Wind Tại 3-7-2012 15:33:19

http://GongYooVn.Net

Forum chính thức của Gong Yoo Fan Việt các bạn ơi. {:548:}
Tham gia xây nhà cho chú Yoo nào!!!!!!!!!!

ruby_love Tại 3-7-2012 21:47:47

http://i.imgur.com/kBXph.jpg

http://i.imgur.com/W5HUb.jpg

http://i.imgur.com/y6jwY.png

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 21:49:31

http://i.imgur.com/jm0ft.gif

http://i.imgur.com/mDbon.gif

http://i.imgur.com/YKw6y.gif

http://i.imgur.com/V8rGz.gif

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 21:50:53

http://i.imgur.com/6hgdE.jpg

http://i.imgur.com/XGGYy.gif

http://i.imgur.com/1uqRF.jpg

cre; tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 21:51:58

http://i.imgur.com/SlelQ.jpg

http://i.imgur.com/y1R6x.jpg

http://i.imgur.com/pzzxp.png

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 21:53:10

http://i.imgur.com/xyO3m.jpg

http://i.imgur.com/VpkKC.jpg

http://i.imgur.com/28BMr.png

http://i.imgur.com/jVwvq.jpg

http://i.imgur.com/U67J5.jpg

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 21:54:47

cont:
http://i.imgur.com/KqRZq.jpg

http://i.imgur.com/1QzGg.jpg

http://i.imgur.com/Mfhdk.jpg

http://i.imgur.com/X5BaW.jpg

http://i.imgur.com/S7W4W.jpg

http://i.imgur.com/JGTUl.jpg

http://i.imgur.com/sf1m4.jpg

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 21:56:15

http://i.imgur.com/EGl0P.jpg

http://i.imgur.com/l9OBN.jpg

http://i.imgur.com/ZcIzM.jpg

http://i.imgur.com/Qqv1j.jpg

http://i.imgur.com/dVjTC.jpg

cre; tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 21:59:47

http://i.imgur.com/65rmA.jpg

http://i.imgur.com/sZcOt.gif

http://i.imgur.com/0v4m2.jpg

http://i.imgur.com/OpPZX.gif

cre: tumblr

thoanmaster Tại 3-7-2012 22:02:38

Woa nhà anh Gong Yoo càng ngày càng đông vui nhỉ.
Tiếp tục xây nhà a Gong Yoo cho lớn mạnh...
Ủng hộ nào

http://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/b9c094dfbc3dfe31aa5fb86b8f363621_43745178.sign2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/1-5.gif
trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phiên bản đầy đủ: Gong Yoo - 공유