doraji Tại 13-11-2011 15:43:25

http://img521.imageshack.us/img521/1297/30325420996651907351715.jpg

http://img59.imageshack.us/img59/3083/30423620996663574017212.jpg

http://img593.imageshack.us/img593/4091/30717620996647574018815.jpg

http://img843.imageshack.us/img843/7707/30861920996657240684515.jpg

http://img836.imageshack.us/img836/4164/30981120996655240684715.jpg

baidu

doraji Tại 13-11-2011 15:45:08

http://img249.imageshack.us/img249/7176/31013120996640574019515.jpg

http://img41.imageshack.us/img41/9726/31099320996665240683715.jpg

http://img148.imageshack.us/img148/8004/31105620996659574017615.jpg

http://img249.imageshack.us/img249/7200/31287020996661907350715.jpg

http://img820.imageshack.us/img820/5857/31300220995569240793315.jpg

baidu

doraji Tại 13-11-2011 15:46:46

http://img442.imageshack.us/img442/5126/31331320996635574020015.jpg

http://img15.imageshack.us/img15/3282/31572120996645907352315.jpg

http://img853.imageshack.us/img853/7043/31630520996668240683415.jpg

http://img689.imageshack.us/img689/3863/31650920996632574020315.jpg

http://img266.imageshack.us/img266/1341/31760620996671907349715.jpg

http://img856.imageshack.us/img856/7636/32012320996603907356515.jpg

http://img685.imageshack.us/img685/4880/32066520996653907351515.jpg

facebook

doraji Tại 13-11-2011 15:49:48

Chilling Romance (오싹한 연애) - Korean Movie 2011


hLi73ms1AUQ


Cái clip này thì toàn là kiss thui nha, {:519:}

doraji Tại 14-11-2011 10:24:32

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d60d56943b074c3cae730a50bbcdea4fccceb2603b57b9bdca60602903b185de45eb5e56e313b90f&f_no=7fed8177b48369f53eef87e740891b6db136dd21

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51229027e1bfd477cab0ff1a0b3063e426b720577acd6ccc9ca726f7720241f6a55fca461544f8a9acc19cdaacb599d&f_no=25bcc927eb8007f63eec86f858db343a

EERIE ROMANCE 2011 Screening and Presscon tối 11.11.2011

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d70b5f9d33034b3ea1750a05b980a665eb8e25b92fc3c79512e7918bdbe56b6aba78f2998c9069f73b7a6dc8ecd18c73c7424410b6a2ad76694f3cccae&f_no=7cee8277b48a6ff03dede9e74680756c8ebda8923377c7292bbc19f8522dfa5b070139df6a915b49da

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d70b5f9d33034b3ea1750a04ea5169c7bf7d00081ba942f69e84944165de325ba0ce351a395543840c38cb45c32709b3e1b3ac9c43b7abb848d0efe9b4&f_no=7cee8277b48a6ff13fefe9e74680756c104a82d021bcdd046b1be9860def5ed3fabd8e956728b8a9ad

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d70b5f9d33034b3ea1750a04e925723868a582fe66d330dfa47234e42738de853fb54bdb7e4755a7b3da0bb58edc7307cd4f74805d93778a228777be3b&f_no=7cee8277b48a6ff13fefe9e74680756c104a82d021bcdd046a1be9860def5ed3133f70e2d559a6a666

DC

doraji Tại 14-11-2011 10:34:44

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d70b5f9d33034b3ea1750a57b2d9715da01bb66df90c019360dd19b6c88df3578948f9b978b6df8f42b4591c9c01542812b396f66fbc8e89a222fba85a&f_no=7cee8277b48a6ff03dede9e74680756c8ebda8923377c72929bc19f8522dfa5be461844758b80dee5d

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d60d56943b074c3cae730a06ea98615789fbe2d2b631828afcc287affc0ae315&f_no=0490f719b18560f72095e692

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d60d56943b074c3cae730a53bdb9fe968c830514e780f9830504a29d771d982d&f_no=0490f719b18560f42095e692

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47dd055e943b064f39ae1b6656ed460cf0079ad18635cf9c4e50ba9ed469a80f6b550175f413cd1e3dee2ed1a6c684d012d7ad06bbda8ea2b43538740f&f_no=7cee8277b48a6ff03dede9e74680756c8ebda8923377c72e2cbc19f8522dfa5be73b13ffc642e4d62f

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51229027e1bfd477cab0ff1a1b5003f4a66710478afd6979b5ff69d89ba5705b4f78a737f6dc3aeb73afb93c7fba7b8e0c6e79c8d452cf604eacba459d413dac4d662&f_no=a14514aa0e0bb4618f33027944ee746dcf4ab4dd08b95e

