doraji Tại 2-11-2011 09:05:32

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41729027e1bfd477cd4ba6170d4103c900a8ce60eed72cde6a61e8d3dd1c4d2d10c8212d703e534&f_no=37b4de23bd8576ac7eb8

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41729027e1bfd477cd4ba6170d4103c900a8ce60eea22cde77f3a258cdb0fe4c180799df0b87590&f_no=37b4de23bd8476ac7eb8

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41729027e1bfd477cd4ba6170d4103c900a8ce60ebf2098e5244c4aa3c320b9765e956c37942536&f_no=37b4de23bd8776ac7eb8

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41729027e1bfd477cd4ba6170d4103c900a8ce60ebf2bceeb088e18fe6a0feac341e0db79aadba4&f_no=37b4de23bd8676ac7eb8

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41729027e1bfd477cd4ba6170d4103c900a8ce60eb87599eaea8526698c1a1ac07dfa037f74d16f&f_no=37b4de23bd8076ac7eb8


DC

Ảnh độc không nhỉ????

doraji Tại 2-11-2011 09:21:22

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41729027e1bfd477cd4ba6170d4103c900a8ce60ebb70cde3a1c7b2f6788e5bff7ad7&f_no=7cf3da36e2

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41729027e1bfd477cd4ba6170d4103c900a8ce60ebc77cab6db9b72a5b9c872ca212e&f_no=7ff3da36e2


DC

Ta mong một phim cổ trang của ss Son vô cùng {:285:}


CALENDAR tháng 11/2011

http://farm7.static.flickr.com/6096/6302950052_2050f80a11_b.jpg

facebook.com/Son Ye Jin 손예진 World (Intn'l Syjers Page)

doraji Tại 2-11-2011 09:22:52

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41429027e1bfd477c559e47a900e3d6211f29017c3ace914a7e5eee56ee9664f228615ec2157c6d1fc471e37e3183&f_no=7582d729e1c330b437ea80e458db343a

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41429027e1bfd477c559e47a900e3d6211f29017c3a9e934ffeda3373b3099707fb458b254626811ee78ebdf49a9ce81a0dd6741ec663644dcfb8f3&f_no=2eb5d132e0de39af60ba87e546837665132cdd6f9eb66d45de66ec8a57

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41729027e1bfd477cd4ba6170d4103c900a8ce60ee224cae2074b20b6fa76edb5ed38&f_no=7cf3da36e2

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41729027e1bfd477cd4ba6171d512329a0689e46085239eb0850b68a174f08676ddfea184dc5029a58dab3d0c35d91346072e828351049819d8&f_no=20bcd928dadb35a13eece9e5299c706c1ab3e90fdd7358be5284fb

DC

doraji Tại 5-11-2011 11:21:41

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41229027e1bfd477cdd267770c4e58dac293d66029395821f3e727eb3eabedd403c72fc1fb97dd7&f_no=20f08268efc23da1

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41229027e1bfd477cdd267771cbe886ad283c63079495824aab4ebdfefac0f5358c5d81ad61c466b97f477a325701300a164ee97d018556361602f280e8a322212ec63b9fe434d3b8&f_no=7cee817fb78769f538ede9e74680756ca4aea1ccef8fe69dca61de41958217a8a8d5468e5350579984

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41529027e1bfd477c45da0a3d4078987b9594c3c061345a97261902fd2f58ea7683d7259d20a008f7647553545d6369f0a18165dec626af36&f_no=7ae58873b4ed0bf23a8087e14684766ccecef7f154bb380d

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41529027e1bfd477c45da0a364b789a7a9894c7c1616752ccd682bb51dc04089c36d9cb&f_no=7cf3da36e2
Hình ảnh quảng bá phim nữa nè

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41329027e1bfd477c7234c604d10dd5680e5d5283a8f8f999926b75d99a918f052020cdd4307601ceb0cfa4ea59758f97c458992b&f_no=1e9e8276b48369f73eea9be44484746f9b86c06f6b1b
DC

doraji Tại 5-11-2011 11:25:07

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41229027e1bfd477cdd267770c4e58dac293d66029395d44837d02890fad9c0584c5bb70f60ed068f7bcdbab6abe8ec262a7c3358f51f959b9652b8eaaa48b79ed75e2fd006070c0f&f_no=2ce48275e3813da43fef82e742892638734cbd65f4167ed707ab577aa2e86444f7506f802c05793d7e

