doraji Tại 23-10-2011 12:17:19

http://ne8.upanh.com/b6.s10.d4/4ede4d49d099b617fe1d31d65aac5f00_36925378.13192513622011102211433627902007.jpg

http://ne0.upanh.com/b1.s3.d1/05b0d0f9bac63de2ead71666c772ab37_36925380.13192513622011102211433727902007.jpg

http://ne5.upanh.com/b6.s15.d2/51384b830060c7d62f082b35a792344c_36925385.13192513622011102211434227912007.jpg

http://ne8.upanh.com/b3.s17.d2/752f6bd91dad21941441b8aa332fa6cf_36925388.13192513622011102211434427912007.jpg

http://ne0.upanh.com/b1.s1.d3/9657eec96990f73009ac734a4e3200c0_36925390.13192513622011102211434527912007.jpg

DC

doraji Tại 23-10-2011 12:19:58

http://ne2.upanh.com/b5.s8.d4/172a18566771e89499d02e9c24adbb52_36925392.13192513622011102211434727912007.jpg

http://ne4.upanh.com/b5.s4.d2/695cc2595ee0a09778938530edb35348_36925394.13192513622011102211434827912007.jpg

http://ne7.upanh.com/b1.s15.d2/3e2fafade55816082337c6ec71752f14_36925397.13192513622011102211434927912007.jpg

http://ne6.upanh.com/b2.s5.d1/c4dc6a29c7e2fcdeea5a219eb701f73b_36925406.viewimage.jpg


DC

doraji Tại 24-10-2011 09:07:34

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc2629e548c4a5a53c6527306b8dbf217c11ae60&f_no=2ca8c325f69c32b669

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc2679e548c6b978475138d44ca23d3686b34db8&f_no=3de9d824f59c32b669

http://ww2.sinaimg.cn/bmiddle/701d711cgw1dme5hn3uu5j.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/6c39ac95tw1dmecswyq38j.jpg

weibo&DC

Đính chính thông tin là : phim sẽ chiếu vào 01/12/2011

doraji Tại 24-10-2011 09:12:23

http://ww1.sinaimg.cn/bmiddle/558769c0gw1dmdsrstxhnj.jpg

http://ww1.sinaimg.cn/bmiddle/558769c0gw1dmdst0wvr7j.jpg


weibo

doraji Tại 24-10-2011 12:05:13

        Hình ảnh Son Ye Jin Movie họp báo"Chilling Romance"trưa 24.10.2011

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc267ee61785be9026f4afc43799f64424a9a12b&f_no=35b7c034e39c32b669

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca720476f3296feea100781fc267cee48864a0403d86c15da094491bbd7b1&f_no=26acda23abd828a1

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca720476f3296feea100781fc2623e046a270b20f067ba15b2b33c77dfdc68f7c69df241427d7a5c50896b0b49fa3&f_no=7fed8177b4826af23fee87e24782756c8f58effbf17fe1f8

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643999f9e811098bfc262ab4148bf834b15e62a861450d1045c4d6&f_no=20f08968efc23da1

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643999f9e811098bfc262eb217783127b8ce804e15b68e69f5d11a&f_no=20f08468efc23da1

DC

doraji Tại 24-10-2011 12:06:58

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca7204767339df7ef1c0d81f54845e712949e4534ec8ae534fced67ada001d9bf8747dae0f7622232bb26184b&f_no=7fed8177b4826af23fee84e343857365fa320fcbff

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca7204767339df7ef1c0d81f54845b312adfc571c72cefcb791048b9f3cbcc1443eff1657486beb24782a8a71&f_no=7fed8177b4826af23fee84e04486756f6e9562a907

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca7204767339df7ef1c0d81f54845b540e681ca339f64f5e4a1f902017a752e1c1860b09cc1a71d862d55263c&f_no=7fed8177b4826af23fee85e54786736a7b49bea459

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca7204767339df7ef1c0d81f54845b3420939319991ae20963a6d44bfeef34bbe8c37cd2c0a2da0d551cc2434&f_no=7fed8177b4826af23fee84ec4385756b97a1999916


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc267bb21235c2eb2c6fdf932624d0e9dcda02afcbdd99d637dac0b2fa4d&f_no=7cee817fb1806bf738eb83e14eee7573fe62c5


