hcp-doll-lolita Tại 2-10-2011 09:28:19

[Gallery] Truyển lãm Manga và Anime

Vì thread này ở nhà cũ lập ra để các bạn cùng up vài ảnh về manga và anime yêu thích nhưng sang nhà mới chưa có theard này nên mình lập lại với sở thích sưu tầm ảnh về manga và anime yêu thích. Nhưng trước khi post ảnh mình xin nhắc nhở một vài điều:
1. Phải đề rõ tên của manga và anime của ảnh.
2. Phải ghi nguồn up ảnh ở cuối ảnh đã up.
3. Không được up ảnh die, các bạn muốn giữ ảnh lâu thì up lên Imageshack hoặc Photobucket.
4. Các bạn không nên up ảnh cùng nội dung ảnh mà thành viên khác đã up để tránh lãng phí thread.
5. Nếu các bạn up nhiều ảnh cùng nội dung thì nên up từ 10 đến 15 ảnh trong bài, nếu up tiếp các bạn có thể sang bài viết mới để up tiếp.
6. Không up ảnh mang tính chất khiêu dâm, 18+, bạo lực, mang tính chất làm xấu hình tượng của manga và anime.
7. Các bạn được quyền bình luận, nếu ngắn có thể dùng chức năng sửa đổi.
8. Các bạn không được bình luận, trả lời xúc phạm, chửi thề, đả kích, lăng mạ, bôi nhọ danh dự đối với cá nhân, tổ chức khác hoặc khiêu khích, gây mất trật tự trong thread.
Các bạn nào đã đọc xong thì thực hiện nội quy up ảnh manga và anime
Xin chân thành cảm ơn các bạn

hcp-doll-lolita Tại 2-10-2011 09:50:26

Tớ up mở đầu vậy
Kobato
http://img148.imageshack.us/img148/6581/moe2013319120sample.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/5996/moe2016493020sample.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/7019/moe2010889220sample.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/1696/moe2010889320sample.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/843/moe2010889420sample.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/1504/moe2010889520sample.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/8452/moe2010889620sample.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/8015/moe2010889720sample.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/7590/moe2010889820sample.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/9984/moe2010889920sample.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/3629/moe2010890020sample.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/3332/moe2010890220sample.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/2631/moe2012759820sample.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/5099/moe2012759920sample.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/3049/24707.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/3288/moe209532020sample.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/6030/moe202407620sample.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/7020/moe201393720sample.jpg
Nguồn: Konachan

hcp-doll-lolita Tại 2-10-2011 10:17:11

Up tiếp Kobato
http://img683.imageshack.us/img683/1484/108737.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/997/468085.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/6975/109185.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/4237/109260.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/4489/109182.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/4654/122611.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/6091/53204.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/7682/kobatobycherriukid4737x.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/1208/kobatospringtimebycherr.png
http://img9.imageshack.us/img9/9545/kobatobycherriukid2zewf.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/6118/kobatosummerbycherriuki.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/6745/kobatosweetsmilebycherr.png
http://img7.imageshack.us/img7/9804/74436.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/7994/298423.jpg
Nguồn: KST cũ

ha-chan Tại 2-10-2011 11:03:08

                                  Kaze Hikaru


http://fs1.vn.cyworld.com/data2/2007/04/07/027/1175883227882798_file.jpg

http://anhso.net/data/34/divinemelody/555507/HanagatariKazeHikaruIllu19729.jpg

http://img.tamtay.vn/files/iamnhu/photos/64684/4779cdaa_kaze_haruyokoi_amiyagi32.jpg

http://anhso.net/data/34/divinemelody/555507/HanagatariKazeHikaruIllu63835.jpg

http://www.anhso.net/data/34/divinemelody/555507/HanagatariKazeHikaruIllu35744.jpg

http://i173.photobucket.com/albums/w75/Sevennlf/HanagatariKazeHikaruIllustration-3.jpg

http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/111389/09.jpg

cre: forum.zing.vn

hcp-doll-lolita Tại 2-10-2011 21:51:44

Up tiếp Kobato
http://img197.imageshack.us/img197/1420/konachancom20205709220h.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/2908/konachancom20204455820c.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/4152/konachancom20201756720c.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/2972/moe2012493220sample.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/4493/moe20908720sample.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/9660/232477.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/6298/370202.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/9135/389480.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/7659/186424.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/1000/109188.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/8159/53180.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/5752/410130.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/1289/389479.jpg
Nguồn: KST cũ

