhé :xxxx  Đăng lúc 10-2-2013 10:19 PM
Chúc nàng ăn tết vui vẻ :X  Đăng lúc 9-2-2013 11:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-2-2013 22:13:41 | Xem tất
Chương 2.

8 ~: |  G. @: j- J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 [0 x+ o; I! L+ U$ k+ z& J* L& |5 ZAll rights reserved
Trần Nhược Vũ quen biết Mạnh Cổ thông qua cô bạn tốt của Cao Ngữ Lam.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- z5 g; P1 w4 q( s
©2019 Kites.vn | 2 H* T6 t9 b+ fAll rights reserved
Mạnh Cổ là bạn chí cốt của Doãn Tắc – chồng của Cao Ngữ Lam.
5 D+ _0 g$ [% Y- m7 V- {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ w. B0 E* x6 x% \. B: N/ NAll rights reserved
Ngày đó, Doãn Tắc cùng với họ có vụ xích mích, hậu quả là dắt nhau tới bệnh viện nơi Mạnh Cổ làm việc, tìm bác sĩ ngoại khoa kiểm tra vết thương. Trần Nhược Vũ đi theo sau, nhìn thấy tên bác sĩ trước mặt, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy tướng tá của một vị bác sĩ đáng kính.
" n6 p4 {2 \; f" u1 F/ K( L1 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
; a6 X0 I& D) L3 U& o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Anh nói, cha anh họ Mạnh, mẹ anh họ Cổ, cho nên tên anh là Mạnh Cổ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& q6 n0 T7 T4 O; |7 W; S0 {. x* x
©2019 Kites.vn | % Q# C, D4 c$ l' QAll rights reserved
Khi đó, nghe tiểu sử về cái tên của anh, Trần Nhược Vũ suýt bật cười. Cái người gọi là Mạnh Cổ làm nghề bác sĩ, rất thích hợp gọi là bác sĩ Mông Cổ*.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 Q8 S& e5 y! Z% I+ P' W  {* C
©2019 Kites.vn | 9 ~4 ~+ ^1 d9 Y  RAll rights reserved
Mông Cổ và Mạnh Cổ phát âm giống nhau.
& ]4 I& J+ r  S* e! H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) Q' [0 Q. m* z
Tên bác sĩ Mạnh Cổ này gây ấn tượng mạnh với Trần Nhược Vũ bởi bản tính khôi hài của anh ta.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 N9 u' }6 a$ g( X/ {7 P1 {
©2019 Kites.vn | 9 i$ A) r3 a# K! C) wAll rights reserved
Trần Nhược Vũ thích những tên đàn ông tính tình hoạt bát, khôi hài, bởi vì tính cách cô xuề xòa, nói trắng ra thì có phần thô lỗ. Cho nên dạng đàn ông tinh tế, dịu dàng mà lại mẫn cảm thì không hợp khẩu vị của cô.
( K# Z' b- T! h5 w2 z' e2 X4 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
. o3 K2 y/ Q9 u; `3 d1 I' V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lúc đó cô đã bị vẻ ngoài của tên đàn ông này dẫn vào con đường tội lỗi. Cô không có mắt nhìn người, bị vẻ ngoài sáng sủa khôi ngô cùng cái miệng dẻo như kẹo kéo của anh làm cho mờ mắt.
5 ~7 I: ?. F. S7 M1 Z( \, w  q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " @9 ^! U- x3 P2 H- h) C+ iAll rights reserved
Khi đó cô đang ở cái độ tuổi tìm kiếm một nửa còn lại, sống một mình cô đơn, ngày ngày đánh vật với công việc nên cô mong ngóng có một cuộc sống hôn nhân nhưng lại không có đối tượng kết hôn. Căn bệnh mà cô mắc phải, gọi là thiếu thốn tình yêu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 |7 {. B. c: g  U* l$ |: f
©2019 Kites.vn | All rights reserved. Y& o' V9 r7 \+ s
Quay đầu nhìn lại quá khứ, cô không thể không thừa nhận có đôi khi con gái rất dễ bị xúc động, khát vọng được yêu thương làm cho mờ mắt nhìn nhầm người mà không hay. Và cô chính là nạn nhân trong công cuộc tìm kiếm tình yêu này.
©2019 Kites.vn | 7 s* M5 b5 }# K/ I% XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( F" Q) D9 y+ w& y) _% YAll rights reserved
Cô sai khi đem lòng yêu thích một tên đàn ông khôi hài để rồi cuộc sống sau này thảm đến không thể kể hết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 G1 Y) ?5 i, p! `4 x" q
. V  [  ?1 Q1 T) Q9 x. O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lúc ấy, Trần Nhược Vũ có hai mục tiêu lựa chọn, một là Lôi Phong – là cảnh sát cũng là bạn của Doãn Tắc. Một người đàn ông hào phóng tính tình trầm ổn, biết trên biết dưới. Người thứ hai là bác sĩ Mông Cổ - Mạnh Cổ.
©2019 Kites.vn | ; K$ j  G% r6 ?( G4 w/ K# @' ]: YAll rights reserved
0 t# s- c1 c1 N& o+ _- N. n0 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói cho sĩ diện thì là có hai lựa chọn nhưng thực tế Trần Nhược Vũ đối với hai đối tượng này cũng không mặn mà cho lắm. Chẳng qua trong thời gian ngắn gặp được hai người đàn ông tốt, cô thấy nếu có phát sinh tình cảm với một trong hai ứng cử viên này cũng chẳng sao, cô đâu phải ni cô.
4 o; g( j9 V% O( g8 \0 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
, t& o" h/ n5 ?  n6 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô thừa nhận, bản thân có nhiều tật xấu nhưng phụ nữ bình thường ai chả vậy.
©2019 Kites.vn | 2 K: E6 `% W% w9 B: a) }0 fAll rights reserved
+ k6 g+ ~/ }+ Q2 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói tóm lại, Trần Nhược Vũ nhất thời không biết chọn ai, nếu đã chọn thì không thể sai được. Cô liền tìm đến người bạn tốt Cao Ngữ Lam giúp mình dò hỏi từ chỗ Doãn Tắc, xem hai ứng cử viên kia thân thế ra sao, còn độc thân không. Vậy là Trần Nhược Vũ vui vẻ chờ đợi kết quả khảo sát từ Cao Ngữ Lam.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ G  P. {. z' v
©2019 Kites.vn | ) |' G0 E; h, G1 s* X& q$ d/ t, V! yAll rights reserved
Làm một bảng điều tra ‘ mặt hàng ‘ là điều cần thiết, con gái thời đại này cũng nên biết tính toán cho mình. Trần Nhược Vũ nghĩ vậy thấy có vẻ ổn, chờ có kết quả điều tra xem ai tốt hơn cô sẽ xuống tay, tiến hành theo đuổi.
( h8 [/ \6 f& B2 I* z2 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & |- K" M* x" XAll rights reserved
Đúng vậy, cô không ngại chủ động.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 X; _$ p" ?$ X
* N! |5 C2 b" N$ Z. m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô không phải là người con gái bảo thủ, cũng không phải dạng ôm ấp tình cảm đơn phương. Cô muốn có mối quan hệ nam nữ tốt đẹp, một công việc ổn định, sống những ngày như thế thì còn gì bằng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 }3 p) V! T. z( z; i  Z9 h
+ o4 f7 D7 i1 S  c" I; O2 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong cuộc sống, Trần Nhược Vũ đều nỗ lực hết mình, cố gắng làm việc. Trong công việc đã vậy, ngay cả chuyện tình cảm, cũng chẳng ngại mình là người chủ động.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 K5 k6 i% H4 }' g1 l0 f. O6 I, H
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 s. U2 B; F4 C2 b
Sau khi biết Lôi Phong đã có vợ chưa cưới, Trần Nhược Vũ dồn hết vào mục tiêu còn lại, Mạnh Cổ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 Z1 I1 N* W9 R
3 d2 G8 r% X0 U/ M: c/ K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Và đây là lựa chọn sai lầm của đời cô.
; j$ Q+ W' H, v1 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 G) v5 N7 L& S' K
Sai lầm nối tiếp sai lầm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* _& l$ [; ?* p) i9 @: t
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 y- B  d5 n! ?- {$ ^
Sai lầm đầu tiên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& a4 w, d3 Q, ?$ r& j
# R; S3 R; @0 S6 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trần Nhược Vũ không hề phát hiện được, bản chất thực của Mạnh Cổ là một tên đàn ông xấu xa đích thực, sau khi cô quyết định xuống tay cũng là tự mình chui đầu vào lưới. Cục diện đảo lộn bất ngờ.
' f0 Y. v9 j$ h. D0 W/ ?" e©2019 Kites.vn | All rights reserved
. U3 c/ ~) D0 M* b- i0 {$ H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sai lầm tiếp theo, cô để cho Doãn Tắc biết mình có hứng thú với hai người bạn của anh ta, lẽ dĩ nhiên sẽ lọt tới tai Mạnh Cổ. Sau việc đó, thằng nhãi Mạnh Cổ này được đà, nhìn thấy cô là nhiệt tình trêu chọc, lấy tình cảm ra để làm trò cười.
©2019 Kites.vn | 5 u9 A* [. C$ F, o. I) {7 AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 N( x8 |& h& m8 C* n" p5 A. OAll rights reserved
Mà lỗi lầm lớn nhất, chính là cô đã chọn sai mục tiêu, đi sai phương hướng, để cho những ngày sau, muốn quay đầu cũng không kịp.
©2019 Kites.vn | " l( F% X1 m# z) g5 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 _. g. I# z" n4 e, P
Trần Nhược Vũ trừng mắt với đống hành lá nằm nát bét trên thớt, băm chặt đã tay xong mới sực nhớ là chưa rửa hành. Bùn đất bắn đầy lên mặt cô.
5 q, ]. R' w* _1 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  H2 v4 ^/ u( k
Làm sao bây giờ?
©2019 Kites.vn | 2 m; Z0 l* C& K; w8 p. n. i1 n" C  CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 Y3 U. E, r  w; k3 Q  M3 A6 j
Ăn bẩn sống lâu? Nhưng người bệnh ăn sẽ không sao chứ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved, i. G2 C5 l: h2 D6 u
©2019 Kites.vn | ( X/ b7 G/ Q- x5 k! eAll rights reserved
Trần Nhược Vũ có chút do dự. Hay đổ hết chỗ hành này đi?
