ruby_love Tại 3-7-2012 22:24:23

mình lượn qua page này thấy nhà oppa vắng quá

nên góp mấy cây nến cho nó sáng sủa hơn

mong pakon gần xa ủng hộ nhàoppa Gong Yoo nhiều nhé ^^!

ruby_love Tại 3-7-2012 22:29:00

http://i.imgur.com/HlXw5.jpg

http://i.imgur.com/NlvDe.jpg

http://i.imgur.com/8kgS3.jpg

http://i.imgur.com/noEf0.jpg

http://i.imgur.com/7tNlN.jpg

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 22:30:51

   http://i.imgur.com/nJ6dd.png   http://i.imgur.com/MXWwx.png

http://i.imgur.com/q0Fg9.jpg

http://i.imgur.com/FmPxB.jpg

http://i.imgur.com/nxIKO.jpg

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 22:32:38

http://i.imgur.com/ZFSO7.jpg

http://i.imgur.com/B3IxK.jpg

http://i.imgur.com/NFfr8.jpg

http://i.imgur.com/5OO3T.jpg

http://i.imgur.com/Mya7N.jpg

cre; tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 22:34:02

http://i.imgur.com/NBWGq.jpg

http://i.imgur.com/Emp5O.jpg

http://i.imgur.com/rTkAm.jpg

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 22:35:13

http://i.imgur.com/qXWRk.jpg

http://i.imgur.com/BYYFs.jpg

http://i.imgur.com/bzMmu.jpg

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 22:36:16

http://i.imgur.com/UlRfn.png

http://i.imgur.com/pNomm.jpg

http://i.imgur.com/7AccC.jpg

http://i.imgur.com/PmEBE.jpg

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 22:49:43

http://i.imgur.com/PMp3J.gifhttp://i.imgur.com/gO7fG.gif

http://i.imgur.com/gaFA8.gif

http://i.imgur.com/yfSqT.gifhttp://i.imgur.com/mUzt5.gif

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 22:52:12

http://i.imgur.com/BQb3P.gif

http://i.imgur.com/OHe2A.jpg

http://i.imgur.com/xDeZg.jpg

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 23:31:04

http://i.imgur.com/KNHva.jpg

http://i.imgur.com/xR6Ud.jpg

http://i.imgur.com/PKayg.jpg

cre: tumblr
trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Phiên bản đầy đủ: Gong Yoo - 공유