tinbonita Tại 10-7-2013 13:33:58

Chào cả nhà!

Xem ảnh các bạn des đẹp quá làm tớ tò mò.

Cà nhà cho tớ hởi hơi gà mờ 1 tẹo là mọi ng chỉnh sửa, des ảnh bằng phần mềm gì mà lung linh lung linh thế? {:110:}.
Nếu được thì phiền mọi ng có thể chỉ chi tiết giúp t đc k? Tks cả nhà! {:129:}
trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]
Phiên bản đầy đủ: [Phòng Design]○Khéo tay hay làm○Các sản phẩm riêng của Hyun Bin's House