sis_wanabe Tại 15-10-2011 10:08:55

X-QrrgMUoiQ

hCHVHku39vw

AFYcC5N7yE0

80xlSns4YwQ

ABXIEXEzpNY

All directed By Maya


p14111995p Tại 15-10-2011 14:29:05

đến bao giờ Bin mới hết đợp chai vậy trời {:472:}
http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/263399_225294657499399_179642925397906_894934_7029235_n.gif

p/s: thêm cái ảnh nữa ;))
http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/197995_121926891214927_101483916592558_160139_6056930_n.gif

p14111995p Tại 15-10-2011 21:10:35

lần đầu tiên làm banner :))
http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/grunge-texture-art-Do-you-remember-her.gif

p/s
http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/Copyof190262_121030387971244_101483916592558_154097_7046874_n.gif    http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/190262_121030387971244_101483916592558_154097_7046874_n.gif
http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/Copyof195995_121030554637894_101483916592558_154114_1627063_n.gif    http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/195995_121030554637894_101483916592558_154114_1627063_n.gif
http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/197877_121927151214901_101483916592558_160159_1138696_n.gif    http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/n1.gif

nail65 Tại 15-10-2011 23:21:22

Chị có làm một số hình bằng Flash.Hễ ai có phần mềm này thì có thể down về coi (nếu thích) nhé ^^

DREAM IN MY HEART     http://www.mediafire.com/?cpv4aj5jox5bvdl

    THAT MAN    http://www.mediafire.com/?4b310m31wf8g33d

   THAT MAN avec Clip   http://www.mediafire.com/?61aci8eg1scdu97

    SCAR    http://www.mediafire.com/?4n8nud32dd145uz

{:418:}{:418:}

p14111995p Tại 16-10-2011 12:50:14

===========================================================
http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/Untitled-2-1.gif
http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/Untitled-1-3.gif
p/s: cái hình này là wallpaper á ;))
=============================================================

nail65 Tại 16-10-2011 15:36:46

                                              Những bài hát hay trong Secret Garden

         http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/Animation1.gif

         http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/thatman.jpg

         http://i1129.photobucket.com/albums/m505/nathalielevesque/SG-Scar.jpg

DinhDinh Tại 17-10-2011 02:23:41

Friend, Our Legend:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/FOL.jpg

I'am Happy:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/Iamhappy.jpg

Snow Queen:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/SnowQueen.jpg

World Within:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/WW.jpg

... To be continued ...

nail65 Tại 17-10-2011 03:42:43

                                                         Bin và...lại Bin...

          http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/Animation12.gif

          http://i1187.photobucket.com/albums/z398/matubachau861/dreaninmyheart.jpg

DinhDinh Tại 17-10-2011 15:36:35

Secret Garden:{:539:}
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/SG-1.jpg

Late Autumn:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/LateAutumn.jpg

Come Rain Come Shine (Love me not):
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/ComeRainComeShine.jpg

... To be continued ...

DinhDinh Tại 17-10-2011 15:40:41

Angel in my ♥ :
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/Page3-2.jpg

Đẹp rụng rời lun: {:547:}
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/cats2.jpg

Xanh toàn tập:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/cats1.jpg

Hok bít nên bình loạn cái j` nữa: {:472:}
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/Page4.jpg
trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11
Phiên bản đầy đủ: [Phòng Design]○Khéo tay hay làm○Các sản phẩm riêng của Hyun Bin's House