5 U" Y' n/ G8 g: o  |5 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
- F' _: y$ P: I: u! K; {$ S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng Mạnh Cổ thích ăn cháo thịt nạc với hành lá, cháo nhất định phải có hành mới thơm. Đổ không được mà đem nấu cũng không xong, Trần Nhược Vũ cảm thấy thật oái oăm, rõ ràng vấn đề không lớn nhưng sao cô cứ do dự mãi thế?
©2019 Kites.vn | " }: u+ f+ A4 n/ s+ E6 v7 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) B; M7 P$ D5 ^6 R1 }7 j& s
Đầu óc bắt đầu bốc khói, Trấn Nhược Vũ đem tới bồn rửa rau, vặn nước rồi trút đống hành trên thớt vào bồn nước, dù sao cũng nhúng qua nước, coi như là đã rửa rồi. Ngoáy hành trong nước một vòng, thấy hành lắng xuống dưới đáy cô lại lấy tay khuấy nó lên.
©2019 Kites.vn | ( N; s, P5 c' m' e) DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& r- k6 x5 G9 Y9 D. B
Đúng là hành động ngu ngốc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# c8 ^- C' @- q) S) w* f) t$ b7 e# o
# |1 a$ H1 ?2 B- y6 g2 q# h  \( {. J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trần Nhược Vũ đem nước đổ vào rổ, hối hận sao lại nghe lời anh đến thế.
9 M# b/ S) H% X5 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' [( f* E1 f# _( |6 G' _" x" _4 SAll rights reserved
Cô còn đang bực mình với anh, muốn không để ý đến anh nữa, vậy mà chỉ vì cú điện thoại của anh, đã chạy như điên như dại tới.
©2019 Kites.vn | $ H/ D8 w' G7 i# XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ^2 Q2 i8 r. h8 e8 a8 `
Rốt cuộc chuyện này sao lại xảy ra? Tại sao cô không thể tự điều khiển bản thân của mình, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nồi cháo.
©2019 Kites.vn | 7 |  K/ m5 f* `. W3 K& U* |All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) w) \7 l% ?! m4 i4 e% K2 JAll rights reserved
Ngày trước, cô quyết định theo đuổi Mạnh Cổ, còn lên hẳn kế hoạch đốn đổ anh.
©2019 Kites.vn | 6 x4 ?1 k; @4 D  v: O# ]1 z9 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , N# {5 }) ]3 z9 K% z& kAll rights reserved
Bước đầu tiên, tạo ra tình huống không hẹn mà gặp, sau đó thúc đẩy lẫn nhau, tăng cường hiểu biết.
6 r5 b! W+ h6 F) @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" M: N3 x' U0 _) j
Bước thứ hai, cướp đoạt trái tim.
$ {) u7 e8 Y0 c* n6 i8 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
. _& u! N7 d1 E  N% C% I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bước thứ ba, duy trì cục diện, củng cố tình cảm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! W8 V, C8 X8 ^9 n0 P: W
©2019 Kites.vn | % J4 y7 @2 W* I8 p9 s. {' \% }9 ~% Y! kAll rights reserved
Bước thứ tư, tiến đến hôn nhân, hạnh phúc qua ngày.
; y3 s2 R3 J3 L1 w) \©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 j: `1 y/ l5 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nếu thuận lợi hơn nữa, sẽ có bước thứ năm, sinh con đẻ cái.
; r% w0 A1 X4 k% g. q$ |: X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ n& Y* O* D) h/ v
Xem xem, một cuộc sống đẹp như mơ!
7 J% ?- y  y" o4 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ^0 j( W! _! X. R" T* d
Nhưng Trần Nhược Vũ đã bỏ sót một điều, bước đầu tiên triển khai kế hoạch với Mạnh Cổ đã là một sai lầm, bởi cô thất bại từ vòng đầu.
1 ^+ ?# x1 w" h. Q+ z8 N6 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 T; u) L! ~+ N: N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vào một ngày nọ, cô tới phòng khám của Mạnh Cổ để khám bệnh. Vì muốn cưa đổ anh, Trần Nhược Vũ tính toán kĩ lưỡng, kế hoạch đã lên xong, bắt đầu triển khai bước thứ nhất. Ngày tiếp theo, cô mang một giỏ hoa quả tới định cảm ơn anh, còn nhờ Cao Ngữ Lam với Doãn Tắc thay cô hẹn anh ra ngoài.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 R$ {; Z& K' H2 m3 l
! T$ [. [* ^! x% ]# K6 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói tóm lại, lúc đó Trần Nhược Vũ ngu đần mới chạy theo anh.
# t8 S+ |, U' ^' G1 p1 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 V' s7 h( Q9 o# o5 v3 j; s: x6 ~) p
Dù gì Trần Nhược Vũ cũng là con gái, cô cũng biết ngượng ngùng e ấp chứ, sao có thể đối diện anh ngả bài muốn theo đuổi Mạnh Cổ được. Nhưng thói đời rất quái gở, càng che dấu thì càng muốn bày tỏ, cô muốn nói hết suy nghĩ của mình với anh, muốn theo đuổi anh.
$ f4 M  L( r8 J) a  q5 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 M* R! s- p7 ~% W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rồi đến một ngày, trong bệnh viện, cô nghe được cuộc trò chuyện của nhóm y tá.
# G, `; {& Q2 t/ [  c* T" k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 V# @/ {2 _% X! Z. g/ I
“ Cô nói xem, cái cô Trần Nhược Vũ sao lại không biết xấu hổ đến thế? Bác sĩ Mạnh Cổ đã không thèm để ý đến cô ta, mà vẫn bám lấy không buông.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ R; t% l& p! ~# M6 F3 O- h$ T
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 a3 M5 w3 o6 ]- y9 x) {0 \
“ Với điều kiện của cô ta sao tìm được đối tượng tốt. Bề ngoài cũng không phải xinh đẹp, chỉ là nhân viên bán bảo hiểm quèn, nói ra chỉ sợ dọa chết người. Tôi nghĩ, chỉ vì cô ta là bạn của bác sĩ Mạnh, nên anh ấy mới nhiệt tình chăm sóc, nếu không có nhìn thôi cũng không muốn, người như vậy đâu xứng với bác sĩ Mạnh.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ j/ Z7 `; }* j& y# S( i' o
" |2 c; j9 |# r©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Phải đấy, người bác sĩ Mạnh thích là y tá Điền. Tôi thấy, hai người ấy thường xuyên trò chuyện, cử chỉ rất thân mật.”
! m# z* K9 T% Z. V8 X: ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( \0 x1 D* V  J  JAll rights reserved
“ Đúng rồi. Ngày đó, y tá Điền còn ai oán không biết cái cô Trần Nhược Vũ kia là ai, tại sao bác sĩ Mạnh quan tâm cô ta đến thế. Aiz, tôi hận không thể chặt đứt suy nghĩ mơ mộng của cô ta, nếu tôi là bạn của Trần Nhược Vũ tôi sẽ nói cô ấy đừng đến đây nữa. Phụ nữ theo đuổi đàn ông, coi đàn ông như mật mà hút, thật mất mặt. Phải hiểu rõ nhân tình thế thái, như vậy có phải đỡ mất mặt hơn không, cô nói đúng không?.”
©2019 Kites.vn | 7 u- o, l5 t+ z9 q+ E0 y, L3 {All rights reserved
/ R& v7 Q7 B7 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đúng vậy, đồ của cô ta tặng cho bác sĩ Mạnh anh ấy đều đem đi cho người khác. Tôi thấy, bó hoa kia là cho y tá Điền, còn sầu riêng đường thì chia cho các y tá. Nếu tôi là Trần Nhược Vũ, tôi không dám vác mặt tới đây nữa.”
- g- G$ [' T( @) [- B" ?+ y' ~& r% G©2019 Kites.vn | All rights reserved
, z9 a% S6 W9 y. ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trần Nhược Vũ lui lại một góc, nghe mấy người kia bàn tán về mình, xấu hổ không dám đi qua đám người đó. Nhìn túi sầu riêng đường cầm trong tay lại thấy buồn tủi, đây là món cô thích ăn nhất, đến ngày thường dù có thèm đến mấy cũng không dám mua loại quả đắt đỏ này để ăn. Lúc Mạnh Cổ nhận quả sầu riêng đường còn cười tủm tỉm, cô nghĩ anh thích, hóa ra không phải.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 j8 b8 c! G: z
/ s! A* Q; M) B1 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nếu anh không thích thì cứ nói thẳng ra, vì sao không nói? Nếu là muốn chừa lại cho cô chút mặt mũi biết khó mà lui, có thể uyển chuyển biểu đạt một chút cô cũng sẽ hiểu. Nhưng ngay cả thể diện anh cũng không cho cô, bây giờ nếu quay người rời đi sẽ chạm phải mặt đám người đó.
/ T3 U: a, J. O4 p3 Y0 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
% m$ g  a) O; p" Q7 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đầu óc Trần Nhược Vũ trở nên trống rỗng, khó xử cùng với nhục nhã khiến cô bất động một chỗ. Cô nghe được nhóm y tá đang nói chuyện bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu thấy họ đi tới chỗ mình.
( f. g! x  P* D2 F# U$ N' {©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 t3 B, O: l2 c2 ?" N2 Z, K2 m, Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhóm y tá tỏ vẻ ngạc nhiên, họ sao biết nhân vật chính trong câu chuyện đang nói tới lại trở thành khán giả. Trần Nhược Vũ mở to đôi mắt nhìn nhóm y tá một hồi lâu, thấy họ đang định lên tiếng cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, nghĩ cách đánh bài chuồn. Lúc này sắc mặt Trần Nhược Vũ vô cùng thảm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nâng mắt nhìn nhóm y tá ở trước mặt, gật đầu nói: “ Cảm ơn.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 P3 D" b" P+ J/ `8 a9 N
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 N. O1 X. S  }- R% E; u. b: z
Sau đó quay người rời đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 `- l! \0 {9 o0 l" [$ v# B
©2019 Kites.vn | ) V* i1 s% W: E% V7 wAll rights reserved
Cảm ơn!
©2019 Kites.vn | All rights reserved- a; d: C- b5 [) j$ r! ^1 w