hcp-doll-lolita Tại 2-10-2011 22:05:37

Up thêm Sakurahime Kaden
http://img38.imageshack.us/img38/3627/1280x960u.jpg
http://i725.photobucket.com/albums/ww260/Hermy_Sensei/TANEMURA%20Arina/Sakura%20Hime%20Kaden/TANEMURAArinaSakuraHimeKaden05.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/8090/5banimepapernet5dpicturc.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/2641/5banimepapernet5dpictur.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/57/5banimepapernet5dpicturf.jpg
http://cb6.upanh.com/19.0.24613305.0rq0/sakurahimekaden2.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/1098/129742x.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/8682/234647.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/5671/zerochansakurahimekaden.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/4734/598507.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/1351/5banimepapernet5dpicturo.jpg
http://cb8.upanh.com/19.0.24613347.HfI0/sakurahimekaden8.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/6706/218552.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/7276/5banimepapernet5dpicturu.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/2641/5banimepapernet5dpictur.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/4273/5banimepapernet5dpicturd.jpg
Nguồn: Zerochan

hcp-doll-lolita Tại 15-10-2011 21:39:50

Mình thấy khu này u ám quá up tiếp ảnh vậy
Lần này là Doraemon
http://img827.imageshack.us/img827/1253/nhc3a2nve1baadtc490c3b4.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/6315/doraemonskywallpaper128.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/7313/doraemon1100051vi6.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/4079/doraemonartwork22.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/5678/182112765.jpg
http://img804.imageshack.us/img804/4862/doremon05.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/3359/1305516522doremon9.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/3789/1304307750doraemon1ta3.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/9558/1632942.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/3568/doraemon064wn8.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/8505/doraemon7.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/3062/doraemon4580.jpg
Nguồn:Google hình ảnh

hcp-doll-lolita Tại 15-10-2011 21:49:50

Yume-iro Patissiere
http://i588.photobucket.com/albums/ss329/Vuely/YumeiroPtissire-2.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/3521/yumeiropatissierejpg.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/2870/yumeiro.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/5115/169540.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/1279/104817.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/3292/265931.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/9686/326867.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/6360/189419.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/9081/189424.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/2349/189428.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/1521/88988.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/9969/244320.jpg
http://img846.imageshack.us/img846/7640/157730.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/6075/125728.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/5564/88989.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/5269/169542.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/1640/189421.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/8065/189427.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/3969/189438.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/9480/467084.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/7856/467082.jpg
Nguồn: Zerochan

hcp-doll-lolita Tại 15-10-2011 21:53:01

Lần này up thêm Kitchen Princess
http://img268.imageshack.us/img268/5254/41265.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/5206/41257.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/1761/41258.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/2987/41259.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/9343/41260.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/3372/41261.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/5865/41262.jpg
Nguồn: Zerochan

hcp-doll-lolita Tại 15-10-2011 21:57:30

Lần này là up thêm Shugo Chara
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amu-and-Amu-s-Shugo-chara-shugo-chara-10465774-1280-1024.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amu-and-Tadase-and-Ikuto-shugo-chara-11224404-1280-1024.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amu-chin-shugo-chara-22730765-1024-768.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amu-Clover-Amulet-shugo-chara-22730818-1024-768.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amu-Heart-Amulet-shugo-chara-22730791-1024-768.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amu-Ikuto-Tadase-shugo-chara-9977567-1024-768.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amulet-Clover-shugo-chara-7072921-1280-1024.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Honto-no-Jibun-shugo-chara-22730761-1024-768.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Minna-san-shugo-chara-11682497-1950-1560.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/I-hold-you-true-shugo-chara-3012913-1280-1024.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Be-a-Shugo-chara-shugo-chara-11224433-1280-1024.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Hinamori-Amu-shugo-chara-18413611-1024-768.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amu-shugo-chara-6632368-1024-768.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amu-shugo-chara-22730559-1024-768.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amu-Spades-Amulet-shugo-chara-22730838-1024-768.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amulet-Heart-shugo-chara-7072896-1280-1024.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amulet-Spade-shugo-chara-7072914-1280-1024.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/Amu-red-light-shugo-chara-22750319-1024-768.jpg
http://i739.photobucket.com/albums/xx33/vitkonxauxi/Shugo%20Chara/AMU-red-shugo-chara-22730948-1024-768.jpg
Nguồn: Vnsharing.net
trang: [1] 2 3 4 5 6 7
Phiên bản đầy đủ: [Gallery] Truyển lãm Manga và Anime