DC

doraji Tại 24-10-2011 12:09:11

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc267ce31738b64161e5a714023847b30de43b3ea289ab2af7fd5dc7cfe8&f_no=7cee817fb1806bf738e98ee742ee75739f7899

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc262cb21522dcb35446040b7be4b46923138c3c6ae1890844d76569e07aa6bc2c5d3a&f_no=7fed8177b4826af23fee84e24782756cf07a96980b23a169

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc2629b7419e641365c9e138e99af8db3c9abf7eea9b8ec330cd35d0839847e4a0361d12b13a76ab&f_no=7fed8177b4826af23eee86e54789776be78a365d2fc42eb0fb09ab290c

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc2623e54882d055edaed8a5f50f655be9aa4341ed361e3b91d06d74&f_no=1d8d8177b4826af23eef86e74f9f2e2d0c

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca720476f3296feea100781fc262cb7468e70f7eae71457eeb8ddb24830554856915f311859da15538d1a&f_no=7fed8177b4826af23eef86e14e871b6c99d4cc1a


DC

doraji Tại 24-10-2011 12:11:31


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653e9cffed100e8ef84d45e240b6419b146c14e9d2f9dd50504387e497184ffdfecd02e6d21971b863e6fd87&f_no=7fed8177b4826af23fee87e24782756c8f58effbf17fe1f8


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca720476f3296feea100781fc267be117a40af1b492dce5dd35c423feba3c6f1a7fda3ce22cd470803ed223ccce28&f_no=7fed8177b4826af23fee85ec41867d6dec34e60ad52a34b2

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc262fe248c3635b1abe162e22ed6dd24d0b560a3dd54ef7978f3370f91b59&f_no=7fed8177b4826af23eef86e044851b6c5313c4c6

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca720476f3296feea100781fc262dee46e43643d4b31ff572c218a1e36729a2b32efcd40df7c998621c56746e8612&f_no=7fed8177b4826af23fef87e14589756d2c7526caf27dbbfa

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc262de517b180a71eca3c478ffa9c4d505a0959d636648dca2f3d7063bdca4b&f_no=7cee817fb1806bfe37ede9e744817669e4c62ecbe8

DC

doraji Tại 24-10-2011 12:15:19

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc2678e44679136cf96f4cd5cebcae60110ef4adf015e70c4528fd66f540f49a&f_no=7cee817fb1806cf036e8e9e74481766b5c55759ab2

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca720476f3296feea100781fc262fe048c2528452f4be6d562e46f0cf1dc7d99cf0da00dcdeace550f9c641baa6af1935ad975b&f_no=7fed8177b4826af23eee86e54789706c854b817ec11e4600573cf2e4ff

http://ww2.sinaimg.cn/bmiddle/6c2c7431jw1dmez3vmxv1j.jpg

http://ww1.sinaimg.cn/bmiddle/6c2c7431jw1dmez9orknvj.jpg


DC & weibodoraji Tại 24-10-2011 12:17:29

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc262ae44783ed1e3b244986b091dd653d3d85&f_no=2fb78325abd828a1

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc267be21086b23829feab93594e6695968a7baf&f_no=7cb2c52bf39c32b669

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc267bef408b8bd53a729e4414fec2358c11829743327137847ed97165535a626edc71b3570def8ade24&f_no=2cbec429f7ed21a364b6d88a478275644b2164391648dfba588eb254e4fe70


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc262ee14043fed25f7ad69a5823da1a9602795d892258a32dcaada9d0dac9c3ebe3ae4de6acbe13ce0fe4&f_no=2cbec429f7ed21a364b6d88a478275644b2164391a43dfbb5a8eb243bae079e0

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047643996fceb1c0e8efc262ce644c11f44d9006e92d8f743eb0a7d85739360c15e3714595d3402f1afe5b1fd849ac6fef6678083&f_no=2cbec429f7ed21a364b6d88a478275644b21643a1148dfb85a88b64bbae079e0


V- Pose hình của hai anh chị nữa nè

DC
trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Phiên bản đầy đủ: Son Ye Jin 손예진_ ❤ Yeo Wol ~ Queen of the sea ❤