' W8 P+ ]1 y9 h; T. G5 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khổ thân bạn Trần Nhược Vũ, chưa thi đã bị loại khỏi vòng gởi xe, chui ngay vào hang hùm miệng cọp .

Bình luận

thank bạn.  Đăng lúc 18-2-2013 07:22 PM
Có lẽ vì hai chữ "cảm ơn" đó của bạn Vũ mà đã kéo bạn vào kiếp sống bi phẫn rùi ^^ . Thanks bạn  Đăng lúc 11-2-2013 02:06 PM
Pim
hehe, cảm ơn bạn.  Đăng lúc 10-2-2013 10:37 PM
Nếu thuận lợi hơn nữa, sẽ có bước thứ năm, sinh con để cái.-> đẻ  Đăng lúc 10-2-2013 10:31 PM
thks ss :)  Đăng lúc 10-2-2013 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-2-2013 16:42:06 | Xem tất
Sau bao ngày trằn trọc, bạn đã quyết định đổi tên truyện thành Chạy Đâu Cho Thoát.
©2019 Kites.vn | 0 t0 {+ x9 C* Q( ]' w' vAll rights reserved
, h: I# \+ m" p6 z: }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nữ chính càng chạy càng không có lối thoát nên mình đã quyết định đổi tên .
©2019 Kites.vn | All rights reserved- O( _  C2 L0 w, p, [" `
©2019 Kites.vn | All rights reserved. Y5 i" l" w3 H9 y3 P6 @' r/ f
Hy vọng với tên mới này ko phải nhận được gạch đá .

Bình luận

bbx
Tên này hợp với giọng điệu của MInh Nguyệt THính Phong- hợp với Mông Cổ và Nhược Vũ hơn- nhất là sau chương 3  Đăng lúc 15-2-2013 05:17 PM
Cái tên truyện nói lên tất cả hehe !  Đăng lúc 14-2-2013 05:07 PM
tên cũ nghe cứ nhớ tới "THOÁT KHÔNG KHỎI SỰ DỊU DÀNG CỦA ANH" của DLVT  Đăng lúc 14-2-2013 04:56 PM
mình cũng thích tên này hơn, nghe báo hiệu trước sẽ có những màn khó đỡ :))  Đăng lúc 13-2-2013 09:46 PM
Pim
tên cũ sốc quá =)) tôi hơi rợn, tôi thích nhẹ nhàng =)))  Đăng lúc 13-2-2013 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-2-2013 20:50:15 | Xem tất
Chương 3

