nail65 Tại 10-10-2011 11:37:53

                                                             The Snow Queen

      http://i1129.photobucket.com/albums/m505/nathalielevesque/neige.gif             có thể còn tiếp ^^

nail65 Tại 12-10-2011 08:26:30

                                                                   Bin và đời lính

               http://i1129.photobucket.com/albums/m505/nathalielevesque/hybin.jpg

còn tiếp...

DinhDinh Tại 13-10-2011 14:49:08

E cũng học đòi làm mấy cái pic tặng cả nhà nè: {:309:}

Pờ-dô-fai của Bin e tự đì-zai ạh:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/Profile.jpg

Cái này làm hum sn zai:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/Page8-1.jpg

Anh lính đảo của lòng e:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/Page9.jpg

Đi lục lọi lại file ảnh fát!! {:540:}

...To be continued...

DinhDinh Tại 13-10-2011 15:00:45

Lại show nữa nào!!^O^

Xem mấy pic này mất máu quá thể!! {:547:}
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/Page7.jpg

Men-lì đừng hỏi lun!! {:539:}
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/Page6.jpg

Ôi, iêu cái con người này quá chừng!! {:472:}
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/Page5.jpg

...To be continued...

p14111995p Tại 13-10-2011 17:57:25

thử post hình trong này nhé ;))
http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/255698_225294387499426_179642925397906_894906_3393353_n.gif

p14111995p Tại 13-10-2011 22:26:38

HyunBin's House
làm cái này tặng nhà mình ^.^
http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/Untitled-1-2.gif

DinhDinh Tại 15-10-2011 02:48:00

Một thời bây-bi ku-te:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/cats-1.jpg

Daddy long legs:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/DaddyLongLegs.jpg

Ireland:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/Ireland.jpg

... To be continued ...

DinhDinh Tại 15-10-2011 02:52:31

My Name Is Kim Sam Soon:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/MNIKSS.jpg

Sam Shik:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/MNIKSS2.jpg

Fải là "A Millionaire's First Love" chứ nhểy?? Cơ mờ pờ-dồ-fai nhà mềnh lại ghi "The Millionaire's First Love" là seo ta???{:469:}
Thui thì cứ theo nhà đi cho lành {:527:}

The Millionaire's First Love:
http://i1192.photobucket.com/albums/aa336/DinhDinh89/TheMillionairesFirstLove.jpg

... To be continued ...

sis_wanabe Tại 15-10-2011 09:16:57

Post lại cho đủ bộ sản phẩm nhé:

1.Thẫm mỹ thân thể : Body Contest

4Hu03VAtsNI

2. Bin-Kyo Couple

FL22egR5Rhk

3. Best Couple Contest

FIez3l7xkGw

4. Happy Birthday Hyun Bin's House 4th Anniversary

TXsAVJ7c93A

5. Happy Birthday Binnie 30th

fGGWu6Z7pK0&feature=player_embedded

All directed by sis_wanabesis_wanabe Tại 15-10-2011 10:08:55

X-QrrgMUoiQ

hCHVHku39vw

AFYcC5N7yE0

80xlSns4YwQ

ABXIEXEzpNY

All directed By Maya


trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Phòng Design]○Khéo tay hay làm○Các sản phẩm riêng của Hyun Bin's House