daisies Tại 24-9-2011 14:43:42

[2011] [Business] Jang Keun Suk's Official Shops in Japan

Công ty TreeJ và đối tác ở Nhật _ Fraud Company_
mở các cửa hàng trưng bày đồ dùng cá nhân
và bán các sản phẩm chính thức của TreeJ
tại các thành phố lớn của Nhật.
Mỗi cửa hàng tại một thành phố sẽ mở cửa bày bán trong khoảng 7 ngày.
Các cửa hàng này đã thu hút hơn 50,000 người đến tham quan và mua sắm
hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt

cre : fb @i love jangkeunsuk

http://nd5.upanh.com/b6.s10.d2/4bbd0eec7082843a4b380b0cca785e7b_35579005.1.jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s10.d1/16745468277aa71116ee032bbf65e96c_35579008.2.jpg

daisies Tại 24-9-2011 14:45:05

http://nd5.upanh.com/b6.s3.d3/95d2e7c5f3aa34b4557d624ecd945cbc_35579015.3.jpg

http://nd0.upanh.com/b1.s10.d3/925afa564cea7187ef874affd2eb8829_35579020.4.jpg

daisies Tại 24-9-2011 14:45:47

http://nd3.upanh.com/b4.s20.d1/707f2cc9a6b9fe98a0bce60c9e77b523_35579023.5.jpg

http://nd4.upanh.com/b4.s7.d3/db3f6e73562f67effd37af14fc6304fb_35579024.6.jpg

daisies Tại 24-9-2011 14:46:20

http://nd7.upanh.com/b1.s1.d4/100e88541b18f81159081e341173c807_35579027.7.jpg

http://nd9.upanh.com/b1.s6.d2/f7ddd2811d646364147d910bdb3f9143_35579029.8.jpg

daisies Tại 24-9-2011 14:47:04

http://nd2.upanh.com/b4.s5.d2/9530c3873c36511105e4c45911efa3c2_35579032.9.jpg

http://nd6.upanh.com/b6.s8.d2/83953c7713a06a5824b92a22391c151f_35579036.10.jpg

daisies Tại 24-9-2011 14:47:35

http://nd8.upanh.com/b4.s7.d3/ef29c0afd81e028c49c04d58e8ac24ea_35579038.11.jpg

http://nd0.upanh.com/b4.s13.d1/e9b9f82495cb4c11061b8b0eb23b0c53_35579040.12.jpg


daisies Tại 24-9-2011 14:48:09

http://nd5.upanh.com/b1.s2.d3/23ccd31ed35ae234eca55ea6cb4d3a87_35579045.13.jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s2.d3/c6ee92011cfd5341890d531cd1b3037c_35579048.14.jpg

daisies Tại 24-9-2011 14:49:59

http://nd9.upanh.com/b2.s9.d4/24606ce790f20f2cad2f0816054b4aa3_35579049.15.jpg

http://nd2.upanh.com/b3.s18.d2/f6dfe0a709e8885c8dcb213c8996a3ae_35579052.16.jpg

daisies Tại 24-9-2011 14:50:32

http://nd3.upanh.com/b1.s9.d1/a75f502b1f29319349b3b3883d740810_35579053.17.jpg

http://nd5.upanh.com/b4.s15.d2/9116608f3e1492c38911053f648ea780_35579055.18.jpg

daisies Tại 24-9-2011 14:51:04

http://nd6.upanh.com/b6.s16.d2/59e59e13c8ab2e35b1ff13eb63670121_35579056.19.jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s17.d1/4a1d4bc37587cacbe8b7c1a7eaf64980_35579058.20.jpg

trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [2011] [Business] Jang Keun Suk's Official Shops in Japan