©2019 Kites.vn | - {/ v3 O& E3 x$ pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* _( Z; d( v8 l- R4 D9 t
Trên đời này có rất nhiều chuyện kì lạ.
+ Z* n8 l1 E( z- \5 n$ {. i' j; S8 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. m4 n& V( n, i6 {" x. x' g' P
Trong thời gian Trần Nhược Vũ theo đuổi Mạnh Cổ, cô cũng không rõ mình có thích anh hay không. Chỉ thấy đây là đối tượng tốt, là một mục tiêu chất lượng đáng để theo đuổi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  n* K% [! y2 X6 e
: O3 B: e, G0 s2 C% p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cũng do áp lực tâm lí muốn trở thành kẻ thắng cuộc trong cuộc theo đuổi tình yêu này, hơn nữa cô là người xuất binh trước và cô nhất định phải thắng. Sự nôn nóng muốn sớm chốc leo lên đỉnh thành công đã khiến Trần Nhược Vũ quên đi cảm giác yêu hay không yêu của mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 a! Z; i1 U* r3 |. V. P$ k
©2019 Kites.vn | All rights reserved" i+ b9 c* ^" a( o
Cuối cùng, người thua cuộc là cô, người đau lòng cũng là cô, Trần Nhược Vũ quyết định không gượng ép bản thân nữa, không làm những chuyện chính bản thân mình cũng thấy kì lạ.
3 G. Q/ C5 g' B' a, W/ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 i1 L8 W' {4 r( Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô nghĩ, trong thời gian ngắn cô sẽ chán ngấy Mạnh Cổ, bóng dáng của anh sẽ sớm bị xóa khỏi não bộ của mình.
& n& ]* q* o' g! f©2019 Kites.vn | All rights reserved
' O9 M# G2 K. w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng cô không làm được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( I& T& f) ~: H2 i* Q# L
©2019 Kites.vn | 3 ^; q$ J/ P% T& j/ h6 c0 IAll rights reserved
Cô nhớ anh, nhiều hơn so với lúc đầu theo đuổi anh, càng nhận thấy rõ hơn bản thân ngày càng lún sâu hơn.
; [8 Q) D; U6 k: I©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 `: R9 ?  E7 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trần Nhược Vũ làm cuộc tổng kết tâm lí cho chính mình, từ lúc nào cô chú ý đến anh, bản thân đã ghi nhớ hình bóng của anh từ bao giờ, khi nào anh đã xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% P6 T) h/ h# I. V; H$ g1 H
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ O2 v6 w6 A9 x9 C9 E6 O
Cô nhớ tới nụ cười của anh, anh có nhiều kiểu cười. Nụ cười tươi, cười dịu dàng, đôi khi lại có chút lạnh lùng, nụ cười lơ đễnh, những tràng cười không dứt, có lúc anh lại nở nụ cười bí hiểm, có nụ cười dối trá, có nụ cười kiêu ngạo ... Nụ cười của anh, phong phú đến vậy, đẹp đẽ làm sao.
©2019 Kites.vn | 1 b8 @8 S# A# i. S" \# fAll rights reserved
, y4 g& G9 U2 f9 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô không dám đi tìm anh, chỉ một mình ngồi đó, nhớ lại từng nụ cười của anh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% S' ]8 F6 I) r# i' P0 G% v2 J
5 L) ^1 D: j6 z; j/ Q! |; c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nụ cười của anh rất tươi in lên trên khuôn mặt điển trai khiến trái tim cô nhảy tưng tưng trong lồng ngực chật hẹp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* G4 ?, K& e* c
' ?& L9 x% _  h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đáng tiếc, cô không nhớ được, khi bày tỏ tình cảm anh có cười hay không. Sở dĩ nhớ không được bởi lúc đó cô đối với anh không phải là tình cảm chân thành, cho nên cô không nhớ được nụ cười của anh lúc đó ra sao.
©2019 Kites.vn | & J) z$ P  e2 s% |+ NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 w3 w, Z9 z8 ]' UAll rights reserved
Cảm xúc rối bời, chính bản thân Trần Nhược Vũ cũng không hiểu nổi chính mình. Cô chỉ biết, mỗi khi nhớ tới anh, cô lại thấy trái tim mình nhói đau. Cô nói với chính mình, cô đã quyết định sai, đem Mạnh Cổ trở thành mục tiêu theo đuổi là một sai lầm.
  G8 K# U: r! W- T- {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , l  T& G7 P! y+ H$ wAll rights reserved
Tuy rằng, anh sở hữu một gương mặt tuấn tú, công việc ổn định, tính tình vui vẻ nhưng anh và cô không cùng một thế giới. Cho nên mới tạo thành cục diện thê thảm đến như này, cô không còn mặt mũi nào gặp anh, loại tình cảm hư vô mờ mịt này cần nhanh chóng phải dứt bỏ, đứng dậy sống tiếp cuộc đời phía trước.
©2019 Kites.vn | & R2 @* F0 u* ^+ L/ aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 m9 h% ?! r7 [1 jAll rights reserved
Cô cũng không còn trẻ nên cô phải tìm một người đàn ông cùng thân phận với mình, cùng một thế giới với cô, có thể cùng nhau sống đến hết cuộc đời.
% _- l6 A) i2 H6 [& \, Q7 c  T% X) c6 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 K: i4 k/ y, a- KAll rights reserved
Ngày nọ, Trần Nhược Vũ đi siêu thị, vô tình gặp lại Mạnh Cổ.
©2019 Kites.vn |   a# T, p: t& U# t% y9 ~All rights reserved
; ?0 ~& `. j4 x: K& O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thật đáng sợ! Ở khu chung cư này lâu như vậy, đến siêu thị như cơm bữa, cô chưa từng gặp được anh. Đến khi hạ quyết tâm không nghĩ tới nữa thì anh lại vô tình xuất hiện trước mặt cô. Sao lại xảy ra những chuyện lạ đời đến vậy?
©2019 Kites.vn | All rights reserved- P' O/ b% X6 c* s# W6 c4 w, ~
©2019 Kites.vn | & b5 }! I* S' J5 R/ IAll rights reserved
Trần Nhược Vũ giả vờ như không thấy anh.
©2019 Kites.vn | ( x$ c8 @- V( }" ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 q# d# Y  t, I, f" V' bAll rights reserved
Quẳng hai túi mì vào xe đẩy rồi nhanh chóng quay xe chạy nhanh về bàn thu ngân. Mặc dù chỉ thoáng nhìn qua chỗ anh, nhưng cô thấy anh đang chọn hộp thịt bò nhập khẩu, trong xe đẩy của anh còn có hai hộp trứng gà quê nổi tiếng.
# K; W3 D2 z* g7 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 a4 N9 B9 y7 }% [5 O
Quả nhiên là hai người ở hai thế giới khác nhau.
©2019 Kites.vn | , N7 h2 b9 C9 T- Q* }+ k. ]* x5 U4 I/ wAll rights reserved
! ^+ Z' ?% t" C, i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô chưa bao giờ mua trứng gà ở siêu thị. Giá một quả trứng ở đây có thể mua ba quả trứng gà ở chợ. Càng không nên nhắc tới chuyện mua thịt bò nhập khẩu về làm bít tết, nhìn một bữa ăn của anh đã bằng tiền cả tuần chợ của cô.
6 k: F% @/ }+ h' w* X) q3 r8 A# L©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 c" V4 Q! t) `) O& Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cho nên, hôm nghe đám ‘ chị em ‘ y tá nói về mình, đã cho thấy rõ sự chênh lệch giữa anh và cô, giống như tát cho cô một bạt tai, thức tỉnh cô thôi không lãng phí tuổi thanh xuân cùng với thời gian vào anh.
©2019 Kites.vn | 1 P1 y% M& J; w' d+ x/ G; J5 T2 \All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 v5 l! R: U' ^( m! G4 q# n+ L. XAll rights reserved
Đang trong đà suy nghĩ miên man, bỗng xe đẩy của cô đâm vào thứ gì đó đến ‘ rầm ‘ một cái, Trần Nhược Vũ há miệng nhìn núi giấy vệ sinh đang trút xuống đầu mình.
* k3 p7 l; e& g/ Z% C& z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 _& v1 x9 Z; W5 Q9 E% e: ^& E
Quá mất mặt.
. l0 ?, N% A. @8 ?/ E  O1 E: v& C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / f& ], J; f) o% r+ s/ MAll rights reserved
Phản ứng đầu tiên của Trần Nhược Vũ là quay ngoắt nhìn sang chỗ của Mạnh Cổ. Đúng như cô dự đoán, anh nghe thấy tiếng rơi đổ liền đưa mắt nhìn tới chỗ cô.
8 d& `7 \# a3 P  t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 C# Y: _* p+ W3 _
Trần Nhược Vũ vội chôn đầu vào kệ xếp giấy vệ sinh, vốn trong mắt anh đã là kẻ mặt dày như vậy quá đủ rồi, đừng thêm lần xấu hổ này nữa.
©2019 Kites.vn | ) j% b; U. ^3 c- v8 G/ SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 t7 f( e% j& Z# b+ ?
Mọi người xung quanh vội tới giúp cô nhặt từng túi giấy vệ sinh xếp lên kệ, Trần Nhược Vũ lẩn trong đám người đang giúp mình, chân tay luống cuống xếp nhanh lên kệ giấy, mắt mũi liếc ngang liếc dọc như đang ăn trộm. Cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh không phát hiện kẻ gây chuyện là cô.
. O- h% `. k" [: |* |9 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 ~$ ]2 s$ j* j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Xếp xong đống giấy vệ sinh vào chỗ cũ, Trần Nhược Vũ nhanh chóng đẩy xe đi thanh toán. Bỗng thấy đứa trẻ vấp phải cuộn giấy vệ sinh còn sót lại, đầu đập mạnh vào thắt lưng của một bà cô đứng trước đó.
/ L" ?* O) R4 F# g$ q! X9 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
  z  ~. }4 v/ W( a) c) \# |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không xảy ra thương tích gì lớn, nhưng lại gây sự chú ý!
' J: G8 |% j7 x$ T4 m6 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 U% p. M. E: p9 w7 l* w0 s, Q$ Q% EAll rights reserved
Giọng nói bà cô này khá to, hai mắt trừng lớn nhìn đứa trẻ gây ra chuyện. Đứa trẻ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên vì sợ hãi. Trần Nhược Vũ đẩy xe qua, vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng thấy đứa trẻ bị mắng nhìn trông rất tội nghiệp mà không thấy cha mẹ của nó đâu, bà cô thì luôn miệng quát tháo không ngừng.
# w$ [3 f! E2 O8 ~: m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ~/ D# q! T' t6 f' g9 ]% S, K. U
Trần Nhược Vũ đi được vài bước, nhịn không được quay đầu lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 k  O2 w4 t; t/ I, P# e
©2019 Kites.vn | All rights reserved( n/ e- N4 L/ F9 A4 |% K8 y
“ Cô có sao không ạ?.”
) E! A  o0 Y  o9 w" ~0 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! N2 @+ j2 _8 ~: W2 C  pAll rights reserved
“ Hỏi thừa, cô thử bị nó đụng vào xem. Không trông nó cẩn thận, mắt mũi để đi đâu vậy? Không hiểu người lớn dạy dỗ đứa nhỏ kiểu gì, làm thắt lưng tôi bị đau.”
& @( c- |* T0 T8 u1 V/ w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* r7 M% A) ~9 H$ o
“ Cô chăm sóc sức khỏe thật tốt, thắt lưng cũng rất dẻo dai.” Câu nịnh bợ của Trần Nhược Vũ khiến bà cô có vẻ ngạc nhiên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 v" p5 @' C  ]
, s) m  \& |% r8 _/ l9 ]% K3 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Thắt lưng mềm thế này rất dễ bị tổn thương. Cô à, đừng so đo với đứa nhỏ, nên đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm. Phí đăng kí ba tệ rưỡi, cháu trả tiền.” Xem xem, cô chỉ là người qua đường cũng dũng cảm đến nhường này, còn chi trả cả tiền viện phí.
©2019 Kites.vn | 3 G' P, u# M4 R+ [$ K0 ]0 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) u. Q# L" c8 B8 \$ N6 r8 oAll rights reserved
Mọi người xung quanh cũng kẻ tung người hứng, bà cô cũng không dám so đo với đứa trẻ. Lại thấy Trần Nhược Vũ móc tiền định trả tiền đăng kí phí khám, càng thấy ngượng ngùng, đành ‘ hừ ‘ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' @6 [: _( }) `6 P* d9 r7 k8 {$ H
©2019 Kites.vn | + n: v! ]+ m: @( j# ]; k9 OAll rights reserved
Trần Nhược Vũ thở phào một hơi, rồi ba chân bốn cẳng chạy tới quầy thu ngân. Nói thì anh hùng như vậy, chứ thực chất cô đâu có nhiều tiền, nếu bà cô nhất quyết đòi tới bệnh viện khác gì lấy mạng cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- I4 h( k3 e) g) A1 _9 X
9 b( o3 u: B0 R8 _2 M* ]3 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến chỗ thanh toán, Trần Nhược Vũ đứng xếp hàng chờ tới lượt. Đang nghĩ không biết bên kia Mạnh Cổ đang chọn loại sa lát loại nào thì cảm thấy ai đó đang chạm vào thắt lưng của mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 G  n4 y- ^& r  @& Q" k: w
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 w+ w# X( [$ j7 p3 W6 e
Trần Nhược Vũ quay đầu, nhìn thấy Mạnh Cổ đang cười với cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 J2 v1 L* a' }9 \
©2019 Kites.vn | / A& p0 P: k% U$ }* h  g/ X: J' GAll rights reserved
“ Thật trùng hợp.”
5 `& M2 ]* G' x6 V' L2 Y) Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 P& A* ^5 Q3 H8 g  hAll rights reserved
Trần Nhược Vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc, rặn ra nụ cười tươi rói: “ Trùng hợp quá, bác sĩ Mạnh đến mua đồ sao?.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ d, G& l5 S9 J% N' T2 w; g
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 ~; `4 @" X8 S* Q& @, E
“ Đúng, đi mua đồ, không phải đến để đụng đổ giấy vệ sinh của người ta.”
- `" U" [" n; [% `7 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / u# P9 t$ F2 z8 {All rights reserved
Anh thấy rồi!
' j7 ?& Q! j* @0 {5 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Z- S$ L) [) d7 ]1 K3 Y4 n
Nét mặt Trần Nhược Vũ bỗng cứng đơ không kịp ứng phó với tình huống này đành xoay người đưa lưng về phía anh, tìm cách lẩn tránh. Người xếp hàng sao lại nhiều đến vậy!
©2019 Kites.vn | All rights reserved, h( w6 w4 h: e3 _2 ^
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 M# X  [0 C( m: |& Y
Thắt lưng cô lại bị ai đó chạm vào: “ Trần Nhược Vũ, thắt lưng của cô không được dẻo dai cho lắm.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. _$ T$ P) F7 |% |6 E
. i& H% n" f1 a7 X9 I) T  S% a$ d6 F8 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô không dám quay đầu lại: “ À, không dẻo không hề dẻo chút nào.”
©2019 Kites.vn | 3 d  ^( {6 _' {* m" pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! O# a) M2 f  F4 m% W; K
“ Tôi thấy gần đây sức khỏe của cô hình như khá lên, lâu rồi không thấy tới bệnh viện.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 f2 P/ |+ |1 [% F6 `, c! z
# B! A# v1 O. h; Z+ @( W  |©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Đúng vậy. Kinh mạch thông suốt, sức khỏe dồi dào, không cần tới bệnh viện.”
©2019 Kites.vn |   y1 s5 i/ G4 T* V/ qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ i5 g' O& v. D8 t3 y/ vAll rights reserved
“ Sao trước kia tôi không phát hiện ra cô là người hài hước đến vậy.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved  D1 F& O- B5 ]6 E4 Y  S, F
6 I+ T, E+ j& l8 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trần Nhược Vũ quay người lại ném cho anh một nụ cười gượng gạo, rất muốn hỏi thẳng vào mặt anh, anh có thể ngậm miệng lại được không? Nhưng cô không dám.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 O7 O" Q( a% {3 y: `. [  {  q
©2019 Kites.vn | All rights reserved& l* m. [: {2 g" B% A% z$ m
Được đà, Mạnh Cổ càng nói càng hăng, nói: “ Nếu ngày nào đó sức khỏe xuống dốc, nhớ đến tìm tôi.”
+ n$ [! X6 v" x9 U9 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / }6 J& z/ d" b+ l1 XAll rights reserved
“ Không cần. Cho dù tôi đi bệnh viện nhưng không cần đến ngoại khoa, tôi tới não khoa.”
5 H9 u1 x; v* J% m: V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % f+ ^* \( S: o- l3 L9 y- DAll rights reserved
“ Vì sao?.” Anh tỏ vẻ kinh ngạc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, K4 ~7 P) A2 k; O1 |0 w/ p, t3 b# ~
: w1 Q7 Y4 i5 H; m©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Mắc bệnh ngu đần, đương nhiên phải đi khám não.” Trần Nhược Vũ lạnh lùng nói. Hừ, nếu cô còn đi tìm anh, thì đúng là đứa con gái ngu đần.
©2019 Kites.vn | 5 R0 ]1 D' V" _  `All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: Z, k4 A6 l! d! D& C
Mạnh Cổ cười haha, Trần Nhược Vũ lườm anh một cái.
©2019 Kites.vn | 8 S7 g, p; }7 \/ T- x, @' `All rights reserved
©2019 Kites.vn | " W  Q. v2 D1 z- }* W4 b+ F* g4 P5 IAll rights reserved
Lúc đến lượt cô thanh toán, cô chạy như bay tới quầy thu ngân, vừa chạy vừa nói: “ Bác sĩ Mạnh, tạm biệt.”
9 K, A! z  \, l( `* Q5 T7 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 P, p+ K6 M; [* Z3 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thanh toán xong, vừa lao ra đến cửa chính của siêu thị thì nghe thấy tiếng gọi của Mạnh Cổ:” Trần Nhược Vũ.”
©2019 Kites.vn | 4 O1 R8 ~7 o6 R, X) o0 ?All rights reserved
/ _2 r, |- b% c7 N" h  {1 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô giả vờ như không nghe thấy, nhưng hai chân lại phản chủ, càng bước càng chậm lại.
©2019 Kites.vn | % W* P# F* H8 _+ ~5 T/ b/ [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 @' Z) @* F* A' Q% a* F5 j  Y" }" }
Mạnh Cổ chỉ tốn vài ba bước đã đứng bên cạnh cô, cười nói: “ Trần Nhược Vũ, tôi muốn nhắc nhở cô một chút. Não khoa cũng chia làm hai khoa, một là khoa ngoại thần kinh, hai là khoa nội thần kinh. Nhưng cô sai rồi, bệnh ngu đần không phải tới não khoa mà phải tới khoa thần kinh. Phí đăng kí ba tệ rưỡi, tôi mời khách? Thế nào?.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# |4 [5 o6 C( a* f! {; ?5 `6 O% H
5 t' k* a$ }0 b5 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thế nào ư?
©2019 Kites.vn | $ d- e, K$ [0 n' PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 h" ~, n4 F+ l
Cô muốn dùng mì sợi đâm thủng gương mặt đáng ghét của người đàn ông này, dùng sợi mì chà nát nụ cười tươi rói kia, để xem còn dám huênh hoang nữa không!
©2019 Kites.vn | . R  p1 H9 n5 e# iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 \/ o, P$ |/ @All rights reserved
Tâm trạng hôm nay của Trần Nhược Vũ được gói gọn trong hai chữ: Hỗn loạn!
©2019 Kites.vn | : `  |& k  \% n( R+ nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 s, K4 }: b4 m4 c7 U! D+ JAll rights reserved
Cả một ngày, Trần Nhược Vũ đờ đẫn ngồi một chỗ, phân tích nụ cười đáng ghét của tên bác sĩ Mông Cổ. Trên đời này, cô không thể tìm được người đàn ông thứ hai, có thể nở nụ cười cợt nhả nhưng lại mê hồn đến thế!
! h  E# c, Z$ W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* v4 f* s( T/ g4 n6 ^. j
Tám phía đầy áp bức, thật sự cô muốn đấm vào mặt anh một cái.