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41229027e1bfd477cdd267771c1e486a521386004fdf98f4e8cb4214f7d6c4a9ce51e5e7adbdb958c4ea4bf44ba5ff66942f8576c775b26ea4120028c03e0cb72a26a1130976133&f_no=2ce48275e3813da43fef82e742892638734cbd65f4167ed707ab577aa2e86444f7506f802f05793d7e

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41229027e1bfd477cdd267770c4e583a7293e6e0c9a95d3158cc535df5815751a691b0cc29cd9a9a23615ce385663a95149&f_no=3ea8d219e6d32bb251b2d7bc189f2e2d3e8aDC

Hình ảnh mới nhất của ss Son quảng bá Movie sắp chiếu đầu tháng 12/2011 " Chilling Romance

doraji Tại 5-11-2011 11:34:45

http://ww2.sinaimg.cn/bmiddle/6b349027gw1dms8gz2quzj.jpg


http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/701d711cjw1dms64eszgtj.jpg


Eerie Romance Trailer 2! ^^I want to scream!

CqUKuvcPUGw

cre: facebook.com/Son Ye Jin 손예진 World (Intn'l Syjers Page)

doraji Tại 13-11-2011 13:50:46

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d504559d3f064b3faf760a59be8b46d001ead71e2cc5fb7ce51cd125185ddef7024f132a8947efaf3a5399&f_no=a15b20aa1d3ab4618aee98bf06d6


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d60e5e963a0b4e38a71b3706b2c553cbe18cb1ee97c78b83a697146506f36bad62ff1622b47d&f_no=7fed8177b48369f43fed83e7458275731b751c

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d60e5e963a0b4e38a71b6154be0469abd2a963eeba4f58013f895af3bb266d&f_no=0c9c8177b4856bff20b5c6b2

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d60e5e963a0b4e38a71b3752bf11583f3c0e0e654a70458e3ef9b1faac3852&f_no=0490f719b58768f220b5c6b2

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51529027e1bfd477c2aad47d60e5e963a0b4e38a71b3151ef2c6a13e2d857d6201924464b1b99cfa5f52d&f_no=0490f719b5876af220b5c6b2

DCdoraji Tại 13-11-2011 13:53:33

Son Ye Jin & Lee Min Ki trong Showcase Moive Chilling Romance tối 11.11.2011


http://img833.imageshack.us/img833/4138/00e93901213fb80e77d2269.jpg

http://img839.imageshack.us/img839/492/2e2eb9389b504fc2c471f14.jpg

http://img85.imageshack.us/img85/8675/3b87e950352ac65cfc28273.jpg

http://img193.imageshack.us/img193/3751/54fbb2fb43166d2287c050d.jpg

http://img197.imageshack.us/img197/9155/54fbb2fb43166d2287c750d.jpg

baidu

doraji Tại 13-11-2011 13:55:56

http://img190.imageshack.us/img190/345/377adab44aed2e731635c06.jpg

http://img225.imageshack.us/img225/8126/29821128855095451229319.jpg

http://img403.imageshack.us/img403/1008/31079228855102117895319.jpg

http://img825.imageshack.us/img825/863/31267828855106451228219.jpg

http://img689.imageshack.us/img689/66/37900228855090784563119.jpg

baidu

doraji Tại 13-11-2011 13:58:56

http://img856.imageshack.us/img856/9462/38901128855099117895619.jpg

http://img207.imageshack.us/img207/3996/bd315c6034a85edfa6f8b96.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/8572/c75c10385343fbf242f5e06.jpg

http://img842.imageshack.us/img842/82/c8177f3e6709c93d3adb4fb.jpg

http://img694.imageshack.us/img694/7231/fd039245d688d43fdb49d7b.jpg

baidu
trang: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Phiên bản đầy đủ: Son Ye Jin 손예진_ ❤ Yeo Wol ~ Queen of the sea ❤