doraji Tại 15-11-2011 13:59:43

http://pds.joinsmsn.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201111/15/htm_20111115091039765.jpg

http://pds.joinsmsn.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201111/15/htm_20111115091044765.jpg


cr:http://isplus.joinsmsn.com/article/151/6666151.html?cloc] http://isplus.joinsmsn.com/article/151/6666151.html?cloc


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51329027e1bfd477c34b56a6e989740bcafe94bb66edffbbcbc7f7e558b9f2ba890c6d38103a1ca&f_no=7ded8077abd828a1

DC

doraji Tại 16-11-2011 09:13:45

http://thumb.mtstarnews.com/06/2011/11/2011111608302441681_2.jpg?time=104920

http://thumb.mtstarnews.com/06/2011/11/2011111608302441681_3.jpg?time=104920

Nguồn ảnh và thông tin : http://star.mt.co.kr/view/stview.php?no=2011111608302441681&type=1&outlink=1

http://file.mk.co.kr/meet/neds/2011/11/image_readtop_2011_739957_1321338232513273.jpg

http://file.mk.co.kr/meet/neds/2011/11/image_readmed_2011_739957_1321338233513274.jpg

Tin và nguồn ảnh : http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2011&no=739957

doraji Tại 17-11-2011 12:50:57

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51129027e1bfd477c95cd36beb18a0e4f750a68571db3d5ef279bc74f3c70e834a4caf0b39a82d3ae8d1876&f_no=7ced831db4ef76ac7eb8

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51129027e1bfd477c95cd36beb18a0e4f750a68571db387ef9a41c82ef09cdaa28183787d30803843a7363e&f_no=7ced841db4ef76ac7eb8

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51129027e1bfd477c95cd36beb18a0e4f750a68571db383e913e22cddbee366726166a504e691f9ceda&f_no=27abc334ecdf76ac7eb8

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51129027e1bfd477c95cd36bfb48f0a47720d6a5a13b381ec715f58437756d9f4203039aee36779c9e67cf2a00543913352b4&f_no=0cb8e903c6f614854b9ef7bd34d07d7367c0ed

DC

doraji Tại 17-11-2011 12:52:19

http://img.asiatoday.co.kr/file/2011y/11m/17d/557104-(0)-550364_94211.jpg

http://img.asiatoday.co.kr/file/2011y/11m/17d/557104-(1)-360600_94211.jpg

http://img.asiatoday.co.kr/file/2011y/11m/17d/557104-%282%29-384600_94211.jpg

Nguồn và tin ảnh : http://www.asiatoday.co.kr/news/view.asp?seq=557104

http://mwig.naver.net/alcatraz_mig/m.jsp?src=http://imgnews.naver.net/image/edaily/2011/11/17/1321506063.547667_PP11111500008.JPG&twidth=210&theight=65500&opts=18&qlt=80

Nguồn và tin ảnh : http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=106&oid=018&aid=0002520928

doraji Tại 17-11-2011 12:55:26

o-naCz3pGt4
Tiếp tục tung clip về movie Chilling Romance phát sóng tháng 12/2011

Trang web liên quan đến movie : http://www.ossak2011.co.kr/ - Kích vào là thấy thú vị
http://sisa.maxmovie.com/sisa/page_new/2011/111114_horrorromance.asp
http://www.fortunade.com/event_2011/201111_event_ossak.php?rtq

doraji Tại 17-11-2011 16:15:27

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51129027e1bfd477c95cd36bfb783094773096c5e1cb3d4bc089c8b9253a1977ec451bfa740484ffe8010fd15f61ab9aa&f_no=1d8d8177b48369f33eef86e4449f2e2def

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51129027e1bfd477c95cd36bfb783094773096c5e1cb388ee859de3c59ee1ce5a97239dda1239894752853028c82b3cdd&f_no=1d8d8177b48369f33eef86e4429f2e2d39

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51129027e1bfd477c95cd36bfb783094773096c5e1cb380ee095ac789055d32e3c462080d61d44dda0ce5cd16f557bad6&f_no=1d8d8177b48369f33eef86e44e9f2e2d7d


dc

Hình ảnh ss Son tiếp tục đc cập nhật

minholucky Tại 20-11-2011 18:21:27

Son Ye Jin trở thành nữ hoàng đẹp nhất dòng phim tình cảm –lãng mạn, đánh bại Kim Ha Neul và Kim Sun Ah.