©2019 Kites.vn | ( p6 K1 [# {/ j  |5 QAll rights reserved
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7 C0 d( i5 R6 l, d: A©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

hài thật.. cảm ơn bạn rất nhiều  Đăng lúc 18-2-2013 07:29 PM
bbx
Độc miệng như thế đến lúc tỏ tình thì biết phải làm sao đây? ai mà dám tin chứ BS Mạnh?  Đăng lúc 15-2-2013 05:18 PM
Pim
cảm ơn bạn :D.  Đăng lúc 14-2-2013 11:40 PM
“ Đúng, đi mua đồ, không phải đến để đụng đổ giấy vệ sinh của người ta.”-> thêm từ giấy chứ nhỉ???  Đăng lúc 14-2-2013 11:33 PM
Đang nghĩ không biết bên kia Mạnh đang chọn loại sa lát loại nào thì cảm thấy ai đó đang chạm vào thắt lưng của mình.-> Cổ  Đăng lúc 14-2-2013 11:32 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +10 Thu lại Lý do
greenrosetq + 10 Tên truyện hay và có vẻ hài hài

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2013 20:32:56 | Xem tất
Một lát nữa mình sẽ tung chương 4, nhân dịp đầu xuân, thưởng nóng 100$ cho bạn nào giật tem bằng cách trả lời bài [ không chơi bình luận] .
©2019 Kites.vn | : W& |) i  L3 v+ ^& Y$ q( m8 ]3 yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 d! E+ [- E9 d% A! [
Yêu cầu rất đơn giản: Bài viết trên 3 dòng - không spam - tiếng Việt có dấu nhé .