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51229027e1bfd477cab0ff1a0b1023e4d66730675abd6c39c3c416d29720f865d2a29ee35dd509b39fe9f6d0c3824680e3a0e5153b26d2fc7f2112f3bd12b9f35e890d80ff0a492d3&f_no=7cee8277b48a6ff03dede9e74680756c8ebda8923377c7292bbc19f8522dfa5b070139df6a915b49da

DC

doraji Tại 15-11-2011 09:26:35

http://ww2.sinaimg.cn/bmiddle/6b349027gw1dn3k7vvu36j.jpg
V-Pose nữa nè

http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/701d711cjw1dn3qgtr63hj.jpg

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51229027e1bfd477cab0ff1a1b500374a61710772abd6cdcd576339ef229c878fa32b931ff893c8a98e00&f_no=7cfd9872ac9c32b669

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51229027e1bfd477cab0ff1a1b500374a61710772abd6c6ce4ff55d54169e753c59301713d664de2ba4e9d0&f_no=24b0d719b5876cf120b5c6b2
ss Son tham gia chương trình Running Man của đài SBS sẽ phát sóng vào 27/11/2011 , cùng chờ đón xem ạ. ss Son sẽ quay 2 ngày là 14-15/11/2011.

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51229027e1bfd477cab0ff1a1b500374a61710772abd6c2ce5507dccb152fe9840e7937314c471f28cbd214b57e3e046829d75c&f_no=1db5df32eaed69f73fee87e15b81746fd1b4635f

DC


doraji Tại 15-11-2011 09:29:29

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51229027e1bfd477cab0ff1a2bc093a486b730672a0d6c2985308a62bc8502db83c4d559b8a1a10902ca107e964eee6257cbe672dc7ba7aa265a142c5&f_no=23bcc623f7ed3ba9638084e54780756cd5dbd038e239496a096c47abea


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51229027e1bfd477cab0ff1a2bc093a486b730672a0d69598c3bffc1fae9f49a2bb975faf15e92bf070df68bd15f3bd770599bc22da6ed9294381bf6e&f_no=23bcc623f7ed3ba9638084e54780756cd5dbd038e239496d086c47abea

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51229027e1bfd477cab0ff1a2bc093a486b730672a0d6cc9e73b657dc6b0b84571fc3233ece4c7cbd3a42db245b9d407a34f148c46b371db3b86315a3&f_no=23bcc623f7ed3ba9638084e54780756cd5dbd038e239496f086c47abea

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51229027e1bfd477cab0ff1aabd083f4a67720178c7e8c3c800e8d63aec67875c547bbc7ce5fcf41387b9fdfe625a4397ef&f_no=0cb8fe01fcd935855f9ef7ba35fd2673bd92a2

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51229027e1bfd477cab0ff1a1b6083d4b6a730071c7bcc69c8571811d8b0fac1ac6fe99cc7b530c224b940bc3ca02f4f101&f_no=0cb8fd77a8f735855f9ef7e326f22373e3c18c

DCdoraji Tại 15-11-2011 09:31:06

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51329027e1bfd477c34b56a6e919342beace94cb66ddff8baf996502b8355abe8ed11be0759&f_no=3ee89e0cd5f5

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51329027e1bfd477c34b56a6e919342beace94cb66ddff9bf1ac3a43b7ac51b63c7b79a729d&f_no=3eec9e2cf5d5

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51329027e1bfd477c34b56a6e919342beace94cb66ddfadea5f611e6526398d4e266ec8555a&f_no=3eee9e2cf5d5

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51329027e1bfd477c34b56a6e919342beace94cb66ddfacb86ddab74970cc796e3d6c778489&f_no=3eeb9e2cf5d5

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51329027e1bfd477c34b56a6e919342beace94cb66ddffcbeaff21f3da76765d1acde5c5b2a&f_no=3eea9e2cf5d5

DC


Nếu ai có tài khoản tại Naver.com xin vào vote cho ss Son nha: http://movie.naver.com/movie/poll/naver/result.nhn?poll_id=101254881

doraji Tại 15-11-2011 12:32:47

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51329027e1bfd477c34b56a6e929b40bfa0eb48bf05b1a3be19b97e35b8fe3985e5f002&f_no=7cf3da36e2

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51329027e1bfd477c34b56a6e929b40bfa0eb48bf05b6acbfb44193be65442ee054bbda&f_no=7ff3da36e2

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51329027e1bfd477c34b56a6e929447b8a1ea4cb605b9febc49d5a1dacfb87eaa02f39f54904ecc55903c&f_no=0490f719b6846bf420b5c6b2

DC

Cập nhật hình ảnh ss Son trong chương trình Runnning Man được chiếu vào 27/11 tới
trang: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Phiên bản đầy đủ: Son Ye Jin 손예진_ ❤ Yeo Wol ~ Queen of the sea ❤