                               http://nf3.upanh.com/b5.s13.d3/5ea705bd8564752a3a149c991e93c84b_38103783.109.700x0.jpg

Nữ diễn viên Son Ye Jin trở lại với bộ phim tình cảm –lãng mạn Chilling Romance(biên đạo bởi Hwang In Ho và sản xuất bởi hãng phim Sang Sang ), và được chọn là nữ diễn viễn đẹp nhất phim tình cảm –lãng mạn.
Trong cuộc khảo sát, Son được xếp vị trí thứ nhất khi được hỏi: “Ai là người đẹp nhất dòng phim tình cảm- lãng mạn mà bạn nghĩ tới?” với 41% người vote, đánh bại Kim Ha Neul và Kim Sun Ah.
Có lẽ sau khi thành công trong các bộ phim thuộc thể loại này như The Art Of Seduction và My Wife Got Married, lượng khán giả hâm mộ cô ngày càng tăng bởi các các tính khác nhau và style riêng của cô trong khi diễn.
Kim Ha Neul cũng có sự trở lại với bộ phim You Are Pet, và xếp ở vị trí thứ 2 với 37%, Kim Sun Ah là người đã từng dành được ngôi vị này trước đó ở cả hai dòng phim truyền hình và thần tượng tuy nhiên cô lại đứng thứ 3.
Chilling Romance là bộ phim kể vể mối tình lãng mạn giữa Yeo Ri(Son Ye Jin ) người khônghẹn hò với bất kỳ ai bởi khả năng đặc biệt của mình và một pháp sư ghê sợ Jo Won(Lee Min Gi) người rất khó khăn trong việc hẹn hò bởi những khuyết điểm về thân thể.

nguồn:KST.netdoraji Tại 21-11-2011 13:11:46

Running Man Ep70 LeeMinki & SonYejin & ParkChulmin Preview

glUjcFYGNsg&feature=related


doraji Tại 21-11-2011 13:14:42

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d61729027e1bfd477cdbbae34bd1ee7934a0c31076654e9ff8b0ce3e0642f75b46cb45a960aaa6654ea694762bc19b4dc130eb8d33cfb34a3a78c8e35b511bfa5c94098891294da57d84c907d1318f767607ac1c8ea41a3bb548c87cd2ff030097bf54a02477ee3ad28621370f3a88085f25428100a9714121eded6531d1024dba2ac2309d0bd159a28325c270fd380b1087ffc37c29f7f99e74a73754b643c53e72b4b450a89ec289c44efec44b1a&f_no=7f312dfa6928cc2a93635a48c25de6d6543717e2df0924516d65b877d7516edc9bc3a3f22bb0c3e71544a261eafd9a74fc29cfd16910211e5cf001ef3e568140ff2c3c0bdf51c53ab8f68d4ce8e07483260a4b875ee8d185ca2d88df45a179adacf0eeb613

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d61629027e1bfd477c5306183a84b47663da32b62d687c791eb67e92395dbd5b1cac68a1a0617a00d5790b7f342c3ebb2ec630019e31&f_no=a14b08aa2236b361a6ed98bf06d6

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d61629027e1bfd477c530618318cbc7663db31bc2200402f4eb9a303494fd33cb91a3525c0e05ed86d06be06b972289e4a408eb9ecf726d18d7b144df8c5e630394058f4b0d94a3d4cb2e53a4645e6ce291e4e77350435f447c3cb6c08d4672dda7808cd9ed32b862f948464b4ae1ac2ecaa9e3183d935a52c97452c082d2162c485591e1f73d3e8b01fa288dcc0ad97813993fd98ce046994e77cc2dd22a6f4c1fa15c6e0d13967a642&f_no=a1400caa1f26b45bb2332b61565de6d62a88af8d1bc2d1cc226d4904c8c0780e231f9693e752d53500dbec3aba3506b6b67ab9dc9cbd1791326256cff27e7663b8840f4c92e664c59644c7cad46b421957efb7a2bd21c93a7f3e3c75785b

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d61629027e1bfd477c5306183285bf7f66d730b92805402d1c4143ff8b63288cc849be65de03c2913e48974096e74fea094dc31c7f570e&f_no=a14b08aa2236b361a6ee98bf06d6

DCdoraji Tại 21-11-2011 13:17:40


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d61629027e1bfd477c530618308cbb7f60db3bbd2c0f402f4860bfac0bb7dc3a76de2f17bcba4946&f_no=20f08668efc23da1

DCtrang: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Phiên bản đầy đủ: Son Ye Jin 손예진_ ❤ Yeo Wol ~ Queen of the sea ❤