Bình luận

ôi ôi, giật hàng giật hàng nèo  Đăng lúc 16-2-2013 08:41 PM
há há, em đi mần xèng *nhẩy nhẩy*  Đăng lúc 16-2-2013 08:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2013 21:18:44 | Xem tất
Chương 4

©2019 Kites.vn | All rights reserved! U, d% R! t* y9 f* l! l9 a/ d8 z! z2 G
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ~1 D' u$ |, W  f5 m; M3 y- B

©2019 Kites.vn | / y) y' l' s8 WAll rights reserved
Tình huống không hẹn mà gặp như này giống như ném đá vào mặt hồ yên ả, nhanh đến nhanh đi.
©2019 Kites.vn | 7 J$ P5 j1 d  P' s  C1 u( QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ D7 O$ S9 a2 \6 O
Và tảng đá được ném xuống kia, lại đè nặng lên cảm xúc của cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! ~3 v0 e5 D& C1 W
6 l/ ^" Y, [! S! H" y. V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nếu tảng đá kia là Mạnh Cổ thì Trần Nhược Vũ chính là cái hồ nhỏ bé tội nghiệp, vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm cô không ngừng chấn động.
©2019 Kites.vn | & h1 p) k8 D- z0 v9 s  t' XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- x9 H7 i4 e, o% y( ?* P; k
Còn tảng đá kia ư, ở trong lòng cô không phải không có cảm xúc.
©2019 Kites.vn | ' v5 ]3 e/ P/ Q9 t! i5 G. r  |1 |All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ L2 ]; d( X. r: U3 Q! D  S
Rõ ràng người coi thường cô là anh. Gặp cô, cái miệng độc địa của anh lại bám riết không tha, không chỉ cảm thấy mất mặt mà cô còn như bị anh điểm trúng vào tử huyệt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# T" C9 j! q+ c0 @# X  E7 I% G
©2019 Kites.vn | All rights reserved& |" m+ S0 A8 t7 G
Chột dạ cũng phải, bởi đúng là cô nhớ anh.
©2019 Kites.vn | % ^" Y, ~6 T2 x: tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % N" B/ Z/ B1 I6 N9 ^1 @8 m/ UAll rights reserved
Nhớ cái con quỷ!
" ]; r1 f1 A. p4 N6 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" g* x. j4 o! n3 T' s
Cô ghét anh đến tận xương tủy, hễ nhớ tới anh là muốn phỉ nhổ khinh bỉ anh. Không sai, cô đã không biết lượng sức mình, chọc đúng vào ổ kiến lửa, còn đến địa bàn của anh gây hấn, khiến người khác dè bỉu cô, trong lòng Trần Nhược Vũ vô cùng khó chịu.
©2019 Kites.vn | ; G  b9 L2 s6 j  ^. f3 FAll rights reserved
! t# f( M$ p' b4 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô phải hận anh mới đúng chứ! Hừ.
©2019 Kites.vn | ; Z* s3 U. M! |  @4 hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 s2 V  Y, c; i( dAll rights reserved
Cô phải sống tốt hơn anh! Hừ!
& A( q! R/ z( _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 s) h# z* h2 V" `& D: P: f
Cô muốn tìm đối tượng mới trong thời gian ngắn nhất, kết hôn rồi sinh con, nhất định phải cưới trước anh. Sau này, nếu trùng hợp gặp lại anh, cô sẽ nói: “ A, bác sĩ Mạnh sao vẫn còn độc thân vậy? Có phải do yêu cầu quá cao không, như thế là không nên.”
% o+ Z* t, M1 U0 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  P6 V2 p3 ~; {& M
Đúng, kiểu trả thù như này thấy hả hê làm sao! Trần Nhược Vũ tự biện bạch cho bản thân, dù sao cô cũng chỉ là người bình thường, đôi khi làm những chuyện tầm thường như này cũng chẳng sao.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 {/ U. R( y9 m' [
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ g3 r4 B) I+ W5 C: X
Vì thế, Trần Nhược Vũ tìm kiếm lại sự yên bình trong suy nghĩ, thức tỉnh tự mình đứng lên. Cô tích cực nhờ vả đồng nghiệp giới thiệu cho mình đối tượng xem mắt càng nhanh càng tốt.
2 R9 \7 M- f* n$ T! {$ `$ h©2019 Kites.vn | All rights reserved
, C0 J: o/ S( ]$ z3 W$ G2 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô muốn xem mắt!
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 i9 m( {$ ^( s. I
©2019 Kites.vn | 3 K$ u' D/ c* R6 c3 [) J& sAll rights reserved
Bạn cùng phòng của Trần Nhược Vũ là Lương Tư Tư, sau khi nghe tin cô tìm đối tượng xem mắt, liền giơ ngón tay cái tỏ vẻ rất hài lòng, chỉ có điều nếu đi xem mắt rất khó có thể tìm kiếm được tình yêu đích thực: “ Nhược Vũ, mình nói với cậu, xem mắt rất khó tìm được tình yêu như ý.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 L0 R; {$ b7 o5 W5 Y5 n" k" g
; S; g; ~) S5 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Sao không thể chứ. Chỉ cần cậu biến đối tượng thành khách hàng cần phải tiếp đãi tử tế. Phân tích rõ ràng, nắm lấy trọng điểm, công kích trúng đích là được.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' v5 a$ l, V, H6 O+ Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved& I% @" C8 _; L! ^& q2 }- ?) a
“Bình thường, khi đi gặp khách cậu cũng đâu phân tích rõ ràng, đều là ăn nói mơ màng, cho nên xác xuất thành công rất thấp.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 l; }0 ~1 \; K5 o% H+ s
©2019 Kites.vn | - ~, q- ^$ O" P* e) xAll rights reserved
Trần Nhược Vũ không khỏi sửng sốt, nghe cô bạn cùng phòng nói, hình như tình cảnh này cô đã từng trải qua. Cô liền lắc đầu, giải thích: “ Nhưng mỗi tháng mình vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Việc xem mắt này, mình cũng coi như là một chiến lược, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( u4 h: C# J, w6 k% S% f
©2019 Kites.vn | All rights reserved) h5 ~, G$ F. \* Z) j' D, p1 l9 S
Lương Tư Tư xua tay: “ No, no, như vậy không được. Tình cảm đâu có thể so sánh như vậy, nhất định phải tạo được cảm giác lãng mạn, ấn tượng nhất mới có thể nảy sinh. Cậu xem xem, vì sao mỗi lần mình yêu đều đến rất nhanh? Chính là dựa vào yếu tố cần thiết; thời gian, địa điểm, cảnh vật xung quanh còn có cả đối tượng nữa. Chỉ cần có đủ những yêu cầu này, cho dù chỉ lướt qua ánh mắt của nhau, nói một câu cả hai cũng nảy sinh cảm giác với đối phương, tình yêu tự nhiên sẽ tới.”
+ r5 z$ T2 f- R" a1 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
( X, x* M+ w4 Q; N9 [( T, J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lương Tư Tư là kiểu người lãng mạn điển hình, suốt ngày chỉ vùi đầu vào khu rừng tiểu thuyết mơ mộng, tình yêu ngọt ngào trong tiểu thuyết ngôn tình được cô bạn cùng phòng này tôn sùng đến tận trời xanh.
©2019 Kites.vn | " ^2 m6 W2 T, `" NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - n+ u4 w9 t3 c4 ?All rights reserved
“ Mình nói cậu nghe, kiểu xem mắt như này rất không thích hợp, trò này xưa rồi. Lúc chưa gặp nhau, còn nghĩ ra đủ loại tình huống nhưng khi gặp rồi, cảm giác bỗng bay biến đi đâu hết. Còn nữa, xem mắt cũng cần đến duyên phận, như tình cờ gặp gỡ ở siêu thị chẳng hạn, anh ta vô tình chạm vào cậu, hoặc xe đẩy của anh ta không cẩn thận đụng vào cậu ...”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ^4 B! e, \9 S& d' z+ A
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ K% S$ g% h* I) V. l2 T; K8 s
Trần Nhược Vũ định giương nanh múa vuốt phản kháng, mà khoan, Tư Tư lén theo dõi cô tới siêu thị sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved! N/ M3 P$ f" f" L( A( o
©2019 Kites.vn | + A3 k# Z- k. t; xAll rights reserved
“ Còn nữa, chẳng may trên đường sảy chân suýt ngã vừa hay có người tới đỡ cậu. Nếu không, khi trời mưa hai người cùng chạy tới trú mưa dưới cùng một mái hiên.”
  [* E1 C- `5 v0 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 k, T. {3 I9 v4 L
“ Tư Tư à.” Trần Nhược Vũ không chịu được nữa đành phải cắt lời cô bạn tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn này: “ Cuộc đời với tiểu thuyết khác nhau nhiều lắm, chất lượng hoàn toàn khác biệt.”
: j) g  t+ o( P9 y( [9 {/ }( A! V8 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ t0 Z& M& \% i, h©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Cậu đừng vội không tin. Gặp được nhau cũng là một định luật. Trong phim điện ảnh cũng thế, bỗng nhiên hai người phát hiện ra mình có tình cảm với đối phương đó thôi. Cậu xem xem, ba bốn cuộc tình của mình đều là ngẫu nhiên mà tới. Có phải hữu hiệu hơn chuyện đi xem mắt không.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ^8 Q" }: P1 U' J: r* M0 X
/ N! D" L0 C% b0 N+ P; Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
“ Đến nhanh mà đi cũng nhanh.” Trần Nhược Vũ trả lời chân thành: “ Hiện tại, mình cũng hiểu vì sao mỗi lần cậu yêu đều không kéo dài được lâu. Mình sẽ tiếp thu kinh nghiệm này, cảm ơn Tư Tư.”
4 r7 N( X0 m& ?9 a+ |( S. H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . {- S5 A" \" TAll rights reserved
“ Aiz aiz.” Lương Tư Tư có vẻ không được hài lòng: “ Nhược Vũ, mình có lòng tốt muốn giúp đỡ cậu, đừng dùng những lời cay độc này nói với mình. Nếu không, sau này cậu sẽ gặp được anh chàng cay độc như ý. Nồi nào thì úp vung nấy, biết chưa?.”
