doraji Tại 30-9-2011 07:44:53

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7047a480d61f29027e1bfd477c0d9b56ff33004197452cd8050850026e9e2e3fb0791b419d55947fa267dd192889a1a54bc109233f951ab9db172edbd64c5773c7321ea4f5256572f7015b59dda007&f_no=6898f363bc8a7dfe36faf39653f07378b321bc3fbc6e4b63daa0836fcf4ffa0ca9


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7047a480d61f29027e1bfd477c0d9b56ff33004197452cd8050850056c19dd962103df655622fe9a04933c116e34c451fbf0db5f68f2079ecf51d9c91152&f_no=7fed8176a8826beb3ce796943b91756dd8887cca099e465212d2

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7047a480d61f29027e1bfd477c0d9b56ff33004197452cd8050850556111d77950d1820a9927966ab46bc991509e5d47fc10ac6bfbf47f52111fb6&f_no=2fb2d134e1ed3aa123acd3b604d4306fbcae3f229b566d

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7047a480d61f29027e1bfd477c0d9b56ff33004197452cd8050850553c49de8fc2a902deb00c4f3e7ac666cac28b6db35627461f06c9de&f_no=7deb8071b48268f123be87e742827073525a87

DC

doraji Tại 30-9-2011 07:46:56

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7047a480d61f29027e1bfd477c0d9b56ff33004197452cd80508500538119735313f216970c27e36a9c6f8dafca11616f7715e9c86afdb679a0e89c72ff9a88d4a6aa57913718ef9&f_no=2eb5d132e0de39af60bae9b619ee2f2fb83482f6de7727a8cef025c138255d75eccaefbb


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7047a480d61f29027e1bfd477c0d9b56ff33004197452cd8050850026f035b7d8f58879d8ed46a70d894816cc796165fbdb342e7ad7345e0f969464a60fb339ca39a5b09e5973674&f_no=2eb5d132e0de39af60bae9b619ee2f2fb83482f6de7727a8cef025c138265977f34a58ff


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7047a480d61f29027e1bfd477c0d9b56ff33004197452cd80508505b38cca63cd896da6bee995ac2836acadab887cbd0d04b206b9665e481a2d447223e835bbc12fdc8e1b1765302&f_no=2eb5d132e0de39af60bae9b619ee2f2fb83482f6de7727a8cef025c138265c7c9979d6ad

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7047a480d61f29027e1bfd477c0d9b56ff33004197452cd8050850503b96e4d6a79eb7c062f9db055af14a66fbb52c5939901d69b26672a79ab7acde484cfa65dd63a09b99ad087a&f_no=2eb5d132e0de39af60bae9b619ee2f2fb83482f6de7727a8cef025c13827597310dc76de


DC

doraji Tại 3-10-2011 07:50:03

Son Ye Jin & Lee Min Ki phỏng vấn trên MBC 02/10/2011

http://ww1.sinaimg.cn/bmiddle/6b349027jw1dlpui0k94bj.jpg

weibo

doraji Tại 3-10-2011 07:51:12

http://ww1.sinaimg.cn/bmiddle/6b349027jw1dlpul0wvncj.jpg

weibo

doraji Tại 3-10-2011 07:52:40

http://ww3.sinaimg.cn/bmiddle/701d711cjw1dlpz9r675mj.jpg

http://ww3.sinaimg.cn/bmiddle/701d711cjw1dlpz97rpffj.jpg

weibo

doraji Tại 3-10-2011 07:53:18

http://ww1.sinaimg.cn/bmiddle/701d711cjw1dlpzaare3uj.jpg


weibo

doraji Tại 3-10-2011 18:00:01

Son Ye Jin & Lee Min Ki trên MBC 02/10/2011

XydolzOyUPA

doraji Tại 4-10-2011 08:54:31

TPCiFHSoGlw


kBjg1yIcwdo


4srhERBbNzg&feature=related

doraji Tại 4-10-2011 12:38:40

CALENDAR 10/2011

http://farm7.static.flickr.com/6169/6200171525_572f62e11f_b.jpg
facebook/sonyejin

doraji Tại 5-10-2011 08:31:32

http://Taochu.Uhm.vN/chu/137/w.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/137/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/137/l.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/137/l.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/137/i.gif

http://nd2.upanh.com/b6.s4.d3/0a98ac8b0f84ca3cdc0b432d4417acd3_36087122.0df431adcbef7609cd0c42df2edda3cc.jpg

http://nd5.upanh.com/b4.s5.d2/d71a7ac3a6515e552e2155477390b30d_36087125.63d0f703918fa0ec497bbf4d269759ee.jpg

http://nd0.upanh.com/b3.s5.d4/c7c22c7de5af187e8b26906d7b8c5a7e_36087130.241f95cad1c8a7860571914e6709c93d.jpg

http://nd3.upanh.com/b6.s18.d2/149b3d699a57a84e67f6267552cbea2d_36087133.645b36da54d5567f62279847.jpg

http://nd4.upanh.com/b4.s18.d1/98cf913e98b61b72c42c80fee6aa83a5_36087134.25689024723667529350010000021509.jpg


baidu & facebook/sonyejin
trang: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Phiên bản đầy đủ: Son Ye Jin 손예진_ ❤ Yeo Wol ~ Queen of the sea ❤