©2019 Kites.vn | / `. ?4 g# Q  g8 c4 V' VAll rights reserved
" G; |' l/ ?2 h+ a$ V/ q0 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chọc trúng chỗ đau!
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 Y2 w# X0 Y3 x8 g  k; r
& ?3 y  s% t. |  H( P# M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lần này, tới lượt Trần Nhược Vũ xua tay: “ Mình không có ý đó, sẽ không nói lời cay độc nữa. Mình dịu dàng hiền lành, muốn tìm một người đàn ông hiền lành.”
0 ?6 Y/ ?& S; R1 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + t  M3 z/ n2 f: YAll rights reserved
Lương Tư Tư vỗ vai cô: “ Cố lên, Nhược Vũ. Chỉ cần thực sự cố gắng, phương pháp thích hợp, người đàn ông dịu dàng hiền lành sẽ có. Cậu nghe mình, nếu nhận thấy không có cảm giác với đối phương hãy nhanh chóng thay đổi mục tiêu. Lấy mình làm ví dụ, sau khi tu luyện thông qua các bí kíp tình yêu trong tiểu thuyết ngôn tình, lấy kinh nghiệm yêu đương dài thườn thượt nói cho cậu biết, tình yêu luôn vượt ngoài dự đoán.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- r  P; U) r5 A$ S$ c
©2019 Kites.vn | All rights reserved! N; f4 S; m/ x5 V
Ngày hôm sau, Trần Nhược Vũ đi xem mắt.
©2019 Kites.vn | : |6 T8 R, U6 ~' W0 K8 p5 ]9 ]All rights reserved
7 O5 e8 \+ a7 n" A- |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đối phương tên là Lý Kiện – làm trong một công ty cung cấp đồ trang điểm, do đồng nghiệp của cô giới thiệu, quan hệ có thể nói là bạn của bạn, cách hai tầng quan hệ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 G0 {' h" [  m
©2019 Kites.vn | All rights reserved. t7 g8 O% l# ^/ s, X; `1 G
Lương Tư Tư nói đúng, trong lần xem mắt này, Trần Nhược Vũ đặt rất nhiều kì vọng, vừa tưởng tượng lần đầu tiên gặp nhau sẽ ra sao, đối phương là người như thế nào, nhưng kết quả cô không có cảm giác gì với người đàn ông đang ngồi đối diện.
! t, K5 h) z' l2 J. h- ?+ b, @- T0 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 @; W& q( n5 c0 Q( g+ V
Không nên lãng phí thời gian, Trần Nhược Vũ liền giới thiệu các gói bảo hiểm. Lý Kiện cũng hiểu được hành động của đối phương, tỏ ra rất phối hợp, cũng giới thiệu cho Trần Nhược Vũ đồ trang điểm.
©2019 Kites.vn |   N" I+ s  ^2 Q, [( Y$ hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  f' c3 P2 A* g- u( j) E( e) R
Buổi xem mắt biến thành cuộc hội đàm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, một nam một nữ thi nhau giới thiệu sản phẩm của công ty mình, cuối cùng còn oán thán vì sao thời gian trôi nhanh đến thế.
©2019 Kites.vn | : q$ u! a6 i5 O8 ]; v8 L9 VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ E% U! J: ^6 [2 V& d
“ Nếu gặp sớm được cô thì tốt rồi, chắc cô cũng có nhiều đồng nghiệp nữ, nhớ giúp tôi giới thiệu sản phẩm trang điểm, tôi sẽ đưa cho cô nhiều hàng mẫu.”
9 H5 U/ y- _1 B0 o# J: d7 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; C% X) N9 K& s7 k2 u/ l  D) vAll rights reserved
“ Các gói bảo hiểm anh cũng giúp tôi để ý một chút, nếu có bạn bè muốn mua, nhất định phải giới thiệu cho tôi.”
©2019 Kites.vn | 3 P0 ~) W% p% pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: [% F' O: ^2 s" L1 Z& P; Z  o
Hai bên nói chuyện rất vui vẻ, Trần Nhược Vũ vô cùng vui mừng, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng ho nhẹ, giọng nói quen thuộc của người đàn ông nào đó vang lên: “ Sao khéo thế này, ở đây mà cũng gặp được cô.”
©2019 Kites.vn | ) R) K: ^" _1 C( r0 `/ H* F3 w7 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 ~, v( I& I. OAll rights reserved
Là Mạnh Cổ.
©2019 Kites.vn | % s# a& h$ e0 d: ]- [- u) s  R' |All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; \, B+ a8 k7 H( }
Cơ mặt Trần Nhược Vũ bỗng đông cứng lại, lí luận của Lương Tư Tư đang lầm rầm bên tai cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) Q/ g% t- W' V$ w! K5 R7 {7 E0 x
+ w- n" z, ~4 \6 ]" t, v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đáng tiếc, không hẹn mà gặp không phải là duyên phận, mà là oan gia.
©2019 Kites.vn | 8 |3 l7 H. _- a. iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + w3 P, O& F6 T. P0 H/ h. }1 gAll rights reserved
“ Có hẹn?.” Oan gia hỏi.
. y$ r# q& W5 ~, [% y* I; S9 t, Z# I  _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& I# o4 W/ P2 o# }- d
Trần Nhược Vũ chỉ cười, không trả lời.
8 r& _+ u( y3 Z$ X7 {1 u3 j- A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 V. b! K  ?, U2 g2 j8 Z% ^All rights reserved
“ À, hình như không phải. Đi xem mắt?.”
* H" K4 x# `  k# V( L©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ z4 V4 f  G# S& C7 r/ Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lý Kiện nhìn Trần Nhược Vũ, theo phép cũng đáp lại bằng một nụ cười.
©2019 Kites.vn |   w4 H8 Z9 _3 W8 A$ z; rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + N  j" }; u" C% j/ ]- h- r# S7 Z( vAll rights reserved
Mạnh Cổ cũng cười, anh nhìn thấy trên bàn có đồ trang điểm dùng thử cùng tư liệu của các gói bảo hiệm: “Buổi xem mắt của hai người cũng rất đặc biệt.”
  y* t4 A" ~4 e& Y9 i9 \, z4 t  S©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 Y& ?- x0 m- V, b& e$ v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người này sao cứ mở mồm ra là đáng ghét đến thế! Cảm giác ân hận lại dâng lên trong suy nghĩ Trần Nhược Vũ, ngày trước sao cô có thể theo đuổi con người như này cơ chứ!
% ^. L6 r: y: A, Q2 ?, r* @  W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 p, s# p/ E# m( Y- g9 \' K
“ Đàn ông thì nên thanh toán.” Mạnh Cổ lơ đi gương mặt biến sắc của Trần Nhược Vũ, vỗ vai Lý Kiện căn dặn nhiệt tình. Nói xong, vẫy vẫy tay rời đi cùng người bạn của mình.
©2019 Kites.vn | * w8 w9 e5 b! E) p) e) rAll rights reserved
) \. x& N3 O  {/ {% E4 u! ?/ P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lý Kiều bị người đàn ông không quen biết vỗ vai, liền quay sang hỏi cô: “ Trần tiểu thư, người đó là ai?.”
©2019 Kites.vn |   c5 p: k( U5 Y5 a/ h0 H, p$ J! Y6 AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) H* U' D$ G8 w5 ?* D$ hAll rights reserved
“ Một người bạn, bình thường.” Trần Nhược Vũ bị Mạnh Cổ phát hiện trong buổi xem mắt lại nói về việc đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm cảm thấy vô cùng xấu hổ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; ]3 l7 J5 I, \# R
©2019 Kites.vn | 0 A5 U& M& h! q8 s- rAll rights reserved
Nếu anh không xuất hiện, cô cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường, nhưng bị anh nhìn thấu toàn bộ, mặt mũi biết để đi đâu.
4 {8 ^  X; i; _3 b- _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* [  q( Y9 K8 t9 `% z% [, h
“Hình như điều kiện của anh ta rất tốt.”  Lý Kiện lỡ lời nói ra, cảm thấy hơi đường đột.
©2019 Kites.vn | * f+ s$ @4 Z8 B6 Y0 |; p; yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' S- L6 n" P! R3 F9 {All rights reserved
Trần Nhược Vũ gật đầu: “ Uhm, đúng là vậy.” Ngẫm lại thấy không ổn:” Thật đáng ghét, hẹn hò thì cứ hẹn đi, sao lại quấy rầy người khác.”
, ?) b4 l$ s1 B: e  c+ Z1 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 o$ p' e4 ?/ U©2019 Kites.vn | All rights reserved
‘Hẹn hò’? Lý Kiện nhớ lại ban nãy Mạnh Cổ ra về với một người đàn ông, giống như thông suốt điều gì đó, ‘ À ‘ một tiếng: “ Hóa ra là như vậy?.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% ]) s% F5 i! c) J! z& P3 U9 Y
©2019 Kites.vn | " d; t& @4 f$ S6 Q  `All rights reserved
Như vậy là sao? Trần Nhược Vũ nhìn biểu cảm của Lý Kiện cũng hiểu được anh ta đang nghĩ đến điều gì. Cô thề, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chuyện xấu hổ sao cứ liên tiếp đến với cô. Cô căm ghét kiểu tình huống như thế, giống như gặp ma quỷ giữa ban ngày, cơn bực tức với Mạnh Cổ dâng lên tới họng: “ Bị anh nhìn thấu rồi, anh ta đúng là như vậy đó.”
©2019 Kites.vn | , U: y/ w8 z5 A) Q8 ~8 O7 b- wAll rights reserved
( }- m. h* f; H2 h5 o2 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lý Kiều gật mạnh đầu, giống như vừa đọc xong mẩu truyện cười, vô cùng hưng phấn: “ Đã thấy, đã thấy.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; B5 K- A: U" k/ n) h/ l8 H" I
©2019 Kites.vn | All rights reserved; m2 r1 V1 p4 {
“ Nhìn ra cái gì?.” Âm thanh thâm trầm ở phía sau người Trần Nhược Vũ vang lên, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 r, `9 V" R" f, l9 ]  H7 t2 `+ f9 l2 \
2 c* Y5 ]5 @" r- h0 }8 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lại là anh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; f0 I: b) z6 X' D5 o
! v: g8 L5 S0 k# A# @- S+ t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bác sĩ Mạnh Cổ đã trở lại.

3 g& O4 r4 i; E8 I( j4 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không phải trùng hợp đến thế chứ , bac sĩ Mông Cổ xuất hiện đúng lúc ghê .
, W& I+ E6 K% u+ L6 u  ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 U, K! ^3 P  h" U
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bình luận

chương này hài ko chịu nỗi cái khúc đi xem mắt :)))))) cám ơn bạn chủ thớt  Đăng lúc 27-2-2013 12:40 AM
thank bạn nhìu nhìu  Đăng lúc 18-2-2013 07:34 PM
Cá kiểu gì cũng cá ông này theo dõi bả :))  Đăng lúc 16-2-2013 10:52 PM
Pim
cảm ơn bạn :D.  Đăng lúc 16-2-2013 10:49 PM
Việc xem mắt này, mình cũng coi như là một chiếc lược-> chiến  Đăng lúc 16-2-2013 10:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2013 15:44:36 | Xem tất
yuukimi9x gửi lúc 17-2-2013 01:12
5 o9 ~/ X( S& U7 M. T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bên CQH củng làm truyện này, tới chương 14 rồi, mặc dù 2 bên có cách làm khác nhau b ...

©2019 Kites.vn | , A; G/ U  n5 c' e/ ^& v2 EAll rights reserved
Chào bạn.
, R# ^8 ?/ k0 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ R( p" R% G/ r7 p7 N) m: `1 S
Đây là lần đầu tiên mình trả lời bạn nhé, trong bài viết này mình chưa lên án hay chỉ trích bạn sai hay đúng khi bạn góp ý ở topic này, tránh để người khác hiểu lầm rằng việc box ' dìm bớt ' đi những bài góp ý.
% p/ Z' J; i5 s  P  D8 P7 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 k2 I3 m4 j4 {( {/ Y, C% JAll rights reserved
Bây giờ, mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.
©2019 Kites.vn |   }. T: t7 g  y4 R  fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 F9 k: {! z$ d# k3 ~* Y: J5 Z' ^
Nếu như bạn là một reader tại Kites bạn sẽ thấy, không chỉ riêng tác phẩm này của Minh Nguyệt Thính Phong đã được các bạn khác edit thì còn có những tác phẩm khác đang đăng tại Kites cũng được các editor đăng tại trang cá nhân của mình hoặc ở diễn đàn nào khác không phải là Kites.
0 s0 q& H( C0 @5 L1 ~  B) T" |0 {. K! b1 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 L6 t5 [! v. W5 J! w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đó là chuyện bình thường và mình nghĩ bạn nên chấp nhận khi nó không ảnh hưởng đến quyền lợi của người đọc, ở đây mình không bàn đến việc người editor có ' lãng phí thời gian ' hay không.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 P; s, s4 Q; `
©2019 Kites.vn | ) n3 |7 m* z  NAll rights reserved
Cuối cùng, mình nói điều này có thể sẽ khiến bạn không hài lòng.
; D" E' H: U0 z5 @" N8 c+ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 `  @. i8 K. A( ^; M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bạn đã tham gia một cộng đồng, trước khi bạn muốn người khác tôn trọng mình thì bạn phải biết tôn trọng người bạn đang tham gia đối thoại trước. Ở đây, chúng ta không nói chuyện trực tiếp mà thông qua việc ' gõ bàn phím ' thiết nghĩ bạn đủ thời gian để suy nghĩ nên viết một bài góp ý có thiện chí như thế nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( S4 N: |2 ~& j3 g
" g/ l5 Y  v7 R0 G. R0 `- Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Và đừng trách hay cảm thấy khó chịu khi người khác dùng cách bạn đang đối xử với người ta để đáp lại bạn. Nếu đây là một trang cá nhân của riêng bạn, bạn có thể phát ngôn thế nào tùy ý nhưng khi bạn đang tham gia một tập thể, bạn nên hiểu quy tắc chơi của nó. Bạn nên biết cách dùng từ thế nào để người được đọc cảm thấy dễ chịu hơn.
©2019 Kites.vn | 3 b: v9 X" ~7 j6 }All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 Q( o+ K, n+ }: x/ UAll rights reserved
Cảm ơn bạn đã góp ý.
# U2 f1 v# u$ n2 I& K! n. I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & `/ N& A' }7 a8 i, t2 vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ ~# Y. @4 ?: D- j" W

Bình luận

Cau tra loi qua tuyet  Đăng lúc 26-9-2013 03:08 PM
đang lội page, bỗng thấy bài post này của chủ thớt, dừng lại đọc, ko rõ lời lẽ của bạn kia là như thế nào, nhưng mình thích cách bạn Pim trả lời, hay ^^  Đăng lúc 28-2-2013 09:01 PM
bbx
Văn phong của Mod có khác nhỉ, góp ý rất chính xác, không hề cảm tính, không có cảm giác bị chỉ trích, mà rất nhẹ nhàng... tặng 50 Đồng .. tinh thần  Đăng lúc 19-2-2013 08:48 PM
Pim
chỉ có Mod mới rate được thôi bạn ơi ^^  Đăng lúc 18-2-2013 09:34 PM
Phát ngôn rất chuẩn rồi ^_^ Mà làm thế nào để có thể cộng $ ủng hộ như mọi người hả Pim?  Đăng lúc 18-2-2013 09:31 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
StefanieVu + 5 com